mélyállam

2021. november 24. 11:42
A lap szerint elemzők attól tartanak, a Márki-Zay Péter által szorgalmazott alkotmányos reform megoszthatja az ellenzéket, illetve az ellenzék választási győzelme esetén azonnali alkotmányos válságot robbanthat ki.
2021. február 2. 11:34
A liberális ideológiai egységesülés nemzeti és globális szinten is kezelhetetlenné vált.
2020. december 22. 8:14
A választásokat világszerte inkább a tömegmédia befolyásolja, semmint a valóság.
Mandiner.precedens
2020. december 21. 9:45
Tényleg fidesz-mélyállamot jelent ma Magyarországon a bírói kar, a közigazgatási kar, az MTA főként társadalomtudományi intézményi vezető rétege, a szinházi/fimszakmai intézményvezető réteg, titkosszolgálati állomány stb.?
2020. december 19. 15:51
Schiffer Andrással az elmúlt hetekben egy félig álcázott vitát folytattunk a mélyállamról.
2020. december 18. 16:11
Schiffer András attól fél, hogy az Orbán-kormány a nyilvánosság előtt mélyállami jellegű egyetemekkel tör hosszú távú hatalomra?
2020. augusztus 9. 8:45
Pontosan arról kellene mindenekelőtt szólnunk, amiről a hatalom nem csupán nem beszél, hanem természeténél fogva csakis hallgathat.
2020. január 24. 7:09
Amerikában is számos írás és hozzászólás szól manapság a mély állam (deep state) működéséről.
Mandiner.precedens
2019. július 16. 11:29
A vállalatok azért szorgalmazzák annyira a központosított kormányzatot az EU-ban, mert így az egyes tagállamok helyett egyből ahhoz fordulhatnak. Ez azonban egy Hobbes-féle államszörnyet, egy Leviatánt eredményez, amely ellen „Szent Háborút” kell vívni – fogalmazott az USA egyik vezető alkotmányjogásza. Randy Barnett professzorral Sándor Lénárd, az NKE kutatója beszélgetett.
Mandiner.precedens
2019. május 28. 17:16
A „deep state” jelensége Donald Trump elnök beiktatása óta áll a tengerentúli közéleti viták középpontjában. Bár valóban csak az elmúlt évtizedek során nevezték nevén, mégsem újkeletű jelenségről van szó. Amerika történelmében számos ponton kitapintható a különféle érdekcsoportok olyan hálózatának jelenléte, amelyek az alkotmányos intézményektől függetlenedve a közpolitika demokratikus alakításának manipulálására és aláásására törekedtek. A „deep state” azonban nem csak amerikai sajátosság, a globalizálódó világban pedig saját maga is „transznacionálissá” vált, és jelenléte a nemzetközi szervezetekben is érzékelhető.
Mandiner.precedens
2019. május 28. 9:42
Jerome Corsi a „Killing the Deep State: The Fight to Save President Trump” című nagysikerű könyvében annak feltárására tesz kísérletet, hogy milyen veszélyt jelentenek a bürokráciában megszilárdult érdekcsoportok, vagyis az úgynevezett „deep state” Donald Trump elnökségére. Jerome Corsi elbeszélése szerint az internacionalista világrendet vizionáló erők folyamatosan gyűlöletet keltenek, és megkérdőjelezik a nemzeti alkotmány megőrzésére törekvő konzervatív mozgalom legitimitását, Donald Trump-ot pedig „államcsínyszerű” módszerekkel próbálják megfosztani elnökségétől. A „deep state” legyűrése nemcsak a Trump elnökség, hanem a nemzeti alkotmány megóvása érdekében is szükséges.
Mandiner.precedens
2019. május 24. 12:15
A Juncker-féle Bizottság politikai törekvéseinek egyik megnyilvánulása a deep state, azaz a láthatatlan állam térnyerése volt az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában, illetve az EU-s intézményekben.