kurucok

2020. június 3. 15:51
Jogosan érezzük úgy, nemhogy a nagy világon e kívül nincsen számunkra hely, de nem is ért meg minket senki se a földkerekségen.
2019. szeptember 29. 11:07
Bottyán egyik utolsó képviselője volt egy harcos korszaknak. Nem volt nála színesebb egyénisége a szabadságharcnak. Hűen kitartott a fejedelem oldalán, amikor annak zászlaját választotta. Emlékírásunk a kuruc generális halálának évfordulóján.
2019. augusztus 3. 8:31
Ifjú kurucként küzdötte végig a Rákóczi-szabadságharcot, majd a Napkirály udvarába került. A francia huszárság megszervezésével, katonai tehetsége révén élete alkonyára francia királyi marsall lett, s öröksége ma is létezik a francia hadseregben. Ma 330 éve született Bercsényi László.
2018. június 18. 15:24
Érdekes, hogy a jobboldal milyen sikerrel hiteti el magáról, hogy ideológiailag egységes, miközben legalább annyira tagolt, mint a baloldal.
2018. június 1. 14:25
A teljes magyar politikai szféra által képviselt centralizált közigazgatás és paternalista állam labanc örökség. A kurucok libertárius hagyományát viszont senki nem képviseli.
A meghasonlott géniusz
2018. május 17. 7:14
Miért mindig a bukottak, a számkivetettek és a renegátok emelkedtek történelmi tudatunk panteonjába? Miért nem vagyunk inkább büszkék azokra, akiket igazolt a történelem?
2018. május 16. 10:52
A kuruc és labanc szempontoknak is jelen kell lenniük, ha a múltunk után végre a jövőnkön is elkezdenénk gondolkodni.
2018. május 15. 13:20
Aki döglött lovon ül, vegye észre és szálljon le róla.
2018. május 15. 8:45
Reális önismeretre és a magyar történelmi események tágabb perspektívába helyezésére van szükség.
2018. május 14. 8:05
Mindent behálóz a történelemszemléletünk kurucos-protestáns ihletettsége, és kizárólag ezt a szemszöget tartjuk elfogadhatónak és befogadhatónak.
2018. május 8. 9:25
Mindig a kurucossággal lehetett népszerűséget szerezni, de önismeret és a nemzetközi viszonyok ismerete nélkül nehéz védekezni a nemzetközi szélmozgások ellen.
2018. május 7. 13:21
Miért kellene mások szemével nézni a saját történelmünket?
2018. május 4. 16:29
Ideje újragondolnunk és ismét megvizsgálnunk a Rákóczi-szabadságharc valódi kereteit és körülményeit, a „kuruc” és „labanc” szavak jelentéstartalmát.
Mandiner.történelem
2017. március 5. 9:15
A kuruc-labanc témában az az igazán érdekes, hogy több száz éves politikai címkék a mai napig is ennyire időszerűnek hatnak. Vajon miért?
Mandiner.történelem
2017. február 25. 9:12
Történelmi emlékezetünk megosztóvá vált: elsősorban az ellentétek tűnnek fel, e szomorú századnak „sikerült” visszavetíteni saját megosztottságát a múltba. Jöjj el, 21. század…!