Nyírő Gyulától a fasiszta csonka gúláig – A nagy NAT-álvita

2020. február 07. 09:25

Amíg az Y, majd lassan Z generáció érdeklődési igényei és a pedagógusok konzerválódott tanítási módszerei között fényévnyi távolság feszül, sokkal inkább módszertani megújulásra van szükség, kevésbé az ideologikus buborékhámozásra.

2020. február 07. 09:25
Constantinovits Milán
Mandiner

Pedagógusi és ellenzéki körökből általános és különösen turbulens felhördülés övezte az újraszabott Nemzeti Alaptanterv megszületését. A szakmai, ki tudja, mennyire reprezentatív érdekképviseleti szervek egymás után adták ki közleményeiket, megtelt a net dühödt kirohanásokkal, és ahogy minden valamirevaló földcsuszamlás esetén, most is burjánzani kezdett egy új hashtag, a #nonat.

Csakhogy a bírálatok többsége erősen félrehord, és roppant szubjektív, átpolitizált ideológiai terepre tereli a vitát. Lehet ugyanis támadni a NAT-ot, ám nagyon nem azért, amiért most teszik.

Először is: az előkészítés transzparenciájának vagy a széleskörű egyeztetéseknek a hiánya miatt jogos kritika illethetné a dokumentumot.

A mostani leghangosabb vagdalkozások azonban nem erről szólnak.

Sokkal inkább arról, hogy a NAT „hazafias szemléletű”, „fasiszta” írókat felvonultató, „korszerűtlen”, „elfogult”, és így tovább. Mármint a magyar nyelv és irodalom része, ugyanis

a ferde hajítás vagy a csonka gúla térfogata egyelőre a progresszívek szerint sem fasisztoid.

Mivel a legnagyobb felzúdulást az irodalmat érintő módosítások okozták (feltehetően a nagyközönséget könnyebben felajzza, hogy „Nyírő Gyula” nyilas, mint a fénymikroszkóp használata), ezért és pedagógusi tapasztalatom nyomán most az alaptanterv magyar nyelv és irodalom részét érő bírálatokat járom körül.

Először is közhelynek hat, de igaz: a diák azt fogja leszűrni, megtanulni, amit átadnak neki. Lehet morálteológiai vitákat folytatni egy-egy szerzőről, de amíg az Y, majd lassan Z generáció érdeklődési igénye, impulzusorientáltsága és a pedagógustársadalom konzerválódott tanítási módszerei között fényévnyi távolság feszül, sokkal inkább

módszertani megújulásra van szükség, kevésbé az ideologikus buborékhámozásra.

Amíg a pedagógustársadalom egy része elutasítja az IKT-eszközök használatát, nem képes elszakadni a frontális, kronologikus és lexikális ismeretekre hangsúlyt helyező tanítási modelltől, amíg nem képes megérteni azt a technikai-szociokulturális közeget, amiben tanítványai mozognak, addig teljesen felesleges a NAT ilyennek vagy olyannak vélt eszmeiségéről vitatkozni.

A fenti hiányosságokról, a tanári pálya továbbra is szomorú alulfizetettségéről, az osztálytermi agresszióról kellene vitázni, de most nekünk a #nonat jutott.

Ha már eszmeiség. Súlyos vádpontként merült fel a NAT hazafiassága is, egyesek már erőltetett nacionalizmust emlegettek. Túl azon, hogy a pedagógus személye, attitűdje, értelmezési struktúrái eleve meghatározzák az értékközvetítést, miért is volna baj, ha valós értékeket lehetne leszűrni a választott kötelező olvasmányokból, előírt szövegrészletekből? A humanizmus, az árnyalt gondolkodás, a szabadságvágy pozitív értékek, a haza szeretete, a minket körülvevő kisebb és nagyobb közösségek védelme, megbecsülése miért ne volna az?

Ugyanígy kikezdhetetlen (kellene legyen) az is, miszerint teljesen jogosan pótol évtizedes mulasztást a NAT azzal, hogy hangsúlyt helyez a határon túli magyar irodalomra.

Nehéz párbeszédet folytatni azokkal, akik Illyés Gyula ötágú sípjától fáznak.

Ha pedig az alkotókat vesszük, a felzúdulással ellentétben a NAT egyáltalán nem zárja ki Kertész Imre taníthatóságát, ám valóban szerencsétlen, hogy nincs név szerint említve. A Sorstalanság – ami az Index állításával ellentétben nem éppen könnyen befogadható mű – hozzátartozik a kánonhoz, ahogy egyébként a sokat kárhoztatott Herczeg Ferenc is. Az ő szerepeltetése kapcsán a hangsúlyokról érdemes vitatkozni, de arról nem, hogy hiányosságot pótol a NAT Az Élet kapuja beemelésével. 

Kertész említése mellett egyébként nekem Szerb Antal hiányzik, ahogy sajnos Rejtő Jenő vagy a Harry Potter, esetleg Tolkien sincs konkrétan megnevezve – azonban, és ezt fontos látni,

a NAT teret enged szabadon választott ifjúsági regényeknek,

úgyhogy az utóbbiak miatt felesleges az aggodalom.

Teljesen vakvágányon mozognak azok is, akik a „fasiszta írók” ellen tiltakoznak. Egyrészt nincs fasiszta író a felsoroltak között, másrészt rendkívül ingoványos talajra téved az, aki politikai meggyőződés alapján szelektálja az irodalmat, és nem pedig az esztétikai minőség mentén. Ennyi erővel számos olyan alkotót tiltólistára kellett volna eddig is tenni, aki bármelyik embertelen totalitárius rendszerrel kollaborált, vagy akár kifejezte szimpátiáját: Ezra Poundot, Adyt, Móriczot, Szabó Lőrincet vagy épp Babitsot ma antiszemitának ható szövegei miatt kellene kigyomlálni, míg

Kosztolányi név nélkül írt szélsőjobboldali pamfletjeivel írhatná ki magát a kánonból.

Ide kapcsolódik az újra felhorgadó Wass-ellenesség is: egy sohasem bizonyított, román koncepciós perben megállapított bűncselekmény miatt stigmatizálják, miközben életműve jól válogatott darabjai bizonyítottan alkalmasak az olvasás megszerettetésére vagy épp a társadalmi-történelmi kontextus elemzésére (nata, pardon, nota bene: a kritikus szövegértésre). Az erdélyi írót körülvevő gyűlöletcunami azért is érthetetlen, mert Wass korábban is szerepelt a NAT-ban, a most kiemelt Adjátok vissza a hegyeimet! kisregénye pedig a kortörténeti háttér boncolgatására is kiváló.

A posztmodern hiányát is felrótták a kritikus hangok, hamisan szembeállítva a név szerint nem említett írókat (Nádas, Esterházy) a tantervben megjelenő Szabó Magdával. Mindeközben ott szerepel Nagy Gáspár vagy Kányádi Sándor, akinek a Sörény és koponya kötete tökéletes példa a posztmodern költészetre, vagy lehetne említeni Gabriel García Márquezt is, ha prózáról van szó.

De amíg érdemi kérdések helyett ideológiai álviták zajlanak, amíg a hazaszeretet értékét kérdőjelezik meg a régi kánonért kánonban sírók, addig marad számukra a száz év magány.

Összesen 218 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Karácsony Szilvi
2020. február 09. 09:13
Vigyázni kell, mert igaz rájuk hogy a "megsérült állat a legveszélyesebb" Ezek mindent képesek megcsinálni a hatalomért és a pénzért, ez az életük, az életcéljuk. Össze kell fognunk, ezektől végérvényesen meg kell szabadulni, hogy ne tudják mégegyszer tönkretenni az életünket.
Karácsony Szilvi
2020. február 09. 09:04
Ez a szűkagyu, aljas komcsi, liberálnáci banda képtelen tudomásulvenni, hogy a választók jelentős többségével megválasztott kormány NEMZETI kormány és NEM őket, az országot kirabló, tönkretevő sisere bandát választották, nekik csak azt mondták, hogy TAKARODJANAK. Gyűlölködnek, polgárháborúra uszítanak, mindent de mindent elkövetnek, hogy hatalomrakerüljenek az emberek akaratab ellenére is és ugyanúgy tudjanak rabolni, mint eddig.
Palepoli
2020. február 08. 20:12
"Egy van csak, amit még figyelembe hozni bátor vagyok. Az ti. , hogy az adózó nép szegénységének veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a zsidók szemlátomást való szaporodása. ( ) még pedig azon időben, mely alatt (ha ugyan az említett összeírásokban valami tetemes hiba nem történt) a keresztyén adózó nép száma több mint 16 ezerrel kevesebbedett meg. Senki sincs a Tek. Vármegye itt ülő tagjai közül, akinek a zsidó ezen szaporodására a szomszéd Galíciának sorsa eszébe ne jusson. De bátran említem azt az iszonytató rajzolatot, amelyet Pr. Schulze Galíciának, az Izrael fiai által történt lesüllyedéséről, az egész ausztriai birodalom láttára, előállított. Méltán mondja ő, hogy mely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll." Kitől idéztem? És ez?: ",A falusi zsidók többnyire oly egészen demoralizált népcsalók és orgazdák, hogy azokat a nép között megszenvedni, vagy még azokkal bort és húst árultatni csupa veszedelem." Vagy ez?: "praerogativáink (kiváltságaink) egyik szép következése, melynek a zsidó annyira örül s nevet, midőn mi felemelkedett büszke érzéssel függetlenségünkről álmodozunk, de magunkat egyszersmind általa megköttetni engedjük - hogy azt valóban inkább az ő praerogativájának mondhatnók" (Megfejtés: Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel, Széchenyi István)
Jack Reynor
2020. február 08. 11:12
A tiltakozóknak azzal van bajuk, hogy a végén még a magyarság átveszi a hatalmat a kultúrában Magyarországon. Teljesen hiteltelnek az olyan odaböfögéseik, hogy korszerű ismeretek, készségek és a hasonló klisék pufogtatása, miközben a fasiszta (értsd: normális nemzeti érzelmű) magyarokkal van bajuk. Rá kell mutatni a tiltakozók aljasságára minden fórumon.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!