premontrei rend

2021. december 19. 14:45
Megújult a premontrei rend újlipótvárosi Szent Ágoston-kápolnája. A kápolnát vasárnap szentmisén áldotta meg Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát.
2020. november 12. 10:36
Mi a tridenti rítus lényege, mire segít odafigyelni? Erről szól a premontreiek kisfilmje.
2018. január 25. 15:52
Az egyházi szervezet oktatási, szociális, kulturális és vallási törekvéseinek megvalósulását támogatná a kormány.