Beer Miklós állítja, csak az erőszakot akarta megakadályozni a tüntetőknek írt levelével

2018. december 21. 9:36
„Egyházi vezetőként a pártpolitikától távol kell maradni” – mondja a váci püspök.

Interjút adott a Vasárnap.hu-nak Beer Miklós váci püspök, akinek a levelét a vasárnapi ellenzéki tüntetésen Lukácsi Katalin olvasta fel. Beer ebben azt írta, tiszteli a tüntetők kitartását, és azt kérte tőlük, álljanak ki békésen az igazukért.

Én mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy egyházi vezetőként a pártpolitikától távol kell maradni” – mondja Beer. „Most is csak azért írtam azt a levelet, mert nem akartam, hogy az erőszak elharapózzon. A tüntetésen történt erőszakos cselekedetetek, a gyújtogatás és rombolás borzasztóan elszomorító. Láthattuk mi történt Párizsban nemrégiben, talán senki sem szeretné, ha nálunk is hasonló szörnyűségek történnének” – fogalmaz.

Beer hangsúlyozza: „Függetlenül attól, hogy kinek mi a politikai célkitűzése, amíg békésen zajlik a tüntetés addig igenis lehet becsülni az emberek kitartását, hogy a nagy hideg ellenére is ott vannak az utcán.” Szerinte nem először fordul elő, hogy az egyik vagy a másik médium kimazsolázza a leveléből a szája ízének kedves gondolatokat. Azt is hozzáteszi: a keresztény szimbólumok meggyalázását ugyanolyan felháborítónak tartja, mint a gyújtogatást.

 

Összesen 132 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Így jár aki beleavatkozik olyanba ami nem az asztala és pontatlanul fogalmaz.

Azért azt Püspök Úrnak is látni kéne, h. ez a "tiszteletreméltó" társaság kormányozva már bizonyított. A Momentum, az LMP, a Jobbik még nem volt kormányon, vehetjük úgy, h. még nem bizonyított semmit, de azért ha eddigi többéves tevékenyégüket, a Jobbik plakátkampányát nézzük, sok jóra tőlük sem lehet számítani.

Ez a karácsonyi "ajándék" az ellenzéktől nagyon visszás a dugig telt bevásárlóközpontokat látva. Végre kicsit megy az ország szekere, nyilvánvaló, h. amit az ellenzék most előad, az kárt okoz az országnak. Szegény emberek mindig voltak, tanulni kell, egyből többet lehet keresni.

Vonzóbb, ha egy ország a nyugalmával tűnik ki.

Vác nagyon NEM fideszes város. Ha ezek a "kitartók" netán elérnének valamit, az egyházak hamar látnák a különbséget a gonosz Fidesz és a posztkommunisták egyházpolitikája között.

Kár volt ezeket kitüntetni azzal, h. levelezésbe kezdett velük.

"Vasárnap.hu: A tüntetések a „túlóratörvénynek” nevezett jogszabály-módosítás elleni tiltakozás miatt kezdődtek el hivatalosan. Mi az egyházi tanítás a bérekkel és a munkával kapcsolatban?

Beer Miklós: XIII. Leó pápa indította útjára az Egyház szociális programját több mint száz éve. Ezek az alapelvek a munkavállalók védelmét hangsúlyozzák. Ebben kiemelt szerepet szán a szakszervezetek tevékenységének, mint a munkavállalói érdekvédelem legfontosabb szereplőinek. Ez azt is jelenti, hogy a tisztességes munkáért, tisztesség bér járjon. Persze a bérezés kérdésében folyamatos küzdelem van a munkavállalók és a munkáltatók között. Pontosan ezért fontos a szakszervezetek munkája."

Válaszok:
hhonor | 2018. december 21. 13:46

Tisztelet azoknak, akik akár politikai kötődéseik, világi bálványaik mentén rámutatnak Beer püspök személyének hibáira s adott kötődéseik mentén, szeretetlenségükben ócsárolják őt. Ezen megnyilvánulásokban láthatók azok a valóban keresztény gyümölcsök, amelyek már hitelesen Jézus szándékaira és lelkületére mutatnak, másoknak jézusi mintákat felmutatva, amelyeket építik és nem rombolják a kereszténységet.

A cikk mandi által adott címe:
"Beer Miklós állítja, csak az erőszakot akarta megakadályozni a tüntetőknek írt levelével."

egy opciós lehetőség:
Beer Miklós csak az erőszakot akarta megakadályozni a tüntetőknek írt levelével."

Mi a két mondat üzenete között a különbség?

Válaszok:
hhonor | 2018. december 21. 14:04

A Katolikus Egyház tanítása a gazdasági tevékenységről és a társadalmi igazságosságról (Katolikus Egyház Katekizmusa, IV.f.)

"2426 A gazdasági tevékenység fejlődésének és a termelés növekedésének az a rendeltetése, hogy gondoskodjék az emberek szükségleteiről. A gazdasági élet nemcsak arra irányul, hogy megsokszorozza a termelt javakat és növelje a profitot vagy a hatalmat; elsősorban a személyek, az egész ember és az egész emberi közösség szolgálatára van rendelve. A maga sajátos módszereit és törvényeit követő gazdasági tevékenységet az erkölcsi rend keretein belül kell folytatni, tiszteletben tartva a társadalmi igazságosságot oly módon, hogy megfeleljen Isten emberre vonatkozó tervének.

2427 Az emberi munka az Isten képére teremtett személyek tevékenysége, akik arra kaptak meghivást, hogy folytassák a teremtés művét egymással és egymásért, miközben uralmuk alá hajtják a földet. A munka tehát kötelesség: "Aki nem akar dolgozni, ne is egyék" (2Tesz 3,10). A munka megbecsüli a Teremtő ajándékait és a kapott talentumokat. Megváltó jellegű is lehet. Az ember a munka büntetését a Názáretből való és a Kálvárián keresztre feszített Jézussal egységben viselve, valamiképpen együttműködik Isten Fiával az Ő megváltó művében. Krisztus tanítványának mutatkozik, amikor napról napra hordozza a keresztet abban a tevékenységben, amelyet teljesíteni hivatott. A munka a megszentelődés és a földi dolgok átlelkesítésének eszköze lehet Krisztus Lelkében.

2428 A személy a munkában a természetébe írt képességek egy részét gyakorolja és tökéletesíti. A munka elsődleges értéke az emberhez tartozik, aki annak szerzője és célja. A munka van az emberért és nem az ember a munkáért. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy a munkából szerezze meg azokat a javakat, melyek a saját és a hozzátartozói életének fönntartásához, valamint az emberi közösség szolgálatához szükségesek.

2429 Mindenkinek joga van a gazdasági kezdeményezéshez; mindenki törvényesen éljen talentumaival, hogy hozzájáruljon a mindenki javára szolgáló bőség megteremtéséhez, és begyűjtse fáradozásainak méltó gyümölcseit. Mindenki gondoskodjék arról, hogy a törvényes hatalom közjó érdekében hozott rendelkezéseihez igazodjék.

2430 A gazdasági életben különböző, gyakran egymással ellentétes érdekek szerepelnek, ebből fakadnak a rá jellemző konfliktusok. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy olyan tárgyalások útján rendeződjenek e konfliktusok, melyek minden szociális partner jogait és kötelességeit számításba veszik: a vállalatvezetőkét, a munkavállalók képviselőiét, például a szakszervezetekét, és adott esetben a közhatalomét is.

2431 Az állam felelőssége. "A gazdasági tevékenység, különösen a piacgazdasági ugyanis nem folyhat intézményi, jogi és politikai szempontból légüres térben. Éppen ellenkezőleg, föltételezi, hogy a stabil pénzen és a hatékony közszolgáltatásokon kívül biztos garanciákat kap az egyéni szabadság és a tulajdon vonatkozásában. Az állam legfőbb feladata e biztonság garantálása oly módon, hogy aki dolgozik és termel, élvezhesse munkája gyümölcseit, s ennélfogva ösztönzést érezzen a hatékony és tisztességes munkára. (...) Az állam másik feladata, hogy őrködjék és felügyelje az emberi jogok érvényesítését a gazdasági életben. De ezen a téren az elsődleges felelősség nem az államot terheli, hanem a társadalmat alkotó egyéneket és a különböző szerveződéseket."

2432 A vállalatvezetők felelősek a társadalomnak gazdasági és ökologiai tevékenységükért. Nemcsak a profit növelésére, hanem a személyek javára is tekintettel kell lenniük. A profitra azonban szükség van, mert ez teszi lehetővé a beruházásokat, amelyektől függ a vállalatok jövője és az alkalmazottak munkahelye.

2433 A munkához és hivatásszerű foglalkozáshoz mindenki számára biztosítani kell a lehetőséget minden igazságtalan megkülönböztetés nélkül: férfiaknak és nőknek, egészségeseknek és csökkent munkaképességűeknek, őslakosoknak és bevándorlóknak. A körülmények függvényében a társadalomnak a maga részéről segítenie kell az állampolgárokat, hogy munkát és alkalmazást szerezzenek maguknak.

2434 Az igazságos bér a munka törvényes gyümölcse. Megtagadása vagy késleltetése súlyos igazságtalanságot jelenthet. A méltányos bér megállapításához figyelembe kell venni minden egyes ember szükségletét és teljesítményét. "A munkát úgy kell megfizetni, hogy az ember anyagi, társadalmi, kulturális és lelki szempontból egyaránt méltó életet biztosíthasson önmagának és övéinek, figyelembe véve kinek-kinek munkakörét és teljesítményét, valamint a vállalat helyzetét és a közjót. A bér nagyságának megállapítását erkölcsileg nem igazolja a felek puszta megállapodása.

2435 A sztrájk erkölcsileg megengedett, amikor elkerülhetetlen, sőt szükséges eszközt jelent az arányos eredmény eléréséhez. Erkölcsileg azonban elfogadhatatlanná válik, amikor erőszakkal jár együtt, amikor célkitűzései nem közvetlenül kapcsolódnak a munka föltételeihez, vagy ellenkeznek a közjóval.

2436 Jogtalan a társadalombiztosítás szerveinek járó, a törvényes hatóságok által megállapított hozzájárulás befizetésének elmulasztása.

A munkanélküliség szinte mindig sérti annak méltóságát, aki állását elvesztette, és veszélyezteti életének egyensúlyát; a személyes károsodáson túlmenően családja számára is számos veszély következik belőle."

Nincs igazad, ismerek, ill. ismertem nagyszerű lelkészeket, akik a közösségük jó lelki vezetői, segítői.

Beér olyan, amilyen. Ez egy téves húzása volt, nem kellett volna.

Válaszok:
Agnieszka | 2018. december 21. 20:01

Láttam egyszer a saját szememmel Vácott biciklivel közlekedni, nagyon menő volt.

A levelezés nem a műfaja. Egyébként szerencsés, nem nagyon látszik rajta a kor.

Nem vagy egyedül és minden hivatásban van szemét

A szervezetek öntisztulása hiú reménynek látszik, addig jó, míg az egyének kikerülhetők.

A protestánsoknál ez többé-kevésbé megoldott, de a vallásunkat általában örököljük.

Nekem ebben speciel, szerencsém volt, van.

Csakhogy egy percig sem zajlott békésen, püspök úr!

"amíg békésen zajlik"

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés