Amikor a kereszténységről oktatna Lendvai Ildikó

2019. április 30. 8:21

Trombitás Kristóf
Mandiner
Van itt egy vaskos félreértés, amiben cinkos az egész Nyugat és az elmúlt évtizedekben a cukivá kényszerített Egyház is.

Olyan felemelő tud lenni, amikor az egykori komcsi propagandista felemelt mutatóujjal, arcán mindentudó félmosollyal leckéztet egy teológust a kereszténység mibenlétéről.

Lendvai Ildikó a minap a Facebookon vonta kérdőre Semjén Zsoltot, miután a miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy az Egyház feladata nem az emberbaráti magatartás, hanem az üdvösségre jutás elősegítése.

Ugye egyfelől van itt egy vaskos félreértés, amiben cinkos az egész Nyugat és az elmúlt évtizedekben a cukivá kényszerített Egyház is, megfertőzve a felszabadítási teológiával és más baloldali elhajlással.

Ezek azok a mozgalmak, amelyek Jézusban egy jámbor hippit látnak,

aki lunatikus mosollyal járta a vidéket, gyógyított, mindenkinek a számára megfelelőt mondta és persze mindenekfelett elfogadó volt.

Ugyanezek a gócpontok szeretik azt a hazugságot hinteni, hogy az ókeresztény közösségek valójában korunk egyik első kommunisztikus közegeit alkották. Annyi tévképzetet fel lehet itt sorolni, hogy egyáltalán nem lehet kárhoztatni a korábbi cenzort, ha eltévelyedik a teológiai baklövések sűrűjében.

Nekünk itt most elég annyit tudni, hogy egy ártalmatlan, bolyongó férfitól bízvást nem rettent volna meg a korabeli közeg politikai és vallási vezetése, hogy egy koncepciós perben kivégezzék. Az ártalmatlan szerencsétleneket, akik tömegeket mozgatnak meg, szeretni szokta a hatalom, mert addig sem csinálnak az emberek semmi értelmeset.

Mert Jézus elsősorban minden volt, csak nem toleráns. Egy sor dolog elmondható róla, de a léhaság sem tartozik közéjük. Hadd említsek meg Lendvai Ildikónak néhány jézusi mondatot, ha már a feljelentő énje újfent működésbe lépett. Csak azért, hogy megússza az Úr feddését.

– Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. (Mt 10, 34)

– Most azonban, akinek erszénye van, vigye magával, ugyanúgy tarisznyáját is. Akinek nincs, adja el köntösét és vegyen kardot. (Lk 22, 36)

– Ha valaki nem fogad be titeket és szavatokra nem hallgat, úgy Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak (Mt 10, 14)

– Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta. (Mt 21, 12)

Ez kicsit más képet ad Jézusról, mint a gyerekeket maga köré gyűjtő, vizet borrá változtató-féle megközelítés. Mindkettő ő, és egyik megismerését sem spórolhatjuk meg magunknak.

Elég nagy tragédia, hogy Jézus képét is sikerült eltorzítani,

de rajtunk áll, hogy ezen változtassunk.

„Franciaországban napjainkban rendkívül érdekes módon a katolicizmus visszatérését tapasztaljuk. Érzem ezt a folyamatot anélkül, hogy igazából megérteném. Sokkal kevésbé meghatározó benne a reakciós katolikusok szerepe, mint ahogy azt állítják. Eredetét sokkal inkább abban az áramlatban kell keresnünk, melyet karizmatikus megújulásnak neveztek, amely a pünkösdisták és az evangéliumi keresztények mintájára happeningekké formálta át a miséket, érzelmi túlcsordulásokkal, lelkesedéssel, eksztázissal, háttérbe szorítva az ideológiát és az erkölcsöt.”

A fentieket Houellebecq nyilatkozta nem is olyan régen a Mandineren szemlézett interjújában.

A frissen Becsületrendet elnyert francia író meglátása tűpontos, ami az úgynevezett katolikus megújhodást illeti. A karizmatikus mozgalom valóban azon igyekszik, hogy maximálisan deszakralizálja és protestantizálja a misét, hangoskodással, érzelmi túlfűtöttséggel és egyebekkel. XVI. Benedek pápa remek meglátása volt, hogy minél hangosabb egy misén az emberi szó, mentől nagyobb a zsivaj és a taps, annál inkább halványul a liturgia esszenciája. Aztán, folytatja, ez a vallásos szórakozássá silányult látványosság hamar varázsát veszti a résztvevők számára, mert egy ilyen időtöltés nem versenyezhet a hobbitevékenységek zsúfolt polcaival. 

Ez a karizmatikus mozgalom.

Ahol felvállaltan és büszkén háttérbe kerül az ideológia és az erkölcs, ott nincs megtartó erő. Aki szórakozni és magát kizárólag jól érezni akarja, az valóban nem misére vágyik. És ezzel kapcsolatban hadd idézem egy másik, kiváló teológus, tiszteletreméltó Fulton Sheen érsek gondolatait is. Akik a tanítást és a törvényeket nem a helyükön kezelik, azoknak nem a dogmákkal van bajuk, nem a hitvallással, hanem a parancsolatokkal, mert azokat nem tudják betartani. Nem a Szentháromság tanával kapcsolatban vélnek mást igaznak, csak nem tudják elfogadni az egy testté lett kettő erkölcsiségét.

Nem a tévedhetetlenséggel kapcsolatban van kritikájuk, hanem a fogamzásgátlás tilalmának nehézségével. Nem az Eucharisztia túlságosan befogadhatatlan, hanem a bűnbánat túl sokat követelő.

A locsi-fecsi, kedveskedő, cuki, mosolygós Egyház harmatgyenge és hamis.

Őrizzük meg ezt az utat a több ezer, különféle protestáns felekezet számára.

Nos, amikor az egykori funkcionárius Lendvai Ildikó hülyeséget állít a kereszténységről, akkor pontosan ezekből indul ki, amelyben egyébként a mainstream európai jobboldal is társa.

De térjünk ki még pár mondat erejéig arra is, amit Lendvai Ildikó az inkvizícióról állít, mert abban ugyanúgy fellelhető a kulturális marxizmus hatása, mint mondjuk a keresztes hadjáratok megítélésében.

Az inkvizíciónak (lásd Szilvay Gergely korábbi írásait a témáról) eleve az volt a célja, hogy a perbe fogott embereket megtérítse. Az intézmény eredetileg azért jött létre, hogy a katárok eretnekségének elejét vegye, majd a közel 700 éves muszlim megszállást követően Spanyolországban alkalmazták, hogy ki tudják szűrni azokat a muszlimokat, akik csak névleg lettek katolikusok, kiváltságaik megőrzése miatt, de valójában továbbra is gyakorolták hagyományaikat.

Jellemző momentum az Egyház hozzáállására, hogy amikor Bourgeri Róbert IX. Gergely pápának úgy nyilatkozott meg, hogy célja az eretnekek megégetése, nem pedig megtérítése, a pápa életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Tény, hogy IV. Ince engedélyezte az inkvizíciós eljárásokban a kínzás alkalmazását, de ennek megfelelő értékeléséhez nem feledkezhetünk el pár dologról.

Például arról, hogy a kínzás nem veszélyeztethette a vádlott életét, nem okozhatott maradandó sérülést, egy alkalommal volt használható és csak olyan személy esetében, akiről kétségkívül bebizonyosodott a bűnössége. És ha képesek vagyunk nem visszavetíteni a mai sztenderdeket a fél évezreddel ezelőtti időkre – na nem, mintha nem lennének szerte a világban kínzásos eljárások a mienknél kevésbé szerencsésebb régiókban), ez bizony elég komoly jogbiztonságot jelentett a középkorban.

Még így is alig ismerünk olyan ügyet, ahol használták volna az eljárás során. Bernardo Gui, akit Eco hazugságai miatt szélesebb közönség is ismer, több mint 600 eljárást folytatott le és egyetlen alkalommal került sor kínzásra. Ha Yves Dossat kutatásait vesszük alapul, akkor azt látjuk, hogy az inkvizíció által perbe fogottak mindössze 1 százalékát adták át a világi hatóságok számára és 10-12 százalékuk kapott börtönbüntetést.

Korabeli dokumentumokkal nem igazolható az a katolicizmusellenes propaganda,

amit az elmúlt pár száz évben járattak csúcsra.

Érdemes még kitérni a Spanyolországban alkalmazott inkvizícióra is. Több ezer eset átvizsgálása után megállapítható, hogy az eljárások két (!) százalékában fordult elő kínzás, amelyek rövid ideig tartottak.

Akkoriban a világi hatóságok gyakorlatához képest az inkvizíciós eljárás összehasonlíthatatlanul kiszámíthatóbb, rendszerezettebb és végső soron humánusabb volt.

Azzal az óvatos javaslattal élnék Lendvai Ildikó felé, hogy maradjon azon a terepen, amihez ért, és ne oktasson minket a kereszténységről.

Összesen 235 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Nem volt kommunista. Nem akart semmit elvenni a gazdagoktól, nem küzdött azért, hogy a szegényeket javakhoz juttassa!

Ildikó az egészről nem tud semmit, csak írt valamit nyugdijkiegesziteskent.

Ami az inkvizíciót illeti, nagyon nehezen elválasztható a pápaság államisága és az Isten egyháza.

Én nem kevertem volna ide az inkviziciót, de a cikkel egyetértek. Az egyház sokkal inkább Mindszenty, mint Ferenc. A keresztényi szeretet pedig nem abból áll, hogy szívecskéket dobálunk.

"Azzal az óvatos javaslattal élnék Lendvai Ildikó felé, hogy maradjon azon a terepen, amihez ért, "

Abból kiöregedett.

Az inkvizíció mintegy háromezer embert küldött máglyára. Nem kellett volna,. De némelyik múlt századbeli kivégzőosztag napi teljesítménye is több volt.

Szerintem a kereszténységről mindenkinek lehet véleménye. Még Lendvainak is. A fontos úgyis a gyakorlat. Amint Krisztus is mondja: nem mind jut be a mennyek országába, aki azt mondja, Atyám, Atyám. Vagy Szent János: ne szeressetek szóval és nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.

Lendvai véleménye nem a kereszténységet minősíti, hanem Lendvai kereszténységről alkotott véleményéről árul el sokat. De ha megtagadjuk tőle ezt a véleményalkotást, akkor mi sem mondhatunk semmit a zsidó vagy a muszlim, esetleg a buddhista vallásról.

Még szerencse, hogy viccelsz.

Turgenyev Bazarovjához hasonlítva még felül is értékelsz.

Hogyne lenne a karizmatikus kereszténységnek alternatívája! Például a tradicionalista katolikusság. Az a fogalom pedig nettó szamárság, hogy "liturgikus kereszténység": hogyan létezhet kereszténység liturgia nélkül?! Szerintem gondolkodj még ezen egy kicsit...

Trombitás véleményével a karizmatikus mozgalom tekintetében tökéletesen egyetértek. A karizmatikus kereszténység nem más, mint egy modern, neoprotestáns rajongó mozgalom, mely éppúgy idegen a katolikusságtól, az ortodoxiától, mint ahogy a hagyományos protestantizmustól. Szerencsére ugyanúgy el fog sorvadni, mint minden rajongómozgalom a történelemben, viszont kártevése fölmérhetetlen. Érzelgőssége és puha istenképe miatt gyöngévé tesz minket a liberális és modernista világgal, illetve a hódító iszlámmal szembeni harcban, liturgikus és dogmatikai szempontból pedig a kiüresedés, fölvizezés, a vegytiszta eretnekség képviselője.

És szerinted a kommunisták ezt mondják?

A fogalmi zavaraiddal nem tudok mit kezdeni.

Pedig egészen közel tudnál lenni Jézushoz, akit az Oltáriszentség vételekor, szentáldozáskor magunkhoz veszünk.
Ennél közelebb nem lehetsz Istenhez.

Hát persze, először az életedbe kell beengedned, ahhoz hogy részese lehessél a Szent Eucharisztiának.

Szent Pál nem végzett ilyen liturgiát? Kenyértörésre összegyűltek házaknál.
"A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre."

"Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre.” Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön."

Jézusról alkotott baloldali kép általában úgy jelenik meg, mint a szegények mellett és a gazdagokkal, az adott társadalom vezetőivel szemben fellépő Krisztus képe. Csakhogy a baloldal számára a lényeg a társadalom megváltoztatása, s ez teljesen ellentétben áll Jézussal és tanításával. A baloldal úgy gondolkodik, hogy ha megváltozik a társadalom, megváltoznak az emberek is; míg Jézus a próféták nyomán azt mondja, hogy keressétek először Isten országát, és térjetek meg – tehát ez a tanítás épp ellenkező logikával működik. Az igazságosság a baloldalon a javak kikényszerített egyenlő elosztását jelenti, míg a keresztény (és az ókori) felfogásban azt, hogy mindenki azt kapja, ami jár neki. A prófétáknál az igazságos ítéletről van szó, nem újraelosztásról. A korai keresztény gyakorlat sem "kommunista", hanem inkább kommunitárius, de a lényeg: nem külső kényszer miatt mondtak le javaikról.

A baloldali szolidaritás jellegzetessége, hogy anyagelvű: mindenkinek jár a plazmatévé; míg a keresztény hozzáállásban a gondviselésben való bizalom és az anyagiaktól való függetlenség a meghatározó. A mai kor szegénye nem feltétlenül jó erkölcsi értelemben, hiszen ugyanolyan anyagelvű, mint sok vagyonosabb. Ugyan nincs ilyen-olyan státusszimbóluma – de szeretné, ha lenne. Akár el is veszi azokat: a fosztogatások során például tipikusan nem kenyeret szokták ellopni...

A kereszténység üzenete viszont mindenkinek ugyanaz: nem az a lényeg, hogy mekkora vagyonod van (lásd: Szent Ferenc). A gazdagokkal szembeni keresztény kritika lényege az, hogy az anyag uralkodik rajtuk – de ehhez , hogy valaki felett az anyag és az anyagiak uralkodjanak, nem kell feltétlenül gazdagnak lenni. A baloldali szolidaritás viszont pont valami olyasmit akar, hogy mindenkin uralkodhasson az anyag: minden földi vágy teljesüljön. Így aki Jézust a baloldal előképének tekinti, az felszínes, fogalmi látszategyezésekre épít ahelyett, hogy a lényeget vizsgálná.

Mit is mondott Jézus a szegényekről? A betániai megkenés elbeszélésénél (Mk 14, 3-9, Mt 26, 6-12, Jn 02, 1-11) Jézus egy leprás házában vendégeskedik, ahol egy asszony drága kenetet visz oda hozzá (a kenet annyit ért, amennyiből egy család egy évig megélt volna). A kenettel megkente Jézus fejét (máshol a lábát), amire méltatlankodás támad (János szerint Júdás méltatlankodik): Mire volt jó így elpazarolni ezt a kenetet? Ezt az olajat el lehetett volna adni több mint háromszáz dénárért, és odaadni a szegényeknek. Vagy , ugye, lehetett volna venni belőle egy csomó inkubátort. De Jézus nem populista: "Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Szegények ugyanis mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek." Szóval Jézus nem gondolja, hogy valaha föl lehet számolni teljesen a szegénységet. A méltóságuk és a megsegítésük mellett viszont kiáll. Realista.

Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt.

Nem tudnál úgy beszélgetni, hogy közben ne légy közönséges?

Válaszok:
Sulammit | 2019. április 30. 14:03

Azt olvastad, amikor megjelent Mindszenty bíboros úr cellájában?

Bocsi, de még nem válaszoltam neked. Ez nem olyan téma, amit az ember csak úgy secc-pecc leír, hanem sokkal komolyabb.
Nem akarok olyan választ adni, ami maszatolás, hanem olyat, ami elgondolkodtat mindkettőnket.

Az Isten halhatalan a császáruk meghalt, de nem támadt fel.
Most csak ennyire tellett, bocsi! :)

Válaszok:
Sulammit | 2019. április 30. 14:02

Ahogyan most te is ezt teszed.

És azt is mondja neked Jézus, hogy folyamatosan kritizáld, beleköss a katolikusokba? Mert ezt teszed évek óta.
Azt is mondja neked Jézus, hogy magyarázd félre a tanításomat?
Mert folyamatosan ezt teszed évek óta.

Mi nem azért megyünk szentmisére, hogy ott történjen valami, hanem azért mert ezt hagyta ránk Jézus.
Minden egyes szentmisében ma is ugyanaz a Krisztus maga végzi az áldozat bemutatását, mint azon a nagycsütörtöki estén, mégpedig ugyanazt az áldozatot mutatja be, mint azon az estén.

A mi vallásunknak van oltára, az oltárnak van áldozatot bemutató papja és van áldozat az oltáron: maga az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűneit.

Nem mi vagyunk a főszereplők, hanem Jézus. Vagyis a mi szentmisénkben is "történik valami".

Neked azt mondja, hogy "jól van..."
Mi azt mondjuk, hogy: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim,hogy sokszor és sokat vétkeztem:
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással:
mellünket verve mondjuk:
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

Az a probléma nálad, hogy az iskoláidat, gondolom felsőfokút elvégezted, de a hittanban, hit ismeretében megrekedtél valahol az ált. iskolás szinten. És ez így bizony ambivalens.

Miért a japánok nem ugyanúgy hitték, hogy a császáruk isten, ahogy a görög-római vallásban a császárokról? De!

Nagyon betaláltam? Szegénykém!

És neked milyen morálod van, amikor vallási, keresztény jézusi témánál trágárkodsz?

Nem fog kihalni, meg fog újulni. Olvasod te az Újszövetséget?

Természetesen, nem, hogy nem helyénvaló, de egyenesen, torz gondolkodásra vall.

Hát nem csodálatos, hogy Izrael egy Isten hitű a körülötte lévő sok isten hitű nép között?

Majdnem 8 milliárd az emberiség.
Ha van, akkor meg te.

Dehogynem, az. Nincs benne semmi ellentmondás.
Ő elég sokat olvassa, tudnia kéne.

Beszélt ezekről a dolgokról?

Akkor mégsem volt kommunista forradalmár?

Jézus nem akart földi hatalmat szerezni, az ő országa nem e világról való. Valami ilyesmit mondott. Nem harcolt a társadalmi egyenlőség megteremtéséért, Marx és a kommunista forradalmárok pedig nem a túlvilági hatalom megszerzését tűzte zászlajára. Szerintem. De várom a cáfolatot!

De lehet. Ő is Isten teremtménye, még, ha most nem is hiszi.

De lehet. Ő is Isten teremtménye, még, ha most nem is hiszi.

De lehet. Ő is Isten teremtménye, még, ha most nem is hiszi.

De lehet. Ő is Isten teremtménye, még, ha most nem is hiszi.

És ez miért hihetetlen neked?
A hívő ember meg szokta beszélni a dolgait Istennel.

József Attila Istenem

Egy fenét. Ti szemezgettek, meg akartok érteni szövegkörnyezetéből logikájából kivetkőztetett mondatokat. Mi nem szemezgetünk, hanem használjuk a talentumot amit az Isten adott nekünk. Kinek mit. Nem bolondok vagyunk, mint ti képzelitek, hanem keresztények. Családfőként, anyaként, gyárosként, más és más feladatod van, de azt ott kell megtenned. A gyárosnak pl. felelőssége van a dolgozóiért. A kormányfőnek az országáért. Az apának és az anyának a családja biztonságáért. Egy ugyanaz a cselekedet lehet jótétemény és lehet bűn is. A vagyon gyűjtése is lehet bűn és lehet erény is, ahogyan minden más is.

Neked is csak azt tudom mondani, hogy Jézus mondatait kiragadva a szövegkörnyezetéből nem lehet értelmezni.
Mert akkor ilyen hülyeség jön ki belőle.

Egy piros pont neked!

Egy fenét! A katolikus Egyház, nem szeretetszolgálat. Jézus sem etetett meg mindenkit, csak a hallgatóit és őket is csak azért mert elhúzódott a tanítása, beszéde. Nem osztogatott kenyeret amerre ment, nem gyógyított meg mindenkit, mert nem ez volt a feladata.
Jézus programbeszéde, Isten országának hirdetése.

„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?” „Az tetszik Istennek – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.” De ők így folytatták: „Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.” Jézus erre azt mondta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.” Erre így szóltak hozzá: „Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!” „Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
Jn 6,26-35

Amikor Jézus meghallotta ezt, visszavonult onnan bárkán egy puszta helyre, egyedül. A tömegek tudomást szereztek erről és követték őt gyalog a városokból. Mikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, odamentek hozzá a tanítványok és azt mondták neki: »Sivár ez a hely és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy a falvakba menjenek és ennivalót vegyenek maguknak.« Jézus azonban azt mondta nekik: »Nincs rá szükség, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni....Mt 14,21-kk

Voltam már többször latin misén a belvárosiban.
Egy atya elhívott latin gyászmisére is a Szent Mihályba.

Az Egyház mi vagyunk! Az katolikus egyház nem a kormány kiszolgálója. Pontosan, a kormányok jönnek mennek az egyház marad a helyén, és nem billeg jobbra vagy balra.

Ne beszélj már marhaságokat! Azt hiszed, hogy csak azok a papok segítenek a szegényeken akiket látsz a TV-ben?
Mindegyik pap segít a szegényeken, minden templomközösségben van karitasz.
Egyáltalán mit tudsz te az Egyházról? Hova jársz templomba?

Nem segíthetek az agybajodon. Te nemhogy nem vagy katolikus, mint ahogyan a napokban állítottad, de hívő keresztény sem vagy.

Belőled meg a hülyekígyó beszél!

Te nem jársz templomba, habár katolikusnak hazudtad magad.

Szent István bazilika:
10:00 - Nagymise (Latin nyelven / szeptembertől -július végéig terjedő időszakban.)

Ne hazudj! Évek óta válaszolunk a sületlen kérdéseidre. Mindre. De arról nem mi tehetünk, ha a legegyszerűbb tanítást sem tudod felfogni. Ehelyett mindig terelsz, maszatolsz.

"követtek el" mégsem vagy katolikus?

Mi ebben a vicces neked? Az Egyház a tagjaiból áll. Ezt nem tudtad?

Én Izrael történelméről beszélek, amely nemcsak természetes események egymásutáni sorozata és nem is magyarázható minden részletében a történeti események természetes kapcsolódásával.
Izrael vallási géniusza elsősorban monoteista Jahve hite, vallástörténetileg megmagyarázhatatlan, főleg, ha a konkrét történeti szituációkkal együtt nézzük. Csak abban a feleletben találunk magyarázatot, amelyet maga Izrael is adott a létére, azt mondta, hogy: "Itt Isten szava szólott."
Emberileg nézve ugyanis más módon kellett volna Izrael életének és vallásos arculatának alakulni, amint ez a többi népeknél megfigyelhető.
Az igazságot kereső ember kénytelen kimondani Izrael történelmét szemlélve, egy isteni terv kibontakozását látom magam előtt.

Ami pedig a svájciakat illeti, a gazdag ember hajlamos elfelejtkezni Istenről és magának tulajdonítani mindent, minden földi jót.
Azt ugye tudod, hogy a svájciak miből élnek ilyen jól.
Belőletek, a ti pénzetekből.

"az garantált, hogy csak és kizárólag a hited szerint fog veled bánni, mert..."
Na ne mond!
Mit gondolsz a Irgalmas szamaritánus példabeszédben a papnak és a levitának nem volt hite? De volt hite, csak cselekedete nem volt.
A végítéletnél, amikor Jézus azt mondja, hogy "éheztem, de nem adtatok ennem stb. Mit hiányol Jézus? Az irgalmasság cselekedeteit.
A Jakab levélben mit olvashatsz? Téged idézve, csakhogy most rád vonatkoztatva.
Mindenesetre a Jakab levelet olvasgathatnád egy kicsit..

Tett nélkül a hit nem élő.
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite?
Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek. Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra? Láthatod, hogy hite működött tetteiben és tettei tették teljessé a hitét. Így teljesült az Írás szava: „Ábrahám hitt Istennek, ez megigazulására vált” és: „Isten barátjának” nevezték. Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. Ugyanígy a parázna Rácháb is nem a tettek által igazult-e meg, amikor menedéket adott a hírszerzőknek, s aztán más úton engedte őket tovább? Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül." Jakab 2,14-25

Ez arról jutott az eszedbe, hogy ismét nem sikerült a Szentírást helyesen értelmezned?
Na nem baj, a tanítványok sem mindig értették.

Egyik helyen sem. A tisztítóba megyek előbb, aztán a mennyországba szeretnék, akarok. A harmadik alternatíva szóba sem jöhet.

Bizony, hogy nem én, az idézett részeket, ugyanis nem én írtam, láthatod a forrást.

Mert meg sem érti, hogy mit írtam, csak Orbánozik ezerrel, na meg a katolikusokat, keresztényeket engem szid, na meg kioktat minden kormánypártit. Valóban egy primitív, kisstílű troll.

Jól tudod, hogy katolikus vagyok. Szent Pál, így a katolikus tanítás szerint van tisztítótűz. Tehát előbb odamegyek.
Tartsd tiszteletben mások vallását.
A pokolba csak tudva és akarva lehet bejutni.
Én a mennyországot választom. Ne az enyémre legyen gondod.
Te vajon mikor fogsz?

Csakhogy én nem az egész világ pénzéről beszéltem. Remélem te, érted. Mert látom, hogy zsoltkomnak ürügy volt arra, hogy egy jót Orbánozzon, szokása szerint.

Zsidó vagyonok Svájcban: Aranyláz

Svájc - tüchtig, bombabiztos kis közép-európai mintaállam, amely népszavazást tart a kantonok fodrásznőinek hajszínéről, és amelynek történelmében több a lyuk, mint egy átlagos ementáli sajtban. Svájc a második világháború idején visszaküldött úgy harmincezer menekülő zsidót a határról, mondván, das Boot ist voll, megtelt a csónak, értsd: a bennszülöttek hócipője holmi jöttment idegenekkel. Az 1945 utáni gazdasági csodához persze jól jött a zsidók pénze - még ha gyilkosaik rakták is azt a széfbe.

https://magyarnarancs.hu/belpo..

A gyilkosoknak fizették ki az áldozatok életbiztosítását

Új dokumentumok bizonyítják: Svájc egyaránt pom­pásan keresett a nácikon és a holocaust áldozatain. A svájci számlákon és széfekben még mindig óriási zsidó vagyonok hevernek, amelyeknek tulajdono­sait megölték. Azokat az embereket, akik a sajátjukat akarták, mint pimasz követelőzőket évtizedeken át elutasították.

https://www.szombat.org/archiv..

Évekkel később kiderült, hogy az újonnan nyitott bankszámlák közül hárommillió egyszerűen megszűnt. „Eltüntek és elégették őket. Eltüntették a bizonyítékokat” – közölte a felperesek ügyvédje, a nemzetközi jogra specializálódott Roland Roth, aki az izraeli károsultakat képviselve perelte be a svájci bankokat – írja a Haaretz című izraeli napilap.

https://mult-kor.hu/20120509_p..

Tudva és akarva, mert Isten senkire nem erőszakolja rá a szeretetét és az üdvösséget. Mint például zsoltkomra, ha addig meg nem gondolja magát. Hiszen azt írta, hogy neki nem kell a mennyország, ott csak unatkozna, nem kell az örök élet. Akkor viszont ő a poklot választja, ami szintén örök, örök büntetés.
Legyen neki a hite szerint.

Szóval a megátalkodottak kerülnek a pokolba, véletlenül nem lehet odapottyanni, nincs véletlen elkárhozás és az örök büntetést nem is lehet tragédiának nevezni.
Akkor beszélhetnénk tragédiáról, ha az embert minden igyekezete és jószándéka ellenére éri a csapás. Viszont a bűn a felismert rossznak a jó elé helyezése, amiben mindig benne van a mások jogának a csorbítása is.
A halálos bűn nem tévedés, nem egy gyerekes csínytevés, nem egy botlás, hanem tudatos sértés vagy mulasztás, mégpedig súlyos dologban. A megátalkodottság, tudatos gonoszság.
A teremtmény egész egyéniségét beleviszi a döntésébe.
Aki Istent élete utolsó pillanatáig elutasítja. Kerényi atya, aki a kórházakat járja, az onkológiától az elfekvőkig azt írta a könyvében, hogy még hitetlennel nem találkozott.
És az irgalmas Isten az utolsó pillanatig vár.
A katolikus Egyház sosem nyilatkozott, hogy kik és hányan kerülnek oda.

Nem eretneknek bélyegeztük, hanem eretnekek voltak.
Ha tanultál egyháztörténet, akkor tudnod kell.

Szerintem nem vagy eretnek.
Hiszed és vallod Szentháromságot, hirdeted az Evangéliumot.
Az eretnekség többféle.
Azt, hogy ki üdvözül és ki nem, ha nem miért nem, ezt Isten dolga megítélni. Nem játszom bírót.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés