Alapjogok Utópiában – veszélyes javaslat született az uniós charta bővítésére

2021. április 29.
Egészséges környezet, digitális önrendelkezés, ellenőrizhető internetes algoritmusok – ezeket is alapvető joggá tenné Ferdinand von Schirach német jogász és közíró. Az ötlet nem mindenkinek tetszik.

Joób Kristóf írása a Mandiner hetilapban.

Új európai alapjogokat követel Ferdinand von Schirach német jogász és közíró nemrég közzétett Jeder Mensch (minden ember) című manifesztumában. A felhívás értelmében a jogász hat új alapjoggal egészítené ki az Európai Unió alapjogi chartájának ötvennégy cikkét. Ezek között alapvető emberi jogként szerepel az egészséges környezet, a digitális önrendelkezés vagy éppen a fair módon előállított termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Újabb történelmi fordulópont?
Von Schirach érvelése szerint ez azért szükséges, mert a charta kidolgozásakor olyan alapjogokat gyűjtöttek egybe, amelyek az addigi európai alkotmányozás hagyományból eredtek, az azóta eltelt évtizedek azonban rengeteg változást hoztak. „A régi európai alkotmányok anyái és atyái még nem ismerték az internetet és a közösségi médiát, nem tudtak semmit a globalizációról, az algoritmusok hatalmáról, a mesterséges intelligenciáról és a klímaváltozásról. Még csak sejteni sem lehetett előre azokat a veszélyeket, amelyeknek ma ki vagyunk téve. […] Ma ismét el kell döntenünk, kik akarunk lenni.” Ahhoz képest azonban, hogy a Jeder Mensch mindenki számára elérhető online petícióként működik, Von Schirach egy helyen arra figyelmeztet, hogy „egy direkt, abszolút demokrácia rettentő veszélyes lenne”. A jelenlegi helyzet kapcsán már-már olyan történelmi fordulópontot vizionál, amilyet 1776-ban az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata, illetve 1789-ben Franciaországban az Emberi és polgári jogok nyilatkozata jelentett.

A Profil osztrák lap szerint úgy tűnik, mintha „Ferdinand von Schirach kötelességének érezné a jövő jobbá alakítását”. Erre akár két szempontból is ösztönözhetik a családi hagyományok, ugyanis híres és hírhedt felmenőkkel egyaránt rendelkezik. Dédnagy­anyja családja révén rokonságban áll az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatát 1776-ban aláíró egyik alapító atyával, Arthur Middle­tonnal. Apai nagyapja pedig nem más, mint a nürnbergi perben elítélt nemzetiszocialista politikus, Baldur von Schirach, aki Bécs birodal­mi helytartójaként rendelte el a zsidó lakosság deportálását.

Egészséges környezet és abszolút igazság
A hat pontban szereplő szubjektív jogok teljesülését különösen érdekes elképzelni, például megpróbálni egyezséget teremteni tíz, húsz, száz vagy még több ember között abban a kérdésben, hogy ki mit tart egészséges és védett környezetnek.

A 4. cikk követelése arra vonatkozóan, hogy az állami vezetők és politikusok mindig „az igazságnak megfelelően” nyilatkozzanak, meglehetősen izgalmas. Különösen, ha belegondolunk, hogy mi lenne, ha ezt a politikusokon kívül minden reklám- és marketinganyagra, hétköznapi üzleti tárgyalási fogásra, sőt akár a főnök és beosztott közötti információs aszimmetriára is kiterjesztenénk. Vagy ha egy pillanatra elképzeljük, hogy az igazmondás számonkérése nem csupán belföldön, de mondjuk magyar–portugál vagy éppen észt–német vonalon is működne a polgárok és az állami tisztségviselők között. A nyugati gondolkodásban az egyetlen „igazság” fogalma ismeretelméletileg igencsak problematikus. Azok a kísérletek, amelyek korábban e hagyománnyal szakítva hatalmi szóval próbálták meg eldönteni, hogy mi az egyetlen igazság, rendszerint totalitarizmushoz vezettek.

Azok a kísérletek, amelyek hatalmi szóval próbálták meg eldönteni, hogy mi az egyetlen igazság, rendszerint totalitarizmushoz vezettek”

A felvetések jogi érvényesítéséről szóló 6. pont szintén nagyon érdekes kérdéseket vet fel. „Joga van pert indítani azok kikényszerítése érdekében az európai bíróságok előtt.” Ez azt jelenti, hogy minden ember minden tagállamot beperelhet az európai bíróságok előtt, vagy éppen magát az EU-t, mert valamelyik tagállamában a charta valamelyik cikkét megsértették? De ki sértette meg? Vagy akár konkrét érintettség hiányában is pert indíthat valaki?

Alapjogok véget nem érő sora
A kezdeményezés jól illeszkedik abba a tendenciába, amelyet több neves jogtudós is az alapvető emberi jogok utóbbi évtizedekben megfigyelhető devalválódásaként ír le. Aaron Rhodes The Debasement of Human Rights: How Politics Sabo­tage the Ideal of Freedom (az emberi jogok leértékelése – hogyan szabotálja a politika a szabadság eszméjét) című könyvében például kifejti, e tekintetben a második világháború után az ENSZ által 1948-ban elfogadott Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatával lényegi változás következett be. Szerinte az emberi jogok területén a természetes jogok és a pozitív jog közötti különbségtételt az 1948-as nyilatkozat alkotói figyelmen kívül hagyták. A klasszikus szabadságjogok mellett ugyanis a nyilatkozat gazdasági és szociális jogokat is rögzít. Összemosták az olyan természetes jogokat, mint az emberi méltósághoz való jog vagy a szólásszabadság és az olyan pozitív, állam által alkotott jogokat, mint a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, a hasznos és jövedelmező munkához vagy a jó oktatáshoz való jog. Ezzel megfosztották az emberi jogokat a tradicionális, természetjogi alapoktól. Ennek elsősorban politikai okai voltak: a hidegháborús rivalizálás következtében az emberi jogok egyetemességének gondolatát csakis a Szovjetunió, illetve a keleti blokk országainak legitimálása tudta garantálni, ezért a Nyugat a jóléti – gazdasági és társadalmi – intézkedéseket emberi jogi szintre emelte. Ők a kommunista gondolkodásban nagyobb hangsúllyal bíró gazdasági és szociális pozitív jogokat kívánták beemelni a nemzetközi jogrendszerbe, az otthoni társadalmi feszültségektől tartó nyugati hatalmak pedig asszisztáltak ehhez.

Hasonlóan értékeli a fejlődési folyamatot Hurst Hannum, a Tufts University nemzetközi jogi professzora: szerinte is le kell szűkíteni, hogy mivel foglalkozzanak az emberi jogok, és univerzálisabb megközelítést kellene alkalmazni. Azokra az alapvető jogokra kell koncentrálni, amelyekért a kormányok önmaguk is felelősek, vagyis el kell különíteni a jogi kötőerővel bíró emberi jogokat azoktól az „új típusú” jogoktól, amelyek minden társadalmi problémát emberjogi szempontból próbálnak megközelíteni. Hannum úgy látja, az ENSZ a gazdasági és szociális jogok képviseletének megszállottja, amellyel jelenleg is dominálja a nemzetközi emberjogi diskurzust és gyakorlati politikát.

Roger Pilon libertárius jogfilozófus pedig azt a kérdést teszi fel, hogy a modern szociális és gazdasági jogok valójában nem természetjogok. Ezek jogalkotás révén jöttek létre, így a szabadsághoz fűződő természetjogokkal ellentétben nem egyetemesek. Utóbbiakat nem hagyományos módon, jogalkotók hozták létre, és nem is vallási meggyőződések, hanem az univerzális emberi észszerűségen nyugszanak John Locke és a legtöbb amerikai alapító atya meggyőződése szerint.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy mekkora tényleges visszhangot válthat ki Von Schirach kezdeményezése. Lapzártánkig száznyolcvanezren írták alá a petíciót, főként Németországból, de még egy sokkal nagyobb szám sem kötelez senkit semmilyen jogszabályi változtatásra uniós szinten. Még akkor sem, ha a projekt több prominens értelmiségi és politikai támogatót is maga mögött tudhat, többek között Katarina Barley német szociáldemokrata politikust, az Európai Parlament alelnökét. A kérdés sokkal inkább az, hogy a benne rejlő, szinte már utópisztikus töltet mennyiben járulhat hozzá az alapvető emberi jogok jó ideje már amúgy is tartó átpolitizálódásához és parttalan kiszélesítéséhez. 

A Ferdinand von Schirach által követelt hat új európai alapjog

1. cikk – Környezet
Minden embernek joga van egészséges és védett környezetben élni.

2. cikk – Digitális önrendelkezés
Minden embernek joga van a digitális önrendelkezéshez. Az emberek kifürkészése és manipulálása tilos.

3. cikk – Mesterséges intelligencia
Minden embernek joga van ahhoz, hogy a rá nézve kockázatot jelentő algoritmusok átláthatók, ellenőrizhetők és méltányosak legyenek.

4. cikk – Igazság
Minden embernek joga van ahhoz, hogy a hivatalviselők az igazságnak megfelelően nyilatkozzanak.

5. cikk – Globalizáció
Minden embernek joga van ahhoz, hogy csak olyan árut és szolgáltatást kínáljanak a számára, amelyet az általános emberi jogok tiszteletben tartása mellett állítottak elő, illetve nyújtanak.

6. cikk – Alapjogok kikényszerítése
A charta rendszerszintű megsértése esetén minden embernek joga van pert indítani az alapjogok kikényszerítése érdekében az európai bíróságok előtt.

Nyitóképen: Ambrosius Holbein: Csupatűz Rafael mesél Morus Tamásnak Utópia szigetéről (Morus Tamás Utópia című könyvének illusztrációja, 1518) Fotó: Wikipédia  

Összesen 63 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Az elvek helyesek, egy gond van velük: amint elfogadják, azonnal kiderül, hogy az emberiséget rabságban tartók hatalma-uralma ezzel nem csökkent, hanem: nőtt...
Minden deklaráció, amely a xx. században, 21.-ben született:
az emberi méltóság erodálásáról szól.
Az emberi méltóság a világ fennállása óta még soha ennyire lábbal tiporva nem volt, mint ma.
És holnap még rosszabb lesz a helyzet, holnapután még rosszabb.
Ez egy exponenciálisan romló, rontó, gonosz folyamat,
a neve: Talmud.

Nekem is eszembe jutott Baldur, a Hitlerjugend vezére...Nem hiszem, hogy túl gyakori lenne ez a vezetéknév.

Értékeljétek!
A NER-bérenc hozzászólása a kínaivírushoz:

"darázs 2021. április 30. 14:32
3
@monuskaroly
mi több a lehető legjobban kell behódolni a ferdeszeműeknek mert ők csak olyan mutánst dobnak piacra ami ellen oltásuk is van.
mert gondolom önmagukat nem akarják pusztítani."

Az "elvek", azok mindig gyönyörűek, de csak a hatalom elragadásának trójai falovai.
Mert a Talmud, az nem ismeri el az egyenlőséget, következésképp:_ minden az egyenlőtlenség fokozására szolgál.

Pont fölötted, ott a válasz.
Az a rendszer, amely felsőbbrendűeket - zsidó - és alsóbbrendűeket - mindenki más, főként a keresztény, - mivel elfajzott zsidóknak tartanak bennünket, akik ellopták a csak zsidóknak járó isteni kegyet! - az csak és kizárólag kontraproduktív lehet, még ha jót akar is, de éppen ezért: gonosz és a gyűlölködés "kultúrája"... bármit tesz, ahogyan ki is mondta nem egy a Talmud-ideológiából hajtva és vezetve: "Mi vagyunk a rombolók"!

Nem, semmiképp, csupán realista.

100%, hogy nem fekete.
Hanem fehér és fekete.
A jó, az nehezen észrevehető, nemcsak zsidóban, mindenben, a rossz viszont ott mutatkozik az életünk minden percében.
Már akinek van szeme.
Nem vagyok semmiféle ita, viszont vagyok realista, úgy érzem, a lehető legrealistább. Nem bizonygatok, csupán demonstrálok:
"OberEnnsinnen 2021. május 4. 10:00 4
Az MTK a kulturált középosztály, a Vasas az öntudatos vasmunkások, az UTE a két kezükből élők csapata volt, a Kispestet közelebbről nem ismerem, de hasonló lehetett, mint az UTE.
Az FTC pedig többségben a helyezkedő, kunyeráló, demagóg csakafradicsakafradi, csakafradika-féle idiotizmusé.
Még egyszer: tisztelet a kivételnek, akik többsége vidékről megrontatlanul felkerült fiatal volt."
Amin vitatkozunk, az pl. ez előtt íródott jó 6 órával: OberEnnsinnen 2021. május 4. 16:02

Akkor elmondom neked:
az MTK volt a magyar, elsősorban a budapesti zsidóság egyesülete.
Brüll Alfréd az elnöke és Európa-hírnevű klub volt, ott mindenki szabadon sportolhatott, ha betartotta az alapillem, kultúra szabályait.
Amit most éppen a cancelkultúrátok töröl el, valódi szadista dühvel, de ezt már megtanulták 1789-ben, azóta csak ismétlik magukat.
És a világ egyre embertelenebbé így válik, ezért, nem tudom: Brüll mennyire ismerte a Talmudot.
De hogy nem a szerint élt és gondoskodott a klubról, annyi bizonyos.
Ma már nincsenek Brüllök, de van IP Morgan, van az Abramovic, a Glazer és sokan mások.

Igen, az előítéletek...
De arról mit gondoljon az ember, hogy csak az USA-ban több tucat, 100, 200, vagy még több zsidó egyesület működik, akik még mindig, sőt egyre többen és egyre változatosabb indokokkal, az európai zsidóság tragédiájából akarnak - és nemcsak akarnak, meg is teszik - húznak önmaguk számára hasznot.
Ez viszont nem előítélet.

De még ez sem lenne nagyon lesújtó, az igazi baj az, hogy ezeknek a sáskaegyesületeknek a média, Hollywood, a pénzipar húzza a talpalávalót, hogy igenis: TÁN-COL-JA-TOK...
Ez így együtt, ez egy valódi holocaust: a civilizáció elégetése.

Igen, a mozgás, az, hogy mozogni, folytonosan mozogni, mozgatni kell a dolgokat, egy pillanat NYUGALOM NE LEGYEN! minden előtt, ez a modern világ legnagyobb rákfenéje a sok között.
Kipróbáltad amit ajánlottam?
Egyszerű, bárki belerázódik, könnyen végezhető.

Sajnos, a mesék is lehetnek reálisak.
Mint bármi, amit nem a PC-mainstream ellenőriz.

Nem ismerem, őszintén szólva Bezos és Gates nevén kívül az általad citáltakat.
Nem ezzel alszom és kelek, hogy zsidókat analizáljak.
Ugyanis, bármily hihetetlen, a Föld nem zsidók körül forog.
Ők csupán egy töredéke a Föld embereinek, akik viszont kétségtelenül a legellentmondásosabbak és a folytonos szerepzavaraik miatt, a legkártékonyabbak.
Tudom, hogy a Gonosz 0-5-ös skáláján az 5-ös vonalon a legtöbb - arányaiban feltétlenül: zsidó.
És ezzel ennyi a történet, többre nincs szükségem.
Viszont amikor valódi zsidó ember valódi nemes tettével találkozom, az pozitívan motívál és ezt megköszönöm nekik.

Ezt konkrétan, Gates, Bezosról nem tudtam.
Viszont azt tudom, hogy a legtöbb rabló-aljasságot olyan emberek követik el, akik magukat zsidónak mondják.
(Úgy gondolom, valódi zsidó - aki genetikailag-vérségileg és gondolkodásmódban zsidó, a szó ősi értelmében, azaz: ŐSZINTÉN FÉLI-TISZTELI-IMÁDJA ISTENT ÉS MINDEN TETTÉT EHHEZ IGAZÍTJA, mára talán pár százezer, esetleg 1-2 millió lehet. A Talmud tette őket álzsidóvá.)
A Talmudot és a Tórát összekeverni: bűn és nagy hiba.

Valamit hallottam, talán a filmmel - rendezők? - kapcsolatban.
No várj utánanézek a Wikin: "A Koch családi alapítványok a nonprofit szervezetek kapcsolódó csoportja, amely a Fred és Mary Koch Alapítvány 1953-as megalapításával kezdődött, és most magában foglalja a Charles Koch Alapítványt, a David H. Koch Jótékonysági Alapítványt és a Koch Kulturális Trösztöt."
Csak annyit mondhatok, a struktúra - az, hogy magánszemélyek "alapítványi" jótéteményeiből épüljön egy ország, állam, nemzet - nem hangzik rosszul.
De rendszerszerűen beavatkozni más emberek, főként fiatalok identitásfejlődésébe, magánemberként, filantrópként szerintem óriási szemfényvesztés, a legkárosabb fajtából. Az identitás, az emberi méltóság az a szféra, amelybe a szülőkön, rokonokon kívül senkinek nincs joga a legcsekélyebb mértékben sem belenyúlni.
Az egy teljesen más történet lenne, amikor állami intézményt név nélkül, anonim személyként valaki támogat, mert az állam, az a legnagyobb közösség, amelyben élünk, aki azon keresztül támogatja az egyént hogy ha nincs forrása, de tehetsége megvan, akkor lehessen a közösség mérnöke, orvosa ecetera, ez lenne rendben.
Minden más farizeus, álszent magatartás, mert a rejtett célja: az adományozó ízlésére formálni az adományozottat, belenyúlni az ember agyába, egyéni érdek szerint.

Folytatjuk, ez a vonat elment, itt hagyott bennünket, de remélem, jön a következő...

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés