Kövér László a CPAC-en: Egy csónakban evezünk az amerikai jobboldallal

2022. május 20. 16:35
Hogyan lehet sikeres a konzervatív politika a 21. században, és miért van egymásra utalva az amerikai és a magyar jobboldal? Erről is beszélt a házelnök a CPAC Hungaryn.

Kövér László házelnök szerint politikai ellenfeleink már rég felismerték, hogy „együtt erő vagyunk”, és ezért hálózattal szőtték át a világot. A kérdés, hogy a világ konzervatívjainak mit kell tenniük, hogy ennél eredményesebbek legyenek? A szupertechnológia korában mit kell konzerválni a múltból annak érdekében, hogy emberi méltósággal élhető maradjon a jövő? Kövér úgy véli,

a jövő nem azoké, akiknek a jelenben több a pénze, fegyvere, vagy médiája, hanem azoké, akiknek erősebb a hitük.

A kétezer éves kereszténységből fakadó nyugati kultúra és hazánk ezeréves története bizonyítja az igazunkat, Kövérnek ez elég arra, hogy ne legyen kételye a hit örök erejében, dacára minden csalóka korszellemnek. A természetes emberi tudatot, identitást, normalitást erősíti, transzcendensre nyitott hit az alapvető pontunk. A hitnek a valláson túlmutató, az emberi értéktudatban, erkölcsben, kultúrában, identitásban betöltött szerepére kíván rámutatni, s ennek modern vonatkozásait próbálja összegezni.

Az ember csak akkor lehet ura önmagának, ha életét magasabb rendű összefüggés részeként gondolja el, ha szilárd viszonyítási ponthoz mérheti cselekedetét. Aki képes elfojtani az emberben ezt a képességet, az saját érdekei alapján tudja átírni az általános embertudatot, az emberi identitást, és ezeknek felszámolásával elérheti azt is, hogy embertársaink többé ne ismerjék fel érdekeiket. Ez a tökéletes képlete az emberek feletti uralomnak. Az embernek nem kell a földjét megszállni vagy testét megtörni, hanem mindenekelőtt a tudatát kell manipulálni – mondta Kövér.

Kik a mi politikai ellenfeleink? Nevezhetik magukat szocialistának, liberálisnak, vagy amerikai demokratának, woke-nak vagy progresszíveknek, nevezhetjük őket új bolsevikoknak, a lényeg: mindig ugyanazt akarják, elfojtani az emberben a transzcendens iránti vágyat, megakadályozni az embert érdekei felismerésében és érvényesítésében. Isten halott, a nemzet fikció, a család az erőszak fészke, nem az vagy, akinek születtél, és a világ arra van, hogy kiszolgáljon téged – ez az üzenetük politikai ellenfeleinknek.

A legnagyobb rabságot szabadságnak nevezik, és tálcán kínálják az embereknek a könnyű, boldog lebegés érzetével együtt.

Ez az ajánlat hazug, de vonzó. Ki ne szeretne minden kötöttség nélkül, könnyedén élni? Ezzel szemben kell korszerű konzervatív ajánlat. Ez nem csapja be az embert, nem könnyűséget, hanem valós biztonságot ígér. A transzcendens iránti nyitottság nem öncélúnak tekinti az életét, elfogadja, hogy nemcsak az ég van felette, hanem egy hatalom. Nemcsak az Istenben való vallásos hit feltételez a transzcendensre való nyitottságot, hanem a családban való hit is, hiszen ez is túlmutat önmagunkon, mégpedig elődeink és utódaink irányába – mondta Kövér.

A transzcendens iránti elkötelezettség nélkül nemcsak a lélek, de a lélekszám is csökken. Csökken a lakosságszám, meginog és összeomlik a kultúra. Nem véletlen, hogy politikai ellenfeleink a történelmi egyházakat támadják. Az NGO-k épp úgy bomlasztják a kereszténységet, mint a zsidó vagy muszlim vallást. Izraeltől az európai keresztény gyökerű államokon át Törökországig szétzilálni akarnak. Mindenhol támadják a férfi és nő szeretetközösségén alapuló családot.

Nem véletlen, hogy a genderelmélettel alá akarják ásni természetes nemi identitásunkat, mely szinte minden ismert civilizáció fundamentuma.

Az elmúlt három évtized megélt két ismert elméletet, a Fukuyama-féle liberális happy endet, illetve Huntingtonét a civilizációk összecsapásáról. A történelem nem ért véget, az öröknek vélt liberális győzelem „ostobaság”, „vágyálom”. Huntington realistának bizonyult, ám korrigálta az idő elméletét. Az igazi összecsapás nem a civilizációknak nevezett néhány nép között zajlik, hanem a civilizációkon belül zajlik a harc, mégpedig az adott nép természetes értéktudatának lerombolásában, s másik oldalon annak megőrzésében érdekeltek.

Vannak, akik egymásnak akarják uszítani a népeket, de a zsidó, a keresztény és a muszlim civilizáció józan képviselőinek nem egymásban kell látni a veszélyt, hanem azon törekvésekben, amelyek el akarják vágni az embereket természetes kulturális gyökereitől. A liberálisok a migrációra késztetett, gyökértelenné tett embereket használják az európai emberrel szemben. Huntington felhívta a figyelmet az identitás felértékelődő, politikaalakító szerepére, ez nagy érdeme – mondta Kövér László.

Jelenleg Európát a kulturális megingás és a politikai cselekvőképtelenség jellemzi. 1968 óta az oktatásban és a médiában defenzívába szorul a konzervativizmus. Ellenfeleink részéről megindult felszámolásunk teljes kísérlete a politikai térben, a konzervatív elit egy része meghasonult, valójában politikai ellenfeleinket szolgálja.

A másik, népéhez hű rész nyomasztónak érzi az ellenfél pénzügyi és médiaerejét, és még nem találta meg a globális konzervatív erőegyesítés útját.

Mi magyar konzervatívok az 1998 és 2002 közötti időben megtanultuk, hogy nem fenntartható az erő, ha a támogató többségnek nincs hangja a kultúrában és tudományban. A kommunizmus, majd a posztkommunizmus után következetesen teret kellett nyitni és szólásszabadságot biztosítani a magyar társadalom nem progresszív többségének is. Az eredmény a 2014-es, 2018-as és 2022-es győzelem, az elnyert bizalom – vélte a házelnök.

Világszerte azért támadják a kormányt, mert bebizonyította, hogy normalitáshoz hű többség politikai támogatásra bírható, a magyar út szövetségeseink számára is járható saját hazájukban. Máshol is társadalmi többségben vannak a normalitás hívei, hisznek Istenben, szeretik a hazájukat, és szeretik a családjukat. Amerikában és Európában egyaránt él az erkölcsi kapaszkodók iránti vágy. Ez a vágy lehet a korszerű politikai konzervativizmus hajtóereje. 

Növekvő bizonytalanságokkal terhelt világukban az emberek többsége biztonságos életre vágyik. Ennek feltételeit csak mi teremthetjük és őrizhetjük meg. Ennek elérésére három dologra van szükség a nyugati konzervatív politikában. Hűségre elveikhez és választóikhoz, politikai cselekvőképességre és az amerikai és európai konzervatívok akcióegységére. Ennek hiányában a konzervatív politika elsorvad – mondta Kövér.

Ez önmagában is riasztó, de rosszabb forgatókönyv is van:

a progresszívok tartós győzelme hatására elbukhat a demokrácia, a népérdeket képviselő közhatalmak, és helyükbe lépnek a magánérdeket képviselő, istentelen és embertelen technológiai diktatúrák.

Ez a tétje a konzervatív politika sikerének vagy bukásának. Ezért Amerikában vissza kell nyerni a konzervatív politika cselekvőképességét. A nyugati jobboldal csak akkor maradhat talpon, ha a 21. századi kihívásra válaszolni tudó politika ismét győz az Egyesült Államokban. Az Amerikán kívüli konzervatív politikai erők nélkül pedig az amerikai jobboldal sem tud globális erővé válni. Egymásra vagyunk utalva, egy csónakban evezünk – jelezte Kövér. Ne hagyjuk, hogy gyerekeinket és unokáinkat egy siralmas világra kárhoztassa a baloldal! – zárta beszédét a házelnök.

A budapesti CPAC Hungary-t az Alapjogokért Központ – a társszervező American Conservative Unionnal közösen – szervezte.

Összesen 33 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés