50 könyv a jövőről

2022. április 6. 22:14
Teljesnek hisszük a tudásunkat, miközben alábecsüljük az ismeretlen és a véletlen szerepét – ezért tud meglepni minket a történelem. Robusztus rendszereket kell építenünk, amik a körülmények drámai változását is kibírják – tanácsolja a libanoni „madármegfigyelő”.
2021. augusztus 25. 18:55
Az európai ember időfelfogása nem kizárólagos, a maorik például a múltat nevezik előttünk álló napoknak. Az elmúlt évszázadok birodalmainak bukása után a Nyugatnak ideje több kíváncsisággal fordulnia a világhoz – összegzi Föld körüli útjának tanulságait az ősz halántékú történészlegenda, Norman Davies.
2021. április 15. 2:06
Mi köti össze a thermopülai csatát Szigetvár ostromával? Férfiak, akik remény nélkül is tudtak és akartak küzdeni. Mi motiválta őket? A nők és a gyermekek védelmezése – lesajnált ösztönök, amiken Michael Walsh szerint a Nyugat jövője múlik.
2020. november 18. 16:19
Az életmódunkra törő barbárokat a technológiai képességeik teszik fényűzővé. Amikor civilizációnk ostrom alatt áll, a tömegek számára csakis a múlt teljesítményeivel szemléltethető, pontosan mi forog kockán – emlékeztet Kenneth Clark és egy ötvenéves mestermű.
2020. november 12. 3:54
Miközben a kulturális elit a demokrácia és a haladás nevében főszerepet vállal a nyugati országokban zajló kultúrharcban, lelkifurdalás nélkül üzletel Kínával. A globalizmusban a hipokrízisnek sincsenek határai – figyelmeztet vallomásában egy amerikai filmes.
2020. november 5. 2:44
A Nyugat egyetemeit a progresszív ortodoxia uralja: megtagadják alapítóik értékválasztását, szabotálják a világképi sokszínűséget. Fő tevékenységük, hogy ideológiai konformitást kényszerítenek diákjaikra. Minderről hetven éve írt könyvet egy szókimondó diák – de hogy állunk 2020-ban?
2020. október 28. 23:45
Megújuló energiák forradalma? A világgazdaság mai kitettsége a szénnek, a kőolajnak és a földgáznak megegyezik a harminc évvel ezelőtti aránnyal. A fosszilis erőforrásokat még évtizedekig nem tudjuk kiváltani – vállalja be a népszerűtlenséget Daniel Yergin.
2020. október 22. 3:19
A baloldali identitáspolitika térnyerése és a vallásosság eróziója egy tőről fakad: mindkettő oka a család intézményének összeomlása. A progresszív vívmányok eredményeként azonban a nők csak kiszolgáltatottabbá váltak – állítja Mary Eberstadt.
2020. október 14. 19:12
A szünet nélküli digitális kommunikáció a többiekhez való kényszeres hasonuláshoz vezet. Az erőszakos konszenzus a többségitől eltérő minden világképet gyűlölet tárgyává tesz. Ez a konformitás önkényuralma – vallja a sztárfilozófus, aki eredetileg kohászatot és teológiát tanult.
2020. október 8. 3:55
2020 reformátusszemmel az örömhír éve is. Az elcsendesedés hónapjaiban sokan ismerték fel saját határaikat, ami világszerte az Istenhez való odaforduláshoz vezetett. A koronavírus-válság jó alap a megújulásra – üzeni új könyvével Balog Zoltán lelkész, egykori miniszter.
2020. szeptember 30. 23:03
A nyugati ember meggyőződése, hogy pusztán szavakkal megváltoztathatja a teremtett valóságot. Bűnnek egyedül a fősodortól eltérő politikai véleményt tekinti, a futóbolondokkal szembeni fellépést pedig antidemokratikus erőszaknak tartja. Mégis van remény – vallja a modernitás halk szavú, ám éles elméjű kritikusa.
2020. szeptember 24. 1:15
A globalizáció velünk marad, a nemzetközi koordinációnak azonban továbbra sem ismerjük hatékony formáját. A közösségek önrendelkezésénél a globalista agytröszt, Jeffrey Sachs sem tud jobbat ajánlani.
2020. szeptember 17. 1:37
Létezik egy magyar találmány, amivel e pillanatig világszerte egymilliárdan játszottak. Az alkotó most megírta a történetét. Mit tanulhatunk Rubik Ernőtől és a kockától, ha Magyarország 21. századi versenyképességéről van szó?
2020. szeptember 2. 18:14
Az igazi kiváltság ma már nem faji, hanem ideológiai alapú, a progresszív mozgalom uralja a tömegkultúrát és a szórakoztatóipart, mégis áldozati státuszra neveli tagjait, ezzel megakadályozza őket a kibontakozásban, mert felmenti az egyént a sorsáért viselt személyes felelősség alól – írja Carrie Lukas amerikai politológus.
2020. augusztus 26. 23:59
A 21. századi nyilvánosságban mindenki adatokra hivatkozik. Ám az adatok a legritkább esetben tények, sokszor éppen a megtévesztés eszközei. Hogyan építsünk egészséges szkepszist a számok zsarnokságával szemben?
2020. augusztus 19. 1:13
A képregényfilmek debilizálják a 21. század fiatal felnőttjeit, mert a szuperhősök világával szemben a valóság unalmasnak, a bolygó megmentéséhez képest a helybeni cselekvés felelőssége elhanyagolhatónak tűnik. Miért lehet mégis egy kisvárosi benzinkutas a jövő ikonja?
2020. augusztus 13. 0:53
A geopolitika kulcskérdése napjainkig az volt, miként befolyásolja a földrajz és a természeti adottságok az emberi hatalomgyakorlást. A 21. században viszont a technológia, ezen belül a mesterséges intelligencia válik a világhatalmi verseny meghatározójává – állítja egy indiai vizionárius.
2020. augusztus 6. 1:08
Világszerte nő a társadalmi feszültség. Ennek fő oka, hogy a demokráciák képtelenné váltak a robusztus gazdasági növekedésre, így nincs eszközük az egyre látványosabb egyenlőtlenségek leküzdésére. A világ egyik legsikeresebb fekete üzletasszonya szerint agresszíven újra kell szerelni a demokráciát.

összesen: 42 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 3 következő utolsó