szórvány

2022. március 10. 15:01
Hogyan lett egy szórványbeli magyar jogásznő román államtitkárrá, és mit tart tisztsége legfontosabb feladatainak? Kacsó-Doboly Izabella Máriát, a bukaresti Családügyi, Ifjúsági és Esélyegyenlőségi Minisztérium államtitkárát kérdeztük pályájáról és terveiről.
2022. február 9. 21:31
A székely identitással kapcsolatos vitáról szóló kérdésre válaszolva kijelentette: „Ha két indián egymás skalpját követeli, a sápadtarcúak örülnek”.
2021. november 15. 7:19
Kérdések és azonnali kérdések jönnek hétfőn a parlamentben.
2019. április 1. 17:42
Bástyaként védelmezi a környék magyarjait a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, ami nem csak az oktatás, hanem a helyi és környékbeli magyar kulturális élet egyik központja. Riportunk a szórványmagyarságért küzdő intézményről.
Veres Stelián
2018. február 1. 7:42
Kiprédikálják a csángó híveket a román papok, ha magyarkodni mernek, de azért működik Csángóföldön is a magyar mozgalom – mondja Veres Stelián csángó katolikus pap a Mandinernek. A csángóság, magyarság és románság gubancos viszonyáról, és persze a hitéletről beszélgettünk a kolozsvári román katolikusok magyar érzelmű papjával.
2015. december 23. 23:36
A világban szétszórtan élő magyar közösségek helyzetének mindegyike egyedi. A feléjük irányuló segítségnyújtás nem lehet sikeres az ő saját lokális kultúrájuk és többes kötődéseik figyelembevétele nélkül.
2014. augusztus 25. 11:05
A nacionalistább románok számára elfogadhatatlan az, hogy ők, románok, kisebbség legyenek a nemzetállamként definiált Romániában.
2013. szeptember 24. 18:12
Erdély esetében a Székelyföldön kívül élő magyarok az alternatív nyilvánosságban manapság folyamatosan lövik a véleményvezéreket, politikusokat a kérdésükkel: értjük Székelyföld területi autonómiáját, de mi lesz velünk?
Mandiner.keresztény
2013. március 29. 23:33
Odakerült ez az istenháza is a néptelen, romosodó, használaton kívüli erdélyi magyar templomok hosszú jegyzékébe száznegyvenötödiknek. Már nem lesz, akiért kinyitni ezután.
2012. január 28. 18:32
A Kolozsvár melletti Válaszút szórványkollégiumát Kallós Zoltán néprajzkutató hozta létre. A Heti Válasz riportja.