Íme, az ötödik Orbán-kormány kormánybiztosainak listája

2022. május 28. 8:10
Németh Szilárdból, Szentkirályi Alexandrából és Szabó Tündéből is kormánybiztos lett.

Az Index arról ír, hogy

a miniszterek és államtitkárok után kiderült, hogy kik kaptak kormánybiztosi pozíciót az ötödik Orbán-kormányban;

a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatokban az is olvasható, hogy mely miniszterek felelősek a munkájukért, mi lesz a feladatuk. Hozzátették: az április 3-i választási győzelem után Orbán Viktort május 16-án újra miniszterelnökké választotta az Országgyűlés. Másnap a kormánypárti többség elfogadta az új minisztériumi struktúrát is, a tárcavezetők május 24-én tették le esküjüket a parlamentben; hivatalosan is megalakult az ötödik Orbán-kormány. Május 25-én, szerda este megjelent a Magyar Közlönyben Novák Katalin köztársasági elnök határozata, amelyben kinevezte az új kormány államtitkárait is. Május 27-én, péntek este pedig megjelent a Magyar Közlönyben az a 16 kormányhatározat, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök kinevezte kormánybiztosait. A kormányhatározatok május 28-tól lépnek hatályba.

Íme, Orbán Viktor kormányának kormánybiztosai:

Bogdán Tibor

A gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a gazdaságfejlesztési miniszter, Nagy Márton irányítja. A kormánybiztos javaslatot tesz különösen a fizetésképtelenségi, reorganizációs eljárások egyes kérdéseinek szabályozására. Javaslatot tesz a jogi személyek egységes nyilvántartásának szabályozására, együttműködésben az igazságügyi miniszterrel. Javaslatot az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás jogi szabályozására.

Vágujhelyi Ferenc

A Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal irányítja. Gondoskodik a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálása, a szervezeti folyamatok és eljárások racionalizálása érdekében szükséges intézkedések meghatározásáról. Gondoskodik a kormányzati döntéseket alátámasztó elemzési készség megteremtéséről az arányos közteherviselés és az igazságos társadalmi ellátások biztosítása érdekében.    Gondoskodik a kitűzött célok eléréséhez szükséges adatvédelmi módszertan kidolgozásáról.

Németh Szilárd

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a technológiai és ipari miniszter, Palkovics László irányítja. Feltárja a rezsiköltségeket befolyásoló hazai tényezőket. Figyelemmel kíséri a rezsicsökkentést befolyásoló nemzetközi folyamatokat. Javaslatokat fogalmaz meg a rezsicsökkentés fenntartásáért.    Figyelemmel kíséri a Rezsicsökkentési Alap felhasználását és javaslatokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban. A rezsicsökkentéssel elért eredmények megismertetése céljából kapcsolatot tart a sajtóval.

Gyopáros Alpár

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely útján irányítja. Ellátja a kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további fejlődése és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodások végrehajtásának irányításával összefüggő feladatokat. Kidolgozza a Magyar Falu Program támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatási rendszer lebonyolításának megszervezéséről, irányításáról. Dönt a Magyar Falu Program pályázatainak támogatásáról. Együttműködik a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel a településfejlesztéseket érintő egyedi kérelmek kezelésében, a támogatási jogviszonyok kialakításában. Ellátja a kormányzati koordinációt az 5000 fő feletti, nem megyei jogú városok fejlesztéseivel összefüggésben.

Szentkirályi Alexandra

A hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal irányítja. Tájékoztatja a hazai tömegkommunikációs szerveket és a hírügynökségeket a kormány tevékenységéről. Kapcsolatot tart a hazai újságírókkal és szerkesztőségekkel. Gondoskodik a kormány tagjai és az államtitkárok nyilvános sajtóeseményeinek és sajtótájékoztatóinak előkészítéséről. Előkészíti és megszervezi a kormányzati döntésekkel kapcsolatos hazai sajtótájékoztatókat. Gondoskodik a közösségi médiában történő kormányzati kapcsolattartásról.

Tuzson Bence

A deregulációért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök, Orbán Viktor irányítja.    Gondoskodik a hazai jogszabályoknak az észszerű működés szempontjából történő tartalmi felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat alapján ágazati és egyedi javaslatot tesz a kormánynak az állam működését meghatározó szabályozások egyszerűsítésére, a jogszabályok technikai és tartalmi deregulációjára, a közigazgatási hatósági és egyéb eljárások, szolgáltatások egységesítésére, egyszerűsítésére, korszerűsítésére, a működési gyakorlatok észszerű megújítására, ideértve azok elektronizálását, összehangolását és automatizálását is. Közvetlen kapcsolatot tart a hazai szabályozásokat előkészítő és alkalmazó önálló szabályozó szervekkel, minisztériumokkal, központi és területi államigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal és egyéb költségvetési szervekkel. Figyelemmel kíséri az állam működésének észszerűsítését elősegítő nemzetközi megoldásokat és gyakorlatokat.

Ovádi Péter

Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök az igazságügyi miniszter, Varga Judit útján irányítja. Javaslatot tesz az állatkertek fejlesztésének koncepciójára. Felülvizsgálja az állatkertek engedélyezésével és működésével kapcsolatos jogszabályokat. A felelős állattartással kapcsolatos intézkedési tervet dolgoz ki, különös tekintettel egy képzési program megindítására. Előkészíti a gyepmesteri telepek fejlesztésével kapcsolatos teendőket.

Bányai Gábor

A Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor közreműködésével irányítja. Figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását. Tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről. Véleményezi a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a turisztikai fejlesztési térség tervezésével és a tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források biztosítását szolgáló döntések tervezeteit. A döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására.

Móring József

A Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter, azaz Navracsics Tibor közreműködésével irányítja. Feladatait a Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási területét magában foglaló Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zónára kiterjedően látja el. Figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását. Tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről. Véleményezi a  Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a  turisztikai fejlesztési térség tervezésével és a  tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források biztosítását szolgáló döntések tervezeteit. A döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására, részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

Szabó Tünde

Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter, azaz Navracsics Tibor közreműködésével irányítja.    Feladatait a Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területét magában foglaló Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára kiterjedően látja el. Figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását. Tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről. Véleményezi a  Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a  turisztikai fejlesztési térség tervezésével és a  tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források biztosítását szolgáló döntések tervezeteit. A döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására, részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

Czunyiné dr. Bertalan Judit

Az  Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter, azaz Navracsics Tibor közreműködésével irányítja.    Feladatait a Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye közigazgatási területét magában foglaló Északnyugatmagyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára kiterjedően látja el.    Figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását. Tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről. Véleményezi a  Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a  turisztikai fejlesztési térség tervezésével és a  tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források biztosítását szolgáló döntések tervezeteit. A döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására, részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

Láng Zsolt

A Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a területfejlesztési miniszter, azaz Navracsics Tibor közreműködésével irányítja. Feladatait a  Pest Megye és Budapest Főváros közigazgatási területét magában foglaló Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára kiterjedően látja el. Figyelemmel kíséri a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását. Tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről. Véleményezi a  Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket – ideértve a  turisztikai fejlesztési térség tervezésével és a  tervezett turisztikai projektekkel kapcsolatos dokumentumokat is –, valamint a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források biztosítását szolgáló döntések tervezeteit. A döntésre, illetve annak előkészítésére jogosultnak javaslatot tesz fejlesztések megvalósítására, részt vesz a feladataihoz kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

Fodor Gergely

A Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azaz Gulyás Gergely útján irányítja. A Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatban figyelemmel kíséri és felügyeli a kormány döntéseinek végrehajtását és a beruházások megvalósítását. Részt vesz a beruházások szereplői által szervezett egyeztetéseken, a keletkezett iratokba, pénzügyi és műszaki dokumentációkba betekinthet, előkészíti a további megvalósításhoz szükséges döntéseket, stratégiai dokumentumokat, beruházási programokat, a beruházások időbeli ütemtervét és a szükséges kormány-előterjesztéseket, szervezi a kapcsolódó egyeztetéseket, javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra vonatkozóan. Együttműködik, egyeztet az érintett helyi önkormányzatokkal, biztosítja az e kormányhatározat szerinti kormányzati beruházások összhangját, kapcsolatot tart, egyeztet a feladatkörükben érintett intézmények képviselőivel.

Wáberer György

 A Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A kormánybiztos tevékenységét a területfejlesztési miniszter, azaz Navracsics Tibor irányítja. Kidolgozza a Tokaj-Zemplén térség komplex fejlesztésére vonatkozó koncepciót, és közreműködik annak végrehajtásában, ennek keretében összehangolja a térséget érintő projektek előkészítését és végrehajtását, együttműködve a térséghez tartozó települések képviselőivel, a megyei önkormányzat képviselőivel, valamint a megyei kormányhivatal képviselőivel. Ellátja a térséghez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó fejlesztési források terhére támogatott projektek megvalósításával összefüggő koordinációs feladatokat. Közreműködik a térség fejlesztéséhez kapcsolódó központi költségvetési források biztosítását szolgáló döntések előkészítésében és végrehajtásában. Közreműködik a Tokaji Borvidéket érintő kormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásában. A térséget érintően közreműködik a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség tervezési feladataiban, a tervezett turisztikai projektek előkészítésében.    Közreműködik a térség munkahelyteremtő beruházások létesítésére irányuló terveinek kidolgozásában és végrehajtásában, és lefolytatja a térségben működő vállalatok működésével, fejlesztésével összefüggésben a szükséges társadalmi és kormányzati egyeztetéseket. Közreműködik a térség megtartóerejének növelését elősegítő közösségi, társadalmi környezet javítására irányuló döntések előkészítésében és végrehajtásában.

Ruszó Gyula

Az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Tevékenységét a miniszterelnök irányítja. Koordinálja az Indonéz Köztársaság állami szervei és a magyar hatóságok közötti szakmai tevékenységet. Ellátja az Indonéz Köztársaság közúthálózatának fejlesztésében, valamint a közúthálózatot érintő digitalizációban érintett magyar és indonéz hatóságok közötti kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében szükséges feladatokat. Javaslatot tesz a két ország érintett hatóságai, szervei közötti kapcsolatok továbbfejlesztésének irányaira. Koordinálja a  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság és az Indonéz Köztársaság társszervei közötti szakmai tevékenységet. Elősegíti a  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szakmai tapasztalatainak az  indonéz társszervek általi megismerését és azok felhasználását.

Káel Csaba

A magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, azaz Rogán Antal útján irányítja. Összehangolja a mozgóképszakma szervezeteinek a működését. Kidolgozza az állami tulajdonban lévő filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra hasznosításának koncepcióját, és felügyeli annak megvalósítását. Javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlődését biztosító képzési rendszer kialakítására, meghatározza a mozgóképszakmát érintő lehetséges vagyongazdálkodási feladatokat. Ellátja a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság elhelyezésével kapcsolatos beruházások kulturális szempontú, szakmai koordinációját. Ellátja a Művészetek Palotája épületegyüttesének új MICE center (eseményközpont) épülettel történő bővítéséhez kapcsolódó ingatlanfejlesztés üzemeltetési szempontú, szakmai koordinációját, az ingatlanfejlesztést követő működés előkészítését. Ellátja a Fertőd-Eszterháza Esterházy-kastély fejlesztésével és az Eszterháza Turisztikai Központtal összefüggő feladatok kulturális szempontú, szakmai koordinációját. Indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 11 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Ez mind rendben van, de ha már Orbán Viktor elkövetett egy nagy hibát azzal, hogy Forgács Istvánt nem nevezte ki romaügyi államtitkárrá, legalább kinevezhetné kormánybiztossá.

Szép családi összefogást alakított a főni!

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés