Kicsoda Jim Blount atya, és mit mondott a magyarok démonairól?

2023. május 24. 21:00

Kicsoda a harmadszor hazánkba látogató, ördögűző Jim Blount atya, aki találkozott Orbán Viktorral is? Mit mondott hazánkról, és szerinte milyen démonokkal küzdenek a magyarok? Háttér.

2023. május 24. 21:00
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

„A Szeretetláng világszerte ismert apostola az Országos Lelkipásztori Intézet meghívására május végén ismét hazánkba látogat, és több különböző eseményt tart 2023. május 27-től június 3-ig. Az ismert amerikai közéleti családból származó pap, akinek egyenesági felmenője az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláíróinak egyike, már harmadik alkalommal jár nálunk, mert úgy gondolja, a mai forrongó világunkban Magyarországnak különleges küldetése van” – olvasható a Metropolita.hu görögkatolikus portálon.

Jim Blount előzőleg február közepén látogatott Budapestre, és akkor a Karmelitában találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is. Azelőtt pedig 2022 augusztusában járt nálunk a Szeretetláng Fesztivál vendégeként.

A Telex februári tudósítása szerint az atya egy szombathelyi misén ki is fejtette, hogy „nagyon jó miniszterelnöke van Magyarországnak, annyira, hogy amerikai plébániájának egyik tagja is azt mondta neki korábban, hogy 'Magyarország? Nekik nagyszerű miniszterelnökük van!' ”  Hozzátette: „Szeretnék elmondani nektek egy titkot Jézusról és egy titkot a miniszterelnökről. Tudjátok, hogy Jézusnak van egy másik neve is? Elmondom nektek. Jézus másik neve Viktor.” (A Viktor név jelentése ugyanis a latin Victorból származik, amelynek jelentése: győztes, győző.) Jézus márpedig legyőzhetetlen.

Blount atya életrajzát nehéz az olvasók elé tárni, az interneten ugyanis nem sok minden olvasható róla. Mikor a Szeretetláng mozgalom vezetőjét, Kindelmann Győzőt kérdeztük Blount atya életrajza után kutakodva, ő is azt hangsúlyozta, hogy ezt Blount atya nem tartja fontosnak.

 Annyit mindenesetre meg lehet tudni, hogy egyrészt Amerikában, Georgia államban az atlantai egyházmegyében szolgál, s ott az egyházmegye püspök által kinevezett exorcistája. Emellett pedig a Szeretetláng mozgalom terjesztője. Ráadásul tagja egy viszonylag új hivatásrendnek, a SOLT-nak, azaz a Szentháromság Miasszonyunk Társaságának (Society of Our Lady of The Most Holy Trinity).

Mi is az az exorcizmus?

Tudni kell, hogy a katolikus egyházban ördögűző (exorcista) csak felszentelt pap lehet, és ezt az szolgálatot csak az végezheti, akit erre a helyi püspök kifejezetten kinevez. Egyházmegyénként egy exorcista kinevezése kötelező. Az exorcista papok ma már általában kapnak pszichológiai képzést is az exorcista ismeretek mellett. Munkájuk során igen ritkán találkoznak az ördögűző filmekben ismert esetekkel, amit az egyház teljes megszállottságként tart számon, jellemzően inkább lelki segítséget nyújtanak, imádkoznak, illetve ha szükséges, pszichológus-pszichiáter szakemberhez irányítják a hozzájuk fordulókat.

„Kis exorcizmust” bárki „végezhet”, ami többnyire bizonyos imák mondását jelenti (mint a Szent Mihály-ima). Nagy, ünnepélyes exorcizmust azonban csak a kijelölt exorcista pap, ő is csak különleges előkészületek és megfontolások után. Ez többnyire azt jelenti, hogy egy-egy „furcsa” esetet nem tudnak kezelni a pszichiáterek és pszichológusok, nem hatnak a gyógyszerek, illetve bizonyos jelenségek kísérik az illetőt.

Az utóbbi évtizedek leghíresebb exorcistája a 2016-ban elhunyt Gabriele Amorth atya, a római egyházmegye exorcistája volt, aki több – magyarul is olvasható – könyvet írt a témában. Ezekből az is kiderül, hogy szorosan együttműködött nemcsak pszichiáterekkel, hanem orvosokkal is. A témában a legújabb, világi híveknek szánt munka Charles D. Fraune Slaying Dragons című munkája, amelyben Amorth atya mellett a két fő megszólaló Chad Ripperger, a denveri egyházmegye exorcistája (aki a pszichológia filozófiájából írta egyik munkáját, mivelhogy teológiai mellett van egy pszichológiai diplomája is), illetve Jose Antonio Fortea, a Madridhoz közeli Alcala De Henares egyházmegyéjének volt exorcistája.

Exorcistája tehát a magyarországi egyházmegyéknek is kell, hogy legyen.

A Szeretetláng mozgalom

A Szeretetláng mozgalom honlapján bemutatkozó szövegként a következőek olvashatóak: „Szeretetláng néven terjedt el az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya 1961 és 1983 közt a Lelki Naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon. Több országban főpásztori jóváhagyás mellett, jelentős evangelizációs tényezővé vált.”

Hozzáteszik: „A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődés módját és eszközét, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak. A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk.”

Mi a SOLT, azaz a Szentháromság Miasszonyunk Társasága?

A SOLT-ot, a Szentháromság Miasszonyunk Társaságát 1958-ban alapították, és az honlapja szerint egy nemzetközi misszionárius közösség, amely nyolc országban működik. Tagjai papok, férfi és női szerzetesek, illetve laikusok. A Szűzanya személyére nagy hangsúlyt helyez a közösség, azaz ahogy katolikus körökben mondják, „máriás lelkületű”.

Foglalkoznak térítéssel, oktatással, evangelizációval, lelkigyakorlatokkal, egészségügyi ellátással, illetve drogrehabilizációval is. A társasaság anyaháza a texasi Corpus Christiben épül. Missziói az USA-ban, Közép-Amerikában, Mexikóban, valamint a dél-kelet ázsiai régióban működnek.

Jim Blount próféciái Magyarországról és a magyarokról

Bount atya híres próféciája hazánkkal kapcsolatban a következőképp szól:

„Láttam egy fekete színbe öltözött, felfegyverzett hadsereget, ami megtámadta Magyarországot, és bevonult annak területére. E hadsereg szellemi háttere ugyanaz, mint a kommunizmusnak és annak mai fejlett világbeli utódainak.”

A magyarokkal kapcsolatban 2022-ben a következőket mondta:

„Két démontól kellene megszabadulnotok, mert akadályozzák, hogy Isten közelében éljetek, és a Szeretetláng áthassa az életeteket: az egyik a morgolódás, panaszkodás démona. A hívő ember bizakodó, mert tudja, hogy sok a baj ugyan, de Isten szeret minket, és a Szűzanya mindig közbenjár értünk. – Ne morgolódjatok, ne keseregjetek, hanem bizakodjatok, és figyeljetek Istenre. – A másik pedig a szomorúság démona. Szabaduljatok meg tőle, ne legyetek szomorúak! A hívő ember jókedvű, mert Jézus a keresztáldozatával legyőzte a gonoszt és megváltott minket, az ő érdemeiért örök életet kaptunk Istentől. Bízzatok Jézusban, és legyetek jókedvűek! Így lesz? Ámen.”

A Keresztény Élet egyházi lap szakértője egyszer egy olvasói kérdésre azt felelte: „Jim Blount atya hiteles, Isten kegyelme által vezetett ember, ezt az életének nagyon sok eseménye mutatja. Az isteni üzenetek mindig az emberi szavak köntösébe öltöztetve, egy adott ember szavaival, hasonlataival, jelképeivel megfogalmazva hangzanak el itt a földön. A Biblia szavai is ilyenek. Magyarázni kell őket, sokszor nem szó szerinti a jelentésük. Jim Blount atya szavaiban – úgy gondolom – az isteni üzenet az, hogy nagy veszély fenyegeti a világot, és benne minket is. A fekete sereg képét nem kell betű szerint érteni. Ez a kifejezés, ez a kép jelenthet nem csak katonai támadást, hanem szellemi, lelki veszélyt is. Az imádság, a megtérés valóban rendkívül fontos. Jim Blount atya szavain keresztül erre akar minket hívni, felszólítani Isten. Ő ma is a gondunkat viseli, tenyerén tartja a világot. Nem megijeszteni akar, hanem megtérésre hív.”

Kép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Karácsonyi előfizetési akció

Kapcsolódó cikkek

 
 
 
 

Ezek is érdekelhetik