Európában erősebb a deep state, mint Amerikában

2019. december 5.

Sándor Lénárd
Matthew Spalding, a Hillsdale-i Főiskola oktatási programjának dékánja szerint Donald Trump amerikai elnök helyes álláspontot képvisel a bevándorlás kérdésében, és joggal vetne véget a születési alapon járó állampolgárság gyakorlatának.

Ha csak hétköznapi szemlélőként követjük az alkotmányok körül folyó értelmezési vitákat, azt láthatjuk, hogy egyre többen próbálják relativizálni az alkotmányos elveket. A viták az Egyesült Államokban a leglátványosabbak, de számos or-szágban megjelentek már. Ön hogy látja, létezik ilyen trend, és ha igen, fel lehet lépni ellene?

A téma megértéséhez először is különbséget kell tenni az alkotmány hagyományos oktatása, illetve a 20. század során teret nyerő és a progresszív mozgalomban gyökerező alternatív értelmezés között. A 20. század eleji szellemi relativizmus és progresszív mozgalom nyomán született meg az úgynevezett élő alkotmányosság tana. Ez a felfogás hirdeti azt, hogy az alkotmány a mindenkor népszerű elképzelésekhez igazodva fejlődik és változik. Ezzel szemben az általam is vallott „originalizmus” szerint az alkotmány eredeti értelmezését kell mértékadónak tekinteni. Ezenkívül e felfogás részét képezik a függetlenségi nyilatkozatban gyökerező természetjogi elvek és természetből fakadó jogok is. Úgy gondolom, hogy ezen természetjogi elvek a relativizmus legjobb ellenszerei. Pontos eligazítást nyújtanak ugyanis az alkotmányban rögzített jogok természetéről, amely pedig igazolja az egyetértésen alapuló demokratikus kormányzatot, valamint az alkotmányon alapuló hatalmi delegációt.

Ez a cikk csak előfizetéssel rendelkező olvasóink számára elérhető. Ha van érvényes előfizetése, jelentkezzen be!

Bejelentkezés