Radnóti önérzetes felháborodásából egy dolog biztosan következik: a balliberális sérelempolitika élt, él és élni fog!

2023. július 03. 06:27

Nos, az a helyzet, hogy a kultúrpolitika alakításának lehetőségéből a poszt-SZDSZ-i értelmiség kint rekedt. Ez fáj annyira, ugye?

2023. július 03. 06:27
null
Constantinovits Milán

Sosem láttam művészeti szempontból értelmét az irodalmi díjaknak. A regényeket, verseket, drámákat díjakkal nem lehet megmázsálni. A díjazás aktusa mindig közéleti aktus, egy-egy alkotót, alkotást, életművet emel a köz figyelmébe, a kultúrpolitikai piedesztáljára.

Ez nem jelenti az esztétikai minőség megítélését,

szerencsés helyzet, ha a díjazás egybeesik a kritika és a műértő közönség értékítéletével.

Jó példa erre a hányatott sorsú Baumgarten-díj. A Baumgarten Ferenc Ferdinánd által alapított irodalmi elismerés, melynek kuratóriumát Babits elnökölte, 1936-ban József Attilát húzta ki a díjazottak sorából (és érdemesítette az alacsonyabb fokozatú jutalomra csak), ugyanis a költő épp akkor Babitsnak ajánlotta új költeményét. A kuratórium pedig el kívánta kerülni a a befolyásoltság látszatát is, így sebtiben visszalépett.

Ugyaneme díjat pár évvel korábban Wass Albert kapta meg, debütáló regényének, a Farkasveremnek kiváló társadalomábrázolásáért, amit viszont a „hivatalos” irodalmi közmegítélés hajlamos elfeledni. Szóval irodalmi díjakat adni és kapni akarva-akaratlanul is kultúrpolitikai gesztus, ahogy azokra emlékezni, azoknak esztétikai jelentőséget tulajdonítani is.

Ezért is érthetetlen Radnóti Sándor balliberális irodalomtörténész és esztéta enyhén önérzetes kifakadása Orbán János Dénes Kossuth-díja kapcsán.

Radnóti leplezetlen álnaivitással kifogásolja a díj odaítélését,

és oda ragadtatja magát, hogy kijelenti, vagy 150 alkotót tud, akik jobban megérdemelnék a díjat. Okfejtését jobban elolvasva nem is oly érthetetlen a felháborodás: hiszen a sértettség épp abból fakad, amit kritizál a díjazásban Radnóti. A világnézetet, a politikai attitűdöt kéri számon Orbán János Dénesen, és épp az fáj a leginkább számára, hogy deklaráltan nem baloldali világnézetű alkotó kapta a kitüntetést.

Mindez semmit sem mond természetesen Orbán János Dénes irodalmi teljesítményéről, amiről magam sem kívánok állást foglalni. Radnóti fáradt eszmefuttatása csupán arról árulkodik, hogy a képtelen elválasztani a politikai affinitást a poétikai minőségtől. A sebzettség oka, hogy az irodalmi díjak osztogatásának,

a kultúrpolitika alakításának lehetőségéből a poszt-SZDSZ-i értelmiség kint rekedt. 

Hasonló sértett felfakadást ugyanis 2002 és 2010 között például nem lehetett tőle olvasni. Wass Albert és Csurka kapcsán kritikáját viszont igen, ami minőségében nem különbözött attól, ahogy a balliberális megmondók a NAT-nak rontottak.

Nem tanultak, nem változnak. A balliberális irodalmi kánon és sérelempolitika élt, él és élni fog.

(Nyitókép: képernyőfotó)

***

Itt az idő - most végleg leszámolhatunk a balliberális erők száz éven át tartó kulturális egyeduralmával

Ebben nyer történelmi jelentőséget a jobboldali pártpolitika és a nemzeti értelmiség természetes szövetsége. Békés Márton írása.

Összesen 139 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Aerion
2023. július 03. 14:56
Radnóti önérzetes felháborodásából egy dolog biztosan következik: a balliberális sérelempolitika élt, él és élni fog! ------------------------ A tétel utolsó részét tagadom. Ezzel együtt az ellenkezőjét állítom.
salamonhihii
2023. július 03. 14:31
A FideSS nem jobboldali párt. Max.a nyíltan bal(sors) oldaltól Marci aszongya: "A jobboldali pártoknak az értelmiség a szövetségesük " höhöö.. -a FideSS mióta jobboldali ?höhöö..most éppen megint ez "politikai hívószó"by:gfg a polgári Mo -a választási nemzetthy elhülyítés blöffje a liberális-Orbán amíg én vagyok a FideSSálnoka a párt liberális marad....höhöö..a KISZ titkárból katonai spicli,szélsőlibsi,polgári,konzi,nemzetthy,illiberális,keresztény,eresztény,majd újra konzi mindig az az ing ami Orbán pillanatnyi hatalmi érdeke megkíván ,és mára inkább horthyfehér, zöld,nyilaszzöld,nazifeketeing höhöö.. És végre igen itt az értelmiség a FideSSben -Némethy Sziszivel együtt sütögeti a pecsenyét az új FideSSpárttag: Győzike az adócsaló,nem is firtatja a lakájmédia,se Polt,najó a Flóriét se,Lölöjét se,a dagadt templom egeréjét se- ....rökktöny felcsökkent az párt IQ szinttye....Győzike még emelt rajta kicsinyeg...höhöö..közpénzértnyalni,szopni és lesz Kossuth díj.. Ez vóna az a híres jobboldali mOrális fölény..höhöö.- A politikai hatalom értelme, hogy a birtokosa realizálhassa a céljait, érvényesíthesse a preferenciáit. A Fidesz 13 éve kompromisszum-kényszer nélkül kormányoz, és ismert a koherens és markáns koncepciója a politika minden ágában. Kérdés, hogy a kultúra területén, amely a legközvetlenebbül érinti az egyének világnézetét, ízlését, az értékeket illető szakmai konvenciókat, kánonokat, célszerű-e a politikai fölényt érvényesíteni? Nem több-e ennek a legitim törekvésnek a kára, mint a haszna? Nem a Fidesz-kormány természetesen az első, amelyik a kultúra területén ideológiai fordulatra, vagy hegemóniára törekszik.Éltünk pl. egy olyan fasiszta rendszerben, amely masszívan ezt csinálta, és sok vonatkozásban az előző, egyeduralkodó ideológia természetszerű korrekciója, ellenhatása az aktuális kultúrpolitika. De éppen az elődje igazolja, hogy nemigen lehet a kultúrális elitet állami akarattal leváltani. Pl. azért, mert az értelmiségnek, művész-világnak lényegi vonása a mindenkori hatalommal szembeni kritikus, ellenzéki attitűd. szerintem meg Radnóti nem baloldali a legkevésbé sem, de ennek egyébként a világon semmi köze ahhoz, hogy OJD díja egyértelműen káderdíj, akárhogy is nevezzük az ideológiát, aminek a nevében ő működik, hiszen költői életműve lényegében nincsen, vagy ami van, az még a vele elvben azonos világnézetűeket sem érdekli, nincsenek olvasói, értelmezői, méltatói és kritikusai, egyáltalán semmiféle intellektuális, irodalmi visszhangja nincsen annak, amit csinál, kizárólag politikai, mert a tevékenységének szemmel láthatóan mindenki szerint az az egyetlen releváns vetülete És egyébként aki baloldalinak nevez mindenkit, akit ez zavar, vagyis minden olvasó és gondolkodó embert, az aztán ne csodálkozzon, hogy minden irodalom baloldalinak tűnik. Egy dolgot nem annyira sikerült megfigyelnie a nagy tudású szerzőnek Radnótinak nem önmagában az a baja OJD-vel, hogy a világnézete "jobboldali" (felhívnám rá a figyelmet, hogy a baloldalinak vagy liberálisnak igazán nehezen nevezhető Németh Lászlót és pláne Szabó Lőrincet "nagy írónak" nevezi - egyenesen azt implikálva, hogy ők fontosabb szerzők a sztálinista korszak kitüntetettjeinél, pedig abban a névsorban is akadnak máig ismert és olvasott szerzők), hanem az, hogy ezen kívül semmi egyebe nincsen, amiben azért van bőven igazság Tessék mutatni Orbán János Dénes műveket, vagy pláne olvasókat, kutatókat, kritikusokat! Nem hiszem, hogy sikerülne, egyszerűen azért, mert OJD (mondjuk Szabó Lőrinccel ellentétben) nem egy költő jobboldali politikai nézetekkel, hanem egy politikai funkcionárius és huszadrangú megmondóember, aki nagyzási mániában tobzódva költőnek hazudja magát, de ezt igazából senki nem hiszi el neki, még a saját elvbarátai sem Vagy legalábbis Radnóti ezt állítja, szóval aki meg szeretné cáfolni, ennek az ellenkezőjét bizonyítsa agyatlan "balliberálisozás" helyett Orbán János Dénes, mint irodalmi tényező észrevehetetlen... ám 2020-ig a Magyar Nemzet - vezető kormány/fidesz lap - kulturális főnöke, és közben(!) létrehozza a Kárpát-medencei Tehetséggondozó (KMTG) Előretolt Helyőrség Íróakadémia nevű projektjet, a rendszer által azt közpénz milliárdokkal jól megtolva höhöö..
salamonhihii
2023. július 03. 14:24
Constantinovits Milán...ejnye...ejnye! Van az úgy, hogy ha írunk valakikről valamit, akkor felkészülünk: - Írva Wassról 1936-hoz képest: "Ugyaneme díjat pár évvel később Wass Albert kapta meg, debütáló regényének, a Farkasveremnek kiváló társadalomábrázolásáért" Úgy nem igaz, ahogy van! Ugyanis pontosabban 2 évvel előbb(!!!) kapta meg, 1934-ben a Farkasveremért, és 1940-ben pedig másodszor kapta, "általános írói tevékenysége" címén. József Attila pedig díjban csak halála után, ám jutalomban kétszer részesült. Constantinovits Milán visszaél azzal, hogy olyan közönségnek ír a Mandíner felületén, ahol a kommentelők többsége nem is olvasta Radnóti szövegét. Igaz, ezért is könnyedén fordul rá Radnóti elleni személyeskedésre, mint arra, hogy magát a szöveget elemezze, ami arról szól, hogy Kukorellynek igaza van, ugyanis az valóban tarthatatlan állapot, hogy a Kossuth-díjnak az irodalmi kategóriája egyetlen ember döntésének a függvénye (Mezey Katalin) és még a legsötétebb Rákosi rendszerben is az adta a súlyát, hogy a döntéshozó irodalmár testület(!) hiteles volt. Orbán János Dénesnél egyrészt az a baj, hogy valóban egy politikiailag elkötelezett személyről van szó, aki előbb a Magyar Idők kulturális rovatvezetője, majd miután azt a Magyar Nemzet bekebelezte, azután a kormány/fidesz vezető napilapjának a Magyar Nemzetnek a kulturális rovat főnöke lett 2020-ig. Ugye...ugye akkor itt nincs politikai elfogultság?! Ezt a tényt vajon miért felejti el Constantinovits Milán közölni az olvasóval? Másrészt az a baj - ahogy már más is írta jelen komment szekcióban - hogy mint költő, észrevétlen, azaz nem jelentős. Talán a kommentelőknek el kellene olvasni az eredeti Radnóti szöveget, elvégre a Mandíner szövegben ott a link, ami ebben a mondatban található: "Ezért is érthetetlen Radnóti Sándor balliberális irodalomtörténész és esztéta enyhén önérzetes kifakadása Orbán János Dénes Kossuth-díja kapcsán." Mindenesetre Constantinovits Milán megtanulhatta volna, hogy a túlzott jelzőzés egy mondaton belül átfordul ellenkező hatásba, és a szerző eszköztelenségét mutatja, mert azt gondolja, hogy a jelzők áltai túlcizellálással könnyíti meg az olvasónál a hatásfok elérését a negatív konnotáció érdekében. (na...akkor jöhet a 6 elemis fidesz-robotok legélesebb fegyvere a vigyorgó szmájli 3...2...1!)
fado
2023. július 03. 11:35
Magyargyűlölő SZDSZ
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!