Platón

2021. június 28. 10:14
Mert aki le tud térdelni Isten előtt, azt senki nem kényszerítheti térdre.
2021. május 12. 12:37
2021. május 4. 7:09
Jelenünk műveinek egy része kapcsán több a marketing, mint a mondanivaló, vagy az esztétikai minőség.
2020. augusztus 18. 15:40
Megveti a spekulatív filozófiát, lázad az ész uralma ellen: Lev Sesztov nagy hatással volt az európai filozófia történetére, mégis ismeretlen a nagyközönség előtt. Portrénk!
2020. július 24. 10:15
Nem csillapodó amerikai erőszakhullám: a demokráciát csőcselékuralomra cserélik?
2020. július 18. 20:41
A föld kockákból épül fel.
2020. május 27. 19:46
2020. április 7. 9:58
A nemzetek feletti intézmények már a válság első heteitől cselekvőképtelennek bizonyultak, a nemzeti közösségérzés viszont mindenütt előtérbe került.
2019. december 21. 15:09
Az örök kétely, az állandó analízis nem épít, hanem leépít, bomlaszt, rohaszt – és dögszagot áraszt. Márpedig nem lehet idézőjelekbe téve élni. A mintha-élet nem élet.
2019. november 2. 12:12
A hierarchia nem olyan, amivel az embernek kezdeni kellene valamit. Nem is lehet, tudniillik számunkra adott. Akkor is adott, ha akarjuk, akkor is, ha nem akarjuk. Tagadni lehet, ebből lesz a káosz és anarchia. A demokráciának viszont nincsenek megváltozhatatlan törvényei.
Civilizációs alapok
2018. július 30. 12:50
Szent Ágoston egyáltalán nem volt az az ember- és világgyűlölő, aszketikus alak, akinek beállítják – mondja Frenyó Zoltán, az MTA BTK Filozófiai Intézetének főmunkatársa a Mandinernek annak kapcsán, hogy nemrég jelent meg a hippói püspökről szóló kötete. Frenyó szerint Szent Ágoston a római keresztény európai civilizáció alkotója, azé az európai civilizációé, ami most veszélyben van. Interjúnk az augustinusi örökségről.
2018. július 4. 17:26
A probléma valahol ott kezdődik, hogy hatvanhetedik nemet is kitalálunk, a valóság elfogadása helyett.
2018. március 13. 8:45
Nem szólhat csak a hatalom akarásáról a jobboldaliság. A nyugati hagyomány támadás alatt lévő értékeit kell őriznünk és erősítenünk annak ellenségeivel szemben.
Popper-terv
2017. november 3. 8:13
Elolvastuk Soros György könyveit, hogy első kézből tudjuk meg, mit gondol a manapság sokat emlegetett üzletember a világról. Kimondható: a nyitott társadalom eszméje az emberi természet radikális tagadásán alapul. Azon a kimondatlan előfeltevésen, hogy a létünknek nincs semmiféle rendeltetése. Kövessen utazásunkra Soros elméje körül.
2017. szeptember 27. 13:02
Az is bűnös és kártékony az állam számára, aki magatartásával közvetetten bebetonozza és csendesen elfogadja, valamint támogatja a kártékony vezetést.
2017. szeptember 19. 14:29
A szertelen szabadság, úgy látszik, szertelen szolgaságba csap át, magán- és állami életben egyaránt.
2016. augusztus 7. 11:29
El ne higgyék, hogy a világunk már sohasem lehet olyan, mint volt. Mert ez rajtunk múlik. S hogy harc nélkül nem fog menni? Nem. De azért vagyunk európaiak, mert magunkban hordozzuk a thermopülai hősök örökségét.
Mandiner.fesztivál
2016. április 18. 15:00
A lehető legaprólékosabb jellemábrázolást megközelítő színészi alkotás magas szintű eredménye a színházi teljesítménynek. És bizony, olykor távol áll az átlagos, mindennapi lelki élményektől.

összesen: 20 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 következő utolsó