„Ha egy kicsit jobban ránk ijesztenek, Norvégia EU-tag lesz” – volt norvég külügyminiszter-helyettes a Mandinernek

2023. június 02. 18:40

„Norvégia első számú célpontjává válhat annak, aki az európai energia-utánpótlást meg akarja zavarni” – mondja lapunknak Janne Haaland Matlary politikai elemző, aki szerint az oroszok háborúja összerántotta a NATO-t, illetve hátrányos helyzetbe hozta a biztonság és az energetika terén Oroszországot. Miért ássa alá az európai identitást a woke-izmus? Miért idegenkednek a norvégok az EU-tól? Erről kérdeztük az NKE rendezvényén a volt norvég külügyminiszter-helyettest. Interjúnk.

2023. június 02. 18:40
null
Maráczi Tamás
Maráczi Tamás
főmunkatárs

***

Semmi rokoni szál Erling Haalanddal, a Manchester City csatárával?

Nincs, de egyébként ugyanabban a negyedben laktunk. Mindig megkapom ezt, és viccelődünk is vele, hogy ő teszi híressé a Haaland nevet, nem én.

Ismerte a családját?

Nem, nem ismertem őket. Csak egy környéken laktunk.

Az ön férje magyar származású. 1956-os menekültek voltak?

Igen, egy 56-os család volt. A férjem gyerek volt még akkor,

az apja pedig egy háborús hős, az első világháborúban hadnagyként hősies módon megmentette a katonáit, a második világháborúban pedig a Don-kanyarban szolgált főtisztként. A Nemzeti Sírkert 52-es parcellájában van eltemetve a katonai hősök között, részben ezért is vagyunk itt Budapesten, hogy a magyar honvédelem napján őrá is emlékezzünk.  

A magyar hagyományokat a férje bizonyosan tartja. Négy gyermekük is?

Az egyikük folyékonyan beszél magyarul, üzleti tanulmányai elvégzését követően magyart is tanult Magyarországon. Mind a négy gyermekünk az oslói Lycée Français-ban végzett, a férjem viszont otthon magyarul beszélt.

Janne Haaland Matlary
Janne Haaland Matlary

Az életrajzában láttam, hogy a feminizmustól jutott el a katolikus hitig, 20 éves korában lett keresztény. Milyen élmények hatására?

A nyugati filozófiát tanulmányoztam akkoriban, a logikai realizmus volt a vezérelv. Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és az objektív igazság keresése volt a kulcs, a szubjektivitáson túli objektív igazság megtalálása. Az Istenre találás nem volt benne a pakliban, nem az volt a szándékom. Akkoriban a természetjog foglalkoztatott mint az emberi jogok elsődleges forrása.

Politikai pályáján először a norvég Kereszténydemokrata Párt tagja lett, majd a Konzervatív Párthoz igazolt át. Mi volt ennek az oka?

Éppen a természetjog és a szubszidiaritás eszméje, illetve az egyház szociális tana miatt csatlakoztam a kereszténydemokratákhoz. Azért hagytam ott végül a pártot, mert nem értették meg az ideológia fontosságát, a párt nem dolgozott ki saját politikai ideológiát magának. Emiatt lettem a Konzervatív Párt tagja, és a mai napig is az vagyok.

És ez a párt hitelesen képviseli a keresztény értékeket, például a konzervatív családpolitikát?

Hát, nem igazán. Sok témában nem értek egyet a saját pártommal. Nagyon liberális a hozzáállásuk például a gender ügyekhez, ami nagyon sajnálatos.

Norvégiában nagyon radikális az ezekben az ügyekben elfoglalt mainstream álláspont.

Milyennek látja a magyar kormány családpolitikáját, a gender ügyekhez való hozzáállását akkor? Hiszen az EU-ban éppen az ilyen politikák miatt tartják fekete báránynak hazánkat.

Amennyire ismerem, a magyar praxis a gender ideológia és a woke-izmus ellentételezése, a szélsőséges szubjektivizmus ellenpólusa. Ez utóbbi ideológia éppen elpusztítja az Egyesült Államokat és Európát, a marxista gyökerű kritikai gondolkodás keveréke ez a gender, a faj és az etnicizmus szélsőséges értelmezésével. Írtam egy könyvet az Új intolerancia címmel, amelyben a magyar politikákat legitimnek írom le, és elemzem azt is, milyen intoleráns módon támadják azokat a nyugat-európai kritikusok. A nemzet keresztény értelmezése teljesen elfogadható, az adott nemzet dönt arról, hogyan értelmezi önmagát. A kereszténység a fő vallás az én hazámban is, tehát a saját értékeinkre reflektálnunk kell. Ugyanígy a család hagyományos modelljének a támogatása is alapvető fontosságú.

Vagyis a magyar gyakorlat támogatandó?

A pluralizmus elve alapján teljesen elfogadható. A woke-izmus megközelítésével éppen az a baj, hogy lehet valamivel egyet nem érteni, de

a woke-izmus már a félelem kultúrájának a metódusa, a puritanizmus egyfajta új formája.

Ha a transzneműek körüli vitában valaki kritikusan fogalmaz, akár az állását is elveszítheti – ez történik az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban.

És Norvégiában?

Nálunk is volt nemrég egy bírósági eljárás: a perbe fogott hölgy nem értett egyet a transz ideológiával, a közösségi médiában vitatkozott erről, utána elvesztette az állását. Végül egy tisztességes eljárásban a bíró úgy ítélt, hogy vissza kell kapnia a munkáját.  

Beszéljünk a háborús helyzetről. Norvégia fenyegetve érzi magát az oroszoktól?

Van közös határunk Oroszországgal északon. Az oroszok nukleáris fegyvereket is állomásoztatnak azon a területen, ezért ez a határ biztonsági értelemben egy forró terület. Ha a NATO és Oroszország között konfliktus alakulna ki, ez az északi terület,

a Barents-tenger környéke fontos konfrontációs zónává alakulhatna, stratégiailag fontos régió.

Ezért mi nagyon támogatjuk a NATO és az amerikaiak erőfeszítéseit a biztonság megőrzésében, de egyúttal fontosnak tartjuk, hogy az oroszok is kapjanak biztonsági garanciákat.

Az Északi Áramlat felrobbantása okozott riadalmat Norvégiában? Hiszen Európa fő gáz- és olajexportőre Norvégia, az Északi-tengeren ott futnak a vezetékei.

Az európai gázszükségletek 40 százalékát a norvég földgáz biztosítja, így Norvégia első számú célpontjává válhat annak, aki az európai energia-utánpótlást meg akarja zavarni.

Skandináv oknyomozó újságírók orosz „kutatóhajókat” követtek, és datálták, ahogy ezek a hajók igazából a norvég energetikai hálózat tengeri elemeit térképezték fel. Meglepetés volt ez?

Nem, a NATO feladata ennek a tízezer kilométer hosszúságú vezetékrendszernek a védelme, az egységek tehát végzik a munkájukat. Tudatában vannak ennek a megfigyelési tevékenységnek – ha az ellenség akart volna valamit tenni, akkor már történt volna valami. De az világos, hogy

Oroszország szándékosan felszámolta a gázpiacát, óriási napi bevételtől esik el a nyugati felvevőpiac elvesztésével.

Szinte hihetetlen, mit tettek magukkal. Mindenesetre ez megmutatja, hogy a Nyugattal való konfrontációt mennyire fontosnak tartották.

Norvégia NATO-tagállam, két neutrális skandináv állam jelentkezett a védelmi szövetségbe, Finnország már bent van, Svédország várhatóan rövidesen csatlakozik. Ezzel Norvégia is biztonságosabb hellyé válik?

Igen. Mert a hadseregeink szegmensei integrált rendszerként működnek. A légierőnk kötelékében 240 harci gépünk van, a haditengerészeti forrásainkat is integráltuk, így ha egy szövetségben állunk, hatékonyabb együttműködést tudunk felmutatni az orosz fenyegetés ellenében. A két állam csatlakozása az oroszok számára problematikus, a Murmanszk és Szentpétervár közötti határuk túloldalán már egy NATO-tagállam fekszik; a határ közelében fut a két orosz város közötti vasútvonal, amelyet a túloldalról, Finnország területéről már nagyon könnyű lenne egy konfliktushelyzetben támadni, szabotázsakciókkal sújtani. Az orosz stratégia évszázadokon át azzal számolt, hogy Moszkva mélyen bent van az orosz hátországban, azt a távolságot Napóleontól kezdve Hitlerig senki nem tudta áthidalni. Most viszont már igen, és a Kalinyingrádi orosz enklávé is még jobban beszorult.

Norvégia nem EU-tagállam, két népszavazást is rendeztek a tagságról a múltban, mindkettő elbukott, az EU egy no-go zóna önök számára. Mi ennek a társadalmi magyarázata?

Írok éppen erről egy könyvet, arról, hogy csatlakozunk kellene.

Ugyanaz az oka az ellenállásnak, mint ami a magyarok érzületében is megvan: a nemzeti szuverenitás féltése.

A norvégok a saját ügyeikben maguk szeretnének dönteni. Nem szeretnék, ha az életüket meghatározó politikai döntések hatásköreit Brüsszel számára átadná Osló. Van azonban egy egyezményünk az EU-val, ami egyfajta passzív tagságot biztosít számunkra.

A közös piacra való bejutás.

Igen. De ez semmilyen befolyást nem biztosít számunkra az európai ügyek intézésében. Én azonban úgy tartom, hogy a politikai okok mellett már biztonsági okokból is csatlakoznunk kellene az EU-hoz. Ugyanis Oroszország egyesével fog leszámolni az egyedülálló államokkal, Kína is ezt fogja tenni, és az Egyesült Államokkal sem lehet jól egyezkedni egyedül.

Amerika az EU-val tárgyal, a kis, magányos államok egyet nem értését nem tűri el.

Norvégiának tehát egy nagyobb szövetség részévé kell válnia.

Vagyis valamikor a jövőben Norvégia is csatlakozni fog az EU-hoz?

Igen, biztos vagyok benne. Ha egy kicsit jobban ránk ijesztenek, akkor biztosan.

Ön szerint az EU a közeljövőben képes lesz önálló geopolitikai szereplő maradni a nagy katonai és gazdasági hatalmak versenyében?

Ha hajlandó többet költeni a hadseregre, akkor fajsúlyosabb szerepet is játszhat. Nagy csapás, hogy a britek kiléptek – pedig nekik kellett volna az egyik vezető uniós állammá válniuk. Ahogy a magyarok mindig mondják, az EU-nak valóban változnia kell intézményrendszerében is.

Baj az, hogy az Európai Parlament újabb és újabb jogosultságokat vindikál magának,

így például a lengyel abortusz-szabályozás megváltoztatását követeli, ami egyszerűen nevetséges. Aztán ott van a gender ideológia erőszakos bevezetése az oktatási rendszerekben..., ennek egyértelműen az a célja, hogy még gyerekkorban átprogramozzák az emberek gondolkodásmódját. Ezekben az ügyekben a nemzetállamoknak saját maguknak kell döntést hozniuk. Mégis, az EU folyamatosan anélkül fogalmaz meg bírálatokat Magyarországgal és Lengyelországgal szemben, hogy arra jogi felhatalmazása lenne.

--

Fotó: Ficsor Márton

Kapcsolódó cikkek

 
 
 
 

Ezek is érdekelhetik