Ma az igazi lázadás konzervatívnak lenni – Illés Boglárka Fidelitas-elnök a Mandinernek

2019. december 15. 10:52
A fiatalok között most is a Fidesz-KDNP a legnépszerűbb politika erő – mondja a Mandinernek a Fidelitas új elnöke, Illés Boglárka, akit a fiatalok közélethez való viszonyáról, a környezetvédelemről és a bezöldülő Fidelitasról, valamint a női kvótáról is kérdeztünk. Interjúnk.

Melyik a nagyobb presztízs, helyettes államtitkárnak lenni vagy Fidelitas-elnöknek?

Engem sosem a státuszok vagy a presztízsek vezéreltek, sokkal inkább az, hogy a fiatalok jövőjét építő célkitűzéseket hogy lehet a nemzeti értékek mentén megvalósítani. 

Mi lesz a feladata?

Ahogy eddig, úgy ezután is elsődleges feladatomnak tekintem, hogy miként lehetne a fiatalokat megszólítani, közelebb hozni hozzájuk a közélet történéseit, a politika világát. Nekünk, fidelitasosoknak az a dolgunk, hogy le tudjuk fordítani a politikai döntéshozóknak és szakmai nyelvet beszélőknek, hogy mi, magyar fiatalok mit gondolunk a világról. A helyettes államtitkári tisztség egy szakmai vezetői feladatkör, ami kinevezésen alapul. A Fidelitas-elnökség választáson alapul, és egy közösség bizalma szükséges hozzá. Szerintem

minden közösséget négy dolog tart össze: a közös értékek, a közös emlékek, a közös célkitűzések és közös érdekek.

Ezek adják a Fidelitas erejét is.

Hogyan értékeli a helyettes államtitkári tevékenységét?

2016. szeptember vége óta látom el ezt a feladatot. Vannak eredmények, amit a magam és csapatom munkájának tudok be, és vannak, amelyekből közvetetten vettük ki a részünk. Van két olyan intézkedés, ami nálunk  született meg: a nyelvvizsgadíj-visszatérítés, valamint a kresztanfolyam- és kreszvizsga-díj visszatérítése. A kormány mindkét kedvezménnyel közvetlenül segíti a fiatalokat, de ugyanilyen fontosnak tartom a fiatalok lakhatását érintő kérdéseket is. Részt vettünk az országos kollégiumfejlesztési stratégiáról való közös gondolkodásban, amit nyomon is követünk. Az Esély otthon programmal pedig a kistelepüléseken élő fiatalokat segítjük az önálló élet első lépéseiben. S a munkánk során minden olyan program kialakításához csatlakoztunk, ami azt szolgálja, hogy mi is bátran merjünk családot alapítani.

Dr. Illés Boglárkát november 30-án választották Böröcz László helyére a Fidelitas elnökévé. Illés eddig ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár volt az EMMI-ben. A mátészalkai születésű jogász az ELTE-n végzett, 2013-2014 között az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. programkoordinátora és beszerzési munkatársa volt. 2014-ben az ÁSZSZ Zrt. jogászaként dolgozott, majd 2014-2015 között a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős és a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság jogi referense volt. 2015-2016 közt a Magyar Államkincstár projektirodájának osztályvezetőjeként tevékenykedett; s 2016 szeptemberétől volt az EMMI helyettes államtitkára.

 

A Fidelitasra vonatkozóan milyen elképzelései vannak?

Több kiemelt célt fogalmaztunk meg az elnökség részéről. Az elsődleges cél az, hogy

a nemzeti-jobboldali értékek legyenek a legnépszerűbbek a fiatalok körében

a harmadik évezredben is. Ez egyszerre jelenti az önálló témák képviseletét, amelyeket megpróbál szavak szintjén kisajátítani az ellenzék. Nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a múltunk és történelmünk reális ismeretére, a sokak által elhazudott 20. század történetének igazságára, hogy ne kövessük el azokat a hibákat, amelyeket már mások elkövettek a múltban Magyarországgal szemben. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a közélettel foglalkozó fiatalok felkészültek legyenek és a Fidelitas részéről így biztosítsuk a politikai közösségünk utánpótlását. 

Kormánypártiak-e a fiatalok vagy sem? Hogy látja?

A kormánypárti szimpátiával kevésbé vádolható központok felmérései szerint is a Fidesz-KDNP a legnépszerűbb politikai erő a 18-29 évesek körében. Hamis az a média által keltett kép, amely szerint a fiatalok nem jobboldaliak, hiszen a tények nem ezt mutatják. Arra később is szeretnénk figyelni, hogy ne a nemzedékek közötti feszültséget növeljük, hanem az együttműködést segítsük elő. A fiatalok számos dologban akár még jobbak is, és gyorsabban reagálnak a változásokra, kihívásokra. Fontos azonban rámutatnunk, hogy máshogy közelítenek meg közéleti kérdéseket a kamaszok, a főiskolások, egyetemisták és a családalapítás előtt állók. Nem az az elsődleges kérdés, hogy a fiatalok kormánypártiak-e, a fontos, hanem hogy mi, magyar fiatalok nemzetileg elkötelezettek vagyunk és szeretjük a hazánkat, ez pedig az iskolákban is bátran megjelenhet, hiszen nincs mit rajta szégyellni.

Miközben az iskolákban elvileg tilos a politika.

Ez a ’89-es négyigenes népszavazás félreértelmezése, ami a munkahelyekről tiltotta ki a politikát. Na de az iskola a tanárok munkahelye és nem a fiataloké. Ki másnak kellene megengedni a szabad véleménynyilvánítást az iskolában, ha nem a fiataloknak? A Fidelitas már megalakulásakor vállaltan a Fidesz támogatása érdekében jött létre, s ezért nem tudott jelen lenni a felsőoktatási intézményekben.

Ellenben az ellenzékkel, akik mozgalmi köntösben férkőztek be az egyetemekre.

Ezt a helyzetet orvosolni kell, melynek az első lépéseit megtettük.

Öncsalás akkor azt mondani, hogy a fiatalok apolitikusak?

Igen. A fiataloknak van véleményük és azt szívesen el is mondják, csak meg kell kérdezni őket. A kérdés, hogy fel tudjuk-e tenni a megfelelő kérdéseket. Szerintem a fiatalok bizonyos témák mentén megszólíthatók és mobilizálhatók, ilyen például a hazaszeretet, a környezetvédelem, a jövőért vállalt felelősség. Érdemes elválasztani a közéleti érdeklődést és a pártpolitika iránt való érdeklődést, az előbbi ugyanis magasabb az utóbbinál. Ugyanakkor korábban sem volt számottevőbb a fiatalok érdeklődése a közéleti kérdések iránt, mint most. És érdemes különválasztani az érdeklődést a határozott állásponttól, valamint az aktív közéleti részvételtől. Ezekben sem látni komoly elmozdulást, hiszen ahogy korábban, úgy most is egy osztálytársi közösségből egy-két fiatal érdeklődik aktívan közéleti ügyek iránt.

A regnáló hatalommal szemben mindig magától értetődő lázadni. Nem lát egy ilyen faktort is?

Fiatalok vagyunk, lázadunk, sok mindenben nem értünk egyet a szüleinkkel, vagy az előttünk lévő generációval. Ez természetes. Lázadás a tekintély és alapvetően a korlátok ellen. De abszurd módon

ma az igazi lázadás az, ha valaki a konzervatív álláspontot képviseli.

A globalizáció hívei teljesen más csapásirányt próbálnak érvényesíteni a fiatalok körében, mint mi. S ha valaki felvállalja, hogy ő nemzetben gondolkodik, hogy ő patrióta, hogy a keresztény értékek melletti kiállás egyben egyet jelent az „európaisággal”, akkor sokkal komolyabb támadásnak van kitéve, mintha ezzel ellentétes nézeteket vall.

Nem látja úgy, hogy az újbalos-marxista gondolkodás épp nagy teret nyer a felsőoktatási közegben, főleg a társadalomtudományi doktori iskolákban?

Szoros kapcsolatot igyekszem ápolni a Doktoranduszok Országos Szövetségével, a tehetséggondozáson keresztül pedig a szakkollégiumokkal is. Több ezer fiatal doktorál, s ha elmegyek hozzájuk, sosem az újbalos nézetek terjedésével szembesülök. Így rá kell cáfoljak a felvetésre. Szerintem a doktoranduszok körében is erős a patrióta gondolkodás, és keresik annak a lehetőségét, hogy tegyenek a hazájukért. Van, ahol ezt dominánsabban lehet érzékelni, és van, ahol kevésbé. Fontos, hogy a józan ész talaján álljunk – ezt igénylik a fiatalok is. Amikor a józan ésszel ellentétes álláspontot képvisel egy doktorandusz, egy tanár, akkor a fiataloknál is bekapcsol a vészjelző. Amit mi képviselünk, az nem egy a lehetséges alternatívák közül, hanem megítélésem szerint mi állunk a józan ész talaján.

Bezöldült a Fidelitas – mondták a szervezet kongresszusa kapcsán. Hogyan zöldültek be?

Korábban is sokat foglalkoztunk zöld ügyekkel a Fidelitasban. A Fidelitas kabinet-rendszerben működik, és az egyik legerősebb kabinet korábban is a fenntartható fejlődés kabinetje volt, ahol közel tíz éve stratégiai célkitűzések mentén tevékenykedünk. Egy jobboldali fiatal a környezetvédelmet a világ legtermészetesebb dolgának tekinti, hiszen abból indulunk ki, hogy a teremtett környezetet nem magunknak köszönhetjük. Az ezzel kapcsolatos baloldali narratíva szavak szintjén létezik, de a tetteik teljesen ellentétesek ezzel. Mit csinál egy nagyvárosi, baloldali, „zöld” fiatal? Valószínűbb, hogy olyan életmódot folytat, aminek köszönhetően magasabb a károsanyag-kibocsátás, és olyan élelmiszereket fogyaszt, amelyeknek a megtermelése, szállítása során komoly környezeti károk keletkeznek.

A környezetvédelem sokkal inkább az egyéni felelősségvállalásra épül.

Szerintem ezekre a problémákra kevésbé lehet globális választ adni, inkább lokális és kistérségi szinten kell kezelni őket. Ez jelenthet sok mindent, például a szelektív hulladékgyűjtést, de akár az egyszer használatos csomagolóanyagok használaton kívül helyezését vagy megadóztatását is. De ugyanígy figyelni kell vizeink tisztaságára és azok védelmére. Ahogy elődöm a kongresszusi beszédében is felhívta a figyelmet arra, hogy vállalják a felelősséget azok, akik a hazánkba érkező folyóvizek szennyezéséért felelősek.

Miért lehet, hogy a jobboldal az utóbbi egy évben úgy prezentálódott a médiában, mintha zöldellenes lenne?

Én azt látom, hogy a kormányon belül is sok területen foglalkoznak zöldügyekkel, említhetem akár az mezőgazdasági vagy az innovációs minisztérium munkáját. A felháborodás nem a környezetvédelem, hanem azok ellen szól, akik a környezeti kihívások megoldása helyett a kérdésből hisztit csinálnak. Tíz fiatalból hétnek fontos a zöld ügy, azonban ez a szám feleződik, ha az a kérdés, hogy kinek vannak mély ismeretei a kérdéskörről. És ennél még kevesebben vannak azok, akik valamilyen módon aktívan részesei is az ezzel kapcsolatos közösségi tevékenységnek. A baloldali retorika a politikusok és a nagyvállalatok felelősségét hangsúlyozza, ezzel hárítják a témát, és így próbálják meg a fiatalokat lázadásra szítani. Ez azért nagyon veszélyes, mert minket, mai fiatalokat egyébként is körbevesz a folyamatos bizonytalanság, ami a jövőnkről alkotott képünkre is hatással van. Ulrich Beck fogalmazta meg a világkockázati társadalom gondolatát, ami alatt azt érti, hogy úgy érezzük, ami a világ bármelyik pontján megtörténik, az velünk is bármikor megtörténhet. Ebben a helyzetben növelni a bizonytalanságérzetet, nagy fokú felelőtlenség. Mi a politikai ellenfeleinkkel ellentétben a fiataloknak talajt adni és nem alóluk a talajt kihúzni akarjuk.

Értékek és érdekek – említette a közösségösszetartó erők közt. Hogy látja érdekek és értékek viszonyát a magyar jobboldalon?

Engem kamaszkoromban az értékorientált közéletiség szólított meg. A 2004. december 5-ei népszavazást megelőző kampányban vettem részt aktívan. Azt is látom, mikor csatlakoztak nagyon sokan a Fidelitashoz.  Fontos megmutatni azokat a nemzeti értékeket, amelyek mentén mi is elköteleződtünk. Nem csak tudásátadásra van szükség, hanem az élményszerűségre is. Egy kárpátaljai magyar fiatalnak más lesz az érték- és normarendszere, mint egy kijevi ukrán fiatalnak – ezt magyarként sosem szabad elfelejtenünk. Fontos, hogy kiálljunk a határon túli, azon belül most kiemelten a kárpátaljai fiatalokért. Az erős nemzet és az anyanyelv megőrzése nem csak érték, hanem közösségi érdek is, hiszen ezen múlik a jövőnk.

Nők a politikában – időnként felbukkan az az állítás a politikában, hogy a Fidesz túl macsó párt. Hogy látja a nők helyzetét a Fideszben?

A férfiaknak sosem vetik fel a „férfiak a politikában” témakörét… Ezt a kérdést egyébként már sokan feltették nekem. Nekem az a tapasztalatom, hogy

a teljesítményt minden közösségen belül elismerik, de azért dolgozni kell.

Ha hitelesen, konzekvensen képviselsz egy álláspontot, s így leszel meghatározó tag, akkor nem számít, hogy nő vagy férfi, fővárosi vagy vidéki, városi vagy falusi vagy. Én úgy érzem, hogy nőként megkapom a tiszteletet és a bizalmat.

Kvóta vagy nem kvóta?

Nem vagyok kvótapárti semmilyen irányban, éppen azért, mert úgy gondolom, ha ebben a dimenzióban gondolkoznánk, az elkényelmesíthetne minket. Ha én bármilyen szervezet vezetőségének kvóta alapján lennék a tagja, vagy úgy lettem volna helyettes államtitkár, nem tudnám, hogy elismerik-e a teljesítményt, s hogy hitelesen képviselhetem-e a teljesítmény fontosságát.

Mi lesz az első dolga Fidelitas-elnökként?

Erről, ha megengedik, januárban szeretnék beszélni. A fiatalokat érintő témák élére szeretnénk állni. A Fidelitas csoportok bővítése mellett az online térben való jelenlétünket is növelni szeretnénk.  Élnünk kell a harmadik évezred adta lehetőségekkel, tudnunk kell röviden és érthetően beszélni.

Fotók: Ficsor Márton
 

Összesen 315 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

"Ma az igazi lázadás konzervatívnak lenni"
A világban is! Ha eljön az az idő, amikor minden a helyére kerül, és mindent annak lehet nevezni, ami.
Ha nem lesz címke pl. a demokrácián, se liberális, se illiberális, ha Donald Tusk nem nyilatkozik olyan baromságokat, miszerint: a kereszténydemokrácia a liberális demokráciát jelenti," akkor talán elindul valami a normális mederbe.

Az nem tűnik fel "azon" az oldalon. Ott mesterei vannak a lehetetlenséget is megmagyarázni.
Kizárólag szakmai alapon. :))))

A konzervativizmus az új punk rock!

https://www.youtube.com/watch?..

És vannak, akiknek egyetlen, önként vállalt küldetése : bebizonyítani, hogy tényleg nem normálisak!

Akkor viszont te konzervatív vagy! :)))))))))))))))))))))

"Ezt a szocializmusban fejlesztette művészi szintre a humán értelmiség, "

Aztán szépen átadták az utódaiknak is a módszert így ők lettek a mai "haladó értelmiség".
És még el is hiszik magukról.
Megnézem a filmet, mert nem láttam, már ki is jelölte. Köszönöm.

Miket tud meg az ember. :))

Főleg a facebookon, a twitteren lázadás ma "konzervnek" lenni.

Csak ott érhetőek el a mai fiatalok, az egész világon és itthon is.

Kedves Bolgárka!

Először is szívből kívánok Neked sok sikert a munkádhoz, a konzervatív fiatal bázis megteremtéséhez, a balliberálisok hatalomból történő hosszútávú kizárása kimódolásához.

A kesztyű felvétele kitekintést is igényel. Most éppen arra szeretném a figyelmeteket felhívni, ami Itáliában zajlik a tereken.

Bolognaban négy fiatal napok alatt utcára vitt hatezer embert Salvini ellen, de tegnap már százezren voltak Olaszország terein, szerte az országban. Fiatalok, gyermekes anyukák töltötték meg zsúfolásig a tereket, Rómában is, a San Giovanni előtt, a szardinia mozgalom szervezésében.

Ugye ismered ezt a halacskát, most ez szerepel mindenfajta performanszban. A héten már tömegek vonultak Párizstól Londonig e halacska, a mozgalom szülte szellemiség jegyében.

A fiatalok százezreit szólították meg valakik, született egy új, rendkívüli mobilitással rendelkező mozgalom.

baloldali mozgalomról van szó, az olasz Partizánszövetség is lelkesen üdvözli megjelenésüket, elítélik a rasszizmust, mindenfajta szuverenizmust, a migránsellenességet, a gyűlöletet., a Salvini, még érvényben lévő bevándorlásellenes rendeleteit.

A téren megjelentek a fekete sardinia molinók, azaz a migránsok is csatlakoztak a tüntetőkhöz, s követelik a Salvini idejéből még érvényben lévő biztonsági jogszabályok eltörlését. nem elég, hogy a balliberális kormány kinyitotta a kikötőket a bevándorlók előtt.

S ezek a fiatalok - Bologna, négy fiatal, az egyik az USA-ban tanult aktivista - most tízezres tüntetéseken követelik mindenfajta korlát lebontását a migránsok előtt. London, Lisszabon, Berlin, Madrid, minden jelentős európai város, főváros szembesül ezzel a mozgalommal.
Ma délelőtt 160, a mozgalomhoz tartozó szervező ült le arról beszélni, hogy mi lesz holnap. Azaz, megállapításaik szerint ma testet öltött egyszínes nép, amely dönteni fog a múltól, a jelenről és a holnapról.

Céljuk, rátérni a humanitás útjára, kézbe venni a fiatalok jövőjét. Politikusok úgy értékelik, hogy felébredt a jóakaratú emberek akarata.

Tudnotok kell, hogy ez nem áll meg Hegyeshalomnál. legfeljebb lassulhat. ugyanis a gerontológiai faktorú DK abszorbálta a fiatal, Szamuely leszármazottakat, a mometumosokat, a nemzeti radikális jobbikosokat - kibírtam nevetés nélkül - , a szexuális devianciák gyűjtőpártját, a liberálisokat, s készül lenyelni a zöld LMP-t, azaz az ellenzéki fiatalokat. Foglalt a pálya.

Kérdés, hogy meddig, s hogy a Fidelitas mennyiben lesz képes identitásképzésre a fiatalok körében.

nem érzitek, hogy kikre nem szabad reagálni......halalbarbi egy primitív troll.

Dezső! Már szóltam, ne csináljatok hülyét magatokból, ne reagáljatok a primitív momentumos halalbarbira, most ők vannak a DK helyett szolgálatban.

Boglárka!

Róma, ma, szardínia mozgalom, , határozat, vissza a terekre, félre a nemzeti szuverenitással... szóval jönnek Soros emberei új mezben, halacskaként. felkészültetek?

A Madách téren tizenháromezren tüntettek... gondolod, hogy a Fidesz képes lenne ennyi embert mozgósítani akkor, amikor maradék értelmisége cserbenhagyásos gázolásról beszél? Nem vagy Te kissé naiv?

Ki menne ki ma Orbánért a térre, amikor elárulva érzi magát, s beleng mindent a háttéralkuk levegője?

Kedves Barátom!

Te nem olvastad, amikor arról írtam, hogy itt mindeninek helye van a nap alatt, az a nagyszerű, ha mindenki szabadon, beleértve a közterületet is élheti meg hitét, vallását.

A Momentum, Szamuely zsidó-és magyargyűlölő örököseinek gyülekezete. ha a Nyugatinál ott van, jogosan és örömteli módon a hanuka, akkor ott lehet a kereszt is.

ne röhögtess, én meg a Jobbik, te nem tudsz olvasni......Orbánnak azért okosabb szavazókra, s nem birkákra lenne szüksége.Művelődj, olvass, s tanulj.

Boglárka!

A mai nap az ötletekről is szól. Eredics Gábor - Dankó Rádió - kinevezése tökéletes, jó egy igazi szerb nótára ébredni egy zsidónak és egy magyarnak is.

A szentendrei bolsi győzelmet ugyan nem tudom értelmezni, de remélem, hogy nem az ott élő szerb barátaink tévesztettek. Sok a kiköltöző, mint az egész agglomerációban. Konzervatív településeket leptek el a gyökereiket vesztett zsidó betelepülők.

Boglárka! Rómában a San Giovanni előtti téren szólt a Bella ciao, tudod, ez egy partizán nóta, ami képes mozgósítani az embereket, s akkor, s ott nagyon e helyén volt a fasiszták és a nácik ellen. Mozgósított, s ma is képes mozgósítani. Ezt nem érti Viktor, aki csak a stadionok hangulatához szokott hozzá.

Régi lemezem, a régi Kormorán, Isten ujja című dala. Már írtam, hogy egészen véletlenül egy vidéki kisvárosban hallottam Őket, majd a város a Fideszre szavazott.

Az olasz fiatalok lelkét is megfogta a szardínia mozgalom, a magyar fiatalok a gardára, vagy a keszegre nem mozdulnának meg, de ha visszahoznátok a régi Kormoránt, az sokat segítene az apátiába esett szavazótáborotokon.

nem ezzel születtem, de mi lenne, ha jövőre a Kurultajra szerveznétek országos programot? Igaz, nem tudom, hogy jövőre lesz-e ilyen program.

kedves Calaudius1!

Alapvetően, mint több nyelven beszélő filosz kitekintek a világra, s próbálom felmérni, hogy mi az ami a tömegeket megszólítja, értelmileg és érzelmileg. A nemzetközi vezető média fórumokból indulok ki, s csak a végén jutok el a hazai forrásokhoz.

Miből gondolod, hogy te vagy az etalon, a te receptoraid fogják fel jól az ingereket? magam, több diplomával, több nyelvtudással mindig fenntartom magam számára a tévedés jogát.

Tudod, mi zsidók is szegmentáltak vagyunk. van , aki itt szeretne élni békében, s van aki a mai Izraelt, Netanjahut támogatja, s vagytok Ti, a zsidóság és Izrael árulói. Soros zsoldban.salom!.

Mindjárt gondoltam, de a bunkó kolos miért húz le Téged?

Salom! felháborít, hogy az orosz bevándorló zsidók miatt Netanjahu nem tud kormányt alakítani. Mi lesz Izraelből? Mi lesz az európai zsidóságból? Ki fogja megállítani az európai zsidóság ellenségeit, lásd az olasz balliberálisokat, akik megnyitották a kontinens kikötőit a zsidóság gyilkosai előtt?

A feleségem is ezt javasolta, megittam, de ettől még te hülye maradzs,, látod, kettővel többet ittam. Egyet az egészségedre.

Egyetértek Veled, egykori, Arbaton született barátnőmtől is azt kérdeztem, hogy mi a megoldás? Sorold......

Ezzel nem értek egyet. Első gondolatom nekem is ez volt a nővel kapcsolatban: férjezett-e, van-e már gyereke? A tököm kivan azokkal a magukat konzervatívnak tituláló nőkkel, akiknek a karrier fontosabb, mint a család és a gyerekek. Ez így egyszerűen hiteltelen, valljuk be őszintén.

Nem tudom észlelted-e, de az önkormányzati választások azt mutatták, hogy kedvenc Pártoddal egyre inkább tele van a hócipője az embereknek.
Ha már a többségről meg a "nem kérésről" beszélsz.
Persze a Habony-Médiaművek mást kommunikál, de ezt ugye már megszoktuk.
Anno a Népszabadság is csak a szépről és jóról írt ha a Párt teljesítménye került szóba.

A stílus maga az ember.

Angol nyelven: "The style is the man himself."

Francia nyelven: "Le style c`est l`homme meme."

Comte de Buffon
1707. szeptember 7. — 1788. április 16.
francia természetbúvár, matematikus, kozmológus és író

(A Gugli a te barátod is.)

"Elkerülhetetlenül öngyilkos lesz, tényleg csak az hozhat neki megnyugvást."

Csak győzzük kivárni.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés