A magyar családtámogatási rendszer célja: megfordítani a kedvezőtlen folyamatokat

2023. szeptember 14. 18:49

Újra a figyelem középpontjába kerül a napokban a nemzetközileg is elismert magyar családtámogatási intézményrendszer. A héten Budapesten megrendezésre kerülő Demográfiai Csúcs kapcsán megnézzük, hogy a kedvezőtlen trendek megfordítása terén hogy áll Magyarország.

2023. szeptember 14. 18:49
SZALAY-BOBROVNICZKY Kristóf; II. EFRÉM IGNÁC; MELONI, Giorgia
Mihálovics Zoltán
Mihálovics Zoltán

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

A nemzetközileg is elismert magyar családtámogatási intézményrendszerről a héten Budapesten megrendezésre kerülő Demográfiai Csúcson is szó esik majd. Így, némiképp elébe menve az eseményeknek idézzük fel, hogy a magyar rendszerben a nyár elején milyen fontos változások történtek, illetve a kedvezőtlen demográfiai folyamatok terén milyen a hazai helyzet, és a kedvezőtlen trendek, tendenciák megfordítása terén eddig milyen eredményeket értünk el.  

Mint emlékezetes, a  június 22-i kormányinfón elhangzottak szerint megemelik a falusi CSOK és a babaváró támogatás keretösszegét, a kedvezményezettek körét viszont szűkítik: a városi CSOK-ot – főként a kiugróan magas banki kamatok miatt – megszüntetik, de ezzel párhuzamosan – várhatóan a 2024-es évtől – új támogatási formát dolgoz ki az illetékes minisztérium az ötezer fő feletti települések részére. 

A babaváró támogatás esetében a kormány arról döntött, hogy az eddig felvehető összeget 10 millió forintról 11 millió forintra növeli, de egyben szigorítja a támogatás felvételére vonatkozó szabályokat: 2024. január 1-jétől kizárólag azok a házaspárok vehetik fel az immár megemelt összegű babaváró támogatást, ahol a feleség nem töltötte be a harmincadik életévét. A kormány meghatározott egy átmeneti időszakot is 2025. január 1-jéig, amikor azok a házaspárok is még jogosultak a támogatás felvételére, ahol a feleség harminc és negyven év között van és gyermeket vár. A babaváró támogatásra vonatkozó döntés hátterében az áll, hogy a kormány ezzel akarja ösztönözni a házaspárokat, hogy a házasságot követően minél előbb – lehetőleg a harmincadik életév betöltése előtt – vállaljanak gyermeket. 

A CSOK változásai viszonylag érthetőek: emelkedik a keretösszeg és az ötezer fő feletti településeken kivezetésre kerül. A babavárót azonban érdemes tüzetesebben megvizsgálni. 

A babaváró támogatás a Családvédelmi Akcióterv keretében 2019. július 1-je óta segíti a fiatal házaspárokat. Maga a támogatás bankfiókokban igényelhető – 2024. január 1-jétől pedig már – maximum 11 millió forint kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön formájában. A támogatás törlesztőrészlete kedvező, legfeljebb havi 50 ezer forint, a futamidő 5-20 év. Amennyiben a támogatás felvételét követő 5 éven belül legalább egy gyermek születik, abban az esetben 3 évig felfüggesztik a törlesztőrészlet fizetését. Minél több gyermek születik meg minél hamarabb, annál kedvezőbbek a feltételek. Ha a támogatás felvételét követő 5 éven belül megszületik a második gyermek is, akkor újabb 3 évre szüneteltetik a törlesztést, ráadásul elengedik a fennálló tartozás 30 százalékát. Végül, ha a harmadik gyermek is megszületik, akkor a teljes fennálló tartozást elengedik. 

Mindez a gyakorlatban azt is jelentheti, hogy ha egy házaspár  akkor veszi fel a támogatást, amikor a feleség már éppen várandós, majd a támogatás felvételét követő 3 éven belül megszületik a második gyermek, az ezt követő 3 éven belül pedig a harmadik gyermek, akkor elmondhatják, hogy úgy jutottak hozzá a több millió forintos támogatáshoz, hogy nem kellett visszafizetniük egyetlen forintot sem. 

A cél a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfordítása 

Mindez azt a kormányzati szándékot tükrözi, hogy fokozatosan megfordítsák a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat. Az elmúlt 4 évben – amióta létezik a családtámogatás ezen formája – igaz, hogy nagy népszerűségnek örvendett a babaváró hitel, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez a része a családtámogatási intézkedéscsomagnak csupán a népességfogyás lassítására volt elegendő. Erről visszaigazolást nyerhetünk, ha jobban megvizsgáljuk a teljes termékenységi arányszám Magyarországra vonatkozó számait, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesített. 

1. ábra. A teljes termékenységi arányszám alakulása Magyarországon 2000 és 2022 között. Adatok forrása: KSH. Készítette: Mihálovics Zoltán. 

A KSH definíciója szerint: „A teljes termékenységi arányszám azt fejezi ki, hogy egy nő az élete folyamán hány gyermeknek adna életet az adott év, kor szerinti születési gyakorisága mellett. Egy hipotetikus generáció befejezett termékenységét jelzi, amelyet az adott évi női korspecifikus termékenységi arányszámok összegzésével számítunk ki.” 

Magyarországon egészen az 1990-es évektől kezdődően fokozatosan csökkent a termékenység, mely 2011-ben érte el a mélypontot (1,23), majd ez 2016-ra valamelyest emelkedett (1,43), az ezt követő 3 évben pedig stagnálás következett. Egy évvel a Családvédelmi Akciótervet követően – 2020-ban – a termékenység sok éves csúcsra (1,56) emelkedett. Igaz, hogy ez önmagában pozitív fejlemény, de kontextusba helyezve ez 26 százalékkal marad el a reprodukciós szinttől (2,1).  

Ez jelenti ugyanis azt a szintet, amely mellett egy adott ország éppen aktuális népességszáma fenntarthatónak minősül.  

1990-ben még csupán 11 százalékkal maradtunk el a reprodukciós szinttől, az azóta bekövetkezett romlásból pedig kiolvasható, hogy a családtámogatási intézkedések mellett is csupán lassítani sikerült a népesség fogyását, hiszen az továbbra is fokozatosan öregszik. 

Mivel a termékenység alacsony szintje visszavezethető arra, hogy fokozatosan kitolódott a gyermekvállalás, illetve a vállalt gyermekek száma, érthető, hogy a jogalkotók a babaváró támogatás felvételére vonatkozó szabályozás szigorításával válaszoltak.  Mindebből az következik, hogy akaratukon kívül az eredetileg tervezettnél kevesebb gyermeket tudnak vállalni, és a magyar társadalomban kialakult ún. termékenységi minta hatást gyakorol a jövő generációjának gyermekvállalási magatartására is. 

Nemzetközi kitekintés – Magyarország európai összevetésben a termékenységet tekintve a középmezőnyben van 

A teljes termékenységi arányszám tekintetében a hazai adatokat érdemes összevetni más országok adataival, itt a minél szélesebb összehasonlítás kedvéért nem csupán az európai uniós tagállamok adatait vettem számításba. Az alábbi ábra esetében a legfrissebbek a 2021-es adatok, de voltak országok, ahol csupán 2018-as (Egyesült Királyság, Fehéroroszország), 2019-es (Törökország, Koszovó, Örményország, Azerbajdzsán, Ukrajna) vagy éppen 2020-as (Grúzia) adatok álltak rendelkezésre. 

2. ábra. A teljes termékenységi arányszám alakulása a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint. Adatok forrása: Eurostat. Készítette: Mihálovics Zoltán. 

 A térkép jól szemlélteti, hogy Magyarország nem teljesít rosszul (középmezőnyben helyezkedünk el), de ezzel közel sem lehetünk elégedettek, ahogy a térképen jelzett országok egyike sem. Mindegyik fenti ország a reprodukciós szint (2,1) alatt teljesít, így az éppen aktuális népességszámot sem tudják szinten tartani. Mindez a gazdasági növekedéstől kezdve, a munkaerőhiányon át egészen a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságáig számos problémát vet fel, amelyekkel ezeknek az országoknak szembe kell nézniük a jövőben, persze csak ha a termékenység továbbra is a reprodukciós szint alatt marad. 

Házasságkötések és válások – a pandémia alatt csökkentek a számok 

Visszatérve a hazai adatokra, az 1. ábrán jól látható, hogy 2021-re tovább emelkedett a termékenység (1,59), de 2022-re ez visszaesett (1,52), ami nagyrészt magyarázható a koronavírus-világjárvány nyomán bevezetett karanténkötelezettséggel és az egyéb korlátozásokkal. A pandémia jelentette gazdasági bizonytalanságok közepette a széles körű családtámogatási intézményrendszer fenntartása ellenére csökkent a gyermekvállalási kedv, amelyre a 2022 februárjában a szomszédunkban kirobbant orosz–ukrán háború sem hat ösztönzőleg. Ez a várakozások szerint meg fog látszani a 2023-as termékenységi adatokban is. Mindezek a tényezők egyébként a házasságkötések és a válások számának alakulásában is jól nyomon követhetők. 

3. ábra. A házasságkötések és a válások számának alakulása Magyarországon 2001 és 2022 között. Adatok forrása: KSH. Készítette: Mihálovics Zoltán. 

 A fenti ábrán látszik, hogy 2001-hez képest 2022-re a házasságkötések és a válások számában is jelentős változások következtek be. Előbbi 2017 és 2021 között folyamatos növekedést, utóbbi 2007 és 2014 között folyamatos csökkenést mutatott. 2021-ről 2022-re azért csökkenhetett a házasságkötések száma, mert a pandémia alatt bevezetett korlátozások részét képezte, hogy nem lehetett esküvőket tartani. 2019 és 2021 között viszont érdemi növekedést láthatunk a házasságkötésekben, amihez az is hozzájárulhatott, hogy többek között a babaváró támogatás felvétele megköveteli a házastársi viszonyt. 

Eddig több mint 100 ezer gyermek születését segítette a babaváró támogatás 

A fentiek alapján maga a 2019-ben elindított Családvédelmi Akcióterv és annak szerves elemeként a babaváró támogatás jelentős segítséget jelentett a magyar családoknak, pénzügyi mozgásterük növelésében és a gyermekvállalásban egyaránt.  

Ráadásul maga a babaváró támogatás több mint 100 ezer gyermek megszületéséhez járult hozzá mindeddig, ahogy azt Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára is megjegyezte. 

A képen szöveg, Emberi arc, ruházat, Nyilvános megszólalás látható

Automatikusan generált leírás
4. ábra. Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Forrás: MTI 

  Mivel a negatív demográfiai trendeket az akcióterv és a babaváró támogatás önmagában nem tudta megfordítani, valamint a pandémia és az orosz–ukrán háború is jelentős változásokat hozott a magyar emberek mindennapi életébe, a kormány igyekezett a hétköznapi élethez igazítani a családtámogatási rendszert. Többek között ezért következhetett be a szigorítás a támogatás felvételének feltételeiben.  

A  gyermekvállalás időpontja nagyon kitolódni látszik, ezért önmagában előremutató szándék a minél előbbi gyermekvállalás állami ösztönzése. A kormány részéről maga a lépés logikus már csak azért is, mert 30 év alatt sokkal inkább van szüksége segítségre a fiatal pároknak az életben való elinduláshoz. A 30-as évek második felében már azért döntően rendelkezésre áll egy jelentősebb megtakarítás, így ebben a korban már kevésbé fontos, hogy ezt a folyamatot az állam is segítse. 

A kormányzati szándék – gyermekvállalás a harmincadik életév előtt 

Éppen a fenti okok miatt döntött a kormány bizonyos korrekciókról a babaváró támogatás esetén. Ezzel szeretnék ösztönözni a mielőbbi gyermekvállalást, lehetőleg már a harmincadik életév betöltése előtt. A jogalkotók döntésével kapcsolatban érdemes megvizsgálni az eddigi és a várható trendeket, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy a kormányzati elvárás mennyire van távol vagy éppen közel a valósághoz. 

Ide vonatkozóan reális képet kaphatunk, ha megnézzük, illetve összevetjük, hogyan alakult a nők átlagos életkora az első házasságkötéskor, továbbá az első gyermek születésekor. 

5. ábra. A nők átlagos életkora Magyarországon az első házasságkötéskor 2001 és 2021 között. Adatok forrása: KSH. Készítette: Mihálovics Zoltán. 

 A fenti ábra szemlélteti, hogyan alakult az első házasságkötések esetén a nők átlagéletkora 2001-től egészen 2021-ig (2022-es adatok nem álltak rendelkezésre). Míg 2001-ben 25,2 volt a nők átlagos életkora az első házasságkötéskor, addig ez 2021-ben már meghaladta a 30-at (30,2), tehát 20 év alatt 5 évvel tolódott ki az átlagéletkor ebben a vonatkozásban. Ebben nagy jelentőséget tulajdoníthatunk magának a korszellemnek is. Habár a házasságkötések száma magasnak mondható, maga a házasságkötés a fiatal párok esetén nem élvez prioritást, sokan csak akkor folyamodnak házasságkötéshez, mikor már van egy fix anyagi hátterük egy szintén fix és jól fizető állással. Ezek pedig azért fontosak a fiatal párok számára, mert egy házasságkötés, esküvő adott esetben hatalmas kiadásokkal is jár. A házasság végső soron a gyermekvállalásnak nem, ám a babaváró támogatás igénybevételének feltétele . Ebből tehát az látszik, hogy kormányzati szándék ezt a tendenciát, közfelfogást megfordítani, hiszen ha valaki minél előbb házasságot köt, akkor előbb nyílik meg a fiatal házaspár számára többek között a babaváró támogatás felvételének lehetősége, ebből fakadóan pedig előrébb hozhatóvá válna maga a gyermekvállalás is. Ez lehet tehát a házasságkötések szempontjából a kormányzati indíték a babaváró támogatás feltételeinek szigorításában. 

De hogyan alakul az átlagéletkor az első gyermek születése esetében? 

6. ábra. A nők átlagos életkora Magyarországon az első gyermek születésekor. Adatok forrása: KSH. Készítette: Mihálovics Zoltán. 

A KSH ide vonatkozó számai alátámasztják, hogy a nők átlagos életkora az első gyermek születésekor nagyjából együtt mozog az első házasságkötéskor fentebb már részletezett átlagos életkorral. Míg 2001-ben az első gyermek születésekor 25,3 volt a nők átlagos életkora, addig 2022-re ez majdnem 30 évre (29,17) toldódott ki. Ebben szintén okként jelölhetjük meg a korszellemet és a fiatal nők esetében a karrierszemlélet elterjedését. A közgondolkodás szerint: a gyermekvállalás jelentős kiadás, nem megtérülő befektetés, ráadásul hátrány is a karrierépítésben. Emiatt tolódhatott ki közel 30 éves korig az első gyermek vállalása, mivel ekkor már főszabályként biztos anyagi hátteret, munkát és karriert tudhatnak a hátuk mögött, amire biztonsággal lehet alapozni. A kormányzati szándék ebbe próbál beavatkozni: a nők lehetőleg 30 éves koruk előtt vállaljanak gyermeket, de kétséges, hogy önmagában a babaváró támogatás 11 millió forintra való emelése az eddig kedvező feltételek mellett hozzá tud járulni a közfelfogás, közgondolkodás megváltoztatásához. 

Érdemes összevetni a két szempontot (első házasságkötés, első gyermek születése) 

7. ábra. A nők átlagos életkora Magyarországon az első házasságkötéskor és az első gyermek születésekor 2001 és 2021 között. Adatok forrása: KSH. Készítette: Mihálovics Zoltán. 

A fenti ábra igazán sokatmondó, hiszen tisztán látszik a trendforduló. Míg 2001-től egészen 2007-ig az volt jellemző, hogy az első házasságkötés átlagéletkort tekintve együtt mozgott vagy kicsivel megelőzte az első gyerek születését, addig 2008-tól kezdve ez megfordult, a kettő közti olló fokozatosan nyílt, és ma már egyöntetűen megjegyezhetjük, hogy átlagéletkorban az első gyermek születése nagyjából 1 évvel előzi meg az első házasságkötést. 

Ha pedig abból indulunk ki, hogy az első gyermek születése megelőzi a házasságkötést, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy maga a babaváró támogatás nem volt ösztönzője a gyermekvállalásnak, mert  a házasságkötés előtt született meg, és csak ez után került sor házasságkötésre, ami a támogatás felvételének feltétele. 

Konklúzió – logikus kormányzati lépés 

Összességében értékelve a kormányzati szándékot, a június 22-i kormányinfón bejelentett korrekciók a babaváró támogatással kapcsolatban logikus és érthető lépések a kormányzat részéről. A pandémia, az orosz–ukrán háború, a magas banki kamatok, a magas ingatlanárak és a rendkívül magas infláció miatt szükség volt a családtámogatási rendszer korrekciójára, hogy azt a mindennapi élethez igazíthassák. A babaváró támogatás igénybevétele tekintetében a meghatározott szigorítás logikus lépés,  

a jelenlegi tendenciák szerint fokozatosan kitolódik a gyermekvállalás időpontja  

és a KSH adatai szerint már átlagban közelít a harmincadik életévhez. Érthető a kormányzati logika, de a nők átlagos életkorát figyelembe véve a babaváró támogatás és a CSOK átalakítása önmagukban aligha eredményezik a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállítását, az eddigiek alapján is csupán az elöregedés lassulása következett be. Az adatokból az is látszik, hogy ma már a közfelfogásban az első gyermek születése amellett, hogy időben kitolódik, nem feltétele a házastársi viszony. Az adatok szerint átlagosan nagyjából 1 évvel követi az első gyermek születését a házasságkötés, szemben az ezredforduló idején tapasztalt tendenciákkal. A babaváró támogatás felvétele pedig megköveteli a házastársi viszonyt, ezért ha a fenti adatokból indulunk ki, akkor arra következtethetünk, hogy az első gyermek születésében még nem játszik szerepet a babaváró támogatás, de az esetleges házasságkötést követő gyermekek megszületésében már nagyobb eséllyel. Összességében tehát egy pozitív és logikus ösztönzés a kormányzat babváró támogatásban eszközölt korrekciója, hiszen adott esetben az egy egészségesebb struktúrához vezetne. 

Figyelembe véve azt, hogy a babaváró támogatás korábbi feltételei mellett is a nők átlagban harmincadik életévük betöltése környékén vállalták az első gyermeket a folyamat visszafordítása egyfelől kétséges, azért mert az infláció a már megemelt támogatás egy részét továbbra is el fogja vinni – habár ez változhat, amennyiben év végére a kormányzati szándékkal összhangban elérjük az egy számjegyű inflációs rátát –, másfelől azért, mert a házastársi viszony ma már kevésbé „divatos”, enélkül pedig nem juthatnak támogatáshoz. A következő időszak nagy kérdése az lesz ebben a tekintetben, hogy az intézkedés hatására tovább nő-e a házasságkötések száma a 30 év alattiak körében. Ha igen, akkor a támogatásban eszközölt korrekció mennyiben tudja megfordítani az eddigi folyamatokat, amelyek szerint fokozatosan kitolódik a gyermekvállalás és az első házasságkötés időpontja. Önmagában a keretösszeg és a feltételek szigorítása eredményezi-e a 30 év alattiak körében a minél előbbi gyermekvállalást? Az infláció és a korszellem ezek ellen szól, de a 2024 év végi ide vonatkozó számokat mindezek fényében lehet majd értelmezni. 

Címlapfotó: MTI

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.

 

Mandiner éves előfizetés, féléves áráért!

Kapcsolódó cikkek

 
 
 
 

Ezek is érdekelhetik