Remélem, lesz Budapest utca Varsóban – Maciej Radziwiłł herceg a Mandinernek

2019. szeptember 3. 10:31
Miközben büszkén gondolunk a magyar-lengyel barátságra, valójában igen keveset tudunk egymásról. Maciej Radziwiłł lengyel herceget kérdeztük a lengyel és közép-európai történelemről, az arisztokrácia régi és mai szerepéről, valamint a világhírű krakkói Czartoryski Múzeumról, ami decemberben többéves felújítás után újra megnyitja kapuit. Nizalowski Dorottya és Nizalowski Fanni interjúja.

Maciej Radziwiłł herceg (1961) Lengyelországban nevelkedett és él most is. Apja a Radziwiłł, édesanyja a Czartoryski hercegi családból származott, ez utóbbi magyar hercegi család is volt. A Varsói Egyetemen filozófiát és szociológiát hallgatott, majd tanulmányait az Illinois Egyetemen (UIC) folytatta. 1978-ban kapcsolódott be a lengyel ellenzék munkájába, nyomdagépeket működtetett és könyveket írt. 1980-ban a Solidarność alkalmazottja volt társadalomkutatóként. A rendszerváltás éveiben egyetemi kutató lett, majd 1991-ben bekapcsolódott az üzleti életbe, bankok és pénzügyi szervezetek felső vezetésében vett részt. 2016-ban az állami tulajdonba került Czartoryski Múzeum ügyeivel foglalkozó Czartoryski Alapítvány vezetőjévé nevezték ki. 2008-ban Lengyelország Újjászületése érdemrenddel tüntették ki.

***

Mi Budapesten a Varsó utcában lakunk, a Limanova tér közelében. Nyugtasson meg minket, hogy Ön Varsóban nem a Budapest utcában él.

Nagy szégyen, de Varsóban nincs Budapest utca. Remélem, egyszer majd lesz.

A második világháború előtt még számos magyar lexikonban szerepelt a Czartoryski és a Radziwiłł név, mára azonban eltűntek onnan. Lengyelországban mit gondolnak róluk?

Mindkét család a Litván Nagyfejedelemségből származik, ami fokozatos integráció után végül 1569-ben egyesült a Lengyel Királysággal. A Czartoryskiak a litván nagyfejedelemtől származnak, a Radziwiłłek pedig Lizdejko leszármazottai, aki a pogány litván vallás legfőbb papja volt. Litvánia utolsóként vette fel a kereszténységet Európában.

Mindkét család jelentős politikaformáló erő volt

egészen addig, amíg 1795-ben Poroszország, Oroszország és Ausztria fel nem osztotta Lengyelországot. A családok befolyása ennek ellenére erős maradt a 19. században. Adam Jerzy Czartoryski száműzetésben élő, megkoronázatlan lengyel királynak számított, miközben Lengyelország nem is létezett. Amikor a függetlenséget 1918-ban visszaszerezték, több Radziwiłł és Czartoryski is fontos politikai szereplővé vált. 1945 után az arisztokrata családok elvesztették a tulajdonukat és úgynevezett osztályellenségekké váltak.

Hogyan élték át a 20. század megpróbáltatásait a lengyel arisztokraták?

A '40-es, '50-es vagy akár a '80-as években nehéz volt ezekkel a nevekkel vinni valamire. Nem volt könnyű bejutni például az egyetemre. A második világháború alatt a lengyel arisztokráciát mind a németek, mind a szovjetek üldözték. Mindkét ellenség célpontja a lengyel elit volt, és sokakat kivégeztek vagy koncentrációs táborba hurcoltak. A háború után, a sztálini időkben az arisztokrata családok minden tagját osztályellenségnek tekintették, akik számosan emigráltak emiatt. Később kissé javult a helyzet. Természetesen minden birtokot államosítottak. Legtöbbünk Lengyelországban maradt, annak ellenére, hogy könnyen el tudtuk volna hagyni az országot, és támogatást kaphattunk volna a külföldi rokonoktól. Ehelyett inkább bekapcsolódtunk a hetvenes-nyolcvanas évek demokratikus ellenzéki mozgalmába, mivel az arisztokrata családok mindig felelősséggel viseltettek a hazáért. 1990 után aztán rengetegen telepedtek le Lengyelországban azok közül, akik a negyvenes években kivándoroltak, vagy már a tengerentúlon születtek.

Mit hozott a rendszerváltozás?

A nehézségek dacára mindazonáltal megmaradtunk, s néhány Radziwiłł szerepet vállal a lengyel politikában. Anna Radziwiłł szenátorként és oktatási miniszterként, a bátyám, Konstanty szenátorként és egészségügyi miniszterként, aztán Dominik és Artur, akik mindketten pénzügyminiszter-helyettesek voltak. Lengyelországban egyébként különbség volt az arisztokrácia és a nemesség között. A mai lengyel nemesi szövetség megannyi nemesi családból gyűjti a tagjait, az arisztokraták viszont egy különálló csoportot alkotnak. Egyikünk sem vesz részt nemesi szervezetekben, viszont szoros kapcsolatokat ápolunk tíz-húsz arisztokrata családdal.

Milyen az élete manapság egy lengyel hercegnek?

A lengyel arisztokrácia az egyik legbefolyásosabb volt Európában, ám minden nagybirtokunkat elveszítettük.

Lengyelországban – szemben néhány más posztkommunista országgal – nem volt valódi kárpótlás.

Úgy élünk, mint a családok többsége. Néhányunknak van pár régi portréja az őseinkről vagy más emléktárgya a múltból. Az, hogy a kommunizmus összeomlása után jól boldogulunk, annak köszönhető, hogy a tanulást nagyon komolyan vettük. Néhányunk sikeres üzletember lett.

A Czartoryski család palotája Puławyban

Magyarországon szinte semmit sem tudunk a lengyel-litván kapcsolatról, pedig Szent Hedvig vagy Báthory István ugyancsak tett érte. Mit jelent a lengyeleknek Litvánia és a litván nemzet?

A lengyel arisztokrata elit egykor úgy döntött, hogy Jadwiga királynőt (Hedviget, Anjou Lajos magyar és lengyel király lányát) Jagelló litván nagyfejedelemhez adja feleségül. Ez a házasság indította el a Litván Nagyfejedelemség egyesítésének folyamatát, ami a mai Litvánia, Fehéroroszország és Ukrajna területét foglalta magában. Az egyesítés a Lublini Unióval zárult le, amivel föderális államot hoztak létre. Ez egészen a 18. század végéig állt fenn. Néhány hete litvánokkal, ukránokkal és fehéroroszokkal együtt ünnepeltük a szerződéskötés 450. évfordulóját.

Az 1569-es Lublini Uniót akár az Európai Unió előképének is tekinthetjük.

Az iskolánk és a lakásunk között áll Báthory István szobra egy apró parkban, gyakorta mentünk el mellette. Báthory lengyelországi tettei ugyanakkor ismeretlenek Magyarországon. Mit jelent a lengyeleknek az ő uralkodása?

Báthory István – vagy ahogy mi nevezzük, Stefan Batory – az egyik legnagyobb lengyel király volt. A Jagelló-dinasztia kihalása után a királyokat a lengyel és litván nemesség választotta. Báthory határozottan a legjobbak közé tartozott, igencsak sikeres volt az egyre erősebbé váló Moszkvával vívott háborúkban. Kevesen tudják, hogy miért Báthoryt választották meg. Az édesanyja az egyik legrégebbi lengyel dinasztiából, a 10-14. század között uralkodó Piast-házból származott. Szintén érdekes, hogy nagyanyja Radziwiłł volt, tehát Báthoryban litván vér is folyt. (Itt Zofia Anna Radziwiłł Batory de Somlio asszonyról lehet szó, aki 1497/98 és 1542/43 között élt – a ford.)

A lengyeleket nagy és erős katolikus nemzetnek látjuk, holott önöknél is hatott a reformáció. Mi volt a szerepe a Radziwiłł családnak a lengyel reformációban?

A 16. század közepén a reformáció elérte Lengyelországot és Litvániát, mivel a római katolikus egyház mély morális és intellektuális válságba került. Az elit tanultabb tagjai közül sokakat magával ragadtak az új vallási mozgalmak. Mikołaj (Fekete) Radziwiłł, a kor legjelentősebb politikusa is kálvinistává vált, és országszerte védelmezte a protestáns közösségeket. Az ő megrendelésére és támogatásával készült el a Biblia első teljes, szakszerű lengyel fordítása, melyet 1564-ben jelentettek meg könyv alakban. A munkát jóval azelőtt befejezték, mielőtt a lengyel katolikus egyház első fordítása meg lett volna. Ezenfelül, míg az első lengyel nyelvű, hivatalos katolikus Bibliát latinról fordították, addig az úgynevezett Radziwiłł Biblia közvetlenül az eredeti görög és héber nyelvű szöveg alapján készült. Nagy eredmény volt ez kulturális és filológiai szempontból is. A következő néhány generáció idején a család egy része megmaradt kálvinistának, ám Fekete Radziwiłł valamennyi gyermeke visszatért a katolicizmushoz, egyikük még bíboros is lett.

Lengyelország igen toleráns hely volt, különösen a 16. században.

Számos európai országban a híres „cuius regio, eius religio”-elv alapján mindenkinek az uralkodó vallását kellett követnie. Lengyelországban ugyanakkor több ortodox keleti és protestáns család is volt a vezető elitben. II. Zsigmond Ágost, az utolsó Jagelló-házbeli lengyel király és litván nagyfejedelem az eskütétele utáni beszédében fogalmazta ezt meg: „a lelkiismereteteknek nem leszek királya”.

Mikołaj „Fekete” Radziwiłł és a Radziwiłł Biblia

Mi volt a jelentősége a Radziwiłł Bibliának a lengyel kultúra fejlődésében? Ma is használják, vagy múzeumi darab lett?

Fekete Radziwiłł nagykancellár húsznál több embert vont be a négy évig tartó munkába. Voltak köztük zsidók, görögök, a latin nyelv szakértői és mások. Az egyik Radziwiłł kiadó adta ki, több, mint 800 példányban. Gyönyörű lengyel nyelven íródott, s egy kis lengyel református templom a mai napig használja.

Sienkiewicz szerint Lengyelország minden baja a reformációból származott. Él még ez a negatív kép a Radziwiłł családról?

Nem igazán értek egyet Sienkiewicz gondolatának ilyenfajta interpretálásával. Az író nyilván szorosan kötődött a római katolikus egyházhoz, de a 17. századi Lengyelországot bemutató Trilógiájában kiemelte az erős központi hatalom hiányát, a király intézményét okolva a politikai hanyatlásért. Tény, hogy sötét figuraként festett le néhány olyan mágnást, mint Janusz Radziwiłł, valójában azonban

sok tényező volt, ami az ország összeomlásához vezetett a 18. század legvégén.

Jól sejtjük, hogy a család legkiemelkedőbb alakja a kormányzó és zeneszerző Antoni Radziwiłł (1775-1833) herceg volt? Mennyiben példakép ő a mai Radziwiłłoknak?

Antoni kiemelkedő tagja volt a famíliámnak, de számos más érdekes egyéniség van a 600 évre visszanyúló írott történelmünkben. Nekem Mikołaj (Árva) Radziwiłł a kedvencem. Igazi reneszánsz ember volt, nyitott szellemű, igen művelt, megjárt jó néhány európai egyetemet. Támogatta a Litván Nagyfejedelemség első szakszerű térképének az elkészítését. Elzarándokolt a Szentföldre és Egyiptomba egy olyan korban, amikor csak nagyon keveseknek volt ehhez bátorsága. A hosszú utazása alatt írt naplóját több nyelvre lefordították a 17. század elején és bestsellerré vált. Tehetséges hadvezér és politikus is volt. Ő építtette aztán az első barokk templomot Lengyelországban. Az építkezés már azelőtt elkezdődött, hogy Rómában az Il Gesùt befejezték volna. Építtetett néhány csodálatos kastélyt is, és a saját birtokain modern igazgatási rendszert vezetett be. Gyerekkorában a király meglátta őt egy nap, ahogy sírdogál a krakkói királyi palotában, és megkérdezte, hogy ki ez az „árva gyermek”? Így lett a neve „Árva”, amit aztán hosszú élete végéig viselt.

Mikołaj „Árva” Radziwiłł

A Czartoryskiak három nemzedéke is kapcsolatba került magyarokkal, tagjai voltak a magyar parlament felsőházának. Adam Kazimierz herceg beszélt magyarul. Fia, Adam Jerzy herceg párizsi szalonjában gyakori vendég volt Liszt Ferenc, Chopin, Bem és Dembinszky, Kossuth Lajos és Teleki László. Unokája, Władisław pedig akadémiai adományt tett, ami évtizedeken át segítette a lengyel-magyar történelem kutatását. Kik voltak ők?

A Czartoryskiak fő birtokai a mai Ukrajnában és Közép-Lengyelországban voltak. Adam Jerzy közeli barátja volt I. Sándor orosz cárnak. A 19. század elején ő lett az Orosz Birodalom első külügyminisztere. Később, az 1830-31-es novemberi felkelés idején fellázadt az orosz megszállás ellen. Birtokait elkobozták és halálra ítélték. Adam Jerzy Párizsba emigrált, de bátyja Bécsbe ment. Néhány birtokuk így megmaradt Lengyelország osztrák megszállás alatt álló részén. Kiváló kapcsolatokkal rendelkeztek Bécsben, és így magyar ismerőseik is voltak. A leszármazóik bekerültek az osztrák parlamentbe. Izabela Czartoryska – aki Adam Jerzy édesanyja volt – alapította meg a családi műgyűjteményt.

Az volt a célja, hogy emléket állítson Lengyelországnak

(a felosztás előtti, már nem létező országnak – a ford.). Először számos Lengyelországgal kapcsolatos dokumentumot, portrét és egyéb tárgyat gyűjtött össze. Később kiterjesztette a gyűjteményét az ókori és reneszánsz művészetre. Majd Adam Jerzy vásárolt jó néhány római műtárgyat Pompeiből és Herculaneumból, továbbá megvásárolta Leonardo, Raffaello és Rembrandt néhány képét. A Czartoryski-kollekciót 1802-ben nyitották meg a nagyközönség előtt, ami akkoriban meglehetős újdonság volt.

Chopin játszik a berlini Radziwiłł-palotában, melyből később a német kancellária épülete lett

Adam Jerzy párizsi emigrációjában erőfeszítéseket tett egy erős közép-európai állam létrehozására lengyel vezetéssel.

Adam Jerzy volt a lengyelek politikai vezetője a száműzetésben. Mindenhol igyekezett barátokat szerezni Lengyelországnak, koalíciót teremteni mindazok közt, akik Oroszország, Poroszország és Ausztria ellen lázadtak. Például lengyel légiót szervezett Isztambulban az egyik Oroszország és Törökország közötti háború idején. (Kossuth és a magyar emigráció nem csatlakozott Czartoryskihoz. Mivel Ferenc József elárulta szövetségesét, az orosz cárt, a lengyelek végül nem nyertek a krími háborúval. Kolerajárvány miatt egyébként itt hunyt el Adam Mickiewicz, a Czartoryski-szalon gyakori vendége, a lengyelség fontos szellemi vezetője – a ford.) Rájött arra, hogy

az olyan közép-európai országok, amelyek függetlenséget akarnak a három domináns birodalomtól,

azok Lengyelország potenciális szövetségesei.

Minden magyar igyekszik legalább egyszer eljutni életében Krakkóba, Wieliczkába és Zakopanéba. A Czartoryski Múzeum nincs benne a prospektusokban, ahogy a Czartoryski-palota sem Puławyban. Miért érdemes felkeresni a Czartoryski Múzeumot?

A gyűjtemény a család tulajdonában állt, aztán a kommunista hatóságok elkobozták a második világháború után. 1991-ben visszaadták Adam Karol Czartoryski Bourbonnak, aki a teljes gyűjtemény számára létrehozott egy alapítványt. A múzeum évekig félig magán-, félig közintézményként működött. A magánalapítvány viszont nem rendelkezett elegendő forrással, hogy költséges modernizációs projektet vigyen végig, és a gyűjteményt megfelelő formában fenntartsa. Ezért döntött úgy az alapító, Adam Karol Czartoryski Bourbon 2016-ban, hogy a gyűjtemény és az épületek tulajdonjogát átadja a Kultúra és Nemzeti Örökség Minisztériumának. Az ügylet adásvétel és adományozás kombinációja volt. A Krakkó óvárosában található Czartoryski Múzeumot 2010-ben bezárták felújítás miatt, s 2019 végén szeretnénk megnyitni. Egyelőre csak kis része áll nyitva a közönség előtt.

A Czartoryski Alapítvány támogatja az oktatást, a kultúrát,

de már nem vesz részt közvetlenül a Czartoryski Múzeum működtetésében. A gyűjtemény több, mint 86 ezer műtárgyból áll, és több mint 250 ezer történelmi iratot és régi könyvet tartalmaz. Számos nagyon értékes darab kapcsolódik közülük a lengyel történelem fontos pillanataihoz. Nyilvánvalóan messze a legfontosabb és leggyönyörűbb műtárgy a Hölgy hermelinnel című festmény, mely jelen pillanatban a Krakkói Nemzeti Múzeumban látható. Érdekesség, hogy amikor Adam Jerzy fiatalemberként Olaszországban járt és egy műkereskedőtől megvásárolta a portrét, sem az eladó, sem a vevő nem tudta, hogy ki volt a festmény alkotója. Adam Jerzy halála után állapították meg, hogy Leonardo festette és Cecilia Galleranit, Ludovico Sforza milánói herceg kedvesét ábrázolja. Csak kevesen tudják, hogy miután Adam Jerzy az édesanyjának, Izabelanak ajándékozta a portrét, ő festtette át a hátterét kékről feketére.

Hölgy hermelinnel

 

Az interjú elkészítését a Wacław Felczak Alapítvány támogatta.

Összesen 13 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Köszönet. Mi voltunk a Czartoryski Múzeumban, Krakkóban.

Olyan jó lenne, ha a lengyel-magyar barátság erősítésért valamelyik köztévében lenne lengyel félóra, talán hetente.
Meg kéne tanítani a magyaroknak az elég kacifántos lengyel kiejtést, megy az, elég következetes és mindent meg lehet tanulni.

Mikor én tanultam, szinte hihetetlen volt, h. van ilyen és tényleg így ejtik ki. Pedig van és tényleg. Volt szó, amit szótagolva tanultam kimondani. Még a tátrai völgynevek helyes kiejtéséhez is kell az előképzettség.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés