Ha a hitünk felületes és az otthonunk gyenge, céltalanná válik az életünk

2018. december 11. 12:58

Köves Slomó
Képmás
A gyermeknemzés ránk ruházásával a Mindenható saját társaivá is tesz bennünket a teremtés művében. Interjú.

„A vallásos zsidóság élete zárt világnak tűnhet a kívülállóknak, amelyről legtöbbünk csak a »Jákob rabbi kalandjai« alapján alkotott töredékes képet, de már innen is tudható, hogy kifejezetten családcentrikusak. Miből fakad ez?

A zsidóságban mindennek a család az alfája és ómegája. A család az a megtartó erő, amelyből a bibliai parancsolatokhoz ragaszkodó élet és annak szeretete fakad. A zsidó gyermekek az otthon támogató melegében sajátítják el a vallásos életmód alapjait a számukra átadott bibliai történeteken és a szülőktől ellesett szakrális cselekedeteken keresztül. Ezért, ha az otthon erős alapokon nyugszik, a szülők közötti kapcsolat a mély, kölcsönös bizalomra és a zsidó értékek tiszteletére épül, a hagyomány továbbadása is megfelelőképpen fog alakulni. Okkal lehet számítani arra, hogy a következő nemzedékek is a kellő elhivatottsággal vállalják magukra a zsidó élet felelősségét és örömét. Ám ha az otthon gyenge, érzelmileg sivár, illetve a vallásos meggyőződés felületessé válik és a parancsolatok megfelelő végrehajtására sem kerül elég hangsúly, akkor az élet valamennyi intézménye is ugyanezt az erőtlenséget, céltalanságot fogja tükrözni.Ennek megfelelően érdemes biztosra menni: a több évezredes zsidó tanítások a családi élet valamennyi aspektusát felölelik, és érvényes mondanivalóval szolgálnak a legfontosabb kapcsolataink felelősségteljes és szeretetteli alakítását illetően.

Miképp tekintenek a házasságra és a gyermekre, mit tanít az izraelita vallás erről?

Amellett, hogy a házasság egyik legfontosabb célja a gyereknemzés, a megfelelő partner keresése, majd megtalálása önmagában érték. Enélkül valamennyiünk élete töredékes, beteljesületlen maradna. »Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkotok számára segítőt, neki megfelelőt« – szól a szöveghely (1Mózes 2:18.). Döntésével az Örökkévaló Isten egyszerre emeli elsődleges céllá a házasság intézményét, és egyszerre int bennünket a kötelességünk teljesítésére: eltérő képességeinkkel, tehetségünkkel és késztetéseinkkel segítsük a társunkat a kiteljesedésben és a közös célok elérésében. A gyermeknemzés ránk ruházásával a Mindenható saját társaivá is tesz bennünket a teremtés művében. Minden egyes gyermek világrahozatalával szent missziót hajtunk végre: embert alkotunk az Örökkévaló »képmására és hasonlatossága szerint«. Tettünk ezáltal szellemi céllal is felruházza az új életet. Valóra váltását saját – egyszerre spirituális és nagyon is gyakorlati – feladatunk maradéktalan kiaknázásával tudjuk elősegíteni. Át kell adnunk gyermekeinknek a zsidó hagyomány teljességét, és nevelnünk kell őket saját példamutatásunkkal, »a neki megfelelő módon…« (Példabeszédek 22:6.).”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 46 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Akárcsak a keresztény családokban. Ugyanaz az öröm, ugyanaz probléma, ugyanaz az életfelfogás.

Válaszok:
OberEnnsinnen | 2018. december 11. 15:31

Igen.
Hasonlót írtam én is, pár hete, hogy lehet az ember Isten partnere eme földi létünkben.
Lehet, hogy Slomo olvasta?

Válaszok:
Sulammit | 2018. december 11. 15:33
Sulammit | 2018. december 11. 15:35

A te családodban úgy látszik így volt. "Hazug, képmutatás".

A te családodban úgy látszik így volt. "Hazug, képmutatás".

Így tanuljuk a Szentírásból.

Olyan szakmák, amelyek lenézettek voltak a keresztényeknél

Hallottál olyat, hogy magyar keresztény?

Szövegértés nem megy, csak a szövegelés?

Ügyvéd, orvos, volt a felsorolásban.

Jézus állásfoglalásra szólít. Mindannyiunkat. És ez lemondással, áldozat vállalással jár. Végülis, fel kell vennünk, Krisztus keresztjét.
Simeon jövendölése, "Jelül tétetett, melynek ellene mondanak"
Jézus szembekerült, szembefordult a farizeusokkal, írástudókkal, azok kicsinyességével, féltékenységével, más értékrendet hirdet. Egyetemes isteni és emberi értékeket.
Máté már saját korában megtapasztalja ezt a szakadást.
János már írja, hogy akik megvallották Jézust, mint messiást, azokat kizárták a zsinagógákból.
Ilyen értelemben jelentkezhetett ez a megosztás a családokban is. Hasonló volt a helyzet pogány környezetben is.
Az evangélium követése bátorságot követel.

Lukácsnál megosztottság van.
Ha úgy vesszük, hogy a hagyomány, vagyis a zsidó vallás és az új Jézus tanítása, akkor elég nagy ellentétet szül egy családban.
Nem lehetett könnyű elfogadni a Szentháromságot, Jézus feltámadását, azt, hogy nem politikai a messiás, hanem nekünk kell megtérnünk. Az apostoloknak sem volt egyszerű.

Egyetértek veled.

Talán azért, mert az újságíró a Képmás Magazinban nem erre volt kíváncsi. Ezek csak téged érdekelnek. Arra válaszol egy riport alany, amire az újságíró kíváncsi. Ami a témája.
Advent van. Tudod közeleg a karácsony. Jézus születése.
Magyarországon szenteste nincs búcsújárás. A családok együtt ünnepelnek. Ki ezt, ki azt.

De, ha téged érdekel, ne fogd vissza magad, kérdezzél tőle. De ne itt, reklamálj, hogy miért nem kérdezték meg azt, ami téged érdekel.
Egyébként ez az "izraeli slomo gyerek" egy magyar négygyermekes apuka. Több tiszteletet az embernek.

Szent Borbála egy példa erre, akit a saját apja jelentett fel a rómaiaknál.

Holt unalmas vagy ezzel a mindenhol beírt, Theodor Herzl szövegeddel.
Tudom, mit mondott, anélkül is, hogy ideírnád nekem.
Izrael védőszentje, JHVH.
Köves Slomo ortodox és nem cionista, ég és föld a különbség, csak, hogy, tudd!

Még te panaszkodsz nekem, hogy mit ír neked egy commentelő, akit állítólag kiikszeltél?
Még nekem panaszkodsz azok után, ahogyan beszéltél velem?
Oxfordra és társaira mikor fogsz nekem panaszkodni, hogy hogyan beszélnek veled?
Tudod, arról az oxfordról beszélek akivel nem is olyan régen még igen egyetértettél velem kapcsolatban.
Most én is tegyek hasonlóan, mint te?
Helyeseljek nekik a te angol tudásoddal, ill. nem tudásoddal, cigány származásoddal kapcsolatban?
Mondd csak, milyen férfi vagy te?

Már miért növekedne?
Magyarországon van, Közép-Európa legnagyobb számú zsidó közössége.

Elméletileg és gyakorlatilag, tévedésben vagy.
Pünkösdkor, egy átimádkozott éjszaka után, Szentlélektől megerősítve megszületik az Egyház és megkezdődik a hit tudatos terjesztése. Az ApCsel 3000 ember megtéréséről beszél. Ez azt jelenti, hogy az ünnepi zarándokok számottevő része a zsidó hittel alapvetően összeegyeztethetetlen dolgokat fogadott el Jézus nevében mégis megkeresztelkedtek, ezzel elismerték, hogy az üdvösséget Jézus által nyerhetik el.
Az így kereszténnyé vált zsidó zarándokok nagy része nyilván hazatért az ünnepek után a saját városába, vagy országába pl. Mezopotámiába, Egyiptomba, Rómába, és magukkal vitték az új hitet szerte a világba.
Az apostolok viszont nem tértek vissza többé Galileába. Ott maradtak Jeruzsálembe és az ottani Jézus-hívőkkel tartották a kapcsolatot.
"Még a papok is tömegesen csatlakoznak hozzájuk." Csel 6,7
Persze három oldalról, három különböző erő kísérelte meg, hogy gátat vessen a hit terjedésének. A zsidóság, a zsidózók, és a római császárság.
Olvasd végig az ApCselt.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés