Európának feltétele a kereszténység

2018. szeptember 1. 13:29

Soltész Miklós
S4C News
Látjuk, hogy az iszlám hogyan tört előre, így a radikális irányzatait ismerve attól tartok, nem lesz békés átmenet. Mindez nagyon súlyos következménye lehet az elmúlt évtizedek elhibázott liberális politikájának. Interjú.

Ugyanakkor a nyugat-európai országok egy része úgy tűnik, hogy elismerés helyett inkább kritizál. Miért fáj nekik, hogy a magyar Kormány segíti az üldözött keresztényeket?

Pofonokat mindig kap az ember, kritikát mindig kap egy kormányzat. Ezer éve mi kaptunk fontos segítséget a Nyugattól – akár Szent Gellérten, akár a Nyugatról érkezett papokon, szerzeteseken keresztül. Mi, magyarok sokat köszönhetünk nekik, a gondolkodásunkhoz, kultúránkhoz ők pótolhatatlan értékeket adtak hozzá. Úgy tűnik, most jött el az ideje annak, hogy mi is visszaadjunk valamit a Nyugatnak. Most nekik, feléjük kell megadnunk az imádságot és a politikai segítséget is. Azt látom, hogy számos országban most kezdenek felébredni, most kezdik látni a liberális véleménydiktatúra pusztításait, most kezdik megérteni, hogy az utolsó pillanatban vannak. Ha ebben tudunk segíteni, akkor nem nagyon érdekel az onnan érkező, valójában csak egy szűk réteghez kapcsolható kritika, mivel az általuk vallott „értékek” számunkra elfogadhatatlanok.

Szavaiból úgy veszem ki, hogy véleménye szerint a Nyugat az utolsó pillanatban észhez tér…

Remélem, hogy igen, bár ez sajnos nem minden országra igaz. Néhány országban, például Franciaországban, a skandináv államokban vagy Nagy-Britanniában nem biztos, hogy megállítható a folyamat, melynek akár véres következményei is lehetnek. Látjuk, hogy az iszlám hogyan tört előre, így a radikális irányzatait ismerve attól tartok, nem lesz békés átmenet. Mindez nagyon súlyos következménye lehet az elmúlt évtizedek elhibázott liberális politikájának.

Mit jelent az Ön számára az a mondat, hogy »Európa keresztény lesz, vagy nem lesz«?

A kereszténység kétezer évvel ezelőtt fergeteges és csodálatos módon terjedt el az akkor ismert világban. Ez olyan alapot adott a mai Európának, amit nem szabad elpusztítani. Ez megjelenik a mindennapos gondolkodásban, a kultúrában, az írásmódban, a naptárunkban, a gazdaságban, de ami a legfontosabb számomra és sokak számára, hogy a gyakorló kereszténységünkben is. Mindig voltak hullámvölgyek a kereszténység időszakában: volt, amikor pusztítottak bennünket – francia forradalom, kommunizmus, sorolni lehetne a történelem szörnyű időszakait. Bízom abban, hogy az átmeneti nehézségek után mégiscsak egy olyan fejlődő időszak áll előttünk, amikor a kereszténység újra meg fog erősödni. A CSIT és az ehhez hasonló találkozók mind ezt a célt szolgálják, egyéni és közösségi szinten egyaránt.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 53 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Csak egyet írok: a Szentháromság léte. Minden más beszéd az Istenről eleve hamis. A hamis valóságképből pedig - legalábbis tendenciájában - hamis cselekvés fakad. A keresztények elkövetett bűne nem érv az Isten ellen, mert az evangélium bemutatja, hogy az Isten őket is megítéli. De van bocsánat, újrakezdés.

Contra facta non argumenta...

Nem "mészárlás", hanem harc volt, az ország európai jellegéért, tehát a megmaradásért. Szent István értette a történelmet, Koppányék nem.

Ne legyen értetlen: mindenki kultúrát csinál. A világnézetek tisztességes küzdelme azonban figyelembe veszi a vitakultúra szabályait. A kereszténység is ezt teszi.

Nem gondolod, hogy kissé túltolod a katolicizmus és az antikrisztus azonosítását? Minden szavadból kisüt, hogy nagyon felületesek és rémesene sablonosak az ismereteid arról, amit katolikusnak vélsz.

Az ilyen monomán, monokauzális magyarázat ugyanis elhomályosíthatja a látásodat és elfedi előtted azt a szomorú tényt, hogy az antikrisztusi jelleg minden felekezetben, minden közösségben és - igen - minden egyedi hivő életében is! – képes megvetni a lábát. És meg is veti. Azzal csábít, ami számodra a legszentebb. Ott ül a templompadban, de ott kísér a kis magányos, farizeusi erőlködéseidben is, amikor pont azzal vagy elfoglalva, hogy makulátlan és tökéletes és Istennek tetsző legyen az ima, amit elmotyogsz magadban. És elhinti, hinti, hinte benned a gyűlöletet a másik krisztushívő iránt, aki történetesen katolikus. És ide csábít, hogy leírd, ország világ előtt, hogy "hálát adok, Istenem, hogy nem vagyok olyan mint az a katolikus vámszedő ott a másik sarokban."
Csak szóltam. És nem: nem vagyok katolikus.

Példának okáért: Azt vallod, hogy "Jézus Krisztusban hiszek, elfogadom Isten fiát Istennek és egyben embernek".

Már maga a hitvallás, hogy "isten és egyben ember" kifejezetten és jellegzetesen római örökség, hiszen a biblia sehol nem tesz ilyen dogmatikus kijelentést. Az "egyszerre isten és ember" a nyugati egyházban emelkedett dogmává, mégpedig hosszadalmas teológiai vita és számos szakadás folytán. A legtöbb régi keleti egyház, pld. az etióp, a káldeusi, a kopt, az örmény stb. ezt a tant élesen kérdőre vonja. Mint ahogy a Szentháromság-tant is, ami úgyszintén egy aránylag kései, egymással feszültségben álló bibliai, evangéliumi, apostoli kijelentések szükségessé vált összegzésére, harmonizálása tett kísérlet. Teológiai modell. Bevált – nekünk legalább is bevált. Szerintem sincs jobb, és is vallom, de tudnom kell élni azzal a tudattal, hogy nem "bibliai kijelentés", hanem magyarázat.

A nyugati róma-kritikus áramlatok tulajdonképpen mind a római katolicizmus gyermeki, a reformáció teológiailag katolikus belvita. Szerintem is jogos és szükséges belvita – de BEL-vita.
Ha Rómát cakkumakk le-antikrisztusozod, saját, biblikusnak vélt hitalapjaid eredetét is kérdőre vonod. Gyökértelen vagy, és naiv.

Amiben szintén tudlak követni: Az iszlám annyiban vallottan antikrisztusi, hogy nyíltan, kifejezetten a zsidó és keresztény messiási elképzelésekkel szemben állítja és érvényesíti a saját messiási elképzelését. Tagadja azt a lényeges, eredendő biblia felismerést, hogy a messiás korszak mint olyan, egy végső soron a túlvilágról felénk épülő, minden emberi intézményt és törekvést meghaladó valóság, amit nem lehet emberi és vallási módszerekkel megvalósítani a földön. Az iszlám magáról vallja, hogy de ő igen, ezt misszióval és karddal egyaránt meg tudja, meg fogja valósítani. Azt azonban nem értem, honnan veszed, hogy Róma hozta volna létre - ez történelmileg súlyos tévedés, szerintem badarság, és a felekezeti gyűlölködés eredménye.

Az iszlámból valójában teljes mértékben hiányzik a kisebbségi létre vagy az üldözöttségre való alapvető spirituális berendezkedés. A kereszténység az üldözöttségben indult, a keresztény identitás a katakombákban szilárdult meg. Mint ahogy az izraelita identitás is Egyiptomban és Babilonban alakult, a számüzetésben szilárdult és alakult. A biblia összes könyve az üldözöttség élményében íródott és kanonizálódott. Az Ószövetség könyvei is, a zsidó-izraeli identitás is. Az "erec", az ígéret földje, az ország, a "haza" élmény mindig is kivétel volt. Hajszálon múlott - és mai napig is hajszálom múlik - a fizikai, földrajzi "ország" puszta léte.

Abban is egyetértek veled, hogy a kereszténység államvallásként erősen korcsosodott és folyamatosan kocsosodik. Róma is, mint hatalmi központ, folyamatosan korcsosodott. Ez tény. De ugyanúgy korcsosodik az az ún. protestáns, "evangéliumi kereszténység" is, ami 400 éve még menekültként érkezett az amerikai kontinensre, mára viszont világhatalomként hódí, térít és hivatkozik a bibliára, vagy arra, amit abból felfogni képes, és nem igen hajlandó szembesülni saját korlátoltságával, tévelygéseivel. - Minden ember és csoport, teológiai iskola által képviselt krisztianizmus, magában hordozza az antikrisztusi virust. Kegyelem, ha az nem tör brutálisan felszínre.

Soltész pedig nem államvallást követel, hanem ahhoz ragaszkodik, hogy Európa humánus, emberbarát, békére törekvő és az egyetemes emberi jogokat hírdető öröksége a bibliai hagyományban gyökerezik. Ennek a hagyománynak számottévő örökösei a történelmi és az azokból kifejlődő fiatal keresztény egyházak, (mint ahogy az ókor óta Európában létező zsidó felekezetek is.)

Az iszlám mindezt nem örökölte, hiszen pont a tagadása által jött létre. Ezért az iszlám, de leginkább a pán-arab iszlám, az európai kultúra és európa értékeinek eredendő antitézise. Nem tudom, ezt miért nem lehet tárgyilagosan elfogadni.

Az én elődeimet nem gyömöszölte, az én elődeim megmaradtak reformátusnak.

Válaszok:
kalotaszeg | 2018. szeptember 2. 10:14

Aminek komoly ára volt, és sajnos a korcsosodás őket is utolérte.

Senkit sem kell "deportálni", semmiféle alapon.

Nem döntöttem el előre semmit: kivétel nélkül mindig mindenki előzetes értelmezésből indul ki, s bármely vita arról szól, hogy az előzetes értelmezések kölcsönösen módosíthatók az érvektől függően.

A sátánistáknak sehol nincs helyük normál emberek között, mert a perverz őrültségük miatt inkább a diliházba valók.

Ezen a földrész akkor indul meg kereszténység irányába, ha a magukat kereszténynek vallók Jézust Krisztust fogják követni, lelkületben és cselekedetekben, már mind többen. S ennek első lépése nem az, hogy másoktól várnak lépéseket, hanem az, hogy maguk döntenek Krisztus mellett, a megtérés útjára lépve.

Ha mind többen a megtérés útjára lépnek, ezrek, milliók, tíz és százmilliók, Jézus Krisztus fog megnyilvánulni rajtuk keresztül is ezen földrészen s nem lesz kérdés ezen földrész jövője.

Megtettük saját részről az első lépéseket ezen kereszténység megerősítése irányába? Ha nem, akkor feladatunk van.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés