Jogállamot a jogállam ellenében?

2021. augusztus 31. 17:16

Tárgyi és formális értelemben a parlamenti „nagy kétharmad” az alkotmányozás egyetlen, ám mellőzhetetlen feltétele.

2021. augusztus 31. 17:16
null
Schiffer András
Schiffer András
Országút

„Morális legitimáció hiányában a kormánytöbbség változásakor a politikai közösség addig ignorált egyik fele érvénytelennek tekintheti a teljes jogrendszer alapjait. Tárgyi és formális értelemben azonban a parlamenti »nagy kétharmad« az alkotmányozás egyetlen, ám mellőzhetetlen feltétele.

Egy alkotmány morális legitimitásának, egy alkotmányos demokráciának nézetem szerint két ismérve van: a szöveg a pillanatnyi kétharmados többségen túlmutató konszenzust élvez, és még az alkotmányozó többség mozgásterét is korlátozza. Veszélyes vizekre evezett a Fidesz 2011-ben, amikor a politikai közösség egyik fele ellenében alkotmányozott. Az Alaptörvény-módosításokkal tovább ment: olyan közpolitikai kérdéseket foglalt Alaptörvénybe, illetve nyilvánított sarkalatosnak, amelyek tipikusan a mindenkori – feles többséggel rendelkező – kormány felségterületére tartoznak.A sarkalatosságba zárt, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jókora állami vagyontömeget és gyakorlatilag a komplett felsőoktatást teszik hozzáférhetetlenné a végrehajtó hatalom számára. Az önálló szabályozó szerv alkotmányos rangra emelését követően pedig a NER folyamatosan szervez ki tipikusan központi közigazgatási területeket a mindenkori kormány fennhatósága alól.

Az alkotmányozó többség ráadásul felülalkotmányozásokkal adta mindenki tudtára, hoglapőty az alkotmányos rendelkezések őt magát nem kötik.

A pillanatnyi kétharmados többségen túlmutató konszenzus és az alkotmányozó többség mozgásterét is korlátozó rendszabályok hiánya miatt az Alaptörvény morális legitimitása felettébb kérdéses. Igaza volt Hiller Istvánnak, aki 2011. tavaszán azt jövendölte nekem: könnyen lehet, hogy az alkotmányozás módja miatt a Fidesz alkotmányos válságok láncolatát indítja el. Morális legitimáció hiányában ugyanis, ha változik a kormánytöbbség, a politikai közösség addig ignorált egyik fele érvénytelennek tekintheti a teljes jogrendszer alapjait. Most ez fenyeget.

A jogfolytonosság morális dilemmája harminc évvel ezelőtt is felmerült. Az 1989 előtti alkotmányos rendszer szovjet szuronyokon nyugodott. A rendszerváltó alkotmánymódosítást és a sarkalatos törvényeket a diktatúra parlamentje fogadta el. Felettébb különös, ha olyan személyek, akiknek 1990-ben a legnagyobb kormánypárt képviselőjeként, az Alkotmánybíróság tagjaként, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként módjukban állt volna hozzájárulni a diktatúrával való jogfolytonosság – legalább részleges – megszakításához, de ezt nem tették, ma a népakaratra így-úgy mégiscsak visszavezethető közjogi rendszer folytonosságának megszakítását követelik. (...) A Vörös Imre által is jegyzett 11/1992. (III. 5.) AB határozat mondta ki:

»Jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani.« Majd hozzátette: »A mindig részleges és szubjektív igazságosságnál a tárgyi és formális elvekre támaszkodó jogbiztonság előbbre való.« Magam is vallom azt a szubjektív igazságot, mely szerint a Fidesz 2010-től úgy alakította át a magyar jogrendszert, hogy az a saját hatalmi érdekeit a lehető legoptimálisabb módon szolgálja.Tárgyi és formális értelemben azonban a fideszes kétharmad soha nem lépte át azt a határt, ami a hatalomváltást eleve kizárná."

Fotó: MTI Fotó: Kovács Attila

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kapcsolódó cikkek

 
 
 
 

Ezek is érdekelhetik