Hiába vonult ki a Wagner-csoport, nem terveznek mozgósítást az oroszok

2023. július 03. 12:57

Orosz jelentések szerint a szerződéses katonák toborzása viszont a tervezett ütemben folyik.

2023. július 03. 12:57
null

Nincs szükség újabb oroszországi mozgósításra a Wagner magánhadsereg ukrajnai kivonulását követően – jelentette ki Andrej Kartapolov orosz parlamenti képviselő, az Állami Duma (alsóház) védelmi bizottságának vezetője hétfőn.

Szavai szerint nem lesz szükség újabb mozgósítási hullámra, ugyanis Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt határozottan kijelentette korábban. Megjegyezte, a szerződéses katonák toborzása tervezetten folyik, akárcsak az alakulatok és egységek tervezett kialakítása, ideértve a tartalékosokat és azok kiképzését.

– hangsúlyozta Kartapolov a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva.

Megjegyezte azt is, hogy ma sem közép-, sem hosszú távon nem fenyeget a harci képességek csökkenése. Hozzátette: a Wagner alkalmazottai a zendülési kísérlet idején nem voltak a frontvonalban, mindannyian táborokban voltak. Kartapolov azt mondta, hogy az ukrán hadsereg támadásának visszaverése gyakorlatilag az ő részvételük nélkül zajlott le. Ami a távozott Wagner-erőket illeti, van mivel és kivel pótolni őket – fejtette ki a képviselő.

(MTI)

Nyitókép: Roman ROMOKHOV / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ghwelimer
2023. július 03. 14:55
Hiába vonult ki a Wagner-csoport, nem terveznek mozgósítást az oroszok Szavai szerint nem lesz szükség újabb mozgósítási hullámra, ugyanis Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt határozottan kijelentette korábban. Megjegyezte, a szerződéses katonák toborzása tervezetten folyik, akárcsak az alakulatok és egységek tervezett kialakítása, ideértve a tartalékosokat és azok kiképzését. Jelenleg és a közeljövőben semmi szükség sincs mozgósításra nem fenyeget a harci képességek csökkenése. Hozzátette: a Wagner alkalmazottai a zendülési kísérlet idején nem voltak a ----------------------------------------- 1. Nem vohnul, hanem uhad, vagy véganal, véganad. Vezető? Ez a hang igen szlávos, az uegh stuma magyaros formája uh stuma. De a magyarnak rejku vahn és regerda, így a hangok: rakó, raktár, rengyár, rektár, regény. Vég? A vég egy szleng hang, úgy ahogy annyi ahogy a kampec a kampótól. A vég az uei, íj stumától ered, ahogy az ín is. Etimológiája így problémás, hisz a magyaros hang az í, ahogy ín és íniog, vagy ébely, éber, imboly. A vég így szleng, így magyarul azt mondjuk, hogy anatt:A mi az ana, nu, ni kurka, korcs formája, ahogy az újkurdnak innen, a perzsa-zazaki na ni, nu lesz me,eme az újkurdinnen. A perzsa-zazaki na-ni-nu az indgoermán ana, ez a magyarnak innen a domináns: hwannan, a honnan, ennan, az onnan, az enek a nak-nek, ír aig-icc, nach-noch, nál, és az ut-ana. És így nincs mint se,hwa-ho-ha-val kell mondani a hangokat. De lássuk dungelyen(nem tengely, germán hang, a dung stumától,nem teng): e---o---o---a. Az a van tova, ez az indogermán na-nu-ni-vel, ana a domináns a magyarnak innen. Az ana-ra rakód a to, vagyis az itt to részje mondjuk, rakód: anatt, anato. Anatt így: Ende, Ant, Ent. Anatt: anatt bei, nál is, anatt: weg is, anattregyni(widerlegen) E-vel volna ahogy enett Kopf is, hisz az e vahn, anatt az Ende. De az etimológia bizonylosz, hisz a va-vá, ve-vé stumától is duadna vanni egy hang indogermán gho-val, így volna vé gho(engem, téged, japán go is ez volna). De az anto is maradni duad, ahogy a vé gho is, is volna mondani: ana to vé gho is. A von a va-vá, ve-vé, indogmerán au-ue stumától ered, erre rakód a gho partikel, így rakód uegh. 2.Tervez? Bullshit hang z-vel! De terv se van, stak nyelvkakilás, a magyarnak remu van, a ra és re stumától, ahogy remni és remerni vagy remélni igék ettől. 3.Mozog? Az etimológiája bizonylosz. A magyarnak innen a mo-s stumák az indogermán meu, ahogy mond, mormol, mokkan...és a mo, ahogy moha, modár, nem mocsár, mos....A mozogduadna vanni úgy, ahogy az angol-latin mowe, a mei-mau stumából, ahogy menni is. De sokkal magyarosabb volna ide és máshová az er stuma, ahogy itt az ereg hang:: er(nem ér)-ered-erda-eredva(erdő)-erny-ernya-ernyed-ernyeszt-ernyesztu-erjed-eron(rohan)-erő-... és az ár flektált formája. G-vel a hang az ereg, to-val ereget vagy eregto. Ahogy: er-ed er-je er-je-sz er-je-ed er-eg er-eg-to. De lássuk dungelyen(nem tengely, germán hang, a dung stumától,nem teng): e---o---o---a. ena-ona-ana em-om-am el-(ol?)-al Az ol bizonylosz, hogy ide vagy indogermán ueid. Ha a latin emó m-vel úgy igenstak rakni van. Így amal, árja ámíti, így rakni duad, ahogy dúrongani. Vagyis: emel-omol-amal. 4.Hullám? Ez a hullma, ez stak így hullát vagyis Leiche-t rekk. A hull hang az indogermán skel, vagyis szel stumától ered, ha az s szakad le, úgy a k az h-vé rakód, ahogy a halnak innen és antsónak innen is. A germán formák sokrétűek, van hallus, vagy u-val, ahogy Schulter is, két l is így, és u-s forma is van. A hullma így azt rekkja, hogy Leiche. Magyarul a Woge az ár stumától ered, ana-val, ana presenz is, ez rakód árnaként. Ár? Stak egy domináns ár stuma van, ez az er stuma flektált formája. Az ár ahogy prájsz így nem magyar, igen az árja arjati hangtól eredni duad, de al a stuma. Így van az ár, ahogy borerő tű is, ez a német Ahle, árjár formája az ára, gót forma az éla. Ezeket a hangokat dúgerni kell, hogy a dominás ár stuma maradjon, és attól grammatikailag rakni a hangokat. Ilyen kurka, korcs hang az árva hang is, az orbos-tól. De gramamtikailag az árva az nem antsó, ahogy ár és az indogermán au, vagyis va és vá, ez rekkja azt, hogy schnell, speed. Árna: Woge. árva: schnell, speed, vagyis ár-va. ármány: naknév itt, ez a gross, erhaben. Az ármány hang van így az ármányrejku vagyis Ermanarich névnek innen is. De az ár hang, ahogy prájsz etimológiája bizonylosza, az is volna, hogy az á1-től ered, ahogy ezt az ér degenerált flektált forma is rekka:ér-ár. 5.Szerint? Sor? Nem, szer-sor hangokat, indogermán ser stuma, dúrgerni a rakura, így azt mondjuk, hogy rekkint. 6. Szó-szav? Jevevnyhang, zátemi, de libcsi, democsokrata, ahogy rekkja ezt a szavazn hang is, bullshit z-vel! 7.Lesz? Dúrgerni, stak a va-vá, ve-vé, vagyis indogemrán au-ue, stumákkal beszélni. 8.Elnök? Az egy libnernyák, democsokrata nyelvkakilás. Vezető? Ez a hang igen szlávos, az uegh stuma magyaros formája uh stuma. De a magyarnak rejku van és regerda, így a hangok: rakó, raktár, rengyár, rektár, regény. Krümmung? Stak a libcsinek vahn és a biciklinek, kurma a ku stumától. Ez a kurma, Krümmung libcsi ideológia, kurengály, degeneráció. A magyarnak a fájandja van, a re és ra stumátóla regerda. .Ország? Nem rakem a hangot, ha az úr-tól ered, úgy nagyon kurka, korcs hang, és az úr az úra wera, úra van. Ha sok ra s re stuma van, úgy a magyar, ősmagyar hang a rejku. Hisz regerda van, rengyár, rektár, raktár. A rengyárnak így rejku van, vagy a rakónak, a rejku reja a népnek. Én egy országtagadó vagyem, az egy habubsd persóna, newyorki cég. A magyarnak regerdarakója, Regieringrex, vagy rejkurakója, Reichsrex van. 9. Határ? A hat hang nem fingár, hisz a magyar nyelv indogermán és germán nyelv. Ez a hang a szak stuma h-s formájától ered, ahogy hull, hal-halad, hánt, had, a germán hadu, indogermán kat. De ettől a hangtól rakódott így a magyarul árt és örökni, vagyis wirken hangok is, és a bullshit hatalom is. A hat igét inkább totál dúrgerni, és helyette a szituknak rakta hangok: árt, örök, duad. A határ itt így bordár volna, ahogy borda is, vagy barázda, az angol border, a bor stumától:germán borda, germán brazda, a barzda, így magyar hang, ahogy a borona, a boronka az igaz steil, a boróka, a borjú, a bárd, a borz, a borzong, a berzeng, a germán borosta,boroma, nem perem, a borni borekni. A Grenze így szakadva, nem szakadék, vagy róva, a ró stumától,vagy boroma, barázda, borona, de ha már róva, úgy volna róna is, ró-ana, nem ró-va. 10. Képez? Bulslhit hang zvel! Képes? Ezt a hangot nem rakem. A kép magyarul héphént rakódna, a skep-skeb stumától, stak a kretény-libcsik átírták. Magyarul a fahig az er stumától ered, ez az ernya hang, ez naknév, rokonja az árnynak, és az eronnak(nem rohan): -ernya -ernyesz -ernyeszt Az ernyesz egy akciós forma, annyi ahogy a muskelokat ernyeszni, így mondjuk: Nappa ernyesz Piccolot meredejteni. Ez van rakódni kausatív to-val: ernyeszto, és múltidőnek innen is, ahogy ernyeszta, ahogy a to forma múltidőnek innen is ernyesztota. 11.Nem harcol, de volna folyamatos el-vel, hartelni. A hart a har stumatől ered a szak er-vel, szaker, sker, ettől a germán sharten, nem az örmény harken. Ahol c van, de d-t vagy g-k volna, onnan a c-t dúrgerni kell. Hartni s hartelni vahn, folyamatos el-vel, ahogy bántelni, dángelni... 12. Nem közel, hanem nakva. Nem követ izé. A követ egy jevevényhang, nem van rakni kez-vel, hülye bullshit hang, itt rakja jobban az ember a ranakeredvát: Ena sokkal raktábban rakni van, ahogy a köz izé, hisz: ra: indgoermán ar, ra gyök, ebből a rakjan, rak, a regyó, rend, germán hang, így magyar, rakvány, regu, remu, remer... nak: indgoermán enek, ír aig-icc, nach-nahe... er: indgoermán er gyök, az er-ered lehet, ahogy a dühderegben is, a germán dider... ed: germán kausatív-presenz, skeidan, szakad, ered... va: indgoermán au, az és ott így táveredés is, vá.... Naker: odajut, rejk. Nakered: nahert sich. Ranakered: folge, folgernd. Ranakeredva: folgerung. Elég?Közel? Ezt a hangot nem rakem, a köz hangot is dúrgerni kell. Sokkal raktábban rakni van helyette a nakva. A nak az indogermán enek s az au együttesje; így rakód nakva, ahogy Nahe is. Ez így ősmagyarabb, rakni volna, hogy azt mondja az ember,, hogy ana-k és va, a va az és ott, annak ott vagyis antsóhogy. A közel hang helyett így a magyar a nakva. Így magyarosabb volna a nak, enek, anak, ta kulunkodott(zárt) múltidővel, a ta-to-ti stumától: nak-ta, a nak ta van. A ség-et nem bírom, így vagy ma-mány-val vagy rakuval: naktaraku vagy naktama, naktamány. De rakódna naktava is, vagy naktavály, a Genüge. Present ti-vel nakti, vagy a ti rekkja, hogy kell noch: -nakta -nakti -naktama -naktaraku -naktava, naktavály 13.Fordul? Ez a hang az indogermán sper stumától ered, ha az s hészakad, úgy a p az f-vá vál,vagyis fer, ahogy fertő is. De sokkal inkább rakni van a dúr stuma, germán dru, dur-der, ettől rakód k-vel dúrekni, és dúrkerni, nem tekerni, vagy dúrekszelni. A dúr stuma ja kausatív preseztvel rakód dúrjni, ez to-val, dúrjatni(fordít) és ed kausatív-presenzt-vel rakód dúrjad. A dúrjad rakta hang a marternire is, ahogy a dúrelnire is. Antsó nyelveknek innen a torn a dúr stumától a drehen, ahogy az üben is, ahogy a gót dúrjad, így: -dúrekni -dúrkerni -dúrekszelni -dúrgerni -dúrjni -dúrjat -dúrjad Fenyeget? Ezt a hangot nem rakem. Az etimológia bizonyvész,hogy most talán a fen hangtól ered, a spi, fi formájától, vagy antsóól? A dúr stuma sokkal inkább rakni van, így ha a dúr-ra rakom a va-vá-t, indogemrán au, rakód dúrva, ahogy dúrva van, ez főnévhént Leid is, de így dúrvány is, ahogy Garten, hisz a Garten dúrva van. A dúrva hang volna magajanak innen ige is, de rakni volna kausatívina is, így rakód dúrvat(dúrvati, dúrvato), ez tenni rakjuk múltidőina is, így rakód dúrvata. Dúrvatni volna annyi is, ahogy dúrjatni. Ez a dúrvat hang a rakta magyar, a rakta primitív, hisz: Ginyu rengyár a Dragon Ball-tól dúrvat(droht), ha a marokájával a molyt málasztja, vagyis dúrvat. A dúr stumától így a dúrva Leid is, így ha a marokával molyt málaszt az ember, úgy dúrvat, rekkja, hogy az anattsó is így vál tettavá. Nem törölünk. Törjük az ablakot? Nem, nem törjük az ablakot. Dúrunk! A dúr stuma g-vel dúrg rakód, ana nem dörg, ez az hang dialektus, az ö magyarlosz, és ez a hang egyina menne a dörög hangval is, így nem maradni duad.Ígyhát a dúrástól eredünk itten hé, ez g-vel dúrg, ez er-vel dúrgerni. Dúrgerjük mondjuk a málmát, tovadúrgerjük. 14. Alkholizál? Alkoholmányozott? He? 15. Ért? Stak er s ár stuma van:er(nem ér)-ered-erda-eredva(erdő)-erny-ernya-ernyed-ernyeszt-ernyesztu-erjed-eron(rohan)-erő-... és az ár flektált formája. Gondol? Stak a libcsi gondol, gonduja van, gonosz, göndör. Ilyen hang nem van, magyarul a verstehen a rakni, denken a rakandni. Így olyan bullshit hang, hogy ötlet nem van, hanem mány-val(mahnen) van a rakandmány, ahogy a rekkent-től rekkentmány, az úgymond Beweis. 16. Nem csökken, hanem stukken, stukkan, az ö magyarlosza hang, a steu stumától. Nem támad, ez a hangot nem rakem, angreifen magyarul az csutni. A csu stumát anat rakja raktán a magyar, a steu stuma: csupa, csupni, csunka, csunkni, csuma, csuhé, csuha, ocsuhé, csuda, ocsúd, csudered, csúnya, csúf, csupor, csubor... flektálva csábu, csába, csámpni, csámpa, csép, csáp. Az Angriff a csutu, és igehént stutni.
-Zsolt-
2023. július 03. 13:33
Kezdődik a múlt átírása, amiből Prigozsint és a Wagnert ki kell radírozni, mintha sosem léteztek és harcoltak volna. Akkor reméljük, béke lesz ezek után a Putyin célja, mint a tanítványának! 🤣 🤣 🤣
mamarizsa
2023. július 03. 13:27
Ami az orosz hivatalos álláspont, annak pont az ellenkezője igaz.
nick89
2023. július 03. 13:26
A NER-drukkerek nem mennek segítenI Miért nem?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!