„Megverem a pásztort, és szétszéled a nyáj” – könyv a kommunisták egyházat sújtó bűneiről

2022. március 13. 13:00

The Trial of Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years (Mindszenty József bíboros pere hetven év távlatából) címmel nemrég hiánypótló kötet jelent meg a Libreria Editrice Vaticana gondozásában. A könyvvel kapcsolatban a két szerkesztőt, Wirthné Diera Bernadettet, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala és Fejérdy Andrást, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont történészét kérdeztük.

2022. március 13. 13:00
null
Sal Endre
Sal Endre

 

A vatikáni kiadó adta ki angol nyelven kötetet. Hogyan érték el, hogy a Szentszék felfigyeljen a témára?

FEJÉRDY ANDRÁS: A könyv ötletével mi kerestük meg a Pápai Történeti Bizottságot, amellyel már évtizedes aktív munkakapcsolatban állunk. Tettük ezt azért, mert tudtuk, értékelni fogják, hogy a számukra kevésbé hozzáférhető tudományos eredmények rajtuk keresztül kerülhetnek be a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. A Szentszék számára a közép-európai régió a katolicizmus hagyományosan erős pozíciói miatt amúgy is különösen fontos terület, ezért is számítottunk rá, hogy nyitottak lesznek a kötet megjelentetésére.

WIRTHNÉ DIERA BERNADETT: Az volt a célunk, hogy nemzetközi perspektívában mutassuk be, hogyan hurcolták meg Mindszenty József bíborost és vele párhuzamosan több közép- és kelet-európai főpapot a kommunista diktatúra alatt. A kötet egyik fő tanulsága számomra, hogy

a kommunisták mindenhol a főpásztorok s rajtuk keresztül az egyházak ellehetetlenítésére, megsemmisítésére törekedtek.

Az odáig vezető út tekintetében a főpapok személyiségében, valamint az egyes országok katolikus hagyományaiban mutatkozó különbségek miatt ugyan felfedezhetők eltérések, a végeredmény azonban mindenhol ugyanaz volt.  

Fejérdy András: A kötetben nyolc nemzet összesen 25 szerzőjének tanulmánya olvasható. 

A kommunista hatalomnak mi volt a legfőbb gondja az egyházakkal?

FEJÉRDY ANDRÁS: Amint az a kötetből is kiderül, Sztálin a második világháborút követően alapvetően nem kívánt akadályokat gördíteni az egyházak további működése elé, mindazonáltal az határozott célja volt, hogy ellenőrizhetők maradjanak, azaz ne terjeszkedjenek túl a kijelölt határokon. Mivel azonban a katolikus egyház nemzetek feletti szervezetként működött akkor is, a kommunisták a jelenlétüket folyamatos biztonságpolitikai kockázatként értékelték. Éppen ezért akartak a Vatikántól független, úgynevezett nemzeti egyházakat létrehozni, ám ez a törekvésük egy-két kivételtől eltekintve kudarcba fulladt. Így végül egy másik stratégia érvényesült, a „ha megverem a pásztort, akkor szétszéled a nyáj” logika alapján. Ezért állították félre ilyen-olyan indokokkal, részben koncepciós perek révén, a magyar, a lengyel, a csehszlovák vagy éppen a horvát egyházi vezetőket.

WIRTHNÉ DIERA BERNADETT: A Mindszenty József elleni koncepciós per és az annak nyomán hozott ítélet

elsőként szembesítette a nyugati közvéleményt azzal, mi is folyik valójában a vasfüggöny mögött.

Rákosiék sokáig hezitáltak, milyen módszerrel távolítsák el az esztergomi érseket, mert Mindszenty nemcsak a magyar egyház feje volt, hanem személyét a katolikus egyház bíborosaként a nemzetközi jog is védte. Felmerült, hogy rábírják Magyarország elhagyására, végül a koncepciós per mellett döntöttek. Az eljárás idején Nyugaton is szembesültek vele, hogy az elvei mellett minden helyzetben kiálló főpásztort mennyire meggyötörte az ellene folytatott kirakatper, ráeszméltek, hogy a keleti blokkban tragikus események zajlanak.

A kötet tehát Mindszenty József koncepciós perére fókuszál?

FEJÉRDY ANDRÁS: A kötet első fele az említett koncepciós pert járja körül, a második része pedig kronológia sorrendben mutatja be a közép- és kelet-európai, illetve külön a magyar – nem csak katolikus – főpásztorok meghurcolásának történetét. Ebben a második részben többek között olvashatunk arról is, hogy a Szentszék miképp tekintett Közép-Európára 1945 után. Az itt szereplő megállapítások némelyikét azóta tovább pontosíthatjuk, hiszen nemrég kutathatóvá váltak a XII. Piusz regnálása idejéből származó szentszéki iratok. Az elmúlt időszakban folytatott vatikáni kutatásaim során például olyan adatokra akadtam rá, amelyek szerint a Vatikán Svájc budapesti követségén keresztül tartotta a kapcsolatot a magyar katolikus egyházzal: egészen 1949-ig ezen a csatornán juttatták el a bizalmas iratokat, leveleket Mindszenty Józsefhez. Szintén a vatikáni levéltári kutatások nyomán feltárt dokumentumok alapján jelenthető ki az is, hogy – bár sokan próbálták ezt a képet közvetíteni – a Szentszék, ezen belül pedig XII. Piusz egyáltalán nem hagyta magára a kelet-európai egyházakat. Hajlott ugyan a konfliktusok tárgyalásos úton való rendezésére, ám ahhoz végig ragaszkodott, hogy a kommunista rezsimek garantálják a vallásszabadság minimumát. Mivel ez nem történt meg, a Vatikán mozgástere is tovább szűkült.

Wirthné Diera Bernadett: A keleti blokk minden országának megvolt a maga Mindszenty Józsefe.

A könyvben külföldi példákat is hoznak arról, hogyan, milyen módszerekkel tette tönkre az egyházakat a kommunista rezsim. Felsorolnának néhány történetet?

WIRTHNÉ DIERA BERNADETT: A keleti blokk minden országának megvolt a maga Mindszenty Józsefe. A helyi egyházi vezetőket Zágrábban, Varsóban, Prágában vagy éppen Kárpátalján ugyanúgy meghurcolták, mint Magyarországon. Sokukat koncepciós per keretében ítélték el, másokat büntetőeljárás lefolytatása nélkül internáltak vagy helyeztek házi őrizetbe, és olyan is volt,

mint például Romzsa Tódor, munkácsi görögkatolikus püspök, akit a Sztálin ügynökei meggyilkoltak.

Az érdeklődők olvashatnak azoknak a magyar katolikus főpapoknak a sorsáról is, akik Mindszenty perbe fogását követően, különösen emberpróbáló körülmények között igyekeztek helytállni. Ilyen például Grősz József kalocsai érsek, aki a bíboros letartóztatása után lett a püspöki kar elnöke, s akit hamarosan ugyancsak hosszú időre bebörtönöztek. De említhetem Endrédy Vendel ciszterci szerzetest is, akit szintén koncepciós perben ítéltek el. Helyet kaptak a kiadványban a kommunista rezsim által szintén félreállított protestáns egyházi vezetők, Ordass Lajos evangélikus és Ravasz László református püspök történetei is.   

FEJÉRDY ANDRÁS: A kötetben nyolc nemzet összesen 25 szerzőjének tanulmánya olvasható. Magyarországról főként a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai jegyeznek írásokat, míg a külföldi témák esetében arra törekedtünk, hogy egy-egy főpásztor sorsáról minden esetben az adott országból érkező, a vizsgált személyhez köthető, hiteles forrásokhoz hozzáférő és azokat behatóan ismerő történészek értekezzenek. Így a kötetben többek között lengyel, cseh, horvát és albán kutatók írásai is szerepelnek.  

Miért fontos ez a könyv?

FEJÉRDY ANDRÁS: Az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a kötettel hozzájáruljunk a közép- és kelet-európai kommunista egyházüldözés történetének megismeréséhez – amiről a Nyugat csak felületes tudással rendelkezik –, ily módon elősegítve a közös európai emlékezet kialakítását, erre ugyanis nagy szükség lenne. A könyv tavasszal magyarul is megjelenik, s bízunk benne, hogy itthon is sokan kézbe fogják venni.

Fotók: Mátrai Dávid

Kapcsolódó cikkek

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
syphax
2022. március 13. 18:52
p.S.: NAGY BRITANNIÁBAN, LONDONBAN A HYDE PARKBAN BÁRKI FÖLÁLLHAT A SZÓNOKI EMELVÉNYRE ÉS...ÉS GYAKORLATILAG MONDHAT AKÁRMIT! BÁRMIT! EGY. EGYETLENEGY DOLOG KIVÉTELÉVEL MERT AZT NEM(!!!) ÉS AZT AZ EGYET BE IS TARTJÁK.NEM SZABAD KRITIZÁLNI-BIRÁLNI , BÁNTANI MEG PLÁNE NEM, A KIRÁLYNŐT--VAGY HA AZ VAN AKKOR A KIRÁLYT! MI EZ HA NEM AZ IGAZI HATALOM.
annamanna
2022. március 13. 16:24
"Így végül egy másik stratégia érvényesült, a „ha megverem a pásztort, akkor szétszéled a nyáj” logika alapján." Ez egy teljesen biztosan működő bibliai elv, és ezért ennek alapján jó pár dolog megérthető. 1. Például megérthető, hogy az a nigériai püspök, akinek az egyházmegyéjében tömegeket mészároltak le, de őneki magának a haja szála sem görbült, és végigházalja a világot a sztorijával, ömlik hozzá a pénz, amit ki tudja, kiknek passzol át - teljesen biztosan hamis, hazug, életveszélyes ember. A mandiner róla szóló posztjában ezt bővebben is kifejtettem: https://mandiner.hu/cikk/20170718_oliver_dashe_doeme_jezus_azt_mondta_a_boko_haramnak_vege Sajnos tudható, hogy a magyar "Hungary Helps" is konkrétan ezzel a fazonnal üzletel: https://mandiner.hu/cikk/20171125_nigeriai_pap_mond_koszonetet_a_magyaroknak 2. Vele szemben abszolút hiteles Oscar Romero élettörténete, akit először is megöltek, és utána kezdődött el egy borzalmas polgárháború: "Ezekben az években fordult elő, hogy helikopterről röpcédulákat szórtak ezzel a szöveggel: „Légy hazafi és ölj meg egy papot!”" https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Romero_(%C3%A9rsek) 3. Ebből érthető meg továbbá az is, hogy az első és második világháborúval, az utána következő megtorlásokkal a "fejlett világ" gyakorlatilag "lefejezte magát", mert férfiak tízmilliói pusztultak el, és ahogyan egy egyházi közösségnek is van feje, vezetője, úgy egy családnak is, és annak is értelemszerűen egy férfi - és az így meggyengült, "apátlanná" vált világ elhagyta a vallást, meggyengült a világképi stabilitása, és mára odáig süllyedt, ahol éppen van. Minden egyes férfi halála egy család "fejetlenné" válását is jelenti egyben. 4. Pontosan ebből érthető meg, hogy anno az egyiptomi fáraó miért a fiúbabák megöletését kérte. Ami logikailag igencsak furcsa, hiszen ha a héberek rabszolgákként dolgoznak, nehéz fizikai munkát végezve, akkor ott pont a férfiak munkaerejére van szükség, ami sokkal hatékonyabb, mint a nők gyengébb képessége. Ráadásul a nők szülnek, és a probléma a túlnépesedés volt - de valamiért mégis csak a fiúkkal volt baja a fáraónak. Nyilvánvaló, hogy azért, mert a nők sokkal könnyebben hajlíthatók. 5. Ebből érthető meg továbbá az is, hogy azok a kísérletek, amik a cigányok megváltozását az iskolától, a gyerekek alakításától, a tanároktól remélik, teljesen hazug, hamis ábrándok. Vagy naiv széplelkek találnak ki effélét, vagy nagyon is tudatosan ámító hamis politikai játszmázók. A cigány közösség ugyanis pontosan ugyanúgy a férfiak felől volna hatékonyan megközelíthető, mint egy egyház is. - Éppen ezért volt a cserdi kísérlet olyan páratlanul sikeres - mert Bogdán nem a gyerekekkel nyavalygott, hanem a felnőttekkel, azon belül a férfiakkal is. - Éppen ezért sikeres a közmunka intézménye, ami a cigányokat nem a gyerekek, hanem a felnőttek, azon belül is főleg a férfiak felől közelíti meg. - Éppen ezért volt sikeres az uszkai keresztény térítés, ahol egy cigányfalu páratlanul megváltozott - mert a pap nem a gyerekekkel gügyögött, hanem a felnőttekkel, azon belül is a férfiakkal is beszélt. Itt megnézhető, mára mi lett ennek az eredménye: https://www.youtube.com/watch?v=cFhegLzH3Y8&t=26s - Éppen ezért érthető meg az is, hogy Forgács István, aki ide rendszeresen betolja a posztjait, nem óhajt a cigányokra hatni - mert akkor konkrétan velük beszélne, őket győzködné. Forgács csakis a magyarokra, a magyar felnőttekre, a magyar férfiakra akar hatni, csakis a magyar népességet és közösséget akarja változtatni, nem a cigányokat, mert akkor nem a magyaroknak irkálna litániákat, hanem a cigányoknak. De őkelme nem a cigányoknak szónokol. És a magyaroknak sem arról beszél, hogy a cigány férfiakkal kéne valamit kezdeni, hanem arról, hogy a "cigány gyerekek, a cigány gyerekek, a cigány gyerekek" - nekik "esélyt kell adni" "adni" "adni" "adni". Akármilyen szofisztikáltan hajtja is végre, ez semmi más, mint kódulás, a gyerek nyomorúsága miatti ömlengő siránkozás. A cigány gyerekekkel való foglalkozás nem változtatja meg a cigány közösséget, viszont totálisan tévútra hajszolja a magyarokat, összevissza hazudozva, mert egy közösség átalakításához NEM a gyerekeket kell megszólítani, hanem a felnőtt férfiakat, mert mindig ők a fej. Aki nem ezt az utat követi, az vagy sikertelen lesz, vagy valamiféle sunyi szándékai vannak, ahogyan azt az édenkerti kígyó esetében is látjuk, aki először Évát hálózta be.
syphax
2022. március 13. 16:20
"...Ő volt az utolsó magyar bíboros..." EZ NEM ÁLL FÖNN, MERT MINDSZENTY BíBOROS HERCEGPRIMÁST KÖVETTE DR.LÉKAI lÁSZLÓ, ŐT DR.PASKAI LÁSZLÓ ÉS ŐT--A JELENLEG IS MŰKÖDÖ-- DR.ERDŐ PÉTER. AKIK MIND BIBOROSOK VOLTAK PÁPAVÁLASZTÓI JOGGAL ÉS ESZTERGOMI ÉRSEKEK IS--ILL. DR.ERDŐ BIBOROS MA IS AKTIV PÁPAVÁLASZTÓI--PONTOSABBAN: PÁPÁT VÁLASZTÓI, ÉS PÁPÁVÁ VÁLASZTHATÓI -- JOGGAL FELRUHÁZOTT BIBOROS. AZ VISZONT VALÓBAN FENNÁLL, HOGY MINDSZENTY BIBOROS VOLT VALÓBAN(!) AZ UTOLSÓ HERCEG(PRIMÁS) ÉS AZ UTÁNA KÖVETKEZŐK EGYIKE SEM VOLT MÁR HERCEG(!!!) PRIMÁS. MINDEZ ÖSSZEFÜGG AZZAL A TÉNNYEL, HOGY MINDSZENTY BIBOROS--POLITIKAILAG--LEGITIMISTA, TEHÁT KIRÁLYPÁRTI SZEMLÉLETŰ ÉS MEGGYŐZŐDÉSŰ FŐPAP VOLT, MELY POLITIKAI MEGGYŐZŐDÉST KÉNYTELEN VOLT FÖLADNI--DE INKÁBB NEM TUDTA AZT ÉRVÉNYRE JUTTATNI-- AKKOR, AMIKOR MAGYARORSZÁG ÁLLAMFORMÁJA KÖZTÁRSASÁG --IGAZ MÉG NEM NÉPKÖZTÁRSASÁG(!)--LETT 1946-BAN, A KORÁBBI KISGAZDAPÁRTI DR. TILDY ZOLTÁN KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉGE MELLETT ILL ALATT. ENNEK A LEGITIMISTA POLITIKAI SZEMLÉLETNEK A JEGYÉBEN AZ ORSZÁGVEZETŐK KÖZÜL: 1.) MAGYARORSZÁG ELSŐ EMBERE A KIRÁLY! 2.) HA A SZENTKORONÁVAL MEGKORONÁZOTT KIRÁLY NINCS--VAGY VAN UGYAN, DE AKADÁLYOZTATVA VAN-- AKKOR AZ ELSŐ EMBER A NÁDOR! 3.) HA MIND A KIRÁLY, MINT A NÁDOR--NINCS MEGKORONÁZVA--ILL AKADÁLYOZTATVA VAN(NAK), AKKOR AZ ORSZÁG ELSŐ EMBERE -ÉS IGY LEGELSŐ KÖZJOGI MÉLTÓSÁGA--A BIBOROS PRIMÁS ESZTERGOMI HERCEGÉRSEK! ENNEK A SZEMLÉLETNEK A JEGYÉBEN TEKINTETTE MAGÁT MAGYARORSZÁG "LEGFŐBB ZÁSZLÓS-URÁNAK" MINDSZENTY JÓZSEF 1956. OKT.31-TŐL KEZDVE, AMIKOR KISZABADULT A KOMMUNISTÁK BÖRTÖNÉBŐL, ILL. AKKOR MÁR FELSŐPETÉNYI HÁZI-ŐRIZETÉBŐL. FIGYELEMBE VÉVE AZT A KÖRÜLMÉNYT, HOGY AZ 1946-OS TRÓNFOSZTÁS ILL. AZ ORSZÁG AKKORI KÖZTÁRSASÁGGÁ NYILVÁNITÁSA AZ AKKORI NEMZETGYŰLÉS ÁLTAL ILLEGITIM ÉS SÚLYOSAN ILLEGITIM(!!!) MERT AZ A SZOVJET VÖRÖSHADSEREG FEGYVEREINEK FENYEGETŐ JELENLÉTE ALATT ILL. ANNAK FENNHATÓSÁGA MELLETT TÖRTÉNT--ILYETÉNKÉPPEN ÉRVÉNYTELEN!!! ENNÉLFOGVA MAGYARORSZÁG ÁLLAMFORMÁJA 1956 OKT.31-ÉN--DE MÉG MA IS--TKP. ALKOTMÁNYOS KIRÁLYSÁG!!! A SZENT ISTVÁNI ALKOTMÁNY ILL WERBŐCZY TRIPARTITUMÁNAK ÉRTELMÉBEN IS. Ennélfogva Mindszenty bíboros teljes joggal viselte a HERCEGI CIMET ÉS VISELHETNÉ MA IS A MA ÉLŐ ESZTERGOMI ( PONTOSABBAN MA MÁR ESZTERGOM-BUDAPESTI) ÉRSEK HA ANNO LÉKAI BIBOROS--AZ AKKORI PÁPA, ŐSZENTSÉGE SZENT VI.PÁL JÓVÁHAGYÁSÁVAL LE NEM MONDOTT..VOLNA ERRŐL. AZ SEM VÉLETLEN PERSZE HOGY MINDSZENTY BIBOROS HERCEGPRIMÁSNAK AZ 1949-BEN LEZAJLOTT Ú.N. "PERÉBEN" VÁDPONT VOLT AZ Ő LEGITIMIZMUSA, ILL. AZ AKKOR MÉG ÉRVÉNYES TRÓNÖRÖKÖSSEL HABSBURG OTTÓVAL ÁPOLT--NEVEZZÜK IGY--JÓKAPCSOLATA ÉS TALÁLKOZÁSAI ITT-OTT-AMOTT. TÉNY, HOGY OTTÓ TRÓNÖRÖKÖS AKKORRA MÁR AZ OSZTRÁK CSÁSZÁRI TRÓNÖRÖKÖSSÉGRŐL LEMONDOTT, VISZONT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TRÓNÖRÖKÖSI CIMÉRŐL--AKKOR MÉG--NEM! TOVÁBBI "ZAVARÓ KÖRÜLMÉNY" HOGY MÁR AZ 1945-ÖS OROSZ MEGSZÁLLÁST MEGELŐZŐ IDŐKBEN SEM VOLT KIRÁLYA--A KIRÁLYSÁG ÁLLAMFORMÁJÚ MAGYARORSZÁGNAK, HISZEN HORTHY "CSAK" KORMÁNYZÓ VOLT--MINT KORÁBBAN KOSSUTH LAJOS VAGY HUNYADY JÁNOS SZINTÚGY. S EZ A KÖRÜLMÉNY MEGLEHETŐSEN "BELEZAVART" A "KIRÁLY-NÁDOR-ESZTERGOMI HERCEG-ÉRSEK" HÁRMMAS- SZEMLÉLETŰ LEGITIM POLITIKAI STRUKTÚRÁBA...
Sincero
2022. március 13. 15:48
"Ha meggyilkoltok, megkínoztok, elítéltek bennünket... Igazságtalanságotok tanúsítja, hogy ártatlanok vagyunk... Minél több embert kaszaboltok le közülünk, annál többen csatlakoznak hozzánk. A keresztények vére magvetés." Tertullianus
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ezek is érdekelhetik