testületi ülés

2022. szeptember 28. 21:12
A momentumos képviselőt nem hatották meg túlzottan a közgyűlési napirendi pontok.