Elfogadhatatlan bármilyen könyv megsemmisítése

2020. október 18. 8:00
dr. Fabiny Tamás
Facebook
A mesekönyv kapcsán sajnálatos módon elszabadultak az indulatok.

„Kedves Lelkésztestvérek!

Bizonyára már mindannyian a vasárnapi prédikációnkra készülünk, 1Móz 2,18–24 alapján. Ez lelkészi szolgálatunk legszebb része, igazi méltósága, ezért energiáinkat is elsősorban erre kell fordítani. Milyen szép dolog, hogy épp akkor, amikor egyházunk köreiben is vita zajlik egy nemrég megjelent meséskönyv kapcsán, a következő vasárnapon a szószékről tehetünk tanúságot arról, hogy evangélikus hitünk szerint milyen biblikus alapon állunk az általunk ha nem is szentségnek, de szentnek tartott házassággal kapcsolatban. Ezt egyértelműen egy férfi és egy nő szövetségének tartjuk. Ez a közös, egyházi kiindulópontunk, amelyet nemcsak egyházunkban, de »ország-világ előtt« is képviselünk.

A kialakult társadalmi – és egyházi – vita kapcsán felhívom a figyelmet a szeretet és a józanság lelkületének fontosságára. Óva intem saját egyházi közösségünket, de a szélesebb közvéleményt is attól, hogy egy fontos és bonyolult kérdésről zajló vita hevében a megfontolt érvek helyét az indulatok szülte megfogalmazások vegyék át. Különösen is kerülendő vitapartnereink személyi integritásának, meggyőződésének, hitének, hitelességének a megkérdőjelezése.

A mesekönyv kapcsán sajnálatos módon elszabadultak az indulatok. Számomra elfogadhatatlan – mert súlyos történelmi emlékeket ébreszt – bármilyen könyv akár szimbolikus megsemmisítése. Ez a gesztus a számunkra, protestánsok számára oly fontos lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadság megkérdőjelezését hordozza magában. De helytelenítem azokat a megnyilvánulásokat is, amelyek gúnyt űznek olyan, számunkra különösen fontos értékekből, mint család, hűség, a teremtett világ védelme vagy hazaszeretet.

Kövessük tehát inkább az erő, a szeretet és a józanság lelkét (2Tim 1,7), és folytassunk erről a számunkra is oly fontos kérdésről türelmes párbeszédet egymás között és a társadalomban. Mindeközben hallgassuk meg egymás véleményét, és a másik emberi méltóságát tartsuk tiszteletben. Kövessük figyelemmel a pszichológusszakma belső vitáját, és mérlegeljük józanul érveiket. Üdvözlöm, hogy egyházunk lelkészakadémiája is napirendre tűzte a szexuális nevelés témáját. Ott minden bizonnyal lesz lehetőség a kérdésről folytatott elmélyült, nyugodt, szakmailag és teológiailag egyaránt megalapozott eszmecserére.

Miközben jövő vasárnapi prédikációnkban örömmel képviseljük evangélikus tanításunkat a házasság és a családi élet kérdésében, ne feledkezzünk meg azokról sem, akik sajátos élethelyzetük, múltjuk, személyes tragédiájuk vagy velük született tulajdonságaik miatt szenvednek megbélyegzést, elutasítást vagy hátrányos megkülönböztetést. Velük szemben nem lehetünk érzéketlenek. Hiszem, hogy a szeretet gyakorlására való tanítást nem lehet elég korán kezdeni.

Testvéri köszöntéssel
Tamás

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 160 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Ez nagyon ájtatos, de langyos szöveg. Egyértelműen ki kell mondani, hogy az LMBQTI "érzékenyítés" elfogadhatatlan, mert egy hamis, és egy érdekcsoport érdekében konstruált hibás antropológiát erőszakolna át a közvéleményen.

Én arról hallanám Fabinyi urat, hogy mi lett a zaklató lelkészelvtársukkal? Buksi megsimogatva elégszer?

"Számomra elfogadhatatlan - mert súlyos történelmi emlékeket ébreszt - bármilyen könyv akár szimbolikus megsemmisítése. "
Sosem felejtjük, persze! Legsötétebb idők.
Elmész te is a...

Mi a nyavalyát lehet erről az agybajról párbeszédelni? El kell ítélni. A könyv megsemmisítése az elítélés nyomatékosítása.

Bibliai alapon.

Pszichológus szakma belső vitája? Anyám, borogass! Legközelebb párbeszédet fogunk arról folytatni, a magzat mely koráig tűrhető társadalmilag az abortusz? A Föld egyes helyein közvetlenül a születés előtt is, a 9. hónap végén. is. Ez a szemlélet pontosan annak a körnek "köszönhető" amelyik a szabadon választott nem szószólója.

Néha elgondolkodom, micsoda szörnyeket is képeznek az orvosi egyetemeken, h. erre is akad ember, aki végrehajt, önként, nyilván.

Nyugaton valami nagyon félrecsúszott. EZ az evangélikus egyház NEM az enyém.

Azért kéne, h. legyen egy HATÁR. Mindegy, ezek, sajnos, nem normálisak.

Ez a nyilatkozat mindennek a legalja.

Lehet református templomba is járni. A református énekek a legszebbek, amellett, és ekkora szemétséggel vegyes ostobaságra a reformátusok elég valószínűtlen, h. vetemednének. Normális ember, pláne egy lelkész előtt világos kéne legyen, miféle "szép, új világot" készítenek itt nekünk. Nem párbeszédre van itt szükség.

Nekem első olvasatra az jött le, h. a könyvről szeretetteljes, türelmes párbeszédet kell folytatni, és a darálás a legsötétebb időket idézi és ezen gondolkodjanak el a lelkészek a vasárnapi prédikációra készülés közben.

Mindegy, szerintem van egy pár dolog, ami NEM párbeszéd tárgya.

Nem, itt csak Fabinyiről van szó.

Elfogadhatatlan? Tessék közölni az elvtársakkal, hogy ne tegyék ezt az elvtársak könyveivel:
Kedves Elvtársak!

Mellékelten megküldjük az indexre tett politikai műveket a Pártmunkás könyvtárból.
1. Rajk László és társai a népbíróság előtt.
2. A Vatikán romániai ügynökeinek kémpere.
3. A varsói békekongresszus.
4. A Vatikán csehszlovákiai ügynökeinek kémpere.
5. A békéért, Németország egységéért és a szocializmus építéséért.
6. Boldizsár István: Összeesküvés a magyar nép ellen
7. Kristóf István: Az amerikai imperializmus Nikosz Beloianisz hóhéra
8. Liu-Szao-Csi: Internacionalizmus és nacionalizmus
9. Jermasev: Az "Európai Tanács" az amerikai imperializmus támadó terveiben
10. A jobboldali szociáldemokrácia az imperializmus támasza
11. Rákosi Mátyás: A jugoszláv trockisták az imperializmus rohamcsapata
12. A Titó-banda az imperialisták ügynöksége
13. A Titó-banda az imperialisták kémszervezete
14. Desanti: Titóék arca és álarca
15. Boriszov: Rahovics gestapója
16. Kriszanov: A jugoszláv nép az amerikai imperializmus fasiszta bérenceinek igájában.
17. Klugman: Trockijtól Titóig.
18. Köszev: Titóék álarc nélkül.
19. Dénes István: Hogyan árúsítják ki a Titó-banda Jugoszláviát az Egyesült Államoknak
20. Noval: Titót szolgáltam
21. Visinszkij: Harc a békéért.
22. Csesznokov: Lenin és Sztálin a proletárdiktatúra államformájáról
23. Ninc: A népidemokrácia néhány problémája
24. Rubinstein: Az amerikai imperialisták atomdiplomáciájának kudarca
25. Farberov: A népidemokratikus országok alkotmánya
26. Rubinstein: Sztálin a Nagy Októberi Szocialista Forradalom nemzetközi jelentőségéről
27. Nagy Imre: MDP III. Kongresszusán tartott előadói beszédének külön kiadványa
28. Farkas Mihály: Az új szakasz és a politikai tömegmunka feladatai.
Összesen 47 db kötet.
Elvtársi üdvözlettel:
B.J.
Párt Végrehajtó Bizottság
(HU BFL XXXV. 136. 5. doboz 1955. augusztus 6-ai levél.)

Igen, és
"Számomra elfogadhatatlan – mert súlyos történelmi emlékeket ébreszt – bármilyen könyv akár szimbolikus megsemmisítése."
Már csak annyi a kérdés:
Lehet-e könyvnek nevezni magát kiadónak nevező provokátortermékeket.
Szerintem, NEM: ezek nem könyvkiadók, értelemszerűen, amiket kiadnak könyv címen, azok NEM KÖNYVEK.
Ezért ezeket a betűhordozókat megsemmisíteni annyi, mint a kártevő legyet, amely folyton az orrodra száll, leütni.

A legtöbb III/III-as ügynök az evangélikusok közül került ki, Ungváry is kutatott ez irányban.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés