A Nyugat öngyilkos forradalmáról

2017. február 1. 8:44

Filemon Norbert
Mandiner
Egy több évszázados forradalmi folyamat ásta alá, bontotta le a trón és oltár szövetségét. Ez a forradalom a nyugati civilizáció metafizikai öngyilkossága.

Filemon Norbert írása

Nyitókép: Caspar David Friedrich: Abtei im Eichwald

 

Vajon miért nyújt szánalmas teljesítményt a bevándorlás kezelésében Nyugat-Európa? Miért hever romokban öntudata? Miért veszítette el termékenységét? Miért egy boldogtalan és döntésképtelen hely?

Egy kortárs ellenforradalmár alighanem így válaszolna: mert Jézus Krisztus nélkül nincs stabilitás. A Katolikus Egyház nélkül nincs nyugati civilizáció.

A hagyományos katolikus értelmezéssel összhangban álló szemlélet szerint a kereszténység befolyását egy forradalmi folyamat ásta alá, amely lépésről lépésre bontotta le a trón és oltár szövetségét.

Ez a forradalom a nyugati civilizáció metafizikai öngyilkossága.

Ennek az öngyilkos forradalomnak a motorja az emberben egyre inkább elhatalmasodó gőg és érzékiség. Előbbi az alázattal ellentétes. Minden felsőbbség rossz, legyen inkább mindenki egyenlő. Utóbbi a mértékletesség erényével áll szemben. Legyen minden szabad.

A humanizmus Isten és a katolikus hit primátusa helyett az embert tette a gondolkodás legfontosabb viszonyítási pontjává. Ennek talaján kapott erőre Luther határozott, egyértelmű, de téves világnézete.

Krisztus igen, Egyház nem.

A XVI. században fellépő reformátorok új tanaikkal a katolicizmus szívébe találtak: rést ütöttek a változtathatatlan hit és tekintély pápaságban kifejeződő egységén. Amíg az anglikánok a pápai hivatal intézményére, a lutheránusok a főpapsági hierarchiára mondtak nemet, addig a kvéker és leveller teológiába már a lelkészi hierarchia sem fért bele.

Az egyetemes egyház monarchikus természetének megkérdőjelezése miatt többé nem érvényesülhetett az egy nyáj és egy pásztor egysége. Számos hitújító elvetette az Istenért önként vállalt szüzességet, megengedte a házasság felbontását és szükségesnek látta az egyházi vagyon felosztását. Mindennek koronázott királya VIII. Henrik. Egyes hitágazatokban helyet kaptak liberális és kommunisztikus elemek is. Ez utóbbi első hallásra megdöbbentőnek tűnik. Remek példa erre a magát királlyá kikiáltó Jan Bockelson münsteri uralma. Többnejűséggel és teljes vagyoni egyenlőséggel. Elvégre elérkezett az Új Jeruzsálem.

Európa egyharmada rövidesen protestánssá lett. Ekkor még mindkét fél töretlenül vallotta hite objektivitását, így az egyes világi érdekek és az új dogmák elegye hosszú és véres polgárháborúkhoz vezetett.

Ha hit és erkölcs dolgában nincs tévedhetetlen tekintély, akkor idővel a politikai és társadalmi rend felépítésének módja is szabad értelmezés tárgya lesz.

Így az áradat nem állt meg.

„Az emberiség nem lesz szabad, amíg az utolsó királyt meg nem fojtják az utolsó pap belei.”

Bájos, igaz? Denis Diderot összefoglalja a liberális forradalom alapvető motívumát, amelyet a janzenizmussal és gallikanizmussal átitatott XVIII. század hozott el. Jansen követőire nagy hatást gyakoroltak Kálvin hittételei. Hamarosan természetes szövetségesre találnak a pápai hatalomtól független francia egyházért dolgozó gallikánokban. Látható, hogy a pápaság és papság ellen indított offenzíva után a csapás iránya a királyság és a nemesség lett. Ragadós volt az angol példa, a francia király feje is porba hullt. Vendée parasztjai is megtapasztalták a tomboló forradalmi terrort. Ráadásul François-Noël Babeuf nézeteire Lenin elvtárs is büszke lehetne. Egyre népszerűbb a szubjektivizmus. Kicsit neked is igazad van, kicsit nekem is igazam van.

A korszak vezéralakjai egyébiránt rajongtak a deizmusért is.

Isten igen, Krisztus nem.

A harmadik, de korántsem végső állomás a kommunizmusban (1917) testesült meg. Minden a mindenkié. Célkeresztbe ezúttal kiemelten a polgárság került. A bolsevik emberszeretetről a cári család is tudna mesélni.

Ekkor már többnyire az ateizmus dívik.

Isten halott, talán soha nem is létezett.

Nem csoda, hogy XVI. Gergely, IX. Piusz és XIII. Leó pápa enciklikáiban élesen elítélik a forradalmi eszméket és mozgalmakat.

Róma szokásához híven missziók indításával igyekezett orvosolni az elszenvedett veszteségeit, de hamar a modernizmus belső eretnekségével kellett leszámolnia. Sokáig úgy tűnt, ezt a feladatot Szent X. Piusz pápa megoldotta briliáns jobbegyenesével. Ugyanis a Pascendi dominici gregis (1907) körlevél darabjaira szedte a modernista dogmafejlődés teóriáját. Ennek központi gondolata, hogy idővel a hittételek lényegükben megváltozhatnak. Régen 2+2=4 volt, ma 2+2=5. És mindkettő rendben van. Nos, a kiütés tényét illetően a második vatikáni zsinat óta akadnak kétkedők. Szerintük az ellenfélre csak rászámoltak, de a meccs még nem ért véget. Sőt manapság nagyon fájdalmas lenne a pontozólapokra pillantani…

Ha minden viszonylagos, még az engem körülvevő világ is. Akkor úgy viselkedhetek, ahogy akarok. Minimális értelem, maximális érzelem. Nincs már Mózes. Nincs tízparancsolat. Ha van, a szöveg kontextusa úgy is velem változik.

A negyedik stációban a viharos XX. század kultúrmarxizmusa világra hozta a szexuális forradalmat. A házasságon kívüli szexualitás is a norma része lett. A homoszexuális aktus is. A lényeg, hogy élvezd. A modern fogamzásgátlók elterjedésével kényelmessé vált a felelőtlenség. Ha mégis létrejön a nem kívánt élet, akkor sincs probléma. Végső megoldást nyújt a magzatgyilkosság. Érdekes, hogy az abortusz pártfogói ritkán maradnak ki a fókabébik védelmében indított keresztes hadjáratokból. A baj már nem kicsi.

Az ember ösztönlény.

Az embert előbb-utóbb kiégeti a futó viszonyok sorozata. Nem sikerül házassági kapcsolatra lépni senkivel. A teremtés koronájának a gyereknevelés édes terhe helyett kutyasétáltatással kell beérnie. Nem gond. A meggyengült nemzetállamokra jellemző demográfiai vákuumot örömmel betöltik majd az iszlám hívei.

A szárnyait próbálgató ötödik forradalomban eljöhet a totális képzelet világa. A mindenható technológia elsőbbsége a hagyományos bölcsesség felett. Ahol szakértők, természettudósok és a lélek mérnökei mutatnak utat.

Szerintük a férfi és a nő felcserélhetők. Az emberi természet újraalkotható. Reggel kislány vagyok, délután nagyfiú, este Apache helikopter. A valóság józanságát ütközetre kényszeríti a tökéletes szabadság és egyenlőség utópisztikus világa. A határok nélküli fantázia elsöprő diadala.

Az ember Isten.

Mit lehet még tenni?

Európa csak egy módon lendülhet ellentámadásba. Vissza kell térnie az elűzött királyhoz, akit leköpve az út szélén hagyott.

A forradalom és ellenforradalom kérdéskörével sokan foglalkoztak. A teljesség igénye nélkül: Donoso Cortés, Joseph de Maistre, Henri Delassus, Plinio Corrêa de Oliveira, Molnár Tamás. Az irányzat képviselői az ember végső céljának az örök boldogságot tekintik. Az Egyházzal együtt hirdetik: Salus animarum suprema lex.

A lelkek üdvössége a legfőbb törvény. Ezért vívják belső és külső harcukat a forradalommal. Borúlátó táboruk most talán megkönnyebbülve csettinthet.

Molnár Tamás írja:

„Civilizációnknak kétségkívül vége lesz azon a napon, amikor a Katolikus Egyház és az Egyesült Államok csatlakozik a forradalomhoz.”

Manapság, évtizedek óta először az Egyházon belül olyan püspökök, mint Raymond Burke és Athanasius Schneider nyíltan ellenállnak a progresszív erőknek. Az Amerikai Egyesült Államokban pedig megroppant a politikai korrektség atombiztosnak hitt egyeduralma.

*

A következő időszakban a fent felvázolt, egymásra épülő történelmi fejleményeket fogom kibontani cikksorozatomban.

Összesen 268 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A Szentháromság léte egyszerre rejtett és nyilván-való . Mivel rejtett , sokan nem létezőnek tekintik / rejtett , hiszen a saját végtelen léte csakis az övé , senki nem uralkodhat felette / . Viszont nyilván-való is , mert a teremtett világban , az Ószövetségben , Jézusban és az egyházban , illetve a mindennapokban is , szabadon-ingyenesen ajándékozóként megmutatkozik . Ezért van , hogy az ember a feltétlen bűvkörében él : például , az összes ateista mozgalom is abszolútnak tekinti magát , nem-bevallottan is pótistent játszik . A keresztény hit az élet egyetlen megoldása , mert egyszerre elkötelezett a Szentháromság abszolút léte , az ember és a világ mellett . Ezt kell minden hívőnek nagyon tudatosan képviselnie .

Ha nem olvasta , miért értékeli ?

Válaszok:
ancilla | 2017. február 1. 10:17

Így van : ha nincs Isten , akkor minden ember a "legfőbb lény" , s ebből - Isten nélkül - "mindenki harca lesz mindenki ellen" / Thomas Hobbes / . S a káoszból mindig kitermelődik az erős kéz , a diktatúra . Vagy nyíltan , vagy rejtettebb módon , a liberális diktatúrában / ahol jaj az "illiberálisoknak" / .

Lutherrel is az a baj , hogy olyat nem szabad mondani , hogy "egyház így nem" . Ugyanis Jézus egyetlen egyházat alapított , a bűnösök szent egyházát . Az egyház igazi reformátorai nem azok , aki egyházszakadást idéznek elő , hanem a szentek , akik hűségesen bent maradnak az egyetlen-szent-jézusi , de a bűnösök által bűnössé is tett egyházban , de szeretettel jobban valósítják a hitet , mint azok , akiket kritizálnak .

Máshol kissé ellentmond fenti írásának: "...hazámon kívül Németország kultúráját, történelemét becsülöm legtöbbre. Minőségileg és mennyiségileg is Európa vezető népének tartom." (Filemon Norbert)

A liberalizmus potenciális anarchia .

1.Ha bírálja a szentháromság-tant , akkor legyen szíves , vázolja itt röviden az egység és sokféleség problémáját...
2. Minden vallás az egyetlen igaz vallás , a krisztusi-szentháromságos nyomában jár , azt próbálja valahogy megközelíteni . Minden - antropológiailag is korrekt - vallás tehát tiszteletre méltó , de nem éri utol Krisztust , aki eredeti / Jn 1.1 / .
3. A személyes döntésről majd mindenki számot ad Jézusnak .

Egy dolog bizonyos: Krisztus tanai (akár Istengyerek, akár erkülcsi zseni volt) Egyfajta egyensúlyt jelentett az emberek rossz tulajdonságainak a fékentartásában azzal, hogy legalább törekedtek az emberek azokat korlátozni.(A királytól a közemberig, mert az ítélőszék elött mindenki egyforma)

A hit visszaszorulásával, ennek a törekvésnek a fokozatos és egyre erősebb eltűnésével és ezzel a közmorál romlásával a szilárd alapok eltűntek az emberek életéből. Az éppen aktuális irányzatok pedig az erkölcsi alapok nélkül nem a boldogság és a szabadság felé vezetik az embereket, hanem a boldogtalanség és az önmegsemmisítés felé. (Mert az ember társas lény, magában boldogtalan és életképtelen.)

A szerző fényévekkel okosabbnak tűnik nálad, úgyhogy nem ártana az alázatot gyakorolnod ebben a kérdésben a gyengécske bon mot-k pufogtatása helyett. Kivételesen...

A marxisták minden t tudnak, anélkül is, hogy elolvasnák a vonatkozó írásokat. Objektíve, tetszik tudni? Marx lelke bennük.

Válaszok:
péterx | 2017. február 1. 20:56

Nem lehet mindenki annyira tökéletesen művelt protestáns értelmiségi,,, légy elnéző, plz!

Ja, a "szelíd" jelző kimaradt a jellemzésből, elnézést - felületes voltam.

Az én családom ugyan a "téves úton járó" elvileg Luther tanai alapján működő egyház tagjaként vallásgyakorló, de nagyjából egyetértek a cikkel és kíváncsian várom a folytatást.

Tisztelem a katolikusok hitét, de nekem teljesen jó a sajátom és gondolom, sokan vannak még így ezzel.
Szóval, a protestánsokat ki kéne hagyni, mint a fellazulást tévtanaikkal kezdeményezőket.

A nyugati, valaha keresztyén vallásokat gyakorló civilizáció megroppant, önmagát fönntartani képtelenné vált és ennek oka akármilyen hihetetlen, de a társadalmak tömeges elfordulása is lehet Istentől, az Isten törvényeinek ismert társadalmi együttélési szabályoktól.

Ami elmúlt, elmúlt, nem hinném, h. visszajönne. Nagyon sok múlik a lelkészeken, sőt, az egyházak vezetésén. A norvégok, svédek valami fura útra tértek.
Ez egy átmeneti kornak tűnik.

II. János Pál mondta valamikor, h. az egyházat leginkább a papsága tudja szétroncsolni. Ez így is van.

Szerencsémre sok nagyon jó lelkésszel találkoztam hosszú életem folyamán.

Válaszok:
Teknős | 2017. február 1. 20:00

Ezen logika szerint, ha valaki okosan ír/beszél, akkor azt tekinthetjük a sátán megnyilvánulásának?

Aki a végtelen lét , mint a Szentháromság , azt nem lehet "kinőni" . Minden ember kapott tőle állásfoglalási lehetőséget , az ember megkérdezett lény . Az idők végén jön majd az UTOLSÓ ítélet , az Istené . Az Úr Jézust meggyalázták-kiröhögték a kereszten , azután feltámadt...Ez az ítélet . Én szóltam !

Nem csinálta meg az egység-sokféleség kifejtését , ezért locsog felelőtlenül .

Nincs igaza : van apostoli szukcesszió..

Válaszok:
péterx | 2017. február 1. 12:05

1.Nem : az eleje a sokféleség-egység kifejtés .
2.Az egész Újszövetség az Atya-Fiú-Szentlélek valóságról szól . Nem tudta ? Húha...

Na , ebből látni , hogy nem érti , mit írtam...

Válaszok:
péterx | 2017. február 1. 12:06

Címzett : Stenonis .

Ez tényszerűen nem így van...

1.Oldja meg a feladatát ...
2. Már írtam : az EGÉSZ róla szól ! Nehéz felfognia ?

Tényszerűen úgy van , hogy az egyházban soha nem volt vita Szentháromság létéről ! Hát ebből él , ezt tapsztalta , ezt értette kezdettől fogva, s enélkül el sem indult volna a kereszténység . A tévtanok ellen lépett fel Nicea...

Itt most az egyház hitéről van szó : az egyház ismeri a hitét , KEZDETTŐL , JÉZUSTÓL fogva. Éli a hitét . Ha ettől a kezdeti-eredetitől elhajló tanítás lépett fel , AKKOR megfogalmazta hitet , azzal a tévtannal szemben . Ön azt állítja , hogy az egyház alkudozik a hitről , egyezkedik . Ez pedig nem így van , az előbb mondottak értelmében .

Nem érti : Jézus 12 apostola hirdette a hitet és annak tartalmát . Ők a Tanítóhivatal , mert őket tanította az Úr . Ezért ez a hit a norma . Ha bárki ezt nem fogadja el , azt nem "kirekesztik" , hanem egyszerűen megállapitják , hogy nem Jézus tanítását hirdeti .

"Csik-csuki" nincs , eredeti-osztatlan-krisztusi-apostoli tanítás mint norma van . Ez máig is érvényes , és az idők végéig érvényes . Aki ezt nem fogadja el , az vallja be becsületesen , hogy van egy maszek , senkire sem kötelező hittani véleménye...

A 12 apostol együtt élt Jézussal , s ők hirdették és tanították hitelesen őt . Aki ezt elfogadja , keresztény , aki meg nem, az nem hívő .

Például : nincsen rózsa tövis nélkül . A betűt érti , vagy az értelmét ? Vagy : megeszlek , te gyerek ! A betűt érti , vagy az értelmét ?...Harmadik példa : felveszem a kesztyűt . A betűt érti , vagy az értelmét ? Counter fórumtárs már egy életre megsértődött rám , amikor heremeneutikai kurzust javasoltam neki . Ön ne sértődjön meg...

Ugye , ismeri Saul damaszkuszi találkozását Jézussal ?...Az ApCsel kétszer is leírja .

Katolikhosz=egyetemes . Mert : Jézus nem csak zsidó volt , hanem ember...

" A mózesi tízparancsolat manapság kezd elfelejtődni,
mert "mindent szabad" társadalomban élünk. "

1. A magyarok többsége, nagy többsége nem is olvasta a Tízparancsolatot, de ez az EU-ra is elmondható.
2. Aki olvasta, nem mindenki értelmezte.
3. Aki értelmezte, nem mindenki igyekszik ahhoz igazítani az életvezetését.
Marad cca 10%-nyi ember Európában, aki a Tízparancsolatot vezetőként tiszteli.
De inkább 5% az a 10.
Márpedig a Tízparancsolat nélküli élet olyan, mint hajózni helyzetjelző műszerek nélkül, folyamatosan felhőkkel borított ég alatt.
Akkor: mit várunk, mit várhatunk, egyáltalán várhatunk-e bármit?
Már a hajónk széthullásának időpontján kívül?

"A tolerancián alapuló ősi pogány vallások szinte mindegyike, tiszteletben tartotta a más vallásokat, világképeket, kultúrákat, és még a természet tiszteletét is tartalmazták, azon az alapon, hogy az ember nem Isten kiválasztott helytartója a Földön, amelyet az embernek szabad rablás céljából átadott, hanem az ember a természetnek csak egy részecskéje, és köteles annak a törvényeit betartani, és csak annyit elvenni ebből, amennyi a puszta létfenntartásához szükséges, és ne többet." - írod. Megerősítem, a következővel:

"Anonymus Gesta Hungarorumában így ír Árpád vezérről a Zalán bolgár fejedelem elleni sorsdöntő ütközet reggelén:

“Árpád vezér, akinek a mindenség Istene volt a segítője, felövezte fegyvereit, felállította a csatarendet, azután könnyhullatva imádkozott Istenhez.”

A Képes Krónika, a Budai Krónika és Thuróczy János Krónikája, melyeknek idevágó részei egy közös szent László korabeli forrásból származó, szószerinti átvételek, egybehangzóan így adják elő a honfoglalás megkezdését:

“Árpád népe között megtöltötte ivókürtjét a Duna vizéből (amit Kusid hozott neki előzetes szemléje után), és mind a magyarok előtt ama kürtre a mindenható Isten kegyelmét kérte:

adja nekik az Úr ezt a földet mindörökre. Szavainak végeztével minden magyar felkiáltott: Isten, Isten, Isten! – háromszor egymásután.

Innen eredt ez a szokás, és meg is maradt mindmáig a magyaroknál.” ""Őseink Istentől kapott rendbe szedő és rendfenntartó küldetésüket rendkívül komolyan vették. Anonymus kihangsúlyozza Gesta Hungarorumában, az első fennmaradt összefüggő magyar történelmi munkában, hogy a honfoglaló magyarság Árpád fejedelem vezérletével 895 őszén azért lépett át a Kárpátok hágóin, hogy ősi örökségét ismét birtokába vegye és itt Atilla király országát helyreállítsa.

A Kárpát–medencét és a környező térséget is felölelő középkori magyar birodalom tehát az egy igaz Istentől nyert megbízatás eredményeként jött létre és állt fent.

A kereszténység felvétele tehát nem okozott törést ebben az Istentől kapott feladatban, sőt megszentelte és megerősítette azt. A magyar királyokat Európa valamennyi királyánál egy fokkal magasabbra emelő apostoli királyi cím, melynek szimbóluma a kettős kereszt volt, mind ennek az isteni küldetésnek a keresztény egyház által hivatalosan is elismert megerősítői voltak.

Ezért van az, hogy Anonymus – aki nem volt akárki, mert fiatal korában a párizsi egyetemen tanult és gesztájából kitűnően előkelő honfoglaló nemzetség sarja volt – az Emese álma néven ismert monda részletes ecsetelésével habozás nélkül isteni eredetűnek mondja Álmost, aki “pogány létére elnyerte a Szentlélek ajándékát”, és Árpád vezér győzelmi sorozatát is mind “Isten segítségének”, vagyis ugyanannak az Istennek tulajdonítja, Akit ő mint keresztény pap mindennapi imádságaiban tisztelt.

Anonymus tehát, éppúgy mint Kézai és az összes többi krónikásaink, semmi különbséget nem látott “pogány” ősei és a keresztények Istene között.

Isten ugyanaz volt, mint évszázadokkal, sőt évezredekkel a honfoglalás előtt; a magyarság a kereszténység felvétele által nem Istent váltott, hanem csupán közelebbi, igazabb megismerésére jutott az Örökkévalónak.

Őseinknek az egy igaz Istenben való hitét és Vele való különleges kapcsolatát bizonyítja a “magyarok Istene” kifejezés is, mely már doktrinális okokból sem tekinthető keresztény eredetűnek. Ez a fogalom tehát egészen biztosan éppen olyan ősi, mint a magyarság Isten–képzete maga. "
http://www.valtozast.hu/web/in..

Nem értetted meg, amit írtam:
Az ember aktivizmusra lett programozva, isteni aktivizmusra.
Ebben erőforrása, a Tízparancsolat.
De: ha ez nincs, az aktivizmus keres, kutat és talál más programot.
Ez viszont szükségszerűen csakis szembemehet a Tízparancsolattal.
Azaz: emberellenes, az ember méltósága ellen hat, bárhogyan forgatod, és bármilyen díszesen csomagolják...

"A dualizmuskori magyar politikai elit, az arisztokrata és nemesi kormányzó réteg pl. olyannyira liberális volt, hogy saját társadalmi érdekei ellen is hajlandó volt törvényt hozni, a liberális eszmék érdekében."
Szerintem, ismerték Mária Teréziát, a mondásait:
"A juhokat etetni kell, hogy nyírni lehessen."
Emellett nem vitatható, hogy szégyellhették a nyugati életforma és a hazai közötti szakadékot.

"Csak mióta a katolikus egyháznak nincs meg a hatalmi potenciálja arra, hogy valamennyi elhajló irányzatot vérbe fojtsa "
Az a "vérbe fojtsa" - tűzhalál, inkvizíció - a gulági méretek 1 ezreléke: pár ezer halott, kínzott, kivégzett, egész Európában.
De olyan hatásos az inkvizíciót emlegetni, már maga a szó is, lúdbőrözik az ember háta.
Mindemellett figyelemre méltó a véleményed, csak arra ne törekedj, hogy csont nélkül mindenre releváns választ adj.

"„Amit nem akarsz, hogy veled megtegyenek, azt te se tedd meg mással”. (Konfucius)"
Ez a kereszténység lényege is.
A kereszténység választ ad a miért? kérdésére: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13,34)


Nem tudom, Konfucius "kínai, japán, indiai, hottentotta, zulu és más ember" " sintoizmus, buddhizmus, vagy más vallás" hol említi a szeretetet, mint parancsot?
Ez az a kapocs, a szeretet, ami híd a teremtő Isten és az ember között, így gondolom.

Lentebb a válasz, számodra is, 17,12-nél.

Az értelmes emberi létet.
De, a szeretet parancsa alapján.
Amely kizárja a brutalitás állati formáját.
De: szerintem nem zárja ki, hogy visszaüss, ha a szeretetet akarják megölni benned, ha bántanak, sőt...

Mindenki, aki elhagyja született vallását, boldogtalan lesz. A zsidó vallás ezt nagyon jól elismeri. A baj megtörtént annak idején, de ez mára már nem igazán számít. Már régen nem a katolikus -protestáns szembenállásról szól a történet. Keresztények vagyunk.Ti sem lehettek boldogok, ha elhagyjátok a született vallásotokat. Maradjatok is azok.

Válaszok:
Agnieszka | 2017. február 1. 23:16

Oh , szent Marx !...

Kár lenne ezt az értelmetlen historizálást folytatni.

Ahogy most sincs, úgy a történelem során még számtalan esetben nem volt a katolikus egyház a helyzet magaslatán. Miért kellett volna az európai társadalmaknak folyamatos katolikus ájulatban élniük? A történelemben minden pillanatban rengeteg alternatíva nyitott, és soha nincs tökéletes állapot. A mai problémáknak is számtalan egymásra rakódó magyarázata van. Aki eggyel babrál, az komolytalan.

Megkaptad a mínusz 4-es besorolást.
Akik adták, mindent "jól felfoghattak" a hsz-edből.
Főleg ezt:
"a mechanikussá váló, organikusságát elvesztő katolikus egyház lett a gaz és a modernizmus a haszonnövény. Csak ennek a haszonnövénynek a termése mérget tartalmaz... nagyon lassan ölő mérget, de mire észrevesszük már visszafordíthatatlanná válik a hatása. "

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés