Szekfű Gyula

Mandiner.precedens
2021. március 16. 8:41
A jogfelfogásnak nem az „általános emberi jogokból”, hanem a konkrét társadalmakban megtestesült konkrét jogszokásokból kell kiindulnia.
2020. január 2. 16:03
Kevesen gondolnák, hogy e keserű szavakra Szekfű Gyula (is) fakadt.
1918-1919-1920
2019. február 9. 8:18
Mi Tisza István és Károlyi Mihály öröksége? Átadta-e Károlyi a hatalmat a kommunistáknak? Lehetett-e volna számunkra kedvezőbb a trianoni békeszerződés? Salamon Konrád történészt, a népi mozgalom kutatóját, a nemzedékek által használt negyedikes középiskolai történelem tankönyv szerzőjét kérdeztük nagyinterjúnkban az 1918 utáni nemzeti sorsfordulókról. Salamon szerint a népi szempontból megfogalmazott nemzeti gondolat ma is időszerű, ugyanis lehetővé teszi a bal-, illetve jobboldal által képviselt értékek együttes vállalását.
2018. október 7. 11:14
A legradikálisabb, legforradalmibb, szélsőbaloldali marxista Szabó Ervin és a restaurációs, Habsburg-párti, katolikus konzervatív Szekfű Gyula megdöbbentően sok ponton ért egyet...
Mandiner.történelem
2016. január 13. 8:20
Hogyan veszthet el egy háborút egy ország, mikor egy-egy betöréstől eltekintve földjét nem taposták ellenséges katonák? Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásának is megvan a maga kiterjedt, közel százéves múltra visszatekintő diskurzusa.
2015. december 22. 12:45
Az áldozati kultúra öngyilkos kultúra. De azért mégis érdemes átgondolni, mikor miért érzékeny a másik.
2015. augusztus 16. 14:59
Amíg Hóman Szálasit szolgálta Sopronban, Szekfű a halálos fenyegetés elől, a nyilasok előtt bujkált Budapesten. Amikor viszont Hóman került a Népbíróság elé, vallomásával menteni igyekezett egykori szerzőtársát. Ha van erkölcs a mai Magyarországon, akkor az a székesfehérvári szobor csakis Szekfűnek jár!
2015. június 11. 16:01
A magyar paraszt, mint nemzetkarektorológiai jelenség mára nyomtalanul elolvadt, Stux úr a vészkorszak áldozata lett. És a helyükre nemigen lépett senki.
2015. március 11. 7:36
Hogy egy sorkatona ne legyen hajlandó szóba állni az állambiztonsági szolgálat katonai szerve – a III/IV Csoportfőnökség – tisztjével, akitől a csapatparancsnokok is rettegtek, még 1989-ben is rendkívüli esemény volt.
2012. december 10. 8:32
Az első lövést a balközép sajtó adta le, és ennek az ódiumát nem moshatja le magáról. Ez a rosszhiszeműségnek – és a kettős mérce használatának – sajnos nem az első példája.