Ferenc pápa levelet írt a válsággal küzdő német katolikus egyháznak

2019. július 2. 11:32

„Mindahányszor egy helyi egyház egymaga akart kijutni belső kríziséből, pusztán saját erejére, módszereire és értelmére hagyatkozva, csak a problémáit sokszorozta meg, ahelyett, hogy kiutat talált volna” – fogalmazott Ferenc pápa a német katolikus egyháznak írt levelében. Az egyházfő hangsúlyozza az evangelizáció fontosságát is, amelyre ma kiváltképp szükség van Németországban.

A német katolikus egyház szinodális úton történő megreformálása, a Szentlélek központi szerepével együtt vezet ki a jelenlegi mély krízisből– írja Szent Péter-Pál ünnepén a Vatikánban kelt levelében Ferenc pápa.

Megoldáskeresés világiak és külső szakértők bevonásával

A pápa tudatában van a német egyház drámai helyzetének, és segítséget akar nyújtani a német püspökök szinodális útjához, melyről a német katolikus püspöki konferencia márciusi közgyűlése hozott döntést. A német katolikus egyház külső szakértők és világiak közreműködésével akarja megvitatni a válság központi témáit. Ennek a szinodális útnak adott kezdetet a püspökök által kezdeményezett tanulmány a papság részéről történt szexuális visszaélések ügyében. A problémák között szerepel még a katolikus közösségeket sujtó elöregedés, a hivatások hiánya, az egyház szexuális tanításának hiányos elfogadása és a papok életstílusának a kérdése.

Ferenc pápa spirituális alapvetést ad a vitához       

Ferenc pápának nem célja, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, viszot spirituális alapvetést ad a vitához. Nem nyújt megoldást, nem tiltja meg a vitákat, hanem az Evangelii gaudium apostoli buzdítása jegyében emlékeztet a Szentlélek központi szerepére. Ferenc pápa célja az egyház egységének a helyreállítása. „Ám mindahányszor egy helyi egyház egymaga akart kijutni belső kríziséből, pusztán saját erejére, módszereire és értelmére hagyatkozva, csak a problémáit sokszorozta meg, ahelyett, hogy kiutat talált volna” – fogalmaz a pápa német nyelvű levele.

A hit megfogyatkozásának és a mély hanyatlásnak az orvoslására nincs gyors megoldás

Elismerőleg szól a pápa a német egyházról, amennyiben azt a maga különbözőségében és sokszínűségében világszerte ismerik, felelősségérzetéről és nagylelkűségéről. A német egyház a kinyújtott kéz egyháza. Másodsorban Ferenc pápa a német katolikus egyház ökumenikus útját is méltatja. Ugyanakkor kritikus hangot üt meg a negatív jelenségeivel kapcsolatban, mint például a hit megfogyatkozása személyes és közösségi, szociális és kulturális szinten. Szerinte a hanyatlás olyan sokrétű, olyan mély, hogy nincs rá gyors megoldás. 

Szinodális út, bátorság a kihívásokkal szemben

A szinodalitás útjának kettős jellegét hangsúlyozza a pápai levél, legyen az egyszerre felülről és alulról induló kezdeményezés, továbbá a hétköznapi és konkrét életnek legyen elsőbbsége az eszmékkel szemben, a legkülönfélébb helyeken. Vissza-visszatér a levél a hit, az evangelizálás és a Szentlélek központi szerepére. Ezek olyan folyamatokat indítanak el, melyek felépítik Isten népét, anélkül, hogy közvetlen eredményeket keresnének, ugyanakkor a pápa óva int a hamis reformoktól. A megkezdett úthoz bátorság kell és szembe kell nézni a menet közben jelentkező kísértésekkel is.   

Szükség van egy harapásnyi evangéliumra

Ferenc pápa óva int attól a kísértéstől, mely újra akarja szervezni a dolgokat és egy bizonyos csoport logikája szerint szeretné azt újjáépíteni. „Egy szervezett egyházi valóság nem old meg semmit” – magyarázza a pápa, hozzátéve: azért mert szüksége van egy falat evangéliumra és annak frissességére. Az evangelizáció a legfontosabb döntő szempont, még akkor is, ha az együtt jár ellentmondásokkal és zűrzavarral.

Kapcsolat a peremre szorultakkal és a szegényekkel  

Konkrét javaslatként ajánlja a levél, hogy a német katolikus keresztények találkozzanak a peremre szorultakkal, a gyengékkel, éppen a leselejtezés kultúrájában, ahol gyakran hangzik el idegengyűlölő beszéd. Ezzel szemben szükség van az igazi egyházias érzésre. Járjunk együtt az úton, mint az apostolok, hallgassunk a Szentlélek vezetésére, még ha nem is gondolkodunk ugyanazon a módon. Az Úr nekünk a boldogmondások útját jelzi! – zárja a német katolikusoknak írt levelét Ferenc pápa.      

A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/150980

Ajánljuk még a témában