Így csicskáztatná Amerika az Orbán-kormányt – 27 pontos, exkluzív non-paper a Mandineren

2015. október 15. 11:11
„Nem mondjuk meg, milyennek kellene lenni a törvényeknek” – állította André Goodfriend, az Egyesült Államok volt budapesti ügyvivője. A Mandiner birtokába jutott, a nyilvánosság számára eddig ismeretlen, 2014. októberi non-paper viszont rávilágít: nagyon is konkrét törvénymódosításokat követelt az amerikai fél a magyar kormánytól (például a reklámadó eltörlését). A nem a nyilvánosságnak szánt, parancsoló hangnemű iratban egyetlen szó sem esik Vida Ildikóról és a NAV-ról, noha a dokumentum már a kitiltási botrány kirobbanását követően született.

A VS.hu értesülése szerint az Egyesült Államok a migrációs válság lecsengésével újra beolvasna a magyar kormánynak. Az éppen egy éve kirobbant kitiltási ügy néhány hónapos nyílt csatája után, főleg pedig Colleen Bell nagykövet érkeztével ugyanis enyhülni látszott a magyar-amerikai viszony – a kamerák számára legalábbis. A Mandiner értesülései szerint ugyanakkor a háttérben korántsem ért véget a nyomásgyakorlás, sőt, eredményre is vezetett néhány kérdésben.

S hogy milyen az, ha az amerikaiak nyomást gyakorolnak?

Megmutatjuk, mégpedig egy eddig sosem látott non-paper formájában, amelyben az amerikai fél kemény parancsokat osztogat a magyar kormánynak, ezzel nagyjából cáfolja is azokat a szemérmes, nyilvánosságnak szánt szövegeket, amelyekkel az amerikai diplomácia gyakran él.

Csak a közös értékek

Az amerikai elnökségéért induló demokrata Hillary Clinton bizalmasa és adománygyűjtője, a 2013-ig budapesti nagykövet Eleni Kounalakis például könyvet írt Madam Ambassador címen, amelyet saját bevallása szerint is egyeztetett a State Department-tel. A Washington Monthly-ban megjelent írásában Kounalakis hangsúlyozza, hogy bár Hillary Clinton „érdeme” is Orbán megfékezése, nem közvetlenül az amerikai külügy korlátozta a magyar kormányt. Ők csupán hozzájárultak ahhoz, hogy ezt maguk a magyarok megtehessék. 

Ezt a fügefalevelet tényleg örömmel használja az amerikai diplomácia. 

Tavaly december 4-én egy, a Heti Válaszban megjelent interjúban André Goodfriend, az amerikai nagykövetség akkori ügyvivője is így fogalmazott:

„Mi pedig csupán a közös értékekről beszélünk. Nem mondjuk meg, melyik a jó párt, milyennek kellene lenni a törvényeknek, mennyi adót kellene kivetni. A közös értékekről beszélni pedig teljesen helyénvaló egy országban, amely értékekre épülő szervezetekben partnerünk és szövetségesünk.”

A Mandiner birtokába került dokumentumból ugyanakkor az derül ki, hogy nagyon is megmondták, milyen törvényeknek kellene vagy nem kellene lenniük Magyarországon.

Egy másik fecni

Az aláírás és pecsét nélküli forma, amelyben nyíltabban, a diplomáciai udvariassági körök nélkül tudják közölni a felek azt, ami a szívüket nyomja, tavaly november óta ismert a szélesebb magyar közönség előtt. 2014. november 6-án ugyanis egy másik non-papert adott át a magyar külügynek az amerikai követség egyik megbízott diplomatája. Akkor már javában zajlott az október 17-én kirobbant kitiltási botrány, éppen ezért is lett jelentősége annak a papírnak. Miután Goodfriend arról beszélt, hogy korrupció miatt kitiltottak magyar állami vezetőket az Egyesült Államokból, a magyar kormány bizonyítékokat és bővebb tájékoztatást követelt. Az amerikaiak a november 6-án átadott non-paperrel válaszoltak.

„Fecni” - fogalmazott akkor Orbán Viktor. S valóban: a dokumentum nem bizonyítékokat tartalmazott, hanem egy kétoldalas felsorolást arról, hányszor szóltak már az amerikaiak, hogy valami nem stimmel a NAV-nál. Azt a non-papert a kormány nyilvánosságra is hozta.

6/27

Nem úgy a másikat, amelynek kemény, törvénymódosításokra is vonatkozó részletes követeléseit most közöljük.

Ezt a non-papert tehát 2014. október 21-én kapta meg a magyar fél – csupán három nappal azután, hogy Goodfriend beleállt a kitiltási ügybe. Érdekes módon mégsem szerepelnek benne NAV-os történetek, gazdaságiak is csak a döntéshozatal módjára vonatkozó általános elvárásként.

A kemény nyomásgyakorlás ugyanakkor jól látható a 6 témakörbe rendezett 27 erős ajánlásból – ha tetszik, parancsból –, s hogy meggyőződjünk ezek valódiságáról, a lehető legnagyobb körültekintéssel jártunk el. Már tavaly értesültünk a dokumentum létéről, mégpedig washingtoni forrásból. Később budapesti forrásaink is megerősítették, hogy létezik az irat, majd amikor megszereztük a szöveget, eredeti forrásunk felismerte benne azt, aminek létéről annak idején beszámolt. Még erősebb érv a valódiság mellett, hogy a példány, amelyet megszereztünk, tartalmazza a magyar kormánynak a válaszadáshoz készített vázlatait is. Amerikai diplomatákat is megkerestünk a dokumentummal – a non-paper valódiságát ők sem cáfolták.

Változhat az egyházi és a választási törvény

Colleen Bell nagykövet érkezése után tehát a nyilvánosság számára javulni látszott a magyar-amerikai viszony - Bell az Origónak adott interjújában a határkerítést sem kifogásolta például -, ám a színfalak mögött értesüléseink szerint tovább folytatódott a nyomásgyakorlás. Nem is teljesen eredménytelenül: a két ország kapcsolatát közelről figyelő forrásaink szerint két kérdésben változtatásokra is hajlandó a magyar kormány. Ilyen az egyházügyi törvény, amelyre Trócsányi László igazságügyi miniszternek kidolgozott javaslata is van – aszerint pedig a jövőben a bíróságok dönthetnének az egyházi státuszról. A másik a választójogi törvény – a kormány hajlamos lehet meghallani az amerikai kritikákat, és az EBESZ ajánlásai szerint módosítani a jogszabályt. Ez utóbbi követelés már az egy évvel ezelőtti amerikai non-paperben is szerepelt. 

Itt van tehát a dokumentum tartalma saját fordításunkban, majd utána angol eredetiben is:

Civil társadalom:

– Hagyják abba a független civil társadalom zaklatását és megfélemlítését, beleértve a vizsgálatok, ellenőrzések és razziák beszüntetését az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Támogatási Alap, valamint a Svájci Alap támogatásaiból részesülő szervezetek ellen, a dokumentumok és IT-eszközök (és egyéb lefoglalt tulajdon) visszaszolgáltatását az ellenőrzött szervezeteknek, valamint a felfüggesztett adószámok azonnali visszaállítását!

– Tegyék közzé az interneten az összes információt a civil szervezetek KEHI-ellenőrzéseiről és a hatósági vizsgálatokról annak érdekében, hogy azok hozzáférhetővé váljanak a nyilvánosság számára!

– Nyilvánosan támogassák a civil társadalom, az emberi jogok, a fékek és ellensúlyok és a korlátozásmentes politikai ellenzék fontosságának gondolatát!

– Tegyék lehetővé, hogy a civil társadalom szabadon és függetlenül működhessen!

– Ösztönözzék az egyéni és vállalati adományok rendszerét a civil szervezetek számára!

– Vegyék igénybe a civil társadalom és az üzleti szféra véleményét a közpolitika kialakításában és végrehajtásában, különösen ami az emberi jogok, az egyenlőség és a kormány átláthatóságának ügyét illeti!

– Biztosítsák, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap elfogulatlanul és átláthatóan működjön, pártatlan testülettel és egyértelmű iránymutatásokkal a támogatásokra és értékelésekre vonatkozólag!

Társadalmi nyitottság – adjanak közpolitikai szerepet az ellenzéknek és más nem fideszes szereplőknek (erősítve a fékek és ellensúlyok rendszerét):

 Állítsanak fel független, a téma szakértőiből, nem pedig politikai kinevezettekből álló felügyelő testületeket, teret engedve az ellenzék jelölési jogának is!

 Az Alkotmánybíróság kinevezési gyakorlatát vissza kell állítani a 2010 előttire, ad hoc bizottsággal, amely a pártok kétharmadának egyetértésével választ!

 Világosan meghatározott és átlátható eljárások legyenek a közérdekkel összefüggő kérdésekben, értelmes konzultációval és az összes érintett szakértő, valamint érdekelt bevonásával!

 Jogalkotási folyamat: építsenek be meghallgatásokat, vitákat, értelmes konzultációt az adott téma szakértőivel, valamint a civil társadalom képviselőivel, és adjanak lehetőséget a módosításokra!

 Fogadjanak el törvényt, amely biztosítja, hogy a hosszú távú gazdasági kötelezettségvállalások és egyéb közügyek kapcsán hozott döntések átláthatóan, érdemi civil hozzászólásokat figyelembe véve születnek, reális lehetőséget és elegendő időt adnak a nyílt vitának és a visszajelzésnek!

Média:

 Vonják vissza a reklámadót, amely diszkriminatív és piactorzító!

 Az állami hirdetési költségvetését egyenletesen osszák fel a nagy médiumok között ahelyett, hogy a kormánypárthoz közel állóknak juttatnák!

– Minden pártnak legyen képviselete a Médiatanácsban, rövidítsék le a mandátumokat!

 Töröljék el a rágalmazás, becsületsértés büntetőjogi szankcióit, ez legyen polgári ügy!

 Töröljék el a Médiatanács azon jogát, hogy bírságokat és büntetéseket vethet ki kiegyensúlyozatlan tájékoztatás miatt, ez ugyanis túlzott tartalmi ellenőrzést ad a Médiatanácsnak!

– Távolítsuk el a szabályozást, amely lehetővé teszik az állami műsorszolgáltató számára a kampányfilmek vetítését, de kötelezi a kereskedelmi médiát, hogy ingyen tegye közzé a hirdetéseket!

– Ösztönözzék a sokszínűséget tulajdonosi szempontból és a bemutatott nézetek szempontjából is!

– Alakítsák át a közmédia menedzsmentjét és finanszírozását és mentesítsék a közmédiát a tartalomra vonatkozó politikai nyomás alól, ezáltal is elősegítve a függetlenséget!

– Biztosítsák a Médiatanács politikai függetlenségét!

Választások:

– Hajtsák végre az EBESZ / Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának összes választási ajánlását, többek között: módosítsák a választási törvényt úgy, hogy a választási bizottságokat széleskörű politikai konszenzus övezze!

– Legyenek biztosítékai az állam és a párt egyértelmű szétválasztásának! „Kampányfinanszírozás”.

Bíróságok és közigazgatási szabályok:

– Érvénytelenítsék a törvényt, amely szerint a köztisztviselőknek indoklás nélkül fel lehet mondani!

– Szigorúan érvényesítsék a bírókra gyakorolt politikai nyomás és befolyásolás tilalmát!

Alkotmány:

– Állítsák vissza az Alkotmánybíróság jogát, hogy dönthessen az Alaptörvény módosításainak alkotmányosságáról!

– Állítsák vissza az Alkotmánybíróság jogát, hogy használhassa az 1990-től 2011-ig hozott döntéseit, mint precedensjogot!

– A megfelelő ügyeket vegyék ki a sarkalatos törvényekből és helyezzék át törvényi szintre!


Civil society:

– End harassment and intimidation of independent civil society, including by ceasing investigations, audits, and raids of organizations receiving European Economic Area-Norway grant funds and Swiss funds, returning seized documents and IT-equipment (and other seized property) to reided and audited organizations, and immediately reinstating suspended tax licenses. 

– Publish online all information of KEHI audits and government investigations of NGOs in order to make it available to the public.

– Publicly promote civil society, human rights, checks and balances, and unrestricted space for political opposition.

– Allow civil society to operate freely and independently.

– Broaden incentives for private and corporate donations to NGOs.

– Require meaningful input from an inclusive sprectrum of civil society and the business community in public policy development and implementation, including on human rights, equality, and transparency in government.

– Ensure unbiased and transparent functioning of National Cooperation Fund with nonpartisan board and clear guidelines for grants and evaluations.

Inclusiveness – give opposition and other non-Fidesz loyalists a role in public policy (enhances checks and balances):

– Require oversight bodies to be made up of independent subject matter experts rather than political nominees, and that a certain number of slots be reserved for appointment by opposition.

– Constitutional Court appointment process should revert to pre-2010 ad hoc committee requiring agreement of two-thirds of the parties.

– Implement clearly defined and transparent procedures requiring issues of public interest to be addressed through meaningful consultation and input from all relevant experts and stakeholders.

– Legislative process: Build in hearings, debates, meaningful consultations with subject experts and civil society, and opportunities for amendments.

– Pass law that ensures long-term economic commitments and other matters of public interest are decided with transparency, substantive public input, and realistic opportunity and sufficient time for open debate and feedback.

Media:

– Rescind advertising tax, which is discriminatory and market-distorting.

– Require that state advertising budget be distributed evenly across major media outlets rather than to outlets aligned with the government party.

– Require all-party representation on media council and shorten terms.

– Amend legislation on criminal penalties for libel, including to rescind all criminal penalties for defamation and make it a civil matter.

– Remove media council's ability to levy fines and penalties for unbalanced coverage, which gives media council excessive control over content.

– Remove regulations that allow state broadcasters to run campaigneads but oblige commercial media to run ads for free.

– Incentivize diversity in ownership and pluralism of views in media.

– De-consolidate management and funding of public media and shield public media outlets from political pressure on content, to encourage independence.

– Ensure the political independence of the media council.

Elections:

– Implement all OSCE/ODIHR election recommendation, including: Amend law to ensure election commissions enjoy broad political consensus.

– Put in place safeguards to ensure a clear separation between the state and party. „Campaign finance”. 

– Courts and administrative rules

– Rescind law that civil servants can be dismissed without justification.

– Strictly enforce prohibitions of political pressupure of influence on judges.

Constitution:

– Reinstate the right of Constitutional Court to rule on substantive constitutionality of proposed amendments to the Fundamental Law.

– Reinstate the right of Constitutional Court to use jurisprudence from 1990-2011 as case law.

– Move appropriate matters from cardinal laws into regular statutes.

Összesen 336 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Szerentnék egy hasonló doksit az amcsi képviselőházba bedobni.

a 24 pontos magyar kívánságlista vajon milyen fogadtatásban részesülne???


Amerika akar NÁLUNK is kormányozni?

Van nekik is országuk!!!

Válaszok:
Morgen | 2015. október 15. 13:02

Nagyon durva. Nem csoda, hogy a világon az usa a legelutasítottab ország!!!!!!!!

Nocsak, moszkvai típusú diktatúrát játszanak velünk? Beavatkozást a belügyekbe? Netán még Irak sorsára is juthatunk, mert Orbán vegyi fegyvereket tárol a sufnijában?

Hol voltak ezek, amikor a Fidesz nélkül működött a Médiatanács, amikor MSZP-SZDSZ, igaz, USA által jó szemmel nézett diktatúra volt - ha már ilyen aspektusból nézzük a kérdést?

Az amerikai választási rendszer igazságtalan. Lehet, hogy olyat kellett volna alkotni ( mit mondtak volna rá? ) és akkor csodálkoztak volna, hogy a Parlamentben 2 mszp-s kivételével minden képviselő Fideszes.

Mandinak: ezt a cikket jó sokáig itt kéne hagyni nekünk.

Talan felnyilik azoknak a naiv szeme akik eddig elgondoltak hogy megszunt a piros telefon... Nem szunt az meg, csak mas lett a hivoszam.

Ezek utan a magyar kormany nem teheti meg, hogy felhaborodott jegyzekben ne itelje el az usa beavatozasat belugyeinkbe.
Sajnalatos, hogy ezeket a felhaborito, serto ukazokat nem maga a kormany hozta nyilvanossagra.

Mert az is benne volt valamelyik elozoben hogy ezekrol kell beszelni...

Egyvalami biztos: ok legalabb a latszatra ugyeltek, es ilyesmiket nem irtak le.
Partkozi tanacskozasokon zartkorben, vagy eppen a pirostelefonon Rakosi majd Kadar elvtarssal kozoltek hogy hogy szeretnek a dolgokat a szovjet elvtarsak, aztan a dolog ment a maga utjan, de max a Politburok szintjen.
Miniszteriumok kozott ilyen megalazo uzenetvaltas elkepzelhetetlen volt.

az végképp nevetségessé teszi az egészet, hogy a reklámtörvényt is meg akarják változtatni...

nagyobb blama mint amikor Sarközy hőbölgött a kajajegyek miatt


szánalom,
komolyan mondom szánalom

A németeknél felújították az atombomba készletüket, mind a húszat.

Erik egy uj otvenhat az uj urak ellen!

Minden javasolt pont abszolúte indokolt. A kérdés az, miért nem az EU lép fel a magyar jogállam leépülése ellen?

Azért dolgozgatnak, igaz, egyben hazudoznak:


AP: Orbán Viktor az európai egység tesztje
Origo2015.10.15. 11:0651

A Röszkén történtekben semmi meglepő nincs, Orbán Viktor politikája pedig az európai egység tesztje, írja friss elemzésében az AP. A hírügynökség szerint Magyarország visszalépett – 1989-es önmagához képest biztosan.
Erről tudnia kell
Forrás: AFP/Attila Kisbenedek
Óriási bérkülönbségek vannak Magyarországon
Forrás: MTI/Ruzsa István
Leégett a Testnevelési Egyetem Sportcsarnoka
Forrás: Thinkstock
Elnyeli a tenger Miamit és New Orleanst

A röszkei határincidenskor látottak – a könnygáz, a vízágyú és az újságírók megverése – csak azoknak jelentenek meglepetést, akik nem követték a Magyarországon 2010 óta bekövetkezett politikai változásokat – írja elemzésében az AP.

Nem meglepetés
Forrás: MTI/Sóki Tamás

Az amerikai hírügynökség szerint Orbán Viktor olyan országot épít, amelyben a nemzeti érdekek fontosabbak, mint a szabadságjogok, a magyar kormányfő keményvonalas hozzáállása pedig a II. világháború utáni legsúlyosabb menekültválságban az európai szolidaritás és egység tesztje.
Visszalépés

„Nyugati vezetők és emberi jogi csoportok évek óta figyelmeztetnek a magyar helyzetre: a civil szervezetek és a független média zaklatására, a bíróságok függetlenségének lebontására, a II. világháborús fasiszták ünneplésére és a holokausztrevízióra, amelyek kellemetlenül érintették a magyarországi romákat és zsidókat.” Az AP szerint az elmúlt öt évben „a kormányzó Fidesz együttműködött a Jobbikkal, amikor II. világháborús fasiszta kormánytagokról neveztek át tereket” – ám azt nem részletezik, mire gondolnak pontosan.

Az elemzésben azt is írják, hogy a határzár és a hadsereg odavezénylése visszalépés, különösen Magyarországnak a berlini fal ledöntésében játszott szerepéhez képest – amikor Orbán politikai karrierje is kezdődött.
Blabla és kriptokommunisták

Az AP idézi a közelmúlt nyilatkozatait is. A miniszterelnöktől azt, amikor kijelentette, „vége a liberális blablának”, illetve a horvát miniszterelnökkel folytatott szócsatát, Kövér Lászlótól pedig a Magyar Hírlapnak adott október 1-jei interjúból emelik ki, hogy „Európának nem mi, hanem a fél Európát uraló kriptokommunisták (…) jelentenek rizikót”.

Vége a blablának
Forrás: AFP/Christof Stache

A nemzetközi és hazai kritikák mellett ugyanakkor azt is megemlíti, hogy Orbánnak – Horst Seehofer bajor és Robert Fico szlovák miniszterelnök személyében – nemcsak ellenzői vannak Európában.

"Alkotmány:

– Állítsák vissza az Alkotmánybíróság jogát, hogy dönthessen az Alaptörvény módosításainak alkotmányosságáról!"

Bocs, de ezt hogyan?

Meg mi közük ahhoz, hogy mi mit tartunk
sarkalatosnak és mit nem?

Válaszok:
Csigorin | 2015. október 15. 12:18

Az usákok intenzív imidzs_építésbe kezdtek (-::

"Vajon ki(k) mondta(ák) nekik tollba ezt az egészet?"
-------------------------------------
Na, ez a lényeg és a dolog nyitja is egyben.
Máskülönben pedig, a liberális demokráciáról - ha eddig még nem is lett volna mindenki számára nyilvánvaló - a migránsválság kapcsán már teljesen egyértelműen bebizonyosodott, - hogy a társadalmat pusztító, önsorsrontó, káoszt és zűrzavart teremtő őrült ideológia.
Hogy ez mennyire igaz, elég egy kissé odafigyelve és elemezve olvasni ezeket a fenti diktátumokat.

A liberális demokrácia nem tekinthető általános irányt mutató ideológiának, mert domináns erőszak és nagyhatalmi státusz nélkül működésképtelen, illetve fenti feltételek hiánya esetén a működő társadalmak szétzilálásához vezet.
Miként minden diktatúrán nyugvó, a társadalmat megerőszakoló ideologikus államigazgatás is ezt bizonyította a közelmúlt történelem tanulsága során.
A "sokszínűség" és a parttalan szabadosságba torkolló folytonos társadalmi és közéleti korlátlanság nem hozhat kiegyensúlyozottságot, csak anarchiát.

A civil társadalom és annak szervezett mozgalmárjainak egyoldalúan elkötelezett pártossága pedig az eddigi világ egyik legnagyobb hazugsága.
Ezek a civil szerveződések ugyanis semmiképpen sem a szabad társadalom letéteményesei; ezek ugyanis nem egyebek, mint a "liberális demokrácia", a hazug és diktatórikus liberalizmus szabadcsapatai, vezetőik pedig a liberalizmus komisszárjai, besúgói és fanatikus elkötelezettjei.

Bocsika, de Magyarország nem szuvenír, hanem szuverén.

Mellesleg mi akadalyozna meg a Fideszt hogy tizfos partokra ossza magat? Nagyobb tortat tobb szeletre lehet vagni.

Igyis ugyis oda jutna a dolog hogy aki tobb kepviselot tudott bejuttatni aze a tobbseg.

Megengedhetetlen maga a belepofazas tenye, tartalmilag meg nem vitatkozunk olyanokkal akiknek nem osztottak a vitaban lapot.

Mellesleg nem javaslatokrol van szo, hanem felszolito modban allo kovetelesekrol.

Nem, az van nekik is, rank is akarjak sozni, arra valo a TTIP

Tessék mondani, mi az amit mellre lehet szívni?

Válaszok:
limes | 2015. október 15. 12:20

"az Alaptörvény módosításainak alkotmányosságáról"

ez alapbol kozjogi ertelmetlenseg, mert az alkotmany maga nem lehet alkotmanyellenes. A mercet nem lehet onmagaval megmerni, fabol vaskarika.

Tessek nyiltan beszelni, hogy teszemazt az EU alapjogi chartajaval egy tagallam alkotmanya se lehet ellentetben, es ezt az EU alkotmanybirosaga vizsgalja akinek joga van a tagallam alkotmanyait ennek szellemeben modositani.

Ja hogy ez elkepzelhetetlen, mert nemetek, franciak angolok soha nem mennenek bele?
Akkor meg tessek szint vallani hogy csak a kicsiket akarjak szopatni.

Válaszok:
legyetek | 2015. október 15. 12:22

Erre a logikai buktatóra próbáltam és is rámutatni...

Hát, akkor, ha megengeded, ezt az amerikai
idegbajt mellreszívom. Neked nem kell.

Válaszok:
limes | 2015. október 15. 12:41

Azok mondhatjak, mondtak is. Joguk van elmondani a velemenyuket, nekunk meg jogunk van magasrol tenni a velemenyukre. Aztan majd a valasztopolgarok eldontik hogy kinek osztanak legkozelebb lapot.

Nem ugy, sokkal ugyabban.

Nezd ha en pl elkezdenem fejtegetni hogy a gyerekeidnek mennyi zsebpenzt adj, melyikuknek mit adj ebedre/vacsorara, mennyi gyumolcsot zoldseget egyen, mennyi gyereket vallalj, es melyik nap jarjatok latogatni a nagyit, akkor hogy reagalnal?
Elkezdenel velem logikusan vitatkozni es megprobalni meggyozni eszervekkel hogy a te csaladodnak ugy jo ahogy ti kitalaltatok, vagy esetleg elkuldenel a busba azzal hogy pofa lapos ne ugassak bele mas dolgaba?

Meg nem mellesleg egy atlag orosz sokkal szarabbul elt mint egy atlag magyar, egy atlag amerikai meg sokkal jobban mint egy atlag magyar. Ennyit arrol ki volt a mohobb gyarmattarto.

Nagyon furcsa, érthetetlen, különösen azért, mert az atomerőműveket betiltják, amcsi atombomba meg jöhet.
Lehet, hogy Merkel ezt ( is) akarja elfedni? Olyan nagy médiavisszhangot nem kapott a történet, pedig nagyon fontos.

Pont az zavar hogy belepofaz a mi dolgunkba, mi ezen az erthetetlen?
A magyar torvenyeket a magyar Orszaggyules hozza.

Meg kellett néznem, mi is az a non-paper.

Az emlékeztető (franciául aide-memoire, latinul pro memoria) a diplomáciai érintkezés egyik írásos formája. Sajátos formája a non-paper. Szorosabban kapcsolódik a személyes tárgyalásokhoz, mint a memorandum.

Tartalma

Általában a személyes tárgyalások során adja át a nagykövet vagy a beosztott diplomata a fogadó ország külügyminisztériumában, az általa elmondottak írásbeli, de formai kötöttségek nélküli rögzítése érdekében. A tárgyalópartnert mentesíti az alól, hogy jegyzetelje az elhangzott számokat, adatokat.

A non-paper inkább a multilaterális tárgyalásokon köröztetett, egy vagy több ország által készített informális tervezetek elnevezése. Ezek célja, hogy megkönnyítsék az esetleg megrekedt tárgyalásokon az előrelépést, anélkül, hogy megfogalmazói teljes mértékben elköteleznék magukat a non-paperben foglalt javaslatok mellett.

:::::::::

Milyen kedvesek voltak. Nem kellett jegyzetelni az ukázt!

Hianyos, hianyzik onnan a harmadik embertelen diktatura remtetteinek bemutatasa.

Hol pofazik bele az allam barmibe amihez nincs koze? Mert amit torveny szabalyoz ahhoz ertelemszeruen koze van...

A kalandorok mindig is csicskáztatni fogják Európát!
Erre találták ki a társadalmak züllesztését.

"Amerika akar NÁLUNK is kormányozni?"
Nem akar. Már kormányoz.

Németországnak miért felel meg, hogy az amcsik atombomba raktára legyen?

Ha a parlament úgy dönt, hogy az Alkotmányban
meghatározott többségével a háta mögött megszünteti az Alkotmánybíróságot többek közt az
Alkotmány módosításával, akkor így döntött, és
az alkotmánybírók nézhetnek más munka után.

És ehhez a magyarokon kívül senkinek semmi köze
nincs. Ha a magyarok ezen felháborodnak és
a döntéshozókat elküldik a búsba a következő
választáson, akkor ezzel kifejezték
nemtetszésüket.

Ez a demokrácia, vagyis az az intézmény, amikor
2 hülye minősített többségben van 1 okossal
szemben.

1. Abba a magyar allam teljes joggal "pofazik" bele, hogy Magyarorszag teruleten mire forditanak dolgokat. Norvegiaban persze arra koltik amire akarjak.
Az USA eseteben errol szo nincs, mi az o teruletukon nem csinaltunk semmit, szoval itt a parhuzam erosen santit.

2. A magyar Alkotmanybirosag hataskoret a magyar orszaggyules hatarozza meg, nem pedig az USA, meg akkor se ha szeretnek.

Az USA talan benne van az EU-ban? Ha az EU alapokmanyaval barmilyen modon a magyar torvenyek nincsenek osszhangban, arra megvan a hivatalos jogorvoslati ut. Ha altalanossagban vannak bajok arra is (epp nemreg szavaztak le meg azt is hogy napirendre keruljon, 5. cikk ugye...)

Arra meg EU orszagok eseten sincs jogalap hogy kozvetlenul kioktato szamonkero stilusban uzengessenek es parancsolgassanak.

Az USA reszerol vegkepp nem. Veluk van egy katonai egyuttmukodesi szerzodes, a NATO, amire az a szerzodes feljogositja oket azt megtehetik, mast nem. Abban pedig belugyekbe valo avatkozasrol szo sincs.

Tanultam meg akkor, kezdodott a felev, menni kellett :)

Remelem minel elobb, mindenesetre dolgozom rajta

a nagykövetség szóvivójét hallhattuk?

ki a faszom vagy te?

Ezt a jó kis lemezt játszd le a migréneknek is,
különösen azt a részt, hogy hova szarhatnak és
hova nem.

Azt szeretnem meg megerni!

Az ilyen és ehhez hasonló csicskáztató irományok
úgy-e nincsenek összefüggésben a lehallgatásokkal?

Nem is utasitanek vissza egy allamtitkari vagy miniszteri allast :)

Ha itthon nem lenne papír,interneten is lehet üzenni az USÁNAK, hagyjanak fel a korrupt szokással, hogy támogatási pénzt szednek a választókról a választási körutak során - ami másutt tiltva, véletlenszerűen fordul elő,az az USÁBAN államilag van rendszeresítve:aki fizet, annak a kívánságára vannak a törvények hozva.Amikor a korrupció ellen szólnak, az olyan, mintha Júdás ítélné el az árulkodást.
Óriási területek vannak náluk, ahol a menekültek elférnének,mégis kerítést építettek - nem mi bombáztuk Irakot, Afganisztánt,Szíriát - fizessen az, aki a kárt okozta!

Az alkotmany maga nem lehet alkotmanyellenes, mivel o maga az alkotmany.

Amivel Solyomek probalkoztak az csak egy szanalmas probalkozas volt, hogy az Alkotmanybirosag a parlament felsohazakent mukodhessen, es az alkotmanyt az orszaggyules ne tudja megvaltoztatni.

Nincs alkotmanyellenes alkotmanymodositas. Ha ugyanis lenne, az megengedne a torvenyellenes torvenymodositast is.

Kepzeld el pl hogy egy biro ugy ervelne, hogy ugyan XY autost megbirsagoltak mert 60-al ment 50 helyett DE az a torvenymodositas amivel 60-rol 50-re csokkentettek a sebesseghatart a KRESZ-ben torvenyellenes volt, ezert nem akarom alkalmazni.

Kozlekedesi perben eljaro biro feladata hogy a KRESZ torvenyeit alkalmazza, nem pedig az, hogy arrol filozofaljon hogy ellentmond e a KRESZ-nek a KRESZ legujabb modositasa, mivel onnantol hogy a modositas megtortent mar RESZE az uj KRESZ-nek.

Nem egeszen. A letezo szocializmussal se az volt a gond ami le volt irva, hanem hogy a napi gyakorlat szembement a leirt csak papiron meglevo szep elvekkel.

Ott megvesszőznek egy üveg borért, kivégeznek egy fiatalt egy tüntetésen való részvételért....az usa barátja.

Csak az a baj, hogy a farkas szajabol hiteltelenul hangzik hogy a birkacsorda megmenteseert szall sikra.

Visszataszító amikor egy olyan állam csicskáztat, prédikál morálról, erkölcsről amelyik kalózokból, rablókból gyilkosokból alakult. Olyan állam, amelyikben az elnököket lelövik, a nem tetsző politikusaikat legyilkolták, a bennszülötteket kiirtották, ahol rabszolgákat hurcoltak be és napjainkig is dívik a megkülönböztetés. Természetesen mindezt szépen becsomagolják a liberális demokrácia folyós és áll-humánus maszlagjával.

Korrupció? A legnagyobb korrumpálók az USA pártjai, elnökei, a képviselői, amikor az őket anyagilag támogatóknak előjogokat, zsíros állásokat biztosítanak. Természetesen ezt is átkötik a demokrácia maszlagjával, amelyet úgy hínak - törvényileg is - lobbizás.

Az első sor:
"– Hagyják abba a független civil társadalom zaklatását és megfélemlítését,"

Az usákok végül is azt elfogadják, hogy a "Soros Györgyhöz köthető független civil társadalom"
Csak LEGYENEK FÜGGETLENEK - úgy demokratikus.
ÉÉÉrt-jük...

Válaszok:
legyetek | 2015. október 15. 16:38

Hány éves voltál a "ruszki időkben"?

Édes Istenem, de butuska vagy!

Pont azért kapott Rákosi 98 %-ot, mert az ország
elvesztette önrendelkezését és tollba mondták az
alkotmányt.

??? Ezt nekem? De hát miért, én ártatlan vagyok!

Az első sor:
"– Hagyják abba a független civil társadalom zaklatását és megfélemlítését,"

Elgépelték. Ezt akarták írni: Hagyják abba a a magyar kormánytól független civil társadalom...

stb.

Ezek szerint Rákosi uralmának semmi köze nincs
a nagy és hatalmas Szovjetunióhoz, aki Jalta
környékén érdekszférájába vonta egész
Kelet-Európát.

Írtam neked 13-án, 10:12-kor. La Fontaine meséjével kapcsolatban (teknős). Csak rosszul címeztem meg. Nem a te nevedre.

Helytelenül, de igen van aki annak mondja.
A többit leírtam azon az oldalon fotonkotonnak.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés