Lenin a nőkérdésről

2010. március 8. 15:24
Minden valódi marxista elemzés a burzsoá társadalomról abban kell végződjön: mindezt el kell pusztítani.
„Lenin elvtárs gyakorta beszélt nekem a nőkérdésről. A nők társadalmi egyenlősége természetesen vitán felül álló elv volt a kommunisták számára. 1920 őszén Lenin hatalmas dolgozószobájában beszélgettünk először hosszan a kérdésről a Kremlben.

»Tiszta teoretikus alapon kell felépítenünk egy erőteljes nemzetközi nőmozgalmat«, kezdte Lenin. »Nyilvánvaló, hogy nincs helyes gyakorlat marxista elmélet nélkül. A lehető legtisztább elvek szükségesek nekünk, kommunistáknak, ebben a kérdésben. Éles választóvonalat kell húznunk magunk és a többi párt közé. Sajnálatos módon, a Második Internacionálé nem törődött a kérdéssel. Előterjesztették, de döntés nem született róla. Az ügy folyamatban van, a téziseknek, direktíváknak körvonalazódniuk kell. Eleddig nem jutottunk túl messzire. Segítenie kell.«

Tudomásom volt arról, amiről Lenin beszélt, és meglepetésemet fejeztem ki a tényállás tekintetében. Rajongással töltött el az orosz nők forradalomban elvégzett munkája, amit annak érdekében végeztek, hogy megvédjék és továbbfejlesszék azt, illetve az elvtársnők Bolsevik Pártban betöltött pozíciói és aktivitása. Mindez modellértékűnek tűnt számomra. A Párt egymaga formált meg egy hasznos, képzett és tapasztalt erejű nemzetközi kommunista nőmozgalmat, történelmi például szolgálva. (...)

Mielőtt válaszolhattam, Lenin folytatta: »Bűneid listája, Clara, még hosszabb ennél. Úgy tájékoztattak, a legfőbb témák, amikkel az elvtársnők esti olvasmányaik és vitáik alkalmával foglalkoznak, a nemiség és a házasság. Ezek az érdeklődés, a politika képzés és az oktatás legfőbb témái. Nem hittem a füleimnek, amikor ezt hallottam. A világ első proletárdiktatúrája, körülvéve a világ ellenforradalmáraival, amikor csak a német helyzet egymagában minden proletár és forradalmi erő lehető legnagyobb koncentrálását követeli meg, hogy legyőzze az egyre növekvő és egyre fokozódó ellenforradalmat. De a munkásnők nemi kérdéseket és a házasság múlt-, jelen- és jövőbeli formáit vitatják meg. Azt hiszik, a legfontosabb kötelességük a proletárnők felvilágosítása ezekben a kérdésekben. A legszélesebb körben olvasott brosúra azt hiszem egy fiatal bécsi elvtársnő röpirata a szexuális kérdésekről. Micsoda pocsékolás! Ami igazság ebben a kérdésben van, azt a munkások már rég elolvashatták Bebelnél. Nem olyan unalmasan, nem olyan nehezen megírva mint a pamfletben, de erőteljesen, keserűen, agresszíven, a burzsoá társadalom ellen.« (...)

Ekkor közbeszóltam, azt mondtam, hogy a nemiség és a házasság kérdései egy magántulajdonon alapuló burzsoá társadalomban rengeteg problémát, konfliktust és szenvedést hoznak magukkal minden osztályba és rendbe tartozó nő számára. A háború és következményei rendkívüli kidomborították ezeket a konfliktusokat és a nők szenvedéseit nemi kérdésekben, és olyan problémákat hoztak felszínre, melyek korábban rejtve voltak előttük. Ehhez hozzájárultak a forradalom hatásai is. A régi  érzés- és gondolatvilág inogni kezdett. A régi társadalmi kötöttségek összekuszálódnak és felbomlanak, a tendenciák új ideológiára épülő férfi-nő kapcsolatok felé mutatnak. Az érdek, ami ezekben a helyzetekben megmutatkozik, a felvilágosodás és tájékozódás a szükségességének kifejeződése. Emellett megmutatja a burzsoá társadalom hamissága és képmutatása elleni reakciót is. A házasság és a család formái történelmi fejlődésükben és a gazdasági élettől való függőségükben szándékosan rombolják a dolgozó nők elméjében létező, a burzsoá társadalom örökös jellegzetességére vonatkozó babonaságokat. A kritikai és történelmi attitűd ezek irányában a burzsoá társadalom kíméletlen vizsgálatához, igazi természetének és hatásainak feltárásához vezet, magában foglalva szexuális moráljának és hamisságának elítélését. Minden út Rómába vezet. És minden valódi marxista elemzés a társadalom ideologikus felépítményének fontos szegmenseiről, vagy érvényesülő jelenségeiről a burzsoá társadalom és annak tulajdoni alapjának elemzéséhez kell vezetnie, és abban kell végződjön: »mindezt el kell pusztítani.«”

Összesen 9 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

"Lenin, Jagger és Clara Zetkin engem javasolt. Én vagyok a megbízható anti-futurista! A monumentális propaganda tárgya!
Szavazz rám!"

""
Virág Árpád: Gogolák elvtársnő, egy pillanatra! Ez egy új szoknya magán, igaz?

Gogolák elvtársnő: Új, Virág elvtárs.

Virág Árpád: Kurta. Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának!
""

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés