Rezsipolitikai téren helyet cserélt a jobb- és baloldal – Gallai Sándor a Mandinernek

2022. január 22. 15:12

Vajon milyen megfontolásból kritizálja a magyarországi baloldal a Fidesz-kormány rezsipolitikáját? Miért nem rászorultsági alapon valósult meg a rezsicsökkentés? Miről szól a „rezsiharc”? Miért nem vált sikeressé a 2005-ben bevezetett luxusadó? Hogyan függ össze a minimálbér-emelés a határon túli honfitársaink sorsával? Gallai Sándor közgazdász-politológust, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola vezetőjét kérdeztük.

2022. január 22. 15:12
null
Kemenes Tamás
Kemenes Tamás

A Corvinák.hu-n nemrég megjelent cikke elején a magyarországi bal- és jobboldal rezsipolitikai „helycseréjéről” ír, rögtön megemlítve, hogy ezen a jelenségen a politika iránt érdeklődő nyugati közvélemény mintegy nem győz csodálkozni. Ennek a valóban különös – ráadásul tartósnak bizonyuló – pozíciócserének a gyökerei minimum az 1990-es évek közepéig, vagyis a közüzemek privatizálásának idejéig nyúlnak vissza. Választhatott volna más utat az akkori baloldal – magyarán a helycserét legalábbis részben a rendszerváltás után aktív baloldaliak személyes politikai attitűdje okozta –, vagy mondhatjuk, hogy nagyjából-egészében kényszerhelyzetben volt?

Helyes a meglátása: ez a szerepcsere valóban nem új keletű, és tényleg a privatizáció megítélése kapcsán következett be. Bár a magánosítás eleinte széles körű támogatottságot élvezett, az első repedések már az 1990-es választás előtti, úgynevezett spontán – avagy szabályozatlan – privatizáció miatt megjelentek, de a külföldi tőke térnyerése és következményei ugyancsak megosztották a politikai elitet. Világosan látszott, hogy a nómenklatúra tagjai a privatizáció révén képesek az új rendszerben komoly gazdasági pozíciókra és tőkére szert tenni. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a külföldi tőke nemcsak előnyökkel jár, hanem veszélyekkel is, hiszen

kiszoríthat hazai szereplőket, elsorvaszthat teljes ágazatokat, és korlátozhatja a gazdaságpolitika mozgásterét.

A rendszerváltás előttről megörökölt államadósság magas terhei miatt két tekintetben mégis konszenzus volt a parlamenti pártok körében. Az egyik a közvetlen értékesítés mint módszer, és ezen keresztül az árbevétel mint szempont előnyben részesítése; a másik az eladásból keletkező összegek államadósság-csökkentésre fordítása. Ezt a konszenzust tehát egyfajta kényszerhelyzet szülte. Adósságkönnyítés nélkül nem nagyon volt más megoldás, miközben természetesen a mit, mikor, hogyan és mennyiért kérdéseken bármelyik ügylet kapcsán lehetett és lehet vitatkozni.

Az is kétségtelen, hogy ha transzformációs válság idején értékesítenek vagyonelemeket, akkor azok kevesebb bevételt hoznak a költségvetésnek, mint ha ugyanazokat a vállalatokat pozitív kilátások mellett, kedvező gazdasági környezetben adnák el.

Akkoriban a Valutaalap szakértői és követőik – például a régióban tanácsadóként közreműködő Geoffrey Sachs vagy az akkori lengyel pénzügyminiszter, Leszek Balcerowicz – azzal érveltek, hogy amint leépül az állami szerepvállalás, a piac azonnal átveszi a kormányzat helyét, a recessziót pedig rövid átmenet után felváltja a gazdasági növekedés.

A vártnál jóval súlyosabb és hosszabb visszaesést követően a sokkal nagyobb méretű és az adósságterhe mintegy felétől megszabadított Lengyelországban ez többi-kevésbé működött – a társadalmi és a politikai költségek értékelésétől ezúttal tekintsünk el –, Magyarországon viszont – kisebb piac, kevésbé dinamikus növekedés és magasabb adósságszolgálat mellett – a gazdaság nem tudott fenntartható pályára állni.

És akkor jött a ‘94-es kormányváltás.

Az 1994-es választást megnyerő szocialisták nem kísérelték meg a probléma „kinövését”, nem próbálták a bővülés tényleges ütemét a gazdaság növekedési potenciáljához közelíteni, hanem az egyensúlyteremtés valutalapos, a liberális koalíciós partner által is ösztönzött receptjét követték, tehát

a kiadáscsökkentést leépítésekkel és megszorításokkal, a bevételnövelést pedig a háztartások adóterheinek fokozásával elérő gazdaságpolitikát folytattak.

A neoklasszikus közgazdasági tankönyvek, a hitelezők, az akkori pénzügyminiszter, Bokros Lajos, valamint az úgynevezett reformközgazdászok szerint természetesen nem volt más megoldás, de a 2010 utáni válságkezelés tanulságai alapján ezt nem kell axiómaként kezelnünk; láthattuk, hogy létezik másik paradigma is.

Ráadásul a szocialista-liberális koalíció nemcsak az egyensúlyteremtésben választott a baloldali értékrendtől teljesen idegen megoldást, hanem a privatizációban is ultraliberális irányban mozdult, amikor döntött a közművek magánosításáról, és ezzel a magyar gazdaságot – a brit mögött – egész Európában a második legszélesebb körben privatizálttá alakították. Ráadásul a saját logikája is megbicsaklott a piacpártiaknak akkor, amikor az erőművek privatizációs szerződéseiben éves 8% garantált profitot biztosítottak a külföldi vásárlóknak, vagy amikor elősegítette, hogy a nemzeti közmű monopóliumokat ne egymással versengő cégek, hanem regionális monopóliumok válthassák fel.

Mindeközben az ellenzék hogyan viselkedett?

Az akkori ellenzék, benne a Fidesz, erélyesen bírálta a közmű-privatizációt, sőt az ügyletek felülvizsgálatát helyezte kilátásba. Noha ez az 1998-as kormányváltás ellenére sem következett be, az I. Orbán-kormány alatt lelassult a privatizáció. Ezek alapján keletkezett az a látszat, hogy a gazdaságpolitika egyes dimenzióiban, például

a privatizáció megítélésében – vagy éppen a minimálbér emelésében – a tankönyvi bal-jobb szerepek nálunk mintha fordítva lennének,

s ez volt az, amit nehezen tudtak megérteni a hazánkban tanuló nyugati diákok, vagy a hozzánk érkező akadémiai emberek, és ezt próbáltam röviden vázolni a Corvinákon megjelent írásban is.

A 2010 után nem sokkal bevezetett rezsicsökkentés aztán súlyos bevételkiesést jelentett a közműszolgáltató vállalatok számára. Ennek komoly veszélyeire – nyilván sokan emlékeznek rá – bizonyos szakértők akkoriban jóformán napi szinten igyekeztek felhívni a figyelmet. Valamilyen formában máig is tart a „rezsiharcnak" ez a közvetlenül megragadható, teljesen világos érdekek mentén zajló része?

A „rezsiharc” egy olyan politikai kifejezés, amely a rezsiárakkal kapcsolatos politikai konfliktusokra utal. Bár viszonylag egyszerű, közérthető kifejezésről van szó, jelentése mégis összetett.

Az eredendően pénzügyi természetű kérdés, a közműszolgáltatások ára, ebben az összetételben átpolitizálódik, és kiterjedhet a közműszolgáltatók tulajdonosi szerkezetére, az állam és a magánszolgáltatók közötti érdekkülönbségekre, erejükre és befolyásukra, a köztük folyó küzdelem hevességére, a tét nagyságára.

Ráadásul a kormány ezzel a kifejezéssel érzelmileg is hatni kíván, próbálja mozgósítani az árképzés ügyében mellé állókat.

Ennek a politikai természetű küzdelemnek vannak megszűnt vagy kevésbé jelentős aspektusai, de vannak aktuálisan is fontos terepei. A 2013–2014-ben három ütemben megvalósított, a földgáz esetében összesen 25%-ot kitevő árcsökkentés az egyik célját már az intézkedés bevezetésekor elérte: vásárlóerő-paritáson számolva addig a háztartások számára az Európai Unióban a legdrágábbak közé tartozó magyarországi földgáz a rezsicsökkentéssel a legolcsóbbá vált.

A szocialisták alatt külföldi cégeknek értékesített gázszolgáltatás a 2010-es kormányváltás után elvesztette – az addig kifejezetten magas – profittermelő képességét, mivel az energetika volt az ágazati különadókkal sújtott négy szektor egyike, és ehhez jött aztán az egyetemes – lakosságnak nyújtott – szolgáltatásból származó bevételeket jelentősen visszavető rezsicsökkentés. A szolgáltatók erre fejlesztési terveik feladásával és ilyen célú kiadásaik lenullázásával válaszoltak.

A Fidesz-kormány 2014-es újraválasztása miatt a szolgáltatók nem remélhették pénzügyi helyzetük javulását,

ezért inkább veszteségük minimalizálását választották: visszaadták szolgáltatói engedélyüket, kivonultak, az állam pedig átvehette a helyüket. Az alapkonfliktus tehát megszűnt, hiszen a földgáz árának stabilizálása mellett a kormányzat még egy célt teljesített: visszanyerte befolyását az általa stratégiainak tekintett, a szuverenitás kérdését fokozottan és közvetlenül érintő ágazat felett.

Fotó: Mátrai Dávid
Fotó: Mátrai Dávid

Manapság mely oldal(ak)ról érik a legnagyobb kihívások a rezsicsökkentés politikáját?

A tulajdonviszonyok átrendeződésével az alapkonfliktus a szolgáltatók és a kormányzat között megszűnt. Az árcsökkentés fenntarthatatlanságát jósoló közgazdász hangok ma már inkább az infrastruktúra, a hálózatok állapotáért aggódnak, aminek az az alapja, hogy érdemi fejlesztési kiadások nélkül a szállítási veszteségek és az üzemeltetési költségek hosszabb távon valóban jelentősen megemelkedhetnek.

A kritikákban változatlanul fennmaradt két másik elem. Az egyik irány az árak szabályozása helyett inkább a fogyasztás csökkentését, az ehhez vezető felújításokat és egyéb hatékonyságjavító megoldásokat támogatná. A másik bírálat jellemzően erkölcsi-igazságossági oldalról elégedetlen a gáz árának a rögzítésével. Az e nézetkülönbségekből adódó viták aligha írhatók le a „rezsiharc” fogalmával, ugyanakkor az intézkedés ellenzéki bírálata és kormányoldali védelme

a kampány egyik lényeges kérdése, a rezsi pedig voltaképpen a választás egyik tétje lett és lesz.

És persze a rezsicsökkentésnek, illetve az árszabályozásnak van egy európai uniós dimenziója is, ami pedig azért tekinthető küzdelmesnek, mert a közös piacon alapszabály a kormányok visszafogottsága, szektorsemlegessége, hazai és külföldi vállalkozásokhoz való egyforma viszonyulása. Ilyen jellegű és jelentőségű beavatkozás csak kivételként, különösen indokolt esetekben védhető. Ráadásul a magyar kormány nemcsak a szociális védelem egyik kérdését, hanem a nemzetközi versenyképesség egyik feltételét is látja az alacsony energiaárakban. Ennek fenntarthatóságát azonban valóban veszélyeztetik a világpiaci árak érvényesítéséért, illetve – a klímavédelem céljából – a fosszilis energiahordozók mielőbbi visszaszorítását-kiiktatását követelő politikai erők.

Sokan nem értik, miért nem rászorultsági alapon valósul(t) meg a rezsicsökkentés. Valóban, miért ugyanolyan kedvezményre jogosultak a mélyszegénységben élők, mint a tehetősek?

Teljesen igazságos rendszer nincs, értékrend és politikai választás kérdése, hogy egy-egy kormány miben köt kompromisszumot. A mostani helyzet mögött húzódó döntéshozói szándékot nem ismerem, de feltételezhető, hogy azért vállalta a kormányzat ezt az erkölcsileg jogosan bírálható konstrukciót, mert így egyszerűbb és olcsóbb a rezsicsökkentés végrehajtása.

Emlékezhetünk még rá, hogy a szocialista-liberális kormány próbálkozott a rászorultsági elv érvényesítésével. Akkor a fogyasztás mértéke szerint több tartifatömböt, tehát a progresszív – többkulcsos – adózáshoz hasonló sávos ártámogatási rendszert alkalmazott a kormány. Nem véletlen, hogy az ilyen rendszerek sem aprózzák el a sávokat – pedig az igazságosabb lenne–, mert

minél szofisztikáltabb egy rendszer, annál bonyolultabb és drágább az alkalmazása.

A rászorultsági elvű gázártámogatás alkalmazásához nem elegendő a háztartások fogyasztási szintjének ismerete. Azt is tudni kell hozzá, hogy hányan és mekkora jövedelemből élnek egy-egy ingatlanban. Mivel az egyéni jövedelmek ellenőrzése – különösen egyéni és kisvállalkozások esetében – sosem lehet tökéletes, és az adóhatóság azt sem tudhatja biztosan, hogy a bejelentett lakcímekhez képest ténylegesen kik és hányan laknak életvitelszerűen egy-egy háztartásban, annak idején ezekről nyilatkoznia kellett a támogatást igénylőknek. A nyilatkozatok valóságtartalmának az ellenőrzésére azonban nem volt elegendő hatósági kapacitás, és a valós helyzet felderítése ugyanúgy nem érte meg, mint mondjuk a ma is létező eltitkolt jövedelmek egyéni vizsgálata. Fájó kimondani, hiszen erkölcstelen és igazságtalan, de

az ilyen visszaélések kiszűrése többe kerülne, mint amennyi az emiatt keletkezett kár, az adócsalás miatt kiesett bevétel, vagy a hamis nyilatkozat miatt jogosulatlanul felvett házártámogatás.

Éppen ezt az egyébként kelet-európai sajátosságot fel- és beismerve változott meg a 2010 utáni adórendszerünk szerkezete.

Az előző pár ciklusban a kormány – a nehezen ellenőrizhető jövedelmek és az e téren csalók igen költséges és rossz hatékonyságú egyéni felderítése helyett – inkább egyszerűsítette és alacsonyra vitte a személyi és a vállalkozási jövedelemadók kulcsát, és a nehezen titkolható fogyasztás adóztatásával, közvetett adókon keresztül próbálja érvényesíteni az igazságosabb teherviselés elvét.

Egyébként 2010 előtt ugyanilyen okokból és logika mentén fontolgatta a baloldal – a Nemzetközi Valutaalap tanácsára – országos ingatlanadó bevezetését, melynek igazságossági problémái ugyancsak közismertek.

Magyarországon a különösen gazdagok köre még ma sem túl kiterjedt. A közgazdaságtanban és a jogban is ismert tény, hogy az adókerülésben, illetve az adóoptimalizálásban éppen a tehetősebbeknek van a legnagyobb mozgásterük. Nem véletlen, hogy

az erkölcsileg aligha vitatható luxusadó 2005-ös bevezetése sem tartozott a sikertörténetek közé:

a luxusadóból származó költségvetési beételek jócskán elmaradtak az adónemre vetített ráfordításoktól. Ha erkölcsi oldalról nézzük, akkor természetesen a veszteség ellenére is igazságosabb a luxusadó megléte, a kormány mégis felszámolta, mert pénzügyi logikát követett, az alapján ez volt racionális.

Egy másik kritika a klímavédelem és az energiatakarékosság oldaláról érte a rezsicsökkentés politikáját. Már érintettük ezt a területet, de nézzük meg kicsit közelebbről! Egyes bírálók tehát arra hívták fel a figyelmet, hogy „az erősen nyomott hatósági árak alkalmazásával a kormány forrást vont el az energiahatékonyság javítását célzó projektektől”. Ezeket a kezdeti kritikákat ön jogosnak nevezi, ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy „azóta viszont újabb lehetőségek nyíltak". Melyek ezek a lehetőségek?

Az energiahatékonysági projektekkel is ugyanaz a helyzet, mint a rászorultsági elvvel: jó elképzelés, támogatandó, de a projektek, azaz a támogatottak igazságos kiválasztása és a visszaélések elkerülése, kiszűrése nem könnyű feladat. Kevés olyan háztartás van, amelyiknél ne lehetne javítani az energiahatékonyságon – milyen alapon, melyik, mennyi támogatást kapjon?

2010 előtt kiemelt területnek számított az úgynevezett panelprogram, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiakorszerűsítése, mely a 2008-as válság hatására lelassult, majd lényegében leállt. A kormány kisebb volumenben próbálkozott a társasházaknak és családi házaknak is jogosultságot teremtő energiakorszerűsítési programmal, de ezek hatása korlátozott maradt. Kivételként talán a lakossági napelemek telepítése nevesíthető, de az energiahatékonyság és -korszerűsítés területén ezzel együtt is gyengén teljesített az energiapolitikai források döntő részét inkább a stratégiai célok mentén felhasználó kormány.

Az új uniós támogatási ciklusban azonban észlelhető a hangsúlyok változása: tavaly a GINOP-ból és a VEKOP-ból is nyílt lehetőség vissza nem térítendő energiahatékonyági célú támogatások igénybe vételére, de például a felsőoktatásban is elkülönített keret áll rendelkezésre a középületek energiahatékonyságának fokozására.

Fotó: Mátrai Dávid
Fotó: Mátrai Dávid

A minimálbér-emelést mennyire tartja jó ötletnek? Milyen komolyan vehető érvek szólnak ellene, illetve mellette? Valóban torzítaná a piacot, mint azt sokan állítják? Ezen a politikai színtéren – vagyis a minimálbérrel kapcsolatos (párt)politikai álláspontok terén – is megfordult a jobb- és baloldali logika?

Igen, Nyugatról tekintve a minimálbér kérdésében is nehezen értelmezhető szerepcsere történt Magyarországon a jobb- és a baloldal között, és természetesen ez sem új keletű, hanem az ezredfordulóig visszavezethető történet. Fontos leszögezni, hogy közgazdasági értelemben a minimálbér alkalmazása kormányzati beavatkozás a piaci viszonyokba, tehát a piacpárti, azaz

klasszikus jobboldali álláspont szerint a minimálbér nem kívánatos, nem is minden országban létezik.

A baloldal ezzel szemben helyesen hangoztatja az aszimmetrikus munkapiaci viszonyokat, hiszen munkaadók és munkavállalók kapcsolatában az utóbbiak pozíciója jellemzően gyengébb. Különösen igaz ez a szakképzetlenekre, akiknek csak a munkaerőhiányos időszakban javul valamelyest a piaci helyzete.

A minimálbér tehát elsődlegesen a legkiszolgáltatottabb, alacsony képzettségű és védettségű réteget célozza.

Ehhez képest Magyarországon a kulturális értelemben baloldalinak tartott szocialista-liberális kormányok – a 2002-es nettósítást kivéve – csak mérsékelt, kis mértékű emelésekre voltak hajlandók, míg a Fidesz-kormányok a ciklusok második felében jelentősen, 2001-ben például 57%-kal, 2002-ben 25%-kal, 2012-ben 19%-kal, 2017-ben 15%-kal, idén pedig 19,5%-kal növelték a legkisebb törvényes bruttó bér havi mértékét. Ebben is létezik közgazdasági logika, azonban ez a gazdaságfehérítéséről, azaz például a vendéglátásban, az építőiparban vagy a mezőgazdaságban igen elterjedt szürkezóna, a minimálbérre bejelentett, de a valóságban többet kereső munkavállalók utáni fizetett közterhek emeléséről szól.

A minimálbér jelentősebb emelését a tényleges jövedelem növekedési üteme nem szokta, nem tudja követni, ezért a kimutatott, tehát adózott jövedelem aránya nőni, az eltitkolt, tehát a közteherviselés alól kicsúszó jövedelmi hányad pedig csökkenni fog. Ez az egy intézkedés tehát makroszinten az informális szektor visszaszorulását, a gazdaság fehéredését, a költségvetési bevételek növekedését eredményezi. Egyszerűbb, hatékonyabb és olcsóbb megoldás, mint egyesével felkutatni a zsebbe fizető munkaadókat, de természetesen ez sem tökéletes megoldás, továbbra is vannak eltitkolt bérek, a rendszer tehát nem tökéletes, nem teljesen igazságos.

Ráadásul a minimálbér veszélyes eszköz, mert a túlzott, tehát a termelékenység javulásától nagyon és/vagy tartósan elszakadó emelése leépítésekhez vezethet, vállalkozásokat tehet tönkre.

Azokon a munkahelyeken, ahol a munkaadók a magasabb keresetűek bérezésében nem tudják vagy nem akarják követni a minimálbér emelését, csökkennek a bérkülönbségek, ez pedig bérfeszültséghez vezethet. Ezek a veszélyek akkor minimalizálhatók, ha a gazdaság dinamikusan növekszik, ha a minimálbér jelentősebb emelése bővülő gazdaságban, magas foglalkoztatottság mellett következik be.

A legalacsonyabb jövedelműek körében ráadásul szociálpolitikai eszközként is teljesítő minimálbér emelésének azonban fontos a nemzetközi kontextusa is. A minimálbér és ezen keresztül a bérköltségek emelkedése – egyéb tényezők változatlansága mellett – megdrágítja az exporttermékek előállítását, rontja az adott gazdaság nemzetközi versenyképességét.

A kereseti lehetőségek javulása, az uniós bérfelzárkózás a gazdasági migráció kérdésével is összefügg. Alacsonyabb bérek mellett több munkavállaló kereshet külföldön boldogulást, magasabb jövedelmi lehetőségek esetén pedig könnyebb lehet a hiányszakmákban a hazai munkaerő kiegészítése, pótlása.

Az elmúlt egy évtized jelentős hazai béremelkedése lelassította és részben vissza is fordította az elvándorlást, és már a járvány előtt pozitívba fordította a vándorlás éves nettó egyenlegét.

Hogyan hat mindez a határon túl élő honfitársainkra?

A hazai bérszínvonal erősen hat a határon túli magyarokra, azon belül is a fiatalokra. A GeneZYs 2015-ös kutatás is rávilágított, hogy a gazdasági várakozások érdemi hatást gyakorolnak a Kárpát-medencei magyar fiatalok elvándorlási hajlandóságára.

A magas hazai bérek a rosszabb életkörülményeik és kilátásaik miatt szülőföldjüket elhagyni szándékozó, leginkább kárpátaljai és vajdasági magyarok számára még vonzóbbá tehetik Magyarországot mint célországot.

Ezt a hatást mérsékelhetik a határon túli területeken végrehajtott fejlesztési projektek, az oda irányított szociális és vállalkozásokat segítő támogatások.

Látható tehát, hogy mindennapjaink egy-egy egyszerű kérdése, mint például a gázár vagy a minimálbér, nagyon sok egyéb tényezővel összefügg, emelésük nagyon sok területen fejt ki hatásokat.

A döntések összetettsége miatt a politikatudomány a kormányzást nem csupán tudatos, tervezésen és számításokon alapuló tevékenységnek tekinti, hanem olyan folyamatnak, amelyikben a tapasztalat és a szakértelem mellett bizony az intuíciónak, az esetlegességnek és olykor a véletlennek is nagy szerepe lehet.

*

A Corvinák a Mathias Corvinus Collegium online tudományos ismeretterjesztő folyóirata. A folyóirat itt olvasható.

(Nyitókép: Mátrai Dávid)

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dezsőke
2022. január 22. 18:13
ha szemműtétre van szükségetek, menjetek Indiába, ja oda, Indiába, ott aztán értenek hozzá, oda kell menni, menjetek Indiába, ja Indiába... pont most urológiai problémáim lennének, mit teccik javasolni hová menjek, az Antarktiszra vagy a Seychelle-szigetekre?,- de ugye ott biztosan értenek hozzá, - és lesznek ott nagymellű tüzes tekintetű fűszoknyás csajok, akik majd Mojito Italianoval kínálgatnak, - társadalombiztosítási hozzájárulásom terhére (?)
Rasdi
2022. január 22. 16:46
Nem "helyet cseréltek", hanem megváltozott a politikai választóvonal, amelyhez viszonyítva határozták meg magukat a pártok. Megváltoztak a teljes politikai tartalom egyes elemeinek "súlyai". Ahogy anno a politika szociális tartalma volt a legsúlyosabb elem, úgy vált korunkra a globalizmushoz való viszonyulás a legsúlyosabb elem a politikában. Áttételesen talán még az LMBTQ.... elem is ebbe tartozik.
Gullwing
2022. január 22. 15:59
Orbán és politikája sokkal baloldalibb mint a mosléké.
kovtib
2022. január 22. 15:52
1. A rászirultsági elv hiánya akkor is probléma, ha annak is lennének potyautasai 2. Ha nem a valós árat fizetem, nem ösztönöz a takarékosságra, ami környezetszennyező megoldás, ez a középrétegekre igaz. Nem érzik drágának, pedig az. 3. A számlát végsősoron csak ki kell fizetni, mondjuk a magasabb áfával, alul finanszírozott egészségüggyel, oktatással. (GDP-arányosan alacsony) Itt válik drágává a rezsi, csak nem látszik mindenkinek az összefüggés. 4. Mivel mindenki fizeti, előző pont, a legszegényebbek, ha egyáltalán gázzal fűtenek, ( ha fával még nagyobb a baj) valójában nincsenek eléggé támogatva. 5. Következtetés: a legjobb rezsi csökkentés az, ha megfelelőek a jövedelmek, és célzott támogatás van a rászorulóknak. Ekkor nem kell ekkora áfa stb. A rezsi mesterséges alacsonyan tartása az alacsony jövedelmek beismerése. Ha megfelelő a bér, nem kell a rezsit mesterségesen csökkenteni és még polgárnak is néznek, aki el tudja dönteni mire költöm a fizetésemet. Így a jobb módúaknak nem járó támogatások helyett esély van egyéb feladatok magasabb szintű finanszírozására úgy, hogy a szegényebbek sem fagynak meg. 6. Az állami szerepválalás növelésével egyetértenék a szolgáltatóknál, de mi az a MET?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!