Bőven van tennivalónk a digitalizáció területén – interjú az IVSZ főtitkárával

2023. február 08. 10:19

Kiemelten fontos lenne, hogy akár az egyéni digitális készségek, akár a vállalkozások technológiai modernizációja vagy az adatgazdálkodás terén végre érdemben elkezdhessük az ország minden szegletében felzárkózni az uniós átlaghoz – véli Tajthy Krisztina IVSZ (Informatikai Vállalkozások Szövetsége)  főtitkára.

2023. február 08. 10:19
null

Az interjút Halaska Gábor készítette.

A koronavírus járvány hullámai Magyarországon is nagyon sokat lendítettek a digitalizáción. Készült erről mérés? 

A pandémia egyértelműen felgyorsította a digitalizációs folyamatokat Magyarországon is. Az online oktatásra való átállás, a távmunka szélesebb körben való elérhetősége vagy akár az hazai e-kereskedelem ugrásszerű bővülése is azt mutatja, hogy a digitális megoldásoknak nagy szerepük volt a járvány alatti adaptációban. 

Milyen tanulságot lehet ezekből levonni? 

Röviden azt, hogy van még azért hová fejlődni. A Digitális Gazdaság és Társadalom Index (DESI) alapján Magyarország a 27 uniós tagállam között sajnos a 22. helyen áll digitális fejlettségben. Egy helyet ugyan előrébb léptünk a ranglistán 2021-hez képest, azonban a lakosság és a vállalkozások digitalizációjában a 23. és a 25. helyen vagyunk.

Mit tesz az IVSZ társadalmi szinten a további fejlődésért?

Az IVSZ 2022 tavaszán „Összefogás a digitális Magyarországért” címmel egy komplex javaslatcsomagot hozott nyilvánosságra a digitális gazdaság fejlesztésére vonatkozóan, amely a döntéshozóktól kezdve az állampolgárokon át mindenki számára tartalmaz olyan javaslatokat, amelyeket saját szintjükön alkalmazva, életükbe beépítve tehetnek azért, hogy akár a digitális készségek, akár a vállalkozások technológiai modernizációja vagy az adatgazdálkodás terén elkezdhessünk felzárkózni az uniós átlaghoz. 

Ez fontos alap, de gondolom azóta még tovább is léptek ebben?

Igen, a fentiek mellett saját szakembereink és más kutatóintézetek által a digitalizáció témájában elvégzett kutatások eredményei alapján széles körben és érthetően tájékoztatjuk az embereket a digitalizáció különböző aspektusairól, ezek jelentőségéről és befolyásáról a saját életük szempontjából is. 

Mi az IVSZ célja ezzel?

Célunk, hogy a digitalizáció rendszeresen téma legyen, beépüljön a köztudatba, ezáltal is támogassuk az egyéneket a technológia és az ehhez kapcsolódó alapképességek szükségessénének megértésében, és ösztönözzük őket az önfejlesztésre. Ezen túl célzott programokkal is segítjük a fiatalok pályaorinetációját. Például az IVSZ és a KIFÜ (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség – a szerk.) közreműködésével megvalósuló „Programozd a jövőd” projekt keretében már többezer pályaválasztás előtt álló fiatalt bátorítottunk arra, hogy fejlessze digitális készségeit, és a felsőoktatásban IT-szakirányt válasszon. 

Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára
Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára

Mi a helyzet eközben a vállalatokkal?

A kereskedelmi szektort alaposan átalakította az elmúlt években a digitalizáció, a pénzügyek, a távközlés területén sem kérdés ez. De mi a helyzet a többi ágazattal? Az építőiparban vagy az agráriumban kellően gyorsan terjednek Ön szerint az IKT-megoldások?

Nincs olyan ágazat, amely esetében ne lenne a technológia és a digitalizáció versenyképességi tényező. Igen, többek között az építőipar és az agrárium is hatékonyabbá vált a digitális megoldások segítségével az elmúlt években. 

Hogyan kell ezt a gyakorlatban elképzelni?

Az építőiparban például a projektmenedzsment, a munkafolyamatok automatizálása és a távoli elérésű adatok segítik a munkát. Az agráriumban pedig többek között a földterület-nyilvántartás, a növény- és állattenyésztés optimalizálása, valamint a piaci információk gyors elérhetősége javítja a hatékonyságot. 

Kellően gyors e területeken az adaptáció?

Az IKT-megoldások terjedési ütemének alapján nem lehetünk elégedettek szinte egyik ágazat kapcsán sem: a jelenlegitől sokkal hatékonyabban is lehetne és kellene is megvalósuljanak ezek a fejlesztések. Különösen fontosnak tartjuk a kkv-k esetében az ösztönzőket és a megvalósítást segítő szakmai és finanszírozási segítséget, erre utaltunk is az „Összefogás a digitális gazdaságért” javaslatcsomagunkban.

Az IT-szektor a magyar GDP öt százalékáért felelős, de valójában a multiplikátor hatások, az IT, illetve a digitalizáció egész gazdaságot átszövő jellege miatt számszerűen és stratégiailag is többről van szó, igaz?

Bár az IT-szektor a KSH adatai alapján a magyar GDP öt százalékáért felelős, az IVSZ már 2015-ben úgy gondolta, hogy a digitális megoldások terjedése miatt érdemes jóval tágabban értelmezni a digitális gazdaság fogalmát. Ekkor készült el először az „Economic Footprint” kutatásunk, amelyet 2019-ben megismételtünk. Ennek alapján az IKT-szektor által közvetlenül és közvetve megtermelt bruttó hozzáadott érték (GVA), így a digitális gazdaság a teljes magyar GVA legalább 20 százalékát adja. A kutatás eredményeiből kiderül az is, hogy minden ötödik magyarnak a digitális gazdaság biztosít munkát. Már ez is jelentős nagyságrend, s mivel ez a kutatás még a pandémia előtt készült, egy újabb elemzésbe ennél már vélhetően nagyobb számok kerülnének.

A Makronóm Intézet kutatásából az is kiderül, hogy a szektor vállalatai a versenypiacon is erősek, de azért az exportpiacok és az innováció terén – az amúgy hagyományosan erős – hazai informatikai vállalatoknak is van még mit tennie. 
Magyarország számára az innováció területén való erősödés fontos versenytényező. Az Európai Unió éves innovációs jelentése, a European Innovation Scoreboard alapján

2021-ben hazánk a 22. helyen állt az EU 27-ek közül az innovációs területen, egyértelmű tehát itt is, hogy fejlődésre van még szükség. 

Melyek Ön szerint e téren a legfőbb vállalati teendők?

Az egyik első lépés lehet a vállalatok adatalapú működésre való áttérése. A megfelelően gyűjtött és feldolgozott adatokból születhetnek a jövő innovatív megoldásai, és a hatékony működés kialakításához is ez lehet a kulcs.

És az IT exportpiacairól mit lehet elmondani?

Export tekintetében jobb a helyzet: a szűkebben értelmezett IKT feldolgozóipar a nemzetgazdaság második legnagyobb exportőre (az autóipar után): a teljes export 7,9 százalékát adta 2018-ban, ami hasonló teljesítmény, mint a mezőgazdaságé és az élelmiszeriparé együttvéve; az IKT szolgáltató szektor pedig ugyanezen időszakban a teljes szolgáltatásexportból 9 százalékott képviselt. 

Mit tud tenni exportösztönzés terén az IVSZ?

Megítélésem szerint az a feladatunk, hogy a KKV-k nagyobb arányát tudjuk a nemzetközi piacok felé fordítani. Az egyes cégeknek tapasztalatom szerint „személyre szabott” segítségre van szüksége, de számos kezdeményezés indult ezen a területen a közös lehetőségek feltárására is. Az IVSZ például több meghatározó piaci szereplővel közösen tavaly létrehozta a Digitális Kereskedelmi Szövetséget (DKSZ), elkészült az e-kereskedelmi piac felmérését célző kutatás, hangsúlyosan az exportpotenciált is vizsgálva, jelenleg pedig azon dolgozunk, hogy hazai e-kereskedelmi cégeket segítsünk látható, érzékelhető volumenű jelenléthez a nemzetközi piacokon.

Kellően erősek, mélyek az IT-cégek esetén az oktatási együttműködések és vállalati képzések?

Több jó példa is van arra, hogyan tudja az ipar és az oktatás (és kutatás) egymást erősíteni a kooperációkon keresztül – az IVSZ tagvállalatok közül is többen aktív szereplői ilyen együttműködéseknek. Megítélésünk szerint azonban még mindig nem éri el az ilyen programok számossága a kívánt szintet, ezért a „Programozd a jövőd” projekt keretében az IVSZ és konzorciumi partnerei éppen azon dolgoznak, hogy a képző intézményeket és a vállalatokat közelebb hozzák egymáshoz. Gyakornoki programunk például közel 700 diáknak adott lehetőséget, hogy 282 IKT-partnercégünk egyikénél próbálhassa ki magát, és fejleszthesse szakmai képességeit. Emellett az informatikai karokon rendszeresen vettek részt olyan IKT-vállalkozások szakemberei, fejlesztői vendégelőadóként, akik naprakész, gyakorlati, a piacon releváns tudást közvetítettek a hallgatók számára. Mi úgy érezzük, hogy a nyitottság mind az oktatási intézmények, mind a vállalatok felől megvan az együttműködésre, de segítenünk kell nekik, hogy megtalálják ehhez a megfelelő platformot. 

A munkaerőpiaci és energetikai jellegű kihívásokat a jellemzően progresszívabb gondolkodású informatikai szektor vajon jobban kezeli, mint egy hagyományos, az energiaválság által esetleg jobban érintett vállalkozás, szektor?

Az IT-szektornak jelentős munkaerőpiaci kihívásokkal kell szembenéznie.

Hazánkban ma kb. 26.000 informatikus hiányzik a munkaerőpiacról, és ez egyértelműen gátolja a digitális gazdaság fejlődését.

Kiáltványunkban több javaslatot is megfogalmaztunk a humán erőforrás problémák kezelésére a digitális kompetenciák közoktatásba történő bevezetésétől az átképzésekben, felnőttképzésben rejlő lehetőségek kihasználásáig.
Az energetikai jellegű kihívások természetesen a gazdaság minden szegmensét érintik, de az informatikai szektor azonban egy kevésbé energiaintenzív ágazat, így kevésbé érzékeny, kitett ezeknek a hatásoknak. Többek között ezért érdemes állami szinten is ösztönözni, elősegíteni a digitális gazdasághoz kapcsolódó fejlesztéseket, ugyanis ez az iparág magas hozzáadott értékkel bíró tevékenységével az energiaválságban is stabil alapját adhatja a gazdaságnak.

A vállalatokról, teendőikről és kihívásaikról már volt szó, de a digitalizáció társadalmi támogatottsága legalább ennyire fontos. Érintettük már ezeket a kérdéseket, de Ön szerint melyek azok a legfontosabb tényezők, amin a kihívásokkal teli globális helyzet ellenére (vagy éppen azért) kiemelten dolgoznia kell Önöknek, a kormányzatnak és a vállalatoknak azért, hogy a társadalom egésze számára elfogadottabb, ismertebb és könnyebben használható legyen a digitális világ?

A legnagyobb kihívás egyértelműen a digitális alapkészségek magasabb szintre emelése, továbbá az egyének számára ennek jelentőségének felismerése személyes jövőjük szempontjából is: hamarosan nem lesznek olyan szakmák, amelyeket be lehet tölteni legalább minimális digitális alapkompetenciák nélkül, a legegyszerűbb munkakörökben is szükség lesz az internet és a mobileszközök általános használatán túlmutató felhasználói készségekre. Ezek fejleszthetőek, de az egyéneknek – és persze a  kormányzatnak és a munkáltatóknak is – tenniük kell annak érdekében, hogy látható és érzékelhető eredményeket érjünk el ezen a területen. Úgy érezzük, hogy nekünk IVSZ-ként nemcsak a folyamatokat támogató programokért kell felemelnünk a szavunkat, de a jelen és a jövő munkavállalóinak edukációjában, a társadalom széles körének érzékenyítésében is szerepet kell vállalnunk, és ezt tesszük is számos projektünkön keresztül.

Az általános használati készségek (online vásárlás, online irodai munkák) mellett bizony vadonatúj, összetettebb IT-képességek is kellenek, például e-autókhoz, akkukhoz értő szerelők, hálózati-megújuló energetikai szakértők, mesterséges intelligencia szakértők, ipar 4.0 szakértők és hasonlók. EU-s kezdeményezések is akadnak e téren. Hogy állunk régiós összevetésben?

Jelenleg még nem állnak rendelkezésünkre régiós összehasonlítások annak kapcsán, mely újonnan születő munkakörök betöltésére mennyire vagyunk felkészülve. A digitális készségek terén a DESI alapján látható a lemaradásunk, és a már most is több tízezres nagyságrendben hiányzó képzett munkavállaló is azt mutatja, hogy azonnali intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy lépést tudjunk tartani az iparág fejlődésével. 

Az embereknek is fel kell készülniük arra, hogy akár a mindennapi életük kivitelezéshez, és a munkájuk elvégzéséhez is szükségük van az IT-képességeik folyamatos és szisztematikus fejlesztésére.

Bizonyos – egyébként nem tipikusan programozói – munkakörökben pedig valóban a komolyabb IKT-tudás is alapkövetelménnyé válik, de ezek nem minden esetben kívánnak meg mérnöki szintű képesítést. Mindamellett, hogy a magasan képzett informatikus mérnökök rendelkezésre állása alapfeltétele hazánk digitális transzformációjának, nagy számban szükség lesz az egy-egy programozási területen szakértő munkavállalókra is – ezt a tudást akár felnőttképzésben, bootcamp iskolákban is megszerezhetik a karrierváltásra nyitott emberek. 

NÉVJEGY – Tajthy Krisztina 
– Házas, 3 gyermek édesanyja
– Diplomáját 2002-ben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte, mint közgazdász. 
– Karrierje során elsősorban pénzügyi és üzletfejlesztési területen szerzett tapasztalatot. 
– 2006-ban csatlakozott a banki szoftverfejlesztő cég, az IND Group csapatához, ahol 2010-től operatív vezetőként működött közre a cég vezetésében és többkörös tőkebevonási folyamataiban, majd a cégértékesítés előkészítésében. 
– Párhuzamosan szakmai platformok építésében is tapasztalatot szerzett: kezdetben az IND képviseletében bekapcsolódott az észak-magyarországi régió informatikai cégeit tömörítő IT-klaszter munkájába, melynek  később 2010-től 2021-ig az igazgatója lett.
– Felismerve, hogy az innovációs közösségek és kifjezetten a stratupok fontos szerepet játszanak az IKT-platformok jövője szempontjából,  kezdetektől részt vett a BNL Start Partners inkubátorház felépítésében. 
– A 2017-ben indult miskolci székhelyű, BNL Start Partners inkubátor pre-seed és seed fázisú startupoknak nyújt szakmai támogatással kombinált finanszírozást. 
– 2021 júniusa óta az Informatikai Vállalkozások Szövetségének főtitkára. 
 – Hobbijai az utazás és a tenisz.

– Házas, 3 gyermek édesanyja – Diplomáját 2002-ben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte, mint közgazdász.  – Karrierje során elsősorban pénzügyi és üzletfejlesztési területen szerzett tapasztalatot.  – 2006-ban csatlakozott a banki szoftverfejlesztő cég, az IND Group csapatához, ahol 2010-től operatív vezetőként működött közre a cég vezetésében és többkörös tőkebevonási folyamataiban, majd a cégértékesítés előkészítésében.  – Párhuzamosan szakmai platformok építésében is tapasztalatot szerzett: kezdetben az IND képviseletében bekapcsolódott az észak-magyarországi régió informatikai cégeit tömörítő IT-klaszter munkájába, melynek  később 2010-től 2021-ig az igazgatója lett. – Felismerve, hogy az innovációs közösségek és kifjezetten a stratupok fontos szerepet játszanak az IKT-platformok jövője szempontjából,  kezdetektől részt vett a BNL Start Partners inkubátorház felépítésében.  – A 2017-ben indult miskolci székhelyű, BNL Start Partners inkubátor pre-seed és seed fázisú startupoknak nyújt szakmai támogatással kombinált finanszírozást.  – 2021 júniusa óta az Informatikai Vállalkozások Szövetségének főtitkára.   – Hobbijai az utazás és a tenisz.

(Címlapfotó:123rf.com) 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!