„Mesterségesen szított, igaztalan vádak” – Blaskó Balázs az egri színházvitáról

2020. november 18. 10:18
„Polgármester úr tévedett, törvénytelenül döntött a közgyűlés” – mondja Blaskó Balázs eddigi egri színházigazgató lapunknak. Blaskót az egri politika vitákról és a színház körüli játszmákról kérdeztük. Szerinte „a mesterségesen szított, elképesztő történések, igaztalan vádak aláássák a Gárdonyi Géza Színház társulatának szakmai és anyagi biztonságát”.

Mirkóczki Ádám egri polgármester közös működtetési megállapodást írt alá a magyar kormánnyal az egri színházra vonatkozóan, majd ki akart hátrálni a megállapodásból.  Az októberi közgyűlésen az ellenzéki többség úgy döntött, hogy a jövőben Blaskó Balázs helyett a Miskolcon rendező Szőcs Artur vezetheti tovább az egri Gárdonyi Géza Színházat.

Most Blaskó Balázst kérdeztük arról, mi a véleménye, álláspontja a történtekről.

***

Az EMMI-vel öt évre kötött közös működtetési megállapodás arról szól: ha az önkormányzat nem fogadja el a szakmai bizottság javaslatát és mást akarnak a színház élére, lehetőség van arra, hogy a polgármester saját hatáskörben állapodjon meg Kásler Miklóssal az igazgató személyéről. Mirkóczki Ádám egri polgármester szerint azonban „egy 2017-es kormányrendelet, vagyis egy magasabb rendű jogszabály értelmében a színházigazgató kinevezésére a fenntartó, vagyis jelen esetben Eger önkormányzata jogosult, amely megteheti, hogy nem a bíráló bizottság döntését fogadja el.” Akkor most mi az igazság?

A lezajlott törvényességi vizsgálat azóta beigazolta, hogy polgármester úr tévedett.

Törvénytelenül döntött a közgyűlés,

amely elé egy inkompetens bizottság nem helytálló paragrafusokra hivatkozva javasolta Szőcs Arturt mint igazgatójelöltet.

Pontosan miről szól az EMMI és az önkormányzat közötti szerződés?

Arról, hogy az állam és az önkormányzat közösen vállalja a működtetést, 50-50%-os arányban. A megállapodásnak az igazgató kinevezésével kapcsolatos passzusa úgy szól: a színház vezetőjének kinevezésekor az előadó-művészeti szervezet vezetőjének megválasztására irányuló pályázati eljárás keretében létrehozandó szakmai bizottság által javasolt személyt támogatja a közgyűlés. Kivételt képez, ha az emberi erőforrások minisztere és a fenntartó polgármester egyetértésben más személyre tesz javaslatot. Bármely fél a megállapodás azonnali hatályú felmondására jogosult, ha a másik fél a megállapodásból származó kötelezettségét megszegi. A fenntartó szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondás esetén a támogatási jogviszony keretében biztosított teljes támogatás, az ezt megalapozó támogatói okirat alapján a társműködtető részére visszajár.

Az igazgató személyéről egy, a kormány és szakmai szervezetek által életre hívott szakmai bizottság dönt tehát. Pontosan kik a tagjai ennek a bizottságnak?

Egy tagot delegál a szakminiszter, négy tagot az Előadó-művészeti Tanács (esetünkben egy színházigazgatót, egy művészeti vezetőt, egy színművészt, s egy színház gazdasági igazgatóját) két tagot az önkormányzat, s egy-egy tagot a színházban működő érdekvédelmi szervezetek – esetünkben a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet egy-egy színművészt delegált.

Önt javasolta ez a bizottság, 6:2 arányban – egy delegált nem tudott megjelenni. Ellenben az egri közgyűlés 7 igen és 10 nem szavazattal elutasította azt a határozati javaslatot, amely önt támogatta az igazgatói székben, és a Városimázs Bizottság javaslatát fogadta el, mely 3 igen, 2 tartózkodás mellett Szőcs Arturt támogatta önnel szemben. Miért? Mi volt az indoklás?

Furcsa volt, hogy a szakmai bizottság döntése – a szokással ellentétben – nem vált aznap vagy legalább másnap sajtónyilvánossá. Szavazati arányokról semmit nem lehetett tudni, némi hallgatás után azzal állt ki a sajtó elé Mirkóczki Zita képviselő asszony és Berecz Mátyás alpolgármester, hogy engem jelölt a szakmai bizottság a színház élére, pedig Szőcs Artur pályázata volt a legjobb… Amit egyébként eldugtak. Még a Városimázs Bizottság – amely bizottság kompetenciájáról a közös működtetési szerződésben szó sem esik – tagjai sem kapták meg, pedig az volt a feladatuk, hogy Szőcs Arturt a szakmai bizottság döntésével ellentétben a közgyűlés elé juttassák, mint igazgatójelöltet. Olyan törvényi és kormányhatározati paragrafusokra hivatkozva, amelyek nem állták meg a helyüket. Fogalmam sincs, Szőcs Artur mit tudott ezekről a mögöttes dolgokról, szerintem semmit.

Sajnálom, hogy belerángatták ebbe a komédiába.

Az egri Gárdonyi Géza Színház épülete (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

 

Szőcs Mirkóczki Zita ex-alpolgármester jelöltje volt. Hogy jött képbe éppen Szőcs?

Erről a képviselőasszonyt kellene megkérdezni.

Még tavasszal Mirkóczki Zitát, aki egyébként a polgármester másod-unokatestvére, eltávolította Mirkóczki a posztjáról. Min vesztek össze? Miért volt szükséges ez a lépés?

Eger egy kisváros, sok mindent hall az ember, de ezt az érintettektől kellene megkérdezni.

A hölgy korábban a színháznál dolgozott. Oroján Sándor, a Fidesz-KDNP egri frakciójának vezetője szerint Mirkóczki Zita a színházat kérte a frakció-lojalitásáért. Mit gondol?

Sajnos vannak erre utaló jelek.

Volt kritika az ön munkájával kapcsolatban korábban a városvezetés vagy bárki más részéről?

Nem volt. Színházunk működése a pandémia előtt kiegyensúlyozott volt, minden szempont szerint jól teljesítettünk.

Szeptember elejéig nem volt gond az önkormányzattal való kapcsolatot illetően sem – kivéve Mirkóczki Zitát.

A jobbikos polgármester mégis azt nyilatkozta egy sajtótájékoztatón, hogy ön elszámolás helyett „ki nem fejtett, összevissza számokat” adott le. Így volt?

Színházunknak nincs önálló gazdálkodása. Gazdálkodásunkat az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye, az EKVI felügyeli. Annak idején a színház gazdasági osztályát telepítették át az EKVI-be, azóta ilyetén keretek között, szorosan együttműködve intézzük a színház gazdasági ügyeit. Bevett szokás, hogy gazdasági munkatársam átküld kolléganőjének, az eddig az EKVI-ben dolgozó, nemrég az önkormányzathoz áthelyezett hölgynek egy-egy kézzel papírra vetett, latolgatásokat tartalmazó munkaanyagot, egyeztetésre. Ilyen papírokat mutatott fel a polgármester és Mirkóczki Zita azon a bizonyos sajtótájékoztatón, mintha azok a színház általam leadott, hivatalos beszámolóját tartalmaznák.

Ön azt nyilatkozta az Origónak, hogy személyes bosszút sejt a döntés mögött. Ez pontosan mit takar?

Mirkóczki Zita a színházunk előző igazgatója regnálásának idején a tánctagozat titkára volt. A tagozat próbaterme a színháztól távolabb álló épületben van. Hivatalba lépésemkor új tánctagozat-vezetőt neveztem ki, de Mirkóczki Zita nem akarta átadni a termet és a hozzá tartozó helyiségeket, arra hivatkozva, hogy azok az előző tánctagozat-vezető magán táncegyüttesét illetik.

Mirkóczki Zita munkaszerződését, mely fél év múlva lejárt, nem újítottam meg.

Az EMMI is önt támogatta, így, ha nem ön kerülne az igazgatói székbe, a színház elesett volna a 300 millió forint állami támogatástól?

Nem az EMMI támogatott, hanem a szakmai bizottság. Ezt követően a miniszter úr és a polgármester úr sem javasolt közös megegyezéssel más személyt – tehát igen, ha nem én maradok az igazgató, a város évente elesett volna a színház működését támogató, majdnem 300 millió forinttól.

Miért? Ez csak akkor jár, ha kormányközeli igazgató van pozícióban?

Akkor jár, ha a szaktárca és az önkormányzat megegyeznek a közös működtetés feltételeiben, a miniszter és a polgármester aláírja a szerződést, majd mindkét fél be is tartja.

Nem zsarolás ez a minisztérium részéről?

Döntse el ön, hogy ki zsarol kit: a polgármester úr nagyon jól tudta, mit vállal, aláírásával ellátva, az önkormányzat nevében. Az ominózus közgyűlés napja előtt már ismert volt a szakmai bizottság döntése, s polgármester úr előtt – a közöttük lévő egyeztetés után – ismert volt, hogy miniszter úr a szakmai bizottság döntésével ért egyet. Ennek ellenére azt kommunikálta, hogy figyelmen kívül lehet mindezt hagyni, ki lehet nevezni bárkit, s majd ezután lehet tárgyalásokat kezdeményezni a minisztériummal.

Arra apellált, hogy ha el akarják kerülni a színház bedöntését, mégiscsak odaadják majd a támogatást.

Mirkóczki pár napja közölte: hatályon kívül helyezi az egri közgyűlés október 29-én megszavazott két határozatát. Zsarolásra hivatkozott. Mi történt időközben, hogy mégis kötélnek állt, és önt támogatja?

Gondolom, végül nem akarta viselni annak az ódiumát, hogy bedönti a színházat és nagy kárt okoz a városnak.

Szőcs Artur (Fotó: MTI/Vajda János)

 

Egerben baloldali-liberális többségű a testület, az összes ellenzéki pártnak került be embere, ön szerint mégis széthúzás tapasztalható. Miben látja ezt megnyilvánulni? Egerben nem működik az összefogás?

Erős véleménykülönbségek vannak bizonyos ügyekben. A polgármesternek a frakcióján belül ellenzéke alakult ki. A frakcióból ketten ki is léptek.

Az egri Fidesz-KDNP frakció azt nyilatkozta, az önkormányzat szerződésszegést követ el, ezért jogi útra terelik az ügyet. A Heves Megyei Kormányhivatal szerint is megalapozott volt ez a gyanú. Hol tartanak a folyamatok?

Mielőtt a kormányhivatal döntése postázásra került volna, a polgármester, élve a különleges jogrend adta lehetőséggel, visszavonta az ominózus közgyűlési döntést. Ez idáig hivatalosan nem keresett meg az önkormányzattól senki. Sajtóból, facebook-nyilatkozatból tudok a kinevezésemről. A mesterségesen szított, elképesztő történések, igaztalan vádak aláássák a Gárdonyi Géza Színház társulatának szakmai és anyagi biztonságát,

s kétségbe vonják és rontják emberi és szakmai hitelemet.

Eddigi, igen sikeres munkánk folytatásához nyugodt körülményekre lenne szükség. Én még mindig bízom benne.

Kelemen Csabának, az egri színház színészének koronavírus általi halála kapcsán is forrnak az indulatok jelenleg. A színész özvegye nyilatkozatában arra szólította fel önt és feleségét, hogy ne vegyenek részt a temetésen. Azzal indokolta kérését, hogy önök nem ajánlottak fel segítségnyújtást, a színház nem tekintette saját halottjának Kelement és a részvétnyilvánítás is elmaradt. Ezek erős állítások. Mit gondol az elhangzottakról?

A gyásznak, a lelkiismeret-furdalásnak és valamiféle tehetetlen indulatnak tudom be azt a megdöbbentő „nyílt levelet”, amely ráadásul olyan online sajtófelületen jelent meg, amelyen keresztül a múltban számtalanszor megalázták, bántották, kigúnyolták Csabát. A lap indítékát értem. Józan ésszel értelmezhetetlen azonban Kelemenné Lengyel Edina indítéka. Férje betegségét eltitkolta, s haláláról sem tőle értesült a színház. Temetésének helyszínét és időpontját volt feleségétől, két gyermeke édesanyjától tudtuk meg, aki Csaba bátyjától értesült róla. Színházunk sajnos nem volt abban az anyagi helyzetben, hogy állhatta volna a temetés költségeit. Nemrégiben még úgy tűnt, decemberre már fizetése sem lesz a 117 munkavállalónak. A Magyar Teátrumi Társaság – amelynek a Gárdonyi Géza Színház és az Agria Játékok Kft. (melynek ügyvezetését Csaba látta el) is tagja – azonban segített, és felajánlotta a költségek átvállalását.

Az egész társulatot mélyen megrázta Csaba halála.

Végtelenül szomorú, hogy vannak, akik ebből a tragédiából is politikai hasznot kívánnak húzni. Az önkormányzat vizsgálóbizottságot állított fel, hogy színházunkban megfelelőek voltak-e a pandémiával kapcsolatos intézkedések, mi történt a három előforduló pandémiás esettel, főként Csabával összefüggésben. A lelkiismeretem tiszta. Állásfoglalást, tájékoztatást kértem a Járási Népegészségügyi Osztálytól.

Elmentek a temetésre? Hogy döntöttek?

Méltatlan lett volna egy kiszámíthatatlan botrányt provokálni. A temetés előtt hajtottunk fejet a ravatalnál.

 

Nyitókép: Gál Gábor. Fotók: MTI/Vajda János, H. Szabó Sándor

Összesen 24 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Nem fogadta el gyurcsányi kitüntetését.
Nagyszerű ember!

Mesterségesen szított, igaztalan vádak...
Mintha már hallottunk volna ezekről.
Inkább: 1908 óta CSAK EZEKET HALLJUK.

1901:
"Egerben baloldali-liberális többségű a testület"
Ugyanaz a gané jellemtelenség, amelyet 1901 óta ismerünk:
Pikler Gyula, már 1901-ben megmondta:
"Az én célom az, hogy az Önök szívéből az olyan kicsinyes fogalmakat, mint a haza, nemzet kiirtsam. ”
– Pikler Gyula a jogbölcselet rendes tanárának előadása 1901. Budapest. [20]

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés