Háborús retorika helyett felelős kormányzást!

2020. szeptember 16. 11:23
Felelős Értelmiség
Felelős Értelmiség
Általánossá vált a félelem légköre, a lojalitás abszolút uralma a szakmai színvonal fölött.

„Mi, a 2019-es »Felelős Értelmiség« csoportosulás kezdeményezői, növekvő aggodalommal figyeljük, hogy a járványellenes föllépésre hivatkozva állandósult a végrehajtó hatalom ellenőrizetlensége.

A társadalmi figyelem megosztottságával és a fék nélküli jogi felhatalmazással visszaélve »egész pályás letámadás« indult az egyetemek, az ellenzékiként jegyzett média, a tudományos kutatás, a színházak ellen. A szellemi élet ízlés- és politikai preferencián alapuló, egyoldalú támogatása és az állami kinevezési gyakorlat egyaránt túllép minden, a polgári demokráciákat jellemző formális és informális korláton. Általánossá vált a félelem légköre, a lojalitás abszolút uralma a szakmai színvonal fölött, a régi időket idézi a sajtóirányítás, a célnak alárendelt statisztikai adatközlés és hovatovább: az öncenzúra.

Eközben tovább folynak az OLAF és más független szervek által kifogásolt ügyletek, a gazdasági visszaesés ellenére is folytatódik a nemzetgazdaság számára semmiképpen sem sürgető Paks-2 és Budapest-Belgrád vasút építésének előkészítése, valamint a sportberuházások és a határon túli szervezetek elszámoltatás nélküli, átláthatatlan támogatása. A jelen helyzetben értelmetlen háborús szóhasználat csak elfedi, hogy a gazdasági intézkedések nem a valóban rászorulók megsegítését, hanem a hirtelen meggazdagodottak további gazdagodását szolgálják. Ez a helyzet nyilvánvaló veszélyek forrása. Talán még nem késő megállni.

Budapest, 2020. szeptember 16.

Ascher Tamás, rendező, egyetemi tanár, Bakró-Nagy Marianne, nyelvész, egyetemi tanár, Bálint Csanád, régész, az MTA tagja, Buzinkay Géza, történész, professor emeritus, Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja, Dávidházi Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja, Elek István, közíró, Fábián István, vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora, Görög Sándor, vegyész az MTA tagja, Győrffy Dóra, közgazdás, politológus, egyetemi tanár, Katona Gyula, matematikus, az MTA tagja, Kelemen János, filozófus, az MTA tagja, Kelevéz Ágnes, irodalomtörténész, Kenesei István, nyelvész, az MTA tagja, Keresztes K. Sándor, volt miniszter, Kertész János, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, Király Miklós, jogász, egyetemi tanár, Lányi András, filozófus, egyetemi docens, Nusser Zoltán, Bolyai díjas neurobiológus, az MTA tagja, Orosz Ferenc, biológus, az MTA doktora, Páles Zsolt, matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, Pálinkás József fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, Romsics Ignác, történész, az MTA tagja, Solti László, állatorvos, egyetemi tanár, az MTA tagja , Szajbély Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár, Szakolczai György, közgazdász, professor emeritus, Szeidl György, gépészmérnök, egyetemi tanár, Takács-Sánta András, humánökológus, egyetemi docens, Tallár Ferenc, filozófus, professzor emeritus, Tardos Gábor, matematikus, az MTA tagja, Venetianer Pál, biológus, az MTA tagja

A dokumentumot az alábbi 147 ember írta alá:
Csatlakozók:
Anda, Gábor, fizikus, PhD, MTA köztestületi tag

Anders, Alexandra, régész, tudományos főmunkatárs

Artner, Annamária, közgazdász, tudományos főmunkatárs, kandidátus, habilitált főiskolai tanár, MTA köztestületi tag

Babos, György, környezetmérnök, PhD hallgató

Balog-Reményi, Tamás, informatikus

Balogh, Gábor, informatikus, nyug. egyetemi adjunktus

Balázs, Miklós Ernő, mozaikművész, Dr. habil DLA

Baló, István, tanár, zenész

Benczúr, András, matematikus, informatikus

Bodnár, Zoltán, egyetemi docens

Borhegyi, Zsolt, Biológus, PhD, tudmányos főmunkatárs

Borsa, Judit, vegyészmérnök, professor emerita

Borsodi, Oszkár, demokrata

Bozó, Péter, zenetörténész, tudományos munkatárs

Bulkai, Tamás, nyugdíjas mérnök

Bácskai, Zoltán, szoftverfejlesztő

Bárd, András, ny. főiskolai tanár

Békés, Zoltán, nyugdíjas gyermekvédelmi szaktanácsadó

Bódy, Attila, angoltanár

Csillik, Dávid János, szoftverfejlesztő

Csirik, János, informatikus, professor emeritus

Csirkés, Ferenc, orientalista, egyetemi adjunktus

Csorba, Róbert, jogász

Csuka, György, közgazdász

Dezsényi, Katalin, műfordító, szerkesztő

Diósi, Lajos, fizikus, MTA Doktora, egyetemi magántanár

Domonkos, Éva, gimnáziumi tanár

Elek, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Eszterág , Ildikó, tanár

Fabiny, Tibor, irodalomtörténész

Faragó, István, matematikus, egyetemi tanár, MTA doktora

Fehér, László, fizikus, egyetemi tanár

Frank, András, matematikus, az MTA tagja

Frank, Tamás, erdőmérnök, intézeti mérnök

Futaki, Károly, építőmérnök, hidrológus

Füredi, Zoltán, matematikus, az MTA tagja

Galambos, Gábor, professzor emeritus, az MTA doktora

Galló , Ferenc , Okleveles közgazdász

Galácz, András, paleontológus, professzor emeritus, az MTA doktora

Geiger, János, geológus, ny.egyetemi docens, MTA köztestületi tag

Gogolák, Péter, immunológus, tudományos munkatárs

Goldperger, István, közgazdász

Grabant, Ágnes, Informatikus

Gyurkovics, Éva, matematikus, cimz. egy. tanár

Gyürky, György, fizikus, az MTA doktora

Gádoros, Julianna, gyermekpszicháter

Gáspár, Attila, vegyész, egyetemi tanár

Hay, András, újságíró

Horogszegi, Tamás, művészettörténész, kutató

Horváth, Zoltán, egyiptológus, muzeológus

Horváth, Ágnes, egyetemi oktató, habilitált docens

Hoványi, Márton, irodalmár, katolikus teológus, egyetemi adjunktus

Hudecz, Ferenc, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Héberger, Károly, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár

Jurek, Zoltán, fizikus, vezető kutató

Jurenka, Csaba, közgazdász

Kelemen, András György, közgazdász

Kemény, Tamás, fizikus, az MTA doktora

Kiss, Attila, irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi docens, HUSSE

Knausz, Imre, pedagógiai szakértő

Komlódi, Gyula, EU Közgazdász

Kotán, Norbert, Mérnök tanácsadó

Kovács, Jácint, Építész

Kovács, Imre, mérnök-közgazdász

Kovács, Zsuzsanna, gyermekorvos

Kovács, Péter, szoftverfejlesztő

Kálmán, László, nyelvész, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Kálóczy, Katalin, nyugdíjas köztisztviselő

Kövér, Katalin, kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja

Kővári, Sarolta, filozófiatörténész, tudományos segédmunkatárs

Lantos, Gabriella, egészségügyi menedzser

Lánczi, Levente István, orvos

László, József, újságíró, a Kossuth Rádió volt főszerkesztője, az MTV volt alelnöke

Lázár, Károly, vegyész, professzor emeritus

Madarász, Emília, kutatóprofesszor emeritusz

Miavecz, Jenő, középiskolai tanár, projektmenedzser

Miklós, György, informatikus, PhD

Márki, László, matematikus, kutató professzor emeritus

Márton, Zsuzsanna, fizikus

Máté-Tóth, András, teológus, valláskutató, egyetemi tanár

Mészáros, Ferenc, okl. mérnök, ny. igazgató

Mészáros, András, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

Négyessy, László, neurobiológus

Orbán, Tibor, építész

Pazonyi, Piroska, geológus, tudományos főmunkatárs

Petneki, Katalin, ny. egy. doc., köztestületi tag, pedagógia

Pintér, Tamás, szoftverfejlesztő mérnök

Pojányi, Balázs, pedagógus, tanító, igazgató, tankerületi igazgató, nem

Péderi, Tamás, történész, PhD-jelölt, korábbi tudományos segédmunkatárs, MTA helyi munkacsoporti tag

Péter, László, kémikus, tudományos tanácsadó

Péterfalvi, Csaba Géza, fizikus, PhD

Rabb, Péter, építőmérnök

Radnai, Ferenc, vegyész, dr

Radványi, András, villamosmérnök, az MTA Doktora

Recski, András, matematikus, professzor emeritus

Reichert, Johann, újságíró

Román, Ferenc, nyugdíjas, ügyvezető

Románszki, Loránd, vegyész, kutató

Rákos, Attila, orientalista, tudományos munkatárs

Sali, Attila, matematikus, MTA Doktora, egyetemi docens, MTA Doktora

Sarkadi, Balázs, biológus, az MTA tagja

Siklósiné Patay, Edit, biológus

Simon, András, matematikus, egyetemi docens

Simonyi, Gábor, matematikus, egyetemi tanár

Solymosi, László, orvos, egyetemi tanár, MTA külterületi tag

Somló, Ágnes, műfordító, egyetemi oktató

Somsák, László, kémikus, egyetemi tanár

Stark, Tamás, történész

Steklács, János, nyelvész, egyetemi tanár

Szabados, Tamás, matematikus, nyugalmazott egyetemi docens

Szabó, Andrea, agrármérnök, kutató

Szabó, Zoltán Illés, matematika-kémia szakos középiskolai tanár, informatikus

Szalai, Tamás, csillagász, PhD, tudományos munkatárs

Szalai, Gergely, Gépészmérnök hallgató

Szekeres, József, hidrobiológus

Szekeres, Miklós, biológus

Szente, Magdolna, professzor emerita

Szigeti, Zoltán, növényfiziológus, az MTA doktora

Szigetvári, Péter, nyelvész, egyetemi docens

Szilágyi, Emőke Rita, Irodalomtörténész, Tud.mts.

Szél, István, ny.osztályvezető főorvos

Szép, Zsolt, fizikus, tudományos főmunkatárs

Szűcs, Péter, nyelvész, egyetemi tanársegéd

Séllei, Nóra, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Takács, Károly, szociológus, tudományos főmunkatárs

Tantos, Ágnes, biokémikus, tudományos főmunkatárs, MTA köztestület

Thiesz, Agnéta, jogi asszisztens

Timár, János, jogász, szociológus

Timár, Gábor, geofizikus, egyetemi tanár

Tircsó, Gyula, vegyész és kémia tanár, egyetemi docens

Táborosi, Gábor, nyugdíjas

Tárkányi, Sándor, Informatikus

Tótszöllősy, Géza, mérnök-közgazdász

Urbán , Gergely , Tanár

Valuch, Tibor, történész, tudományos tanácsadó

Varga, Viktor, dramaturg

Varga, György, műfordító, volt nagykövet

Vavra, László, matematikus, közgazdász

Verő, Levente, szoftvermérnök

Visy, Csaba, kémikus, egyetemi tanár

Votisky, László, vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök

Vámos, Katalin, arany diplomás orvos

Végh, László, szilikátgépész mérnök, építő mérnök

Zachar, István, biológus

Zsámbéki, Anna, restaurátor, belsőépítész

Ábrahám, Júlia, tanár, jogász, politikus

Éltető, Andrea, közgazdász kutató, tudományos főmunkatárs, MTA köztestületi tag”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 64 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A szellemi élet ízlés- és politikai preferencián alapuló, egyoldalú támogatása éppen most lenne megszűnőben, lásd SZFE. Érdemes lenne az aláíróknak körülnézni a színházigazgatói, tanszék- és intézetvezetői, kiadói igazgatói körökben, hogy vajon hányféle politikai preferenciát, ízlést találnak ott képviselve. Tudom, a kér(d)és költői...

Ez a pár tucat ember, a hatszoros elérhetőségen és az újabb és újabb hatszorosokkal, exponálva, az ország teljességét képes lefedni.
Ha pl. ezek azt mondják, valamiről: LOPÁS, az lopás akkor is, ha senki nem károsodott, semmi nem tűnt el, sőt offshorbe sem ment nyomtalanul, mint ezek elődeinek 72 ezer milliárdos pénzkirablása 1980-2010 között Magyarországról, a Fekete/Soros Co. regnálása alatt.
No, akkor volt Magyarország reformország, a posztszovjet térség példamutató országa.
MA UGYANEZT AKARJÁK, UGYANEZT SZOLGÁLJÁK!
A MAGYAROK JAVAIT, AMINT CSAK LEHET, A TŐKE SZABADSÁGÁRA HIVATKOZVA: IDEGENBEN ELTÜNTETNI...

EZEK - amiket előhozol, többek között - MIND A MAGYARORSZÁG KIFOSZTÁSA NEVŰ SOROS-FILANTRÓPIA RÉSZEI...

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés