Nem volt esélyünk, de meg kellett próbálni a Bécs elleni rohamot – történész a schwechati csatáról

2023. október 30. 17:14

„Vallom, hogy meg kellett próbálni a támadást, már csak a következmények miatt is” – mondja Pelyach István történész, aki szerint így Kossuth is belátta, hogy a haderőt át kell szervezni, ami megalapozta a későbbi sikereket. A tehetséges Görgey kulcspozícióba került, a tisztikarban elkezdődött egy tisztulási folyamat.

2023. október 30. 17:14
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Sokak szerint a pákozdi győzelem és a bécsi forradalom után természetesnek látszott, hogy a magyarok Bécs megsegítésére sietnek 1848-ban. 

Hadtörténelmünk máig vitatott kérdése, hogyan folytatódott volna a szabadságharc, ha nem késlekedik a magyar haderő, hanem azonnal Bécshez indul 

és egyesül a felkelőkkel. A tények: napra pontosan 175 éve, 1848. október 30-án a Bécs melletti Schwechat falu közelében a Móga János vezette magyar sereg vereséget szenvedett a Windisch-Grätz vezette császári haderőtől.

A témában a kor szakértő történészét, Pelyach Istvánt kérdeztük, hogy a valóságot elválasszuk a fantáziától, hogy megvilágítsuk a hátteret és a számba vegyük a következményeket. 

*

Hogy jutottunk a schwechati csata előtti dilemmáig? 

A pákozdi magyar győzelem után Jellasics horvát hadserege Bécs felé hátrált ki az országból, a magyar fősereg pedig Móga János vezetésével, meglehetősen lassan, a háromnapos fegyverszünetet betartva követte Jellasicsot. A határra érkezve valóban fölmerült a dilemma: lépjük át a határt és folytassuk az üldözést osztrák földön, vagy ne.

Mi szólt az azonnali támadás mellett?

Elsősorban az, hogy október 6-án kitört Bécsben egy forradalom. 

Adódott a lehetőség, hogy a forradalmárokkal összefogva, őket megsegítve a dinasztiát a 48-as alkotmányosságunk betartására kényszerítsük, 

ami azért is lett volna célszerű, mert október 3-án az uralkodó kiadott egy manifesztumot: ebben Magyarországot hadiállapotban lévő tartománynak nyilvánította, kinevezte teljhatalmú biztosnak Jellasics bárót és feloszlatta az országgyűlést.

Mindez komoly alkotmányjogi kérdést vetett föl: jogában állt-e mindez a királynak? A 48-as, áprilisi törvények értelmében nem. 

Milyen érvek merültek föl a határátlépés ellen?

Egyrészt Jellasics hadserege jelentősen átalakult Pákozd óta, nőtt a harcértéke, hiszen a fosztogató, népfelkelőnek minősülő alakulatokat hazaküldte október elején. 

Ráadásul, ha átlépjük a határt, akkor osztrák földön már nem csupán a horvát hadsereggel, hanem a Bécsből kiszorított császári alakulatokkal is szembe kell néznünk, vagyis 

nehezen föloldható morális kérdés 

merült föl a hadsereg tisztjei számára, akik fölesküdtek a dinasztiára és a 48-as magyar alkotmányra egyaránt. Jellasiccsal szemben még el lehetett adni azt az ideológiát, hogy a horvát parancsnok valamiféle horvát szeparatista célokért küzd, de ha a magyar sereg tisztjei egy az egyben ugyanazokat a színeket látják a császári hadsereg katonáin, mint amit ők maguk is viselnek, akkor erősen kérdéses, vállalják-e a harcot.

A harmadik fontos tényező, bár ezt nem nagyon tudtunk annak idején, hogy 

Bécs alatt időközben komoly császári haderő gyűlt össze: megérkeztek Windisch-Grätz herceg csapatai 

Prágából, akiket október közepén átvezényeltek Bécs alá, ami az erőviszonyokat jelentősen megváltoztatta. Ha mindent összeadunk, a magyar haderő 25-26 ezer fővel lépte át a határt, ezzel szemben nagyjából 80 ezres császári sereg várta a magyar támadást.

Miért döntött úgy a magyar parancsnokság, hogy ha késve is, de megindulnak? 

A határátlépés mindent összevetve nem katonai, hanem 

politikai döntés volt. 

A magyar országgyűlés hozott ugyan egy határozatot, hogy amennyiben a bécsi forradalmárok kérik Magyarország segítségét, akkor át kell lépnünk a határt, de ilyen segítségkérés hivatalosan nem érkezett. Végül Kossuth Lajos fellépése döntötte el a kérdést, aki a táborba érkezett és némi katonai erősítést is hozott.

Kétségtelen, hogy 

Kossuth a realitásokat kevésbé vette számba: 

azon a véleményen volt, hogy a támadást mindenképpen meg kell kísérelni. Meghallgatta Mógáék ellenérveit a számbeli és minőségbeli osztrák fölényről, a magyar népfelkelők alacsony harcászati értékéről, vagyis arról, hogy vereséget fogunk szenvedni, ám Kossuth végső érve szerint ha vereséget szenvedünk is, támadni kell, különben a népfelkelők és nemzetőrök hazamennek.

Kossuthot végül Görgey véleménye győzte meg teljes mértékben, aki szintén az átkelés és a támadás mellett érvelt. 

Görgey szerint nincs választás: előre kell menni, mert ha nem támadunk, többet bukunk, mintha három csatát vesztenénk. 

Ha vereséget szenvedünk is, érvelt Görgey, a hadsereget meg lehet menteni a teljes bomlástól.

A csatában szerzett és korábbi érdemei alapján Görgei Artúrt tábornokká léptették elő és kinevezték a feldunai hadsereg parancsnokává. (festmény: Barabás Miklós)

Befolyásolta a schwechati csata a háború egészét?

Akárhogy is nézzük, a háború ekkor kezdődött Ausztriával. Nyilvánvalóvá vált, hogy a 48-as alkotmány megvédése érdekében nekünk a császári hadsereggel is meg kell mérkőznünk, ilyen szempontból 

a schwechati ütközet jelentősnek számít, hiszen fölvettük a kesztyűt, belementünk a nyílt küzdelembe. 

Megértettük, hogy nem elég Jellasicsot kiverni az országból, a nemzetiségi mozgalmakat féken tartani, hanem az udvarral szemben katonai erővel kell az alkotmányunk tiszteletben tartását kicsikarnunk.

Egyébként is, minden csata befolyásolja picit a háború menetét, de tegyük hozzá, hogy nagyon az elején vagyunk. A schwechati csata még a felkészülés időszakában zajlott, tehát a végső kimenetelt közvetlenül nem jelezhette előre. 

Hogyan zajlott a csata?

Október 28-án átléptük a határt, 30-án érkeztünk Bécs alá. A csata jól kezdődött számunkra, a jobbszárny előretört, a következő lépés az lett volna, hogy a centrum követi a jobbszárny támadását. Görgey, aki a centrumot vezette, meg is indította volna a támadást, de Móga megálljt parancsolt neki, mivel lemaradt a balszárny és félő volt, hogy a császáriak átkarolják a magyar alakulatokat.

Görgey így csak később indulhatott, ami végzetes következményekkel járt: 

a hatalmas fölényben lévő császári tüzérség ágyúzni kezdte a magyar centrumot, 

ahol önkéntes, vagy frissen besorozott, harctéri tapasztalat nélküli zászlóaljak állomásoztak, akik a tömött négyszögbe csapódó ágyúgolyókat nagyon nehezen viselték és egy részük futásnak eredt, majd egypár hősies előretörés ellenére hamarosan megindult az általános visszavonulás.

A magyar sereg azonban nem zuhant össze. Időközben megérkezett az elkésett balszárny lovassága és megakadályozta, hogy az osztrák lovasság üldözőbe vegye a menekülő magyar gyalogosokat, felfogva a császári lovasság rohamait. Ha úgy tetszik, 

bejött Görgey előrejelzése: ha vereséget szenvedtünk is, megmentettük a hadsereget.

Milyen veszteségekről beszélhetünk?

Pontos adataink nincsenek. A halottak számát magyar oldalon 100-200 főre becsüljük, a sebesültek 500-600-an voltak. A császári veszteségek jóval kisebbek: 20-30 halott, 50-60 sebesült.

A csata vázlata

Meddig tartott a maga az ütközet?

Öt-hat órás csatáról beszélhetünk, de ennek nagy része kölcsönös ágyúzással, tétlenséggel telt.

Volt esélyünk egyáltalán? Lett volna, ha hamarabb indulunk?

Úgy gondolom, a magyar hadsereg állapota eleve nem tette lehetővé, hogy tanult, harcedzett, fegyelmezett császári katonákkal szemben sikert érjünk el. Sem előbb, sem később.

A magyar sereg és a bécsi felkelők egyesülése reális elképzelés volt?

A bécsi felkelők és a magyarok között ott tanyázott Jellasics hadserege, meg a bécsi helyőrség. 

Hacsak át nem repüljük őket hidroplánnal, ez hamvában holt vállalkozás lett volna, 

bár tudom, a történelemben a „ha” kezdetű mondatok a legizgalmasabbak. Ismétlem: a tények tudatában a magyar félnek nem volt komoly esélye a győzelemre. Másrészt a harcoló bécsi felkelők is pár ezren voltak csupán, a reguláris erők ellen ez nem számottevő erő, kicsit eltúlozzuk ennek a sansznak a jelentőségét. 

Melyek voltak a csata pozitívumai és negatívumai? 

Vallom, hogy meg kellett próbálni a támadást, már csak a következmények miatt is: ne felejtsük el, hogy a csata után Móga János lemond és Kossuth hamarosan kinevezi Görgey Artúrt a feldunai egységek fővezérének. Görgey fő feladata majd az lesz, hogy ütőképessé tegye, átszervezze a magyar hadsereget, amely a várható osztrák támadással szemben már sikeresen működhet.

Ami pozitívum, egyben negatívum is. 

Kiderült, milyen állapotban van a magyar hadsereg. Fölmértük, hol is tartunk valójában, 

ami egy háborúban rendkívül fontos, ahogy a mindennapi életben is: szembesültünk azzal, mire vagyunk képesek, mit kell átalakítani ahhoz, hogy sikeresek lehessünk.

A schwechati csata után 

elkezdődik egy tisztulási folyamat a magyar hadsereg tisztikarában, 

ami majd 1848 decemberében tetőzik: sok tiszt lemond ekkor, azok, akik nem hajlandóak a császáriak ellen a 48-as magyar alkotmányért harcolni. 

Tehát végső soron jó döntésnek bizonyult a nem azonnali támadás is…

Azért volt jó döntés átlépni a határt és támadni, mert ott döbbentünk rá, ott tudtuk fölmérni a magyar hadsereg tényleges állapotát: 

a politikai vezetés is megértette, Kossuthtal az élen, hogy ezt a haderőt át kell szervezni, 

ha a császáriakkal szemben is ütőképesek akarunk lenni.

Kossuth kénytelen volt belátni: attól, hogy valakinek fegyvert adunk a kezébe, még nem lesz katona. Megértette, hogy időre, kiképzésre van szükség, hogy a nemzetőrök hosszú távon nem használhatók. 

Kossuth és Görgey rengeteg kérdésben ütköztek, nem értettek egyet. Ne felejtsük el: a háború alapvetően szakmai kérdés, nem szerencsés, ha a politikum a háború menetébe avatkozik. 

Schwechat után igazán jól jött Kossuth mellé egy zseniális szakember, 

aki megszűri a politikai elképzeléseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Szabadságharcunk szimbolikus győzelme – így zajlott a pákozdi csata

A császári udvar sunyi módon próbálta megtörni a szabadságát jogi eszközökkel kivívó magyarságot 1848-ban: elkergettük Jellasicsot, így Pákozd a nemzeti összefogás jelképévé vált az önkény ellen.

Nyitókép: Magyar népfelkelők Pozsonynál 1848. október 30-án. (Höfelich, J. litográfiája)

Karácsonyi előfizetési akció

Kapcsolódó cikkek

 
 
 
 

Ezek is érdekelhetik