Seregszemle

2023. január 25. 13:48
A világ legerősebb légi ereje, valamint az új, most formálódó űrhaderő olyan fölényt jelent az Egyesült Államoknak, amelyek segítségével akár számbeli túlerővel szemben is fel tudja venni a küzdelmet a hagyományos hadszíntereken, a szárazföldön és a tengeren.
2023. január 18. 12:42
Speciális amerikai haderőnem a Marines, a tengerészgyalogosok serege, akik magukat a világ legjobb katonáinak tartják, és akik a legrizikósabb feladatokat kapták történelmük során.
2023. január 16. 20:31
Aki uralja a tengereket, az uralja a világot: most az amerikai haditengerészetet mutatjuk be Seregszemle cikksorozatunk újabb részében.
2023. január 10. 11:57
Hogyan jött létre, és milyen fegyverzettel rendelkezik az amerikai haderő ma? Mutatjuk!
2023. január 5. 11:45
Két évszázadnyi semlegesség után hamarosan beléphetnek a NATO-ba, ám Svédország hagyományosan erős hadsereggel és saját hadiiparral rendelkezik, ami régi hagyományokra tekint vissza. Folytatódik Seregszemle rovatunk!
2022. december 6. 9:13
Több évszázadnyi fegyveres harccal vívták ki függetlenségüket, amit azóta is éberen őriznek: Svájcban máig él a hadkötelezettség és a nemzeti önvédelem szelleme – kellő hadiipari felkészültség mellett. Folytatódik Seregszemle cikksorozatunk!
2022. november 30. 7:01
Ellenséges hatalmak és néptömegek gyűrűjében, folyamatos harckészültségben, saját hadi csúcstechnológiát fejlesztve és százezreket készenlétben tartva védi önmagát Izrael: körképünk a zsidó állam haderejéről, Seregszemle cikksorozatunk újabb részében!
2022. november 28. 12:00
A szultánok is elégedetten csettintenének: a török hadsereg mellett eltörpül a legtöbb európai haderő, és Erdoganék saját jogukon, kellő fegyveres erő birtokában önálló tényezők a regionális és világpolitikában.
2022. november 22. 6:01
Továbbra sem akarnak a NATO-hoz csatlakozni, semlegességüket inkább a saját modern és ütőképes haderő fejlesztésével oldják meg. Folytatódik Seregszemle sorozatunk, ezúttal Ausztriával!
2022. november 15. 13:19
Saját fejlesztésű és építésű fegyverzetek sorával, 300 ezer tartalékossal biztosította eddig önmaga semlegességét Finnország – hamarosan pedig a NATO-t fogja erősíteni hadseregével. Folytatódik Seregszemle cikksorozatunk!
2022. november 7. 9:08
Nemcsak a NATO, hanem az uniós tagállamok is igyekeztek erejükhöz és lehetőségeikhez mérten támogatni Ukrajna szabadságharcát, amely azonban pont azokból az eszközökből nem kapott eleget, amelyekre a legnagyobb szüksége lett volna. Listázó cikkünk az egyes államok fegyverszállításairól!
2022. október 26. 12:01
Jugoszlávia felbomlása szerb szempontból a mi Trianonunkkal párhuzamba állítható eseménysorozat volt. De milyen erőt képvisel ma a szerb hadsereg az elmúlt évtizedek háborúskodásai után?
2022. október 18. 12:01
Az egyik legjobb példa volt eddig Szlovákia, hogyan tud egy kis ország hatékonyan hadsereget építeni és fenntartani – az ukrajnai háború kapcsán viszont felborult az eddig kiépített rendszerük. Folytatódik Seregszemle cikksorozatunk!
2022. október 12. 15:32
Speciálisnak mondható történelmi kapcsolataink miatt magyar nézőpontból nem elhanyagolható kérdés: milyen ereje van a mindenkori román haderőnek? Seregszemle sorozatunkban most keleti szomszédunk hadseregét vizsgáltuk meg!
2022. október 5. 12:56
Hagyományosan a tengerek úrnője volt a brit hadiflotta – de milyen állapotban van ma a szigetország hadserege? Folytatódik Seregszemle sorozatunk, ezúttal a brit haderő mérlegével!
2022. szeptember 29. 15:10
A francia nagysághoz való ragaszkodás számos racionális döntést eredményezett, azonban az ambíciók sok szempontból nincsenek összhangban a francia gazdaság valós teljesítő képességével. Mekkora a francia nukleáris elrettentő erő? Milyen magyar gyökerei vannak egy francia ezrednek? Folytatódik Seregszemle cikksorozatunk – ezúttal a francia hadsereg erejének elemzésével!
2022. szeptember 28. 6:11
A háború árnyékában egyre többször kerül szóba Németország hadiipara és hadserege. Most számba vesszük a pacifizmustól sújtott kontinentális hatalom haderejét – Seregszemle sorozatunk újabb cikkében!
2022. szeptember 22. 12:01
Ezerkétszáz harckocsi, 680 önjáró löveg, F-35-ösök és Apache-ok tucatjai: az EU katonai óriásává válhat Lengyelország, ha végigviszik a már elkezdett haderőfejlesztési programot. Addig is Varsó komplett fegyverkategóriákat ad át Ukrajnának az oroszok elleni háború folytatásához. Most induló, új cikksorozatunkban, a Seregszemlében Somkuti Bálint elemzi térségünk nemzeti hadseregeit!