„Emberi jogaink ideológiák hullámverésében” – nemzetközi konferenciát szervez az MCC

2023. szeptember 20. 10:56

A világ szinte valamennyi jogi kultúrájából érkező elismert tudós előadók az emberi jogokat napjainkban övező kihívások és visszásságok feltárására vállalkoznak.

2023. szeptember 20. 10:56

A Mathias Corvinus Collegium – a Horváth Barna Jog és Szabadság Kör közreműködésével – szeptember 27. napján reggel 9 óra 30 perces kezdettel egész napos nemzetközi konferenciát szervez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 75. évfordulója alkalmából. Az Egyetemes Nyilatkozat elfogadása korszakformáló jelentőségű volt, mert különböző történelmi, vallási, politikai és kulturális hagyományokkal rendelkező nemzetek konszenzusát tükrözi. Olyan víziót kínált, amely mind az individualizmus, mind pedig a kollektivizmus szélsőségeit visszautasítja, és hitet tesz az emberi méltóság és az elidegeníthetetlen jogok védelmén, valamint a közösséggel szemben fennálló kötelezettségek elismerésén alapuló világ megóvása mellett. Egy olyan új korszakot nyitott meg, amelyben az emberi jogok a közéleti és politikai gondolkodás uralkodó narratívájává váltak.

Ugyanakkor az Egyetemes Nyilatkozat sikerének dacára, vagy talán éppen amiatt világszerte és különösen a nyugati világon belül egyaránt egyre jelentősebb nézeteltérés alakul ki azzal kapcsolatban, hogy mi is tekinthető emberi jognak. Az Egyetemes Nyilatkozat széleskörű elfogadottsága oda vezetett, hogy annak erkölcsi erejét és presztízsét különféle érdekcsoportok és ideológiák a saját céljaik szolgálatába kívánják állítani.

Egy-egy demokrácia épségét vagy minőségét egyre inkább azzal mérik, hogy milyen előrehaladást ért el a jogként megfogalmazott igények legújabb változatának elfogadása terén.

Az elidegeníthetetlen jogok és ahhoz szervesen kapcsolódó felelősség eszméjét eltorzító különféle igények elszaporodása, a szubszidiaritás szerepének elsorvadása vagy a nemzeti szuverenitás jogok védelmében játszott szerepének félreértelmezése pedig mind gondolkodásra intenek.

A világ egyik legnagyobb és legsokoldalúbb megemlékezésén túl az MCC által szervezett nemzetközi szakmai konferencia célja, hogy számot vessen az emberi jogok fejlődésével, illetve az azt jelenleg övező kihívásokkal és visszásságokkal. A budapesti MCC konferenciára szinte valamennyi jogi kultúrából érkeznek előadók, így például Thio Li-Ann, a National University of Singapore jogászprofesszora, aki szerint „az emberi jogok felhígulásához vezet, ha minden kívánságot vagy igényt jognak tekintünk” vagy David Tse-Chien Pan, a University of California egyetemi tanára és az amerikai Elidegeníthetetlen Jogok Bizottságának tagja, aki úgy fogalmaz, hogy a „nemzetállami szint az a szint, ahol az emberi jogokat a legjobban meg lehet valósítani, ez pedig szuverenitást feltételez.” Szintén az előadók között szerepel Charles Kesler, a Claremont Graduate University államtudományi professzora, aki úgy vélekedik, hogy

az Európai Unió által elképzelt demokrácia mára az újabb és újabb „életstílusokat” védelmező „jogok” mércéjévé silányult.

A konferencián a külföldi előadók mellett több hazai jogi egyetem kiemelkedő jogászprofesszorai is részt vesznek.

A konferencia előeseményén szeptember 26-án 18 órától a Budapest Lectures sorozat keretében Charles Kesler, a Claremont Graduate University államtudományi professzora, Stephen Sholl, az MCC vendégkutatója, és Sándor Lénárd, a konferencia szervezője, az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője beszélgetnek az ideológiák rabjává vált jogokról.

A konferencia előadói közül néhányat megemlítve:

 • Charles KESLER, a Claremont Graduate University államtudományi professzora,
 • Thio LI-ANN, a National University of Singapore jogászprofesszora,
 • Renée LERNER, az amerikai George Washington Egyetem jogászprofesszora,
 • David TSE-CHIN PAN, az amerikai University of California (Irvine) professzora,
 • Hajime YAMAMOTO, a japán Keio Egyetem jogászprofesszora,
 • Josephat KILONZO, a kenyai Legfelsőbb Bíróság tanácsadója és a Strathmore Egyetem oktatója,
 • Elyakim RUBINSTEIN, a jeruzsálemi Héber Egyetem politikai tanulmányok docense,
 • DELI Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora,
 • RAISZ Anikó, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense, és a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkára,
 • KECSMÁR Krisztián, az Európai Unió Bíróságának bírója,
 • SCHANDA Balázs, alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

Az MCC minden érdeklődőt szeretettel vár MCC 1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7. szám alatt lévő épületében, a konferenciára regisztrálni itt lehetséges: https://feliratkozas.mcc.hu/rescuing-our-inalienable-rights.

 

Kapcsolódó cikkek

 
 
 
 

Ezek is érdekelhetik