Európai Unió Bírósága

2020. május 29. 16:34
A Migrációkutató Intézet elemzése azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a kritikák egy része a déli határkerítést is érinteni fogja.
2020. május 28. 18:34
A kormány bízik abban, hogy a főtanácsnok indítványa ellenére az Európai Unió Bírósága a józan érvekre hallgatva megsemmisíti a megtámadott irányelvet.
2020. május 27. 18:12
2020. május 23. 19:22
Budapest Európa-politikája három szóból áll: nem, nem, nem.
2020. május 22. 15:09
Az Európai Unió Bírósága ítéletét nem tiszteletben tartani borzasztó jelzést küldött volna arról, hogy Magyarországon hogy működik a jogállamiság. Interjú.
Mandiner.precedens
2020. május 22. 11:05
A Német Alkotmánybíróság mindig egyértelműen fogalmazott az EU hatalmának korlátairól.
2020. május 20. 23:54
A nagy hullámokat vető német alkotmánybírósági döntés megerősítette a nemzeti alkotmányjog uniós jogot korlátozó szerepét. Az EU bomlasztásáról szóló, riogató hangok azonban túloznak: az ítélet talán a nemzetállamokat háttérbe szorító föderalista elképzeléseknek parancsolhat megálljt.
2020. május 20. 22:52
2020. május 18. 17:43
A bizottsági szóvivő a magyar tranzitzónákról szóló bírósági döntés kapcsán azt mondta, az uniós jog elsőbbséget élvez.
Mandiner.precedens
2020. május 18. 16:21
Nem jöhetett volna rosszabb időpontban a Német Szövetségi Alkotmánybíróság nemrég közzétett, az Európai Központi Bankot számon kérő ítélete. Ugyanakkor egy szükséges emlékeztető volt arra vonatkozóan, hogy az EU a jog uralmára épül, és ezt kizárólag szuverén nemzetállamok képesek továbbfejleszteni.
2020. május 16. 15:57
Magyarországot eddigi következetes bevándorlásügyi politikájának feladására kényszerítik.
Mandiner.precedens
2020. május 15. 7:29
A magyar menekültügyi szabályok félretételét eredményezheti az Európai Unió Bíróságának csütörtöki ítélete a tranzitzónával kapcsolatban. Kérdés azonban, hogy milyen hatással járhat egy olyan szabályrendszer alkalmazásának erőltetése, amelyről már bebizonyosodott, hogy teljességgel alkalmatlan a 2015 óta előállt az új migrációs helyzet kezelésére, és emiatt megújítása folyamatban van.
Mandiner.precedens
2020. május 14. 16:43
Tisztában voltak vele, hogy milyen horderejű kérdésről van szó, amikor felülbírálták az EU Bíróságának korábbi döntését, illetve megállapították, hogy az Európai Központi Bank túllépte hatáskörét – fejtette ki a német alkotmánybíróság elnöke a Zeit Online-ban megjelent interjújában. Andreas Voßkuhle szerint azonban döntésük hasznos, mert erősíti a jog kötőerejét Európában.
2020. május 10. 14:01
Az ok egy alkotmánybírósági ítélet, amely szembeszegül az Európai Unió Bíróságával.
Mandiner.precedens
2020. május 8. 18:30
Éppen egy brit magazin, a tekintélyes Spectator inti véleménycikkében óvatosságra Németországot olyan ügyekben, mint az uniós és a tagállami jogrend közötti hierarchia. Noha ez egy vélemény a sok közül, mindenképpen pikánsan hat egy olyan szerző tollából, akinek a hazája nemrég lépett ki az Európai Unióból.
Mandiner.precedens
2020. május 6. 13:26
Egyszerre két uniós intézmény, az Európai Központi Bank és az Európai Unió Bírósága kapcsán is hatáskőr-túllépést állapított meg egy uniós tagállam, Németország alkotmánybírósága kedden közzétett döntésében. Az azóta megjelenő kommentárok jelentős része „hadüzenetről”, „jogbizonytalanságról”, az EU „eróziójáról szólnak. Pedig a német taláros testület ítéletéből egyértelműen kiderül, hogy kizárólag az EU működésének alappilléreit vették figyelembe döntésük meghozatalakor.
2020. április 22. 12:40
Az Európai Unió Bírósága a bizottság szoros irányítása alatt áll, az Emberi Jogok Európai Bíróságát pedig az ngó-k mozgatják – mondja Pokol Béla alkotmánybíró. A jogtudós politológus megzsarolt tagállamokról, az EJEB sötét foltjairól és a börtönbizniszről is beszélt lapunknak.
Mandiner.precedens
2020. április 10. 9:06
Az Európai Unió Bíróságának legújabb döntése a lengyel fegyelmi bíróság működésének felfüggesztéséről nemcsak a bírói esküvel való szembefordulást várja el, de a bírói függetlenségre nézve is káros. Ráadásul egyik uniós intézményének sincs felhatalmazása arra, hogy megszabja egy tagállam bírósági rendszerének működését.

összesen: 92 db | 18 db/oldal

első vissza 1 2 3 4 5 6 következő utolsó