Így lép fel Brüsszel a homofóbia ellen

2014. február 14. 16:50

Írta: Kiss Brigitta
Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament a homofóbia és transzfóbia elleni menetrendről szóló állásfoglalást, amelyet fideszes képviselők is megszavaztak. Szájer József szerint a határozat a polgárok alapjogai mellett és a diszkrimináció ellen foglal állást, ezért szavazta meg. A KDNP-s Surján László viszont például nem támogatta a jelentést.

Kötelező lesz Magyarországon a homoszexuális házasság? - ezzel a címmel közölt írást Hetzmann Róbert blogján az úgynevezett Lunacek-jelentés kapcsán (amelyet egyébként a Mandiner is szemlézett). A Családháló.hu oldal szerint a dokumentumnak egyenesen titkos küldetése van. Más, főleg különböző egyházi oldalak is foglalkoztak a jelentéssel, amely rövid időn belül a második olyan európai parlamenti állásfoglalás volt, amelyet heves tiltakozások előztek meg. A kisebb-nagyobb tüntetések mellett aláírásgyűjtés is indult a CitizenGO oldalon a jelentés elfogadása ellen, ezt a kezdeményezést a voksolás idején mintegy 200 ezren támogattak, a számuk pedig azóta is növekedett valamelyest. Míg azonban az Estrela-jelentés esetében célba értek az ilyen-olyan tiltakozások, és az Európai Parlament (EP) leszavazta azt, a Lunacek-jelentés nem járt így: február 4-én nagy többséggel – 394 igen, 176 nem és 72 tartózkodás mellett  elfogadták az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által beterjesztett, a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről szóló” ötpárti állásfoglalást.

Ahogy erre több magyar EP-képviselő, illetve a legrégebben működő melegszervezet, a Háttér Társaság is felhívta a figyelmet, az elfogadott dokumentum nem az eredeti Lunacek-jelentés  bár nagyrészt megegyezik azzal. Némileg finomítottak ugyanis rajta, hogy véletlenül se bukjon el az állásfoglalás amiatt, mert sértené a szubszidaritás elvét. A másik ok, ami miatt a tiltakozók ezúttal nem értek célt és a dokumentumot végül elfogadták, az valószínűleg az lehet, hogy a jelentésről terjesztett információk egyszerűen nem igazak. Az eredeti jelentést beterjesztő Ulrike Lunacek osztrák zöldpárti képviselőnő például még januárban igyekezett cáfolni a jelentés körül kialakult leggyakoribb mítoszokat. Leszögezte például, hogy nincs szó a dokumentumban a gender-elméletről; nem akarják korlátozni a melegekkel kapcsolatos véleménynyilvánítást  feltéve, hogy az nem gyűlöletkeltő vagy nem uszít erőszakra ; és cáfolta azt a képtelenséget is, hogy kötelezővé tennék a tagállamok számára az azonos neműek házasságát, illetve az azonos nemű párok általi örökbefogadás lehetőségét. Hangsúlyozta: a családjog tagállami hatáskör, amibe nincs beleszólása az Európai Uniónak.  

Felmerülhet a kérdés, hogy ha ezek nem, akkor viszont mi van a jelentésben. A dokumentum első része általános állásfoglalásokat tartalmaz az Európai Parlament részéről: elítélik a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló diszkriminációt; sajnálják, hogy nem érvényesülnek mindig maradéktalanul az LMBTI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális) személyek alapvető jogai az Európai Unióban; megjegyzik, hogy jelenleg nincs átfogó szakpolitika ezen személyek jogainak védelmére; illetve egyebek mellett felszólítják a tagállamokat, hogy teljesítsék az uniós jog és az Európa Tanács ajánlása szerint rájuk háruló kötelezettségeket a szexuális irányultságon vagy a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem eszközei vonatkozásában. Ezek, mint látható, főként szép szavak, de ahogy Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője a Mandinernek elmondta: noha a dokumentum szinte alig tartalmaz újdonságot, és az abban szereplő megállapítások és javaslatok külön-külön más jelentésekben is megjelentek már, mégis fontos, hogy született végre egy európai parlamenti állásfoglalás, ami kifejezetten az LMBTI személyek helyzetével foglalkozik, és mindezeket egy dokumentumban összegzi.

Az általános rész után a jelentés konkrét javaslatokat is megfogalmaz  más diszkrimináció elleni stratégiákhoz hasonlóan  az LMBTI-emberek alapvető jogainak védelmére például az oktatás-, az egészség-, a menekült-, a foglalkoztatásügy és a családpolitika területén. Olyan eget rengető” dolgokat vetnek fel sok egyéb más mellett, mint például hogy oktatási és ifjúsági programokban támogatni kell az egyenlőséget és a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilalmát; vagy hogy terjesszék ki a rasszizmus, illetve az idegengyűlölet bizonyos formái ellen büntetőjogi eszközöket biztosító uniós keretszabályozást az előítéletes bűncselekményekre és a szexuális irányultságon alapuló gyűlöletre való uszításra is. Több javaslatot fogalmaznak meg a transzneműek érdekében is, amelyek ugyan valóban egy szűk réteget érintenek, de az ő esetükben a jogsérelmek fokozottan jelentkeznek. Ezekből a javaslatokból azonban semmilyen jogalkotási kötelezettsége nem következik Magyarországnak. Ráadásul ahogy Dombos Tamás is elmondta: a jelentésben szereplő javaslatok nagyrésze működik hazánkban, a magyar jogrend ugyanis progresszívebb, mint amit az EU elvár.

Így szavaztak a magyar képviselők a jelentésről

A magyar európai parlamenti képviselők többsége egyébként vagy nem szavazott, vagy ha mégis, akkor többnyire tartózkodott a jelentésről szóló voksoláskor. Nemet mindössze három politikus mondott rá: Morvai Krisztina, illetve az Európai Néppárt két képviselője, a fideszes Bánki Erik, illetve a KDNP-s Surján László. Surján a Mandinernek elmondta: azért szavazott nemmel, mert feleslegesnek tartja a jelentést, mivel a kérdésben már több állásfoglalás is született. Surján szerint az Európai Parlamentnek az illetékességébe tartozó témákkal kellene inkább foglalkoznia, de ha már családjogi kérdésekkel foglalkoznak, akkor a demográfiai problémák súlya, a jövő nyugdíjasainak helyzete sokkal, de sokkal fontosabb”.

A KDNP alelnöke szerint azonban konkrét problémák is vannak a jelentéssel: Követeli, hogy a betegségek jegyzékéből töröljék a nemi identitás zavarokat. Nem állítom, hogy a homoszexuálisok mind betegek, de jól tudjuk, hogy vannak közöttük, akiket komolyan zavar saját állapotuk és örömmel vetik alá magukat a kezelésnek. Miért vennénk el tőlük a reményt? Az emberi testben annyi minden elromolhat, pont a nemi identitás volna a kivétel? Ezt a követelést emberellenesnek, homofóbnak tartom”  fogalmazott a politikus, aki a Mandiner egy másik kérdésére elmondta: a dokumentum egyes részei mint báránybőrbe bújt farkas, át akarják törni a tagállamok szuverenitását. Példaként említette: hogyan lehetne a családi állapotot igazoló dokumentumok hatását az Unió egészére kiterjeszteni, ha a jogi helyzet más és más a különböző tagállamokban. A szabad mozgás trójai falovával próbálkoznak- jegyezte meg. (A jelentés ezen része az azonos családjogi formákkal rendelkező tagállamokra vonatkozik. Magyarországon is elismerik már jó ideje az azonos neműek máshol bejegyzett élettársi kapcsolatait  a szerk.) A politikus az állásfoglalás oktatással foglalkozó részéből hiányolja, hogy nem szerepel benne külön kihangsúlyozva: a szülők joga a gyermek nevelésének irányáról dönteni.

Surján László hibának tartja a jelentés körüli habverést. Szerinte a csőlátású vagy csak rosszul tájékozott emberek túlértékelik a dokumentumot, és arról nyilatkoznak például, hogy a jelentésre igennel szavazók be akarják vezetni Magyarországon a homoszexuálisok házasságát  pedig ezzel a kérdéssel nem is foglalkozik az előterjesztés. A KDNP-s politikus megjegyezte: hiba volt napirendre tűzni a jelentést, ha viszont megtörtént, akkor a magyar választók lássák világosan: a szocialisták támogatták Lunaceket, a néppártiak nem.

Az Európai Néppárt frakcióálláspontja valóban az volt, hogy elutasítják a jelentést. De egyrészt az állásfoglalást előzőleg a néppárt is aláírta, másrészt nem rendeltek el kötelező szavazást a kérdésben, így szabadon voksolhattak a frakció képviselői, akik közül több tucatnyian támogatták is a dokumentumot, köztük magyarok is. Így nem csak a szocialista Göncz Kinga, Gurmai Zita és Herczog Edit, valamint Bokros Lajos, hanem két néppárti politikus, a fideszes Járóka Lívia és Szájer József is igennel voksolt a jelentésre.

Szájer József a Mandiner kérdésére meg is indokolta, miért szavazott a frakcióállásponttal ellentétesen: A határozat ellenzői úgy vélték, hogy egy ilyen határozat elfogadása már eleve sérti a szubszidiaritás elvét, a támogatók, köztük én, úgy gondoltuk, hogy az EP jogosult bármilyen kisebbség vagy közösség jogai tekintetében elmondani a véleményét.  A polgárok alapjogainak biztosítása mellett, illetve a jogtalan megkülönböztetés ellen máskor is mindig kiálltam, ez a határozat erről szól. Ennek szellemében fogalmaztuk meg az új magyar Alaptörvényt is, amely szövegező bizottságának elnöke voltam. Olyan határozatot, amelyet azzal ellentétesnek gondolok, nem szavaztam volna meg”  fogalmazott a politikus.

Rákérdeztünk arra is, hogy véleménye szerint az általa is megszavazott jelentés szellemiségének mennyiben felelnek meg a hazai jogszabályok. Szájer szerint bármilyen jogalkotásnak akkor van jelentősége, ha az adott állam polgárai azt támogatják. A kellő társadalmi konszenzus nélkül elfogadott szabályokat a társadalom nem fogadja el, és a franciaországihoz hasonló heves konfliktusokhoz vezethet”  utalt a melegházasság elleni francia tiltakozásokra a politikus. Hozzátette: Magyarországon az alaptörvény rendezi ezt a kérdést, és azt is világossá teszi, hogy az EU-ra nem ruházta át ezt a jogot. Az én szavazatom ez EP-ben ezzel meggyőződésem szerint nem ellentétes” – mondta.

Mi lesz az elfogadott jelentés következménye?

A homofóbia- és transzfóbia-ellenes jelentés tehát átment az Európai Parlamenten. Ám ha az Európai Bizottság a képviselők kérésének megfelelően el is kezd dolgozni egy ilyen, az LMBTI személyek diszkriminációja elleni menetrenden és el is fogadja azt, még az sem fog jogalkotási kötelezettséggel járni. Leginkább azért, mert Magyarország az ilyen jellegű jogszabályok tekintetben bőven megfelel az uniós előírásoknak.

Dombos Tamás (Háttér) szerint a jelentés célja elsősorban az, hogy összefogja és kiszámíthatóvá tegye az európai uniós intézmények működését, mint ahogy más diszkrimináció által sújtott csoportok esetében ez már megtörtént. Szerinte egyébként érdemi változást abban hozhat leginkább ez a folyamat, hogy több pénz juthat az LMBT emberek esélyegyenlőségére, mert esetleg majd előírhatják, hogy az uniós források elosztásánál vegyék figyelembe ennek a közösségnek a szempontjait is. Hozzátette: Magyarországon jelenleg az államon keresztül nem igazán jutnak forrásokhoz az LMBT-szervezetek, közvetlenül viszont finanszíroz néhány projektet az EU.

Örülünk és támogatjuk ennek az európai parlamenti határozatnak az elfogadását” - fogalmazott a Háttér Társaság ügyvivője. Hozzátette: érvényt kell szerezni annak az uniós alapelvnek, hogy a diszkrimináció egyetlen társadalmi csoport esetén sem elfogadható, azok ellen ugyanolyan erőteljesen kell fellépni. Az állásfoglalást egyébként ellenző Surján Lászlóhoz hasonlóan Dombos Tamás is hangsúlyozta: azok a félelmek, amelyeket a jelentés ellenzői megfogalmaztak,  nagyrészt túlzóak, és kifejezetten csúsztatáson vagy hazugságon alapulnak. Az elfogadott határozat lényegében tehát semmi másról nem szól, csupán egy csoport emberi jogainak biztosításáról, illetve a velük szembeni diszkrimináció elleni kiállásról. Ez pedig nem követel többletjogokat, csak azt, ami egyébként mindenki másnak is jár.

Összesen 223 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Ezért van szükség az EU-ra? Gazdasági gondok, munkanélküliség helyett ez a legfontosabb. Lényegi kérdésekben impotens az EU, helyette az uborka görbülete és a devianiák terén tevékenykedik ez a sóhivatal.

Nem az LMBTI problémák jelentik a világ gondjait, nem ezek jelentik az előrelépést. Megette a fene, ha ezen mérjük az előrelépést.

Számomra ez nagyon érdekes, a jogszabály szellemével összefüggésben:

"...oktatási és ifjúsági programokban támogatni kell az egyenlőséget..."

Lesznek olyan programok amiket melegeknek szerveznek??
Amúgy a "nemi zavar" kifejezésben benne van, hogy "zavar", tehát ez betegség, amit a páciens zavarónak érez. Amúgy ha ez nem lesz betegség, nyilván nem lesz a tb terhére kezelhető. Szóval adtak a fekáliának egy pofont...

A végén még ellenőrizni fogják,eléggé elhomokosodott é már az ország.

Az egyházi esküvőt követelik bizonyos körök. Bizonyos egyházaknál el is érték a céljukat, ott bevezetésre került a templomi esketés.

Nem régi hír, hogy az ENSZ bírálta a katolikus egyház homoszexualitással, abortusszal és művi fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját.

Mi ez ha nem a legdurvább beavatkozás olyan ügyekbe amelyek nem világi dolgok. Erre sem az ENSZ-nek sem semmilyen világi szervezetnek nincs joga.

én is szívesen lennék númenori ember.

Nagyon nehéz eldönteni mi a gyógyíthatatlan betegség,az orvostudomány mai fejlődésének üteme hihetetlenül gyors.

Steven Hawkingnak olyan betegsége van amellyel csupán a páciensek 5% él több mint egy évtizedet. Ehhez képest ő most 71 és az eutanázia mellet kezdett propagandába, korábbi nézőpontjával ellentétben.

1985-ben olyan kritikus állapotban került kórházba, hogy az orvosok a feleségére bízták, hogy kikapcsolják-e az életben tartó készülékeit. Ha akkor a felesége csupán a reális esélyeket vette volna figyelembe kikapcsoltatta volna a gépet. Aztán mégis csoda történt, magához tért a férje.

Annak alapján, hogy ma egy gyerek gyógyíthatatlan nem jelenti azt, hogy mondjuk négy év múlva is az lesz.

Ahogyan Hawking mondta régebben 'Amíg élet van remény is van'.

Gyogyithatatlannak akkor nyilvanitanak amikor mar csak napjaid, 1-2

Nem, bizonyos betegségek esetében a teljes leépülés akár évekig is tarthat.

Válaszok:
ottapont | 2014. február 14. 20:39

Ezalatt a beteg persze pénzbe kerül, olcsóbb ha már a diagnózis után röviddel feladja.

Hogy lehet egy ilyen banális képességbeli eltérést összehasonlítani a házassággal és annak társadalomformáló erejével? Röhej!

elviselhetetlen szenvedest fizikai vagy lelki kell okozni a betegsegnek

Nagyon nagy különbségek vannak abban a tekintetben hogy egy betegség lefolyásán belül ki mikor mit érez elviselhetetlennek. Nem egy olyan betegről olvastam például, aki egy bizonyos fázisában a betegségének annyira deprimált volt a fájdalmak miatt. Később viszont már egészen másképpen látta.

A költségvetésnek kétségkívül jó döntés minden eutanázia.

Francokat tartották ördögtől valónak, ne misztifikáld. Egyszerűen egyfajta hátrányt láttak benne, mint mondjuk a rossz tartásban. Sokakat próbáltak leszoktatni róla, biztos olyanok is voltak akiknek a kezére ütöttek, de nem mindenkinek, még a múltban sem.

Ha van egy vagy két éve akkor bizony reménye is van. Bár kétségtelenül nagyon nehéz nézni egy gyerek szenvedését, de kérdem én mennyivel könnyebb azzal a tudattal élni, hogy vajon azalatt az egy két év alatt nem történt-e átütő változás annak a bizonyos betegségnek a kezelésében...

Nem szeretnék ilyen döntés előtt állni, de ha úgy adódna biztosan nem adnám föl.

Akkor sincs semmi köze morális és társadalmi problémákhoz. Rossz párhuzam.

Te tényleg ennyire korlátolt vagy?

Egyesek már az öngyilkosokon is kacarásznak.:(
Na léptem.

Már vártam egy komoly meleg véleményét, nagyon tetszett, ahogyan korábban is mélyrehatóan, a bennfentesek pontosságával járta körül a témát.

Nem olvastad el jól a cikket. Én arra reagáltam amit Surján mondott:

"...de jól tudjuk, hogy vannak közöttük, akiket komolyan zavar saját állapotuk és örömmel vetik alá magukat a kezelésnek..."

Magyarán ha valaki azt gondolja saját magáról, hogy neki szüksége van kezelésre. Tehát nem arról beszéltem, hogy más gondolja ezt róluk, mint ahogy a balkezesekre is mások mondták, hogy "suták".

A kettő nagyon nem ugyanaz!!!

Még csak annyit az eutanázi témában, hogy a szenvedést és a halált el lehet viselni így is

Abigail Smith hivatásos fotós volt, akinél 2012-ben a rák egyik ritka fajtáját diagnosztizálták.
2012. decemberében kiderült, hogy a rák a tüdejébe is átterjedt és orvosilag már semmit nem lehet tenni a megállítására.

Abby 2013. december 7-én halt meg és ezt a videóüzenetet hagyta nekünk. (A felvétel 2013. novemberében készült.)

http://www.youtube.com/watch?v..

Riasztó a lelki sivárságod, viszont szerencsédre nem érzékeled. Ezért heherészel,akárcsak az 'elvtársad'.

Nincs benne semmi ami szétkúrhatná a csodálatos estédet. Sem félelem, sem elkeseredés, sem depresszió. De azért csak védekezz!

Na, végre itt vagy!
Jó, nagyon jó!

Abban teljesen igazad van, hogy sok mindent kell még pótolni a szexualitás terén, de most a cikk nem erről szól. Amúgy a balkezesek "piszkálása" régen volt jellemző, ma már ezzel semmi gond nincs.

Ahány ház, annyi szokás, ugye?
Bezzeg, ha Magyarországon egyáltalán ilyennek akár még a gondolata is felmerülne, már menne a nemzetközi rikácsolás.
A lényeg hogy Tel-Avivban nyugodtan lehet melegeskedni, megint megmentettük a világot a pusztulástól, az hogy a Netanjahu kölyöknek Ciprusba kell utaznia ahhoz, hogy egy gój lánnyal összeházasodhasson, bagatell, nem téma.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés