nemzettudat

Közszolgálat
2018. december 21. 07:59
„Mi nem az arctalan és rémisztő állam számára képzünk szakembereket. A társadalom tagjainak együttműködését támogató diplomások képzése a feladatunk” – mondja Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A médiajogászból lett egyetemi vezető kifejti: „a nemzeti értékrendet, konzervatív világszemléletet, hazához és emberekhez való kötődést” akarják erősíteni hallgatóikban. De azt is hozzáteszi: „a mi világfelfogásunk és értékrendünk a nyugati civilizációhoz köt minket”. Interjúnk.
2018. november 21. 23:16
Nemzet: nem kell se revizionistának se ultranacionaistának lenni ahhoz, hogy ezt a közösséget tartsuk valamire.
Mandiner.precedens
2018. november 15. 15:02
Rendkívül komplex elemzéssel jelentkezett Herman Belz, a Marylandi Egyetem történelemtudomány-professzora. Önmagában jelzésértékű, hogy a professzor egy cikkben foglalkozik a történelemtudomány, a filozófia és a jog kérdéseivel. Abraham Lincoln és az Egyesült Államok közös példáján keresztül mutatja be, hogy a történelmi mítoszok átírása miként hat egy politikai közösség önképére, és ezen keresztül politikai és közjogi rendszerére. Belz szerint a polgárháború felülírta az Egyesült Államok politikai önképét, és ennek következményei a mai egalitárius politizálásban csúcsosodnak ki.
2018. október 6. 09:13
Alkalmazunk-e profi újságírókat, támogatunk-e a nemzetükhöz hű tudósokat, művészeket, akiknek nem az első dolga, ha sikert aratnak, hogy belegyalogoljanak hazájuk, nemzetük becsületébe?
2018. október 3. 12:00
A magyarság története nem csak ezer esztendő. Sztyeppei identitásunk nemzeti emlékezetünk része, amelynek napjainkban is van helye és létjoga.
2018. július 29. 14:08
A székelyek ma a Székelyföld nevű régióban élő magyarok, illetve az ebből a közösségből elszármazottak, akik székely azonosságtudattal bírnak. Interjú.
2018. július 11. 14:10
A sportban megnyilvánuló hazaszeretet felülírja és túléli a keveredést, a kozmopolitizmust.
Mandiner.nemzedék
2018. július 2. 07:06
Ha egészséges nemzettudatunk van, az nem azt jelenti, hogy mi nacionalisták vagyunk és másokat lenézünk, sőt éppen az ellenkezőjét, a kölcsönös tisztelet kultúráját erősítjük. Interjú.
2018. május 16. 10:52
A kuruc és labanc szempontoknak is jelen kell lenniük, ha a múltunk után végre a jövőnkön is elkezdenénk gondolkodni.
2018. április 3. 14:08
A magyar jobboldal egy régi történelmi korszakot őrzi a lelkében, és azért hadakozik a migráció ellen, mert ezt összeegyeztethetetlennek tartja az évezredes örökséggel.
2018. március 27. 10:37
Belénk van kódolva valamiféle rezisztencia a kívülről jövő irányfelmutatásokkal szemben. Interjú.
Lénárd András
2018. január 5. 09:58
Miért drágább az áruházakban kapható Csíki a többi sörnél? Milyen volt a Heineken és Csíki közötti háború, és mennyire tartják igazságosnak a kormány támogatását? Többek között ezekről is beszélgettünk Lénárd Andrással, a Csíki tulajdonosával, aki az embercsempészet vádja kapcsán az általa közzétett videón túl nem nyilatkozik semmit.
2017. november 20. 15:19
Mi ezért nem vagyunk befogadó ország, ennek pszichológiailag van értelme. Interjú.
2017. november 9. 13:49
2018-ban viszont nemzetünk, a magyar nemzet erejét kell felmutassuk.
Nemzettudat
2017. november 8. 09:02
Sokszor az az érzésem, hogy a 21. században még mindig a kollektív áldozatiság és bűntudat rabjai vagyunk.
2017. november 3. 16:51
Egy államalakulat csak akkor maradhat fenn, ha közös nemzettudatra épül.
2017. november 1. 18:26
Aki belekényelmesedik a saját vélt felsőbbrendűségébe, az utána nem lesz képes a fejlődésre. Interjú.
2017. november 1. 15:51
A kollektív cselekvést elősegítő nemzeti identitásunknak, a nagyközösséghez tartozás élményének nem kell feltétlenül politikai színezetűnek lennie. Interjú.

összesen: 40 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 3 következő utolsó