Karikó Katalin és elődei – ők voltak eddig a magyar Nobel-díjasok!

2023. október 02. 12:05

Karikó Katalin kapta az orvostudományi Nobel-díjat – itt a lista az eddigi magyar díjazottakról!

2023. október 02. 12:05

A Nobel-díj eddigi magyar és magyarországi kötődésű díjazottjai:

 

Karikó Katalin – Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj, a díjazás éve: 2023. Karikó Drew Weissmannal együtt kapta a díjat a Covid-19 elleni mRNA-vakcinák kifejlesztéséhez való hozzájárulásukért. Karikó 2005-ben Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNS terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNS terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók kiváltása nélkül.

Szent-Györgyi Albert (1893, Budapest – 1986, Woods Hole, USA). Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj, a díjazás éve: 1937. Indoklás: „for his discoveries in connection with the biological combustion processes, with special reference to vitamin C and the catalysis of fumaric acid” („a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért”). Az országot 1947 végén hagyta el.

Kertész Imre (1929, Budapest – 2016, Budapest). Irodalmi Nobel-díj, a díjazás éve: 2002. Indoklás: „for writing that upholds the fragile experience of the individual against the barbaric arbitrariness of history” („írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben”). Kertész Imre Németországban (Berlin) élt, és itt helyezte el életművének kéziratait.

***

Magyarországon jártak elemi, közép- és esetenként felsőfokú iskolákba. Egyesek néhány évet dolgoztak is Magyarországon, ezután emigráltak. A Nobel-díjat külföldi munkásságukért kapták.

Lénárd Fülöp (Philipp Eduard Anton von Lenard) (1862, Pozsony – 1947, Messelhausen, Németország). Fizikai Nobel-díj, díjazás éve: 1905. Indoklás: „for his work on cathode rays” („katódsugárzással kapcsolatos munkásságáért”). 1882-ben hagyta el az országot. Német állampolgár lett.

Békésy György (Georg von Békésy) (1899, Budapest – 1972, Honolulu, USA). Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj, díjazás éve: 1961. Indoklás: „for his discoveries of the physical mechanism of stimulation within the cochlea” („a fül csigáján belüli ingerlés fizikai mechanizmusával kapcsolatos felfedezéseiért”). Az országot 1946-ban hagyta el. (A belső füllel kapcsolatos kutatásait még Magyarországon kezdte el.) Amerikai állampolgár lett.

Gábor Dénes (Dennis Gabor) (1900, Budapest – 1979, London). Fizikai Nobel-díj, díjazás éve: 1971. Indoklás: „for his invention and development of the holographic method” („a holográfia feltalálásáért és fejlesztéséért”). 1934-ben hagyta el az országot, angol állampolgár lett.

Wigner Jenő (Eugene Paul „E. P.” Wigner) (1902, Budapest – 1995, Princeton, USA). Fizikai Nobel-díj (megosztva), díjazás éve: 1963. Indoklás: „for his contributions to the theory of the atomic nucleus and the elementary particles, particularly through the discovery and application of fundamental symmetry principles” („az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezésére és alkalmazására”).[8] 1933-ban hagyta el az országot, amerikai állampolgár lett.

Harsányi János (John Harsanyi) (1920, Budapest – 2000, Berkeley, USA). Közgazdasági Nobel-díj (megosztva), díjazás éve: 1994. Indoklás: „for their pioneering analysis of equilibria in the theory of non-cooperative games” („a nem-kooperatív játékok elméletében az egyensúlyelemzésre vonatkozó úttörő munkásságáért”). 1950-ben hagyta el az országot. Amerikai állampolgár lett.

Oláh György (George Andrew Olah) (1927, Budapest – 2017, Beverly Hills, USA). Kémiai Nobel-díj, díjazás éve: 1994. Indoklás: „for his contribution to carbocation chemistry” („a pozitív töltésű szénhidrogének tanulmányozásában elért eredményeiért”). 1956-ban hagyta el az országot. Amerikai állampolgár lett.

Herskó Ferenc (Avram Hershko) (1937, Karcag –). Kémiai Nobel-díj (megosztva), díjazás éve: 2004. Indoklás: „for the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation” („az ubikvitin közvetítette fehérje-lebontás felfedezéséért”). 1950-ben hagyta el az országot. Izraeli állampolgár lett.Hevesy György (1885 Budapest – 1966 Freiburg im Breisgau) 1943-ban a „radioaktív izotópok indikátorként való alkalmazásáért a kémiai kutatásban” indoklással Hevesy Györgynek ítélték oda a kémiai Nobel-díjat.

 

Nyitóképen: Karikó Katalin (MTI/Balogh Zoltán)

 

Kapcsolódó cikkek

 
 
 
 

Ezek is érdekelhetik