A kárpátaljai zsidók deportálásáról

2014. január 25. 17:20
Slachta Margit | gróf Szapáry Erzsébet | dr. Szabó Imre
Mint magyarok, nem tűrhetjük szó nélkül a magyar becsületnek azt a bemocskolását, amit ezek a szörnyűségek jelentenek.

„A m. kir. belügyminiszter úr 192/res/1941/VII. b. számú »szigorúan bizalmas« jelzésű rendeletében elrendelte, hogy az ország valamennyi elsőfokú rendőrhatósága írja össze a területén lakó galíciai vagy oroszországi honos, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, vagy már jogerős végzéssel kiutasított zsidó egyént, akik ellen eddig nem lehetett a kiutasítást foganatosítani, mert Galícia orosz megszállás alatt állt. (...)

Alighogy a belügyminiszter úr említett rendelete megjelent, százával érkeztek a panaszok arról, hogy a rendeletre való hivatkozással, vagy anélkül is az ország különböző részeiben, így még Budapesten is, de főképpen a Kárpátalján, válogatás nélkül szedik össze a zsidókat és több helyről lezárt marhavagonokban szállítják őket Kőrösmezőre, katonai vezetés alatt álló gyűjtőtáborba, ahonnan a katonaság teherautókra rakva viszi őket át a határon és »valahol Galíciában« ismeretlen helyen teszi le. Az így elvitt embereket többnyire rajtaütésszerűen, legtöbbször éjjel fogja el lakásukon a rendőrség vagy csendőrség, alig egy óra (rendesen kevesebb) időt engedve a legszükségesebb holmik összecsomagolására, vagy a személyenként engedélyezett 30,– pengő készpénz megszerzésére és viszi legtöbbször hiányos öltözékben egyenesen oda, ahol belökik őket a készen várakozó marhavagonokba. A gyakran több mint 24 órás út alatt a vagonok zárva maradnak, a bentlevők legelemibb szükségletük elvégzésére sem hagyhatják el azokat, képzelhető, hogy milyen állapotban érkeznek Kőrösmezőre, tulajdonképpeni kálváriájuk első stációjára. Hogy mindez így van, arról utóbb saját szemünkkel győződtünk meg. Szavahihető tanútól (magasrangú államrendőrségi tisztviselőtől) hallottuk, hogy szállítás közben orvosi segítség nélkül volt kénytelen egy anya megszülni gyermekét. Azt is hallottuk és utóbb Kőrösmezőn saját szemünkkel láttuk, hogy a rendeletnek azt a részét sem tartják be, amely megtiltja 70 éves vagy idősebb egyének, valamint betegek, szülés előtt álló, vagy szoptatós anyák stb. elszállítását. (...) 

Minthogy céltalannak láttuk, hogy még több helyen megálljunk, hiszen ahol eddig érdeklődtünk és amit eddig láttunk, mind megerősítette azt, amit Budapesten hallottunk volt (csak közelről nézve minden még egy fokkal rosszabb volt), elhatároztuk, hogy most már egyenesen Ungvárra megyünk és ott járunk utána annak, vajon micsoda hatalom intézi Kárpátalján az emberek sorsát. (...) Meskó rendőrtanácsos ezekre az utóbbiakra vonatkozóan előadta, hogy kb. hat hónappal ezelőtt utasította a Kárpátalján lakó zsidókat, hogy aki tudja, szerezze meg a belügyminisztériumtól állampolgársági bizonyítványát. Szerinte a zsidók ezt a rendelkezést »tudatosan szabotálták«. (...) Megkérdeztük, helyesli-e – feltéve, de meg nem engedve, hogy maga a deportálás minden esetben jogos – azt a módot, ahogyan azt végrehajtják. Felsoroltuk az észlelt embertelen eljárásokat. Erre azt válaszolta, hogy feltétlenül helyesnek és szükségesnek tartja, hogy a végrehajtó közegek úgy járjanak el, ahogy eljárnak, mert csak így biztosítható, hogy senki se bújhasson ki a kiszállítás alól. Felhozta, hogy eredetileg 6 óra időt akart adni a szenvedő alanyoknak a csomagolásra, hátrahagyott vagyonuk átadására stb., de kénytelen volt ezt az időt egy órára megrövidíteni, mert szerinte sokan megszöktek, ha túlságosan hosszú idő állott rendelkezésükre. Ezért is tartja jónak, hogy meglepetésszerű rajtaütéssel, lehetőleg éjjel, álmukból felriasztva szedjék össze őket, így legalább biztosan horogra kerül valamennyi. Amikor a tapasztalt kegyetlenségeket és a szerencsétlen embereknek kétségbeesését ecseteltük előtte, valamint rámutattunk, hogy Galíciában az a sors vár rájuk, hogy a jobbik esetben azonnal agyonverik őket az ukrán parasztok, a roszszabbikban, hogy lassú, kínos szenvedés után éhen halnak, kijelentette, hogy egyéni tragédiák őt nem érdeklik, a fontos a kitűzött cél. Ezt pedig ő minden erejével meg fogja valósítani. Közölte azt is – és ezt eljárásának igazolásául említette –, hogy jó volt sietni, mert a németek aznap (10-én) megtiltották, hogy több zsidót tegyünk át Galíciába és így »sajnos« az egészet le kellett fújni. 

(...) Ha egy fegyőr bánna így a gondjára bízott, jogerősen fegyházbüntetésre ítélt rablógyilkossal, biztosan megbüntetnék. (..) Mint emberek fellázad ellene minden emberi érzésünk és egészséges természetes ösztönünk. Mint keresztények Isten és vallásunk parancsainak legsúlyosabb megsértését látjuk benne. Mint magyarok nem tűrhetjük szó nélkül a magyar becsületnek azt a bemocskolását, amit ezek a szörnyűségek jelentenek. Nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, de egy biztos: lesz még idő, amikor ismét a szabadság, a jog, az igazság fognak uralkodni az erőszak helyett. Magyarország jövője és nemzetünk becsülete szempontjából nem közömbös, hogy mi lesz akkor eljárásunkról a művelt emberiség véleménye.

Tudjuk, hogy e pillanatban nem népszerű ügyet képviselünk. De kötelességünknek tartjuk szavunkat felemelni ott, ahol a hallgatás lelkiismeretünk szerint bűn volna.

Budapest, 1941. augusztus 20. Szent István király napján.

Alulírottak:
 
Slachta Margit, a szociális testvérek főnöknője,
gróf Szapáry Erzsébet,
dr. Szabó Imre pápai kamarás
gróf Apponyi György országgyűlési képviselő
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 156 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

E témában még ma is nagyon sok ellentmondás, tisztázásra váró kérdés van. Erre mutat rá többek között a Betekintő honlapján található írás, melynek szerzői: Gellért Ádám – Gellért János

http://www.betekinto.hu/2012_2..

"a területén lakó galíciai vagy oroszországi honos, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, vagy már jogerős végzéssel kiutasított zsidó egyént"

Igen, idegenrendészeti eljárás volt. Ezt ez a dokumentum sem vitatja. Amit bizonyít az az, hogy túlkapások történtek és embertelen körülmények között valósult meg.

Az, hogy nem volt idő adva arra hogy felkészüljenek ma is élő gyakorlat. Elég ha arra gondolunk hogy néz ki ma az Egyesült Államokban egy kitoloncolás.

Válaszok:
kalotaszeg | 2014. január 26. 1:20

Nem a magyar hatóságok végezték ki őket, beszédhibás percegő.

Válaszok:
kalotaszeg | 2014. január 26. 1:27

Úgy, hogy nem adnak időt felkészülni, esetleg elmenekülni, elbújni, nem értesítenek előre, hanem elkapnak, lefülelnek és visznek.

Amikor ezen eseményeket vizsgáljuk akkor érdemes a korabeli és a mai gyakorlattal összevetni.

ez a kifaccom ez nagyon kikívánkozik? hiány vagy hiányosság?? mindegy is, a szexuális nyomorod magánügy, kezeld annak megfelelően

totálisan egyoldalú vagy és demagóg, nem vagy vitapartner

"Tudjuk, hogy e pillanatban nem népszerű ügyet képviselünk."

Ez a legszomorúbb. Annyit azért szerencsére változott a világ, hogy ma a közvélemény felháborodna egy ilyen akció láttán.

A példát éppen annak érzékeltetésére hoztam fel, hogy abszurd dolog egy hadban álló országon számon kérni azt, hogy kiutasítja a területén papírokkal nem rendelkező, magukat igazolni nem tudó idegeneket. Voltak olyan esetek, szerte Európában amikor ezért kémkedés vádja alá helyeztek embereket.Ez nem volt abban az időben sem játék. Mint ahogyan ma sem az, hiszen ma sem lehetséges csak úgy beszökni egy országba és ott papírok nélkül éldegélni.

Egyik fórumtársunk belinkelte a jelentés azon részét is, amiben az aláírók maguk is elismerik az eljárás jogos, sőt fontos nemzeti kérdés. Ennek kivitelezését és módját kifogásolják


"(...) Ámbár elismerjük, hogy bizonyos, hazánk területére beszivárgott és Magyarországgal semmi közösséggel nem bíró elemek – legyenek azok zsidók vagy nem zsidók – eltávolítása fontos nemzeti érdek, mégis a legélesebben elítéljük az akciónak összes felsorolt mozzanatait és végrehajtásának a módját."


Szerintem egyébként a jelentés alapján a legproblematikusabb mozzanat ez

"válogatás nélkül szedik össze a zsidókat"

Mert ebben implicite benne van,hogy akár azokat is, akik papírokkal rendelkeznek. Ilyen eset valóban nem nevezhető idegenrendészeti eljárásnak. A történészek dolga, hogy ezt pro és kontra megvitassák.

Állj is alá, hisztis primadonna!

mazsolázni kellemesebb és hasznosabb

Ez a levél dokumentum Nyáry Krisztián melyik művéből való?
Hányadik fejezet, hányadik oldal?
Aki tudja jelezze.
Mit akart ezzel mondani Nyáry Krisztián?
Azt talán, hogy volt egy Kamenyec-Podolszk?
Most akkor nekiállunk a dokumentumgyűjtögetésnek, s ad-hoc alapon, spontán elkezdjük közreadogatni őket?
Minden előzmény nélkül, mintha a dolgok csak úgy a levegőből a fejünkre hullanának?
Nyáry Krisztiánnak valószínűleg szerencsés élete van.
Ő abba az embercsoportba tartozhat, amelyik nem tud tévedni, hibázni, bűnt elkövetni.
S természetesen soha, soha nem is tett ilyesmiket...
Róla, róluk így aztán nem is kerülhet elő soha, semmiféle hasonló dokumentum.

Igen!
Örmény nagypapával, lengyel nagymamával, szerb apával, szlovák anyával....stb stb.
Magyarnak lenni vállalás, nem származás kérdése.

te is zsidó vagy? mert írásod azt sugallja, hiszen nagyon is foglalkozol a csatornapatkányokkal.

Sajnos kevesen, és sajnos későn.

De hálás vagyok nekik azért, hogy megtették és tiltakoztak.

"egy ilyen csatolas utan kevesebb ember elne a hazajaban, mint elotte"

Na látod, Elem, itt mutatkozik meg az elemi fogalomzavar: termésetesen mindenki a továbbra is a HAZÁJÁBAN élne. Jó lenne, ha felfognád, hogy a haza az akkor is haza, ha ide vagy oda csatolgassssssák.

Egyébként tudd meg, hogy a kárpátaljai ruszénok és ukránok inkább lennének Magyarország mint keleti-kapcsolódású, Európától eltávolodó orosz gyarmat. Arról nem is beszélve, hogy az ukránoknak most kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy mi lesz Kárpátalja néhány száz négyzetkilométernyi hegyoldalával.

Szóval te vagy a megnmondója, hogy ki a zsidó, ki a magyar?
Takaros kis vatras lettél volna, ha románnak születsz...

"Az, hogy nem volt idő adva arra hogy felkészüljenek ma is élő gyakorlat. Elég ha arra gondolunk hogy néz ki ma az Egyesült Államokban egy kitoloncolás."

Ha humán szempontból nem is lehet egyiket a másikkal szembeállítani: Azért van némi különbség egy amerikában illegálisan tartózkodó, nincstelen migráns fizetett repülőjeggyel való útnak indítása és egy minden tulajdonától, házától, lakásától megfosztott (és kié lett a vagyon???) többedik nemzedékben köztünk élő állampolgár internálása, vagonirozása és koncentraciós táborba való deportálása között.

Válaszok:
ottapont | 2014. január 26. 1:38

"Nem a magyar hatóságok végezték ki őket, beszédhibás percegő."

Nagyrészt nem. De magyar hatóságok játszották a gyilkos kezére. És magyar hatoságok fosztották ki őket magyar minisztérium rendeletére. Magyar állampolgárokat. Ezt jobb nem bagatellizálni.

Ha nem akarjuk, hogy az egész magyar nepre ráhúzzák a vizes lepedőt, meg kell nevezni a tetteseket, a közszereplőket és a felelős államférfiakat, hivatalnokokat és tiszteket. Ahogy megnevezzük az elleállókat, embermentőket és mártírokat is. Voltak köztünk hősök és voltak tettesek is, bőven.

Válaszok:
ottapont | 2014. január 26. 1:44

ez méltatlan volt, morog.

Válaszok:
kalotaszeg | 2014. január 26. 1:29

Te miről beszélsz?

Itt konkrétan a Kamenyec Podolszkba kitoloncolt, állampolgársággal nem rendelkező, hontalan zsidókról és más nemzetiségűekről van szó.

Nem voltak magyar állampolgárok, ezért lettek kitoloncolva.

Van utalás a beszámolóban arra, hogy válogatás nélkül kitoloncoltak zsidókat.Hogy ennek mi a valóságtartalma azt a történészek dolga eldönteni. Ha megtörtént akkor jogos a bocsánatkérés.

Valóban nem jó bagatellizálni a történelmi bűnöket. A nagy vehemenciából kellene maradjon valami az ávós bűnök feltárására is. Az is jól esett volna, hogy azok akik most is olyan hangosan számonkérnek és köpködnek az ávós gyilkosságokat és kínvallatásokat feltáró Jelenczki István filmjéről szóló írásnál nem gúnyolódtak volna kéjesen.

"Nem ertelek, jelenleg Mo pontosan Europatol eltavolodo orosz gyarmat, szoval cseberbol esnenek vederbe."

Ezt a felfogást teljesen alaptalannak és áttesztő, uncsi propagandának tartom. Nem kell mindent lenyelni, csak mert az ellenzék szajkózza és orbánellenes.

A paksi szerződéstől nem lettünk orosz gyarmat, ez netto gagyiság. És hogy eltávolodunk az Eu-tól - azt nem tudom, pontosan milyen tényekre alapozod.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés