A PKP forradalmasítaná a magyar politika hatékonyságát

2015. május 4. 11:46

Béndek Péter
1000 A Mi Hazánk
Ilyen programpontokban gondolkodunk: állami devolúció, önkormányzatok és autonómiák erősítése. Egykulcsos jövedelemadó, a jelenleginél legalább 10 százalékponttal alacsonyabb ÁFA.

„Ilyen programpontokban gondolkodunk:

1. Állami devolúció, önkormányzatok és autonómiák erősítése. Ügyészség kormány alá rendelése, ügyészi szakasz vizsgálóbírói felügyelete. Közhivatali visszaélések extra büntetési tétele pl. egyszerű sikkasztáshoz képest. Közbeszerzés pontos szabályozása. Közérdekű állampolgári felszólamlások és bejelentések különleges védelme. Rendőrség önkormányzati alárendeltségben + központi nyomozószervezet (FBI). Honvédség megerősítése.

2. Alkotmánybíróság feloszlatása. LB (Kúria) megerősítése. Esküdtbíráskodási rendszerre való fokozatos áttérés.

3. A területi alapú közigazgatás lecserélése túlnyomórészt e-közigazgatásra.

4. Egycsatornás, személyi számlás adórendszer (mindenki egyetlen -- saját -- adószámlára fizet, és folyamatosan nyomon követheti a befizetett adója hasznosulását, illetve összehasonlíthatja az adójával szemben álló, a személyére fordított, mások adójából rájutó közpénzeket, valamint a személyes egyenlegét). Az ennek alapjául szolgáló teljes, átfogó államháztartási transzparenciát minden demokratikus állam alapfeltételének gondoljuk.

5. E-népszavazás folyamatos bővítése helyi és országos ügyekben. Parlament vitatkozó jellegének erősítése a jogszabályalkotó feladataihoz képest.

6. Kétkamarás parlament, a második kamara nyitott vagy zárt listás sorsolással az állampolgárok összességéből kialakítva.

7. C-SPANhez hasonló folyamatosan sugárzó politikai csatorna országos és helyi tartalmakkal.

8. Egykulcsos jövedelemadó, a jelenleginél legalább 10 százalékponttal alacsonyabb ÁFA a mindenkori alsó 5-6 decilis fogyasztói kosarába tartozó cikkekre, amely átmenetileg kiegészülne kötelező szolidaritási járulékkal (luxusadó, ingatlanadó, vagyonadó stb. kombinációja), és ez mint bevétel lenne jóváírva a személyes adószámlán. Kötelező társadalomintegrációs programok az elmaradott térségekben és a lecsúszó, alacsony civilizációs szintű körzetekben.

9. Hosszabb távon szubjektív állam, azaz mindenki szerződést köt az állammal egy közszolgáltatási csomagra vonatkozóan, minél drágább csomagot kér (kvázi biztosítási rendszerben), annál több adót fizet. Az egyenesadót felváltaná a szerződésben megállapított adókulcs. A csomag váltható lenne meghatározott időközönként bizonyos feltételek mellett.

10. Magántőke az EÜ- és TB-finanszírozásba. Általános ellátás állampolgári jogon + magánbiztosítás. Orvosok közalkalmazotti státusának megszüntetése, állami minőségellenőrzés megerősítése.

11. Versenyképes, tudásalapú gazdaságot szolgáló posztfosszilis, főleg megújuló hordozókra épülő energiapolitika. Flexibilis közoktatás, állami és magánfelsőoktatás. Elit kultúra és innováció elismerése.

12. Egyre intenzívebb átmenet mellett az állami adóelvonások fokozatos csökkentése, kis, hatékony, transzparens, moduláris állam mint a társadalom facilitátora és beszállítója. A sikeresség és a közösségi élmény mint az állampolgári lojalitás alapja. Nyugatias nemzeti jövőkép.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 30 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Jó, hogy iderakták ezt a programot. Most már sokkal biztosabban tudom, hogy miért nem tetszik. Ugyanazt érné el, csak más okokból, mint a jobbik-elszigetelné az országot.

Béndek Péter által megfogalmazott elmélet döntő többsége támogatható. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznem, hogy nagyobb részt kidolgozatlan és néhol ponttalanságok is vannak. Az elmélettel párhuzamosan a gyakorlat feltételei, ezekben történő változtatás és ennek időintervalluma is hiányzik. Szerintem az elmélet annyit ér amennyit a körülmények a megvalósításban lehetővé tesznek, és ennek alapján amennyi megvalósul belőle. Ebben pedig az érem másik oldala is beletartozik, amely nem más, mint a források megléte, ennek biztosítása.

1. Nem minden helyezhető le az önkormányzatokhoz, mert sok esetben káoszt, anarchiát okozna. Ezen túl láthattuk a múltban, hogy nagy sok minden az önkormányzatokhoz került, de végrehajtásukhoz nem volt forrás és az önkormányzatok eladósodtak. Hiányoznak a részletek. Másként fogalmazva; kidolgozatlan.
2. Az Alkotmánybíróság megszüntetése könnyen megoldható, de akkor biztosítani kell, hogy a LB-nál minden jogszabály megtámadható legyen.
3. A területi alapú közigazgatás lecserélése – már elkezdődött – kívánatos, de ehhez biztosítani kellene a maximális feltételeket. Ez azonban csak részben áll rendelkezésre. A bővítése pedig folyamatosan történik.
4. Ebben a pontban írtak teljesítése növeli a bürokráciát, a költségeket és nem látom értelmét, hasznát az alkalmazásnak. Ez inkább a piárra hajaz.
5. Az E-népszavazásnak is csak részben vannak meg a technikai feltételei. Ezen túl itt is hiányzik a részlet. Vannak olyan szakmai témák, amelyben a népszavazás nem tud megfelelő döntést hozni, mert hiányzik a szükséges információ, tapasztalat, szakmai tudás.
6. Szerintem a társadalom, gazdaság szerkezete nem indokolja a kétkamarás parlamentet. Elfogadhatóbbnak tartanám, ha a szakmai és civil szervezetek is jelölhetnének képviselőket.
7. C-SPANhez hasonló folyamatosan sugárzó politikai csatorna országos és helyi tartalmakkal megoldható lenne, más kérdés, hogy ennek lennének e előnyei, milyen eredményeket hozna és milyen költségvonzata lenne. Jelenleg az önkormányzatoknak van honlapjuk, de ahogy látom ez sincs kellően feltöltve, kihasználva
8. Nem kellene összekeverni az adót a járulékkal. Két különböző téma. Egyetértek azzal, hogy magas az adóterhelés, az újra elosztás. A változtatáshoz több időre lenne szükség és ezt csak akkor lehet elindítani, ha a gazdaság és a költségvetés teljesítőképessége lehetővé teszi. Egyetértek az egykulcsos SZJA megtartásával, hiányolom, hogy nem említi meg a kedvezményeket. Támogatom a luxusadó, ingatlanadó, vagyonadó, stb. bevezetését, amely forrása lehetne az elmaradások pótlásának. A személyes adószámlát szükségtelennek tartom, melyről a 4. pontban már írtam.
Egyetértek az ÁFA témakörben írtakkal, de csak akkor, ha az egyéb feltételek ezt biztosítják. Itt is a fokozatosságnak kellene érvényesülnie.
9. Ebben a pontban leírtak eléggé zavarosak és nem látom az értelmét.
10. Az eü.-ben a magántőke már ma is létezik. A programpont a további változást nem részletezni. Ez pedig fontos lenne, mert így akár privatizáció újragombolása is feltételezhető.
Egyetértek az állampolgári jogon való minimális biztosítás + kiegészítve önkéntes biztosítással, de ennek bevezetése is csak akkor történhet meg, ha a költségvetés nem mínuszos és itt is a fokozatosság elvét kell követni, ahogy ez történt Németországban, vagy Svédországban.
Egyébként az egészségbiztosításban és a nyugdíjbiztosításban is létezik az önkéntesség.
11. Ne keverjük össze az energiapolitikát az oktatáspolitikával. Két különböző téma. Az energiapolitikánál is figyelembe kell venni a körülményeket, lehetőségek és a költségvonzatot. Ennek taglalása hiányzik. Elsődlegesen az oktatáspolitikát is a szükséglet határozza meg, és ehhez kell a forrásokat hozzáigazítani.
12. E pont alatt megjelenő szöveg már egyes korábbi pontoknál is megjelenik, így külön nincs értelme vele foglalkozni. Legfeljebb az ezzel kapcsolatos programpontokat kellene kiegészíteni.

Végezetül, javasolnám Béndek Péternek, hogy amennyiben lehetséges – már ha úgy gondolja, hogy a széles társadalmi tömeget akarja megszólítani – tartózkodjon az idegen szavaktól és a magyar megfelelőjével helyettesítse.

:-)
Ez se rossz ötlet.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés