Ukrán közigazgatási reform és kisebbségi érdekképviselet

2015. július 02. 13:32

A kárpátaljai magyarság politikai, nyelvi, kulturális, oktatási és egyéb jogai intézményes érvényesíthetőségének biztosítására egy, a magyarságot magába foglaló járás létrehozása adna lehetőséget.

2015. július 02. 13:32
Nemzetpolitikai Kutatóintézet
NPKI

A kárpátaljai magyarság politikai, nyelvi, kulturális, oktatási és egyéb jogai intézményes érvényesíthetőségének biztosítására egy, a magyarságot magába foglaló járás létrehozása adna lehetőséget, mely az önkéntesség elve alapján szervezett etnikai szempontokat is figyelembe vevő kistérségekből tevődne össze. Egy ilyen magyar járás (povit) létrehozása mellett foglalt állást a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség(KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) és a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) is. A Beregszászi Járási Tanács nyilatkozatban fordult az államfőhöz, a miniszteri kabinethez, a Kárpátaljai Megyei Tanácshoz, valamint Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának kárpátaljai képviselőihez, melyben azt kéri, hogy a tervezett közigazgatási reform során Kárpátalján hozzanak létre egy Beregszász központú, magyar többségű járást. Az említett érdekvédelmi szervezetek és testületek, a hatályos ukrán törvényeknek megfelelően, a magyar településeket magába foglaló járás kialakítása mellett olyan további kistérségek létrehozását is szorgalmazzák, amelyekben nem bontják meg a tömbben élő magyarság egységét. A magyar településeket egyesítő povit kialakítása területi keretet biztosíthatna a kisebbségi nyelvhasználat hivatali szinten történő alkalmazására, hasonló képen a magyar tankerület és egy jövőbeni etnikai választási körzet kialakításának is földrajzi alapjait képezheti. Egyébként Petro Porosenko és Brenzovics László, a KMKSZ elnöke között megkötött választási megállapodásban az elnökjelölt vállalta azt, hogy a jövőbeni közigazgatási reformok keretein belül biztosítani fogja a nemzetiségi kisebbségek jogait és érdekeit a területi közösségek szintjén.

Kárpátalja vonatkozásában a povitokat illetően eddig napvilágot látott állami tervek nem sokban térnek el a magyarok által megfogalmazott és az illetékesekhez eljuttatott javaslattól. A kijevi és a megyei vezetés tervei alapján a megyében a jelenlegi 13 járás helyett öt povitot alakítanának ki, melyeknek Ungvár, Munkács, Huszt, Beregszász és Rahó lennének a székhelyei. A KMKSZ által kidolgozott tervezet szerint Beregszász központtal alakulhatna meg a magyar többségű povit, mely magába foglalná a Beregszászi-, Munkács-, Nagyszőlősi- és Ungvári járások többségében mar lakta településeit. Az így kialakított magyar többségű povit összességében 114 települést szervezne egységbe, ahol a magyar lakosság megközelítően 70%-ot tesz ki. A magyarlakta terület településeit magában foglaló középszintű területi-közigazgatási egység létrehozása a kárpátaljai magyarság megmaradási esélyeit biztosíthatná. Más a helyzet az alapszintű egységek, a hromadák kialakításával kapcsolatban. A megyei és a járási adminisztrációk által készített tervek alapján óriáshromadák kialakítását tervezik, ami számos magyar települést érinthet hátrányosan. A megyei tanács egyelőre nem terjesztette szavazásra a nagyobb adminisztratív egységek – kistérségek – kialakításáról szóló programtervezetet, így várhatóan további korrekciók és egyeztetések lesznek a témában. A jelenleg meglévő magyar intézményrendszer megtartása érdekében a tömbmagyar vidéken a minimális lélekszámhatárokat teljesítve elsősorban kisméretű kistérségek kialakítása lenne célszerű. A nagyméretű hromadákkal veszélybe kerülhetnek a peremvidéken elhelyezkedő magyar falvak, fenn áll annak a veszélye, hogy ukrán többségű falvakkal egyesítik őket.” 
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kapcsolódó cikkek

 
 
 
 

Ezek is érdekelhetik