Öt válasz – a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényről

2020. április 2. 19:38

Hölvényi György
holvenyiblog.hu
Jó pár tévedés, félreértés, álhír kering a magyar és a nemzetközi sajtóban, illetve az EP háza táján.

Vád: Vészhelyzet határidő nélkül
Válasz: Az Országgyűlés bármikor visszavonhatja felhatalmazását, akár a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően is. Továbbá a vészhelyzet kifejezetten a koronavírus járványra vonatkozik. Reméljük, hogy a járvány hamarosan véget ér, és ezzel együtt a veszélyhelyzet és ezáltal a rendkívüli intézkedések is (3. § (1) és (2) bekezdések).

Vád: Az Országgyűlés működését felfüggesztik
Válasz: Az új törvény kötelezi a kormányt, hogy a veszélyhelyzet elhárítása érdekében az intézkedések hatályának fenntartásáig megtett intézkedésekről rendszeres tájékoztatást adjon az Országgyűlésnek. Ha a parlament nem ülésezik vagy határozatképtelen, akkor az Országgyűlés elnöke és az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői részére köteles tájékoztatást nyújtani (4. §).

Vád: Rendeleti kormányzás
Válasz: A kormány ezen rendkívüli jogkörét csak a járvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja, csakis a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan (2. § (2) bekezdés). Az Alaptörvény (alkotmány) egyértelművé teszi, hogy veszélyhelyzetben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható, és a kormány nem korlátozhatja az alapvető jogokat (54. cikk). Valamennyi hatóság továbbra is az alkalmazandó alkotmányos és jogi keretek között fog működni.

Vád: Hamis hírek és szóbeszéd terjesztése: öt évig terjedő szabadságvesztés 
Válasz: A törvény a hamis hírek terjesztésénél sokkal konkrétabb és veszélyesebb cselekedetekért vezet be szankciókat. A szabályozás bűncselekménynek tekinti a valótlan tény vagy valós tény elferdítésének híresztelését, amely alkalmas arra, hogy a vírus elleni védekezés eredményességét akadályozza (10. § 337. § (2) bekezdés). Ez a rendelkezés különleges jogrendek alatt érvényes.

Vád: Karantén elhagyása: nyolc évig terjedő szabadságvesztés
Válasz: Az új törvény szerint aki akadályozza az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés végrehajtását, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt csoportosan követik el. Továbbá a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált okoz (10. § 322/A. § (1) (2) és (3) bekezdések).”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 136 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A szövegértésed minden határon keresztül közelít a zéróhoz.
Tudom, hogy ezt se érted. De van, aki.

A vírust kérdezd, meddig marad, ezt egy iskolás is megérti. Ennyit a határidőről, amit egyébként a kétharmad újra és újra meghosszabbítana. Az viszont az önhittség, vagy liberális aljasság magas foka, hogy most, amikor még semmi nem történt, már elképzelik, hogyan fogják a törvényt alkalmazni. Az ellenzéknek és külföldi támogatóinak milyen szándékát húzza át a törvény, hogy már látatlanban, gyakorlati tapasztalatok híján elindul a hőzöngés? Milyen tervük van arra, hogy ez a kétharmad egyszer csak ne legyen meg, mire készülnek? Mert feltételezni így is lehet és ez sem rosszabb, mint amiket most a törvényről feltételeznek?

Karácsony se hagyd ki, meg az ő szokásos szerencsétlenkedését. Még akkor sem, ha ő ti totemállatotok.

És? Milyen gondok adódtak a migrációs válsághelyzet miatt? A migráció feltételei megvoltak, a hazánkon, mint legkönnyebb útvonalon átáramló migrációt csak a kerítés tartotta vissza. A szerb és horvát területen felgyűlt migránsokról bármikor lehetett feltételezni, hogy irányítóik a magyar határ felé indítják őket. Nálunk is indulhatott volna olyan roham a kerítés ellen, mint a görög határon. Nem csak azt lehet feltételezni, ráadásul látatlanban, hogy Orbán diktatúrát vezet be.

Ez pont olyan, mint amikor 2011 elején Charles Gati, a kormány mindössze kilenc hónapos működése után már arról értekezett, hogy a kormányt jogos lenne akár polgárháborúval is eltávolítani. Tudatos hisztéria keltés volt akkor is, és most is az folyik.

Abszolút jogos feltételezés.

Nemcsak azok a feltételek vannak, amit írsz, hanem sokkal több.
Lásd:

80/A. paragrafus (1) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet rendelhető el, ha
a) a Magyarországra érkező elismerést kérők száma
aa) egy hónap átlagában a napi ötszáz főt,
ab) két egymást követő hét átlagában a napi hétszázötven főt vagy
ac) egy hét átlagában a napi nyolcszáz főt
meghaladja,
b) a Magyarországon a tranzitzónában tartózkodók száma - a külföldiek ellátásában közreműködő személyeket nem számítva -
ba) egy hónap átlagában a napi ezer főt,
bb) két egymást követő hét átlagában a napi ezerötszáz főt vagy
bc) egy hét átlagában a napi ezerhatszáz főt
meghaladja,
c) * az a) és b) pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan migrációs helyzettel összefüggő körülmény alakul ki, amely
ca) a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti magyarországi határvonal védelmét közvetlenül veszélyezteti,
cb) Magyarország területének a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 60 méteres sávja, illetve valamely magyarországi település közbiztonságát, közrendjét vagy a közegészségügyet közvetlenül veszélyezteti, különösen, ha e területen, illetve az adott településen vagy annak külterületén található befogadó állomáson vagy a külföldiek elhelyezését biztosító egyéb létesítményben zavargás tör ki, vagy erőszakos cselekményeket követnek el.

A határidő korlát nemcsak naptári lehet, hanem egy adott esemény befejezése, megszűnése. Ilyen a járvány megszűnése.

Mégis miért ezen a határidő korláton rugóznak?

Tételezzük fel, hogy 90 napos határidőt jelölnek meg, de a járvány nem szűnik meg és a kormányzó párt kétharmados többsége megszűnik. Ha a felhatalmazáshoz nem tudja a kormány megszerezni a kétharmados többséget, akkor meg lehet buktatni. Ez van az ellenzék kalandpolitikája mögött és erről nem beszélnek.

,,Más rendelkezések viszont (pl. a kata meg a járulékok felfüggesztése) nem így, azok konkrét időtartamig (július végéig) vannak felfüggesztve,,

A járvány megszűnése nem konkrét időtartam?
Amiről te írsz, az naptári időtartam.
Melyik rendeletben, jogszabályban, beleértve az uniós jogszabályokat is, van meghatározva, hogy az időtartam csak naptári lehet?

Nem kell tovább magyarázkodni. Aki akarta, az megérthette az
eddigiekből, aki nem képes megérteni, vagy nem akarja megérteni
netán megérti, de úgycsinál, mintha nem értené, annak felesleges
minden további szó.

Ha a törvény hatálya néhány hónap múlva megszűnik, akkor majd a
fejükre kell olvasni az összes bűnüket, amelyekkel akadályozták az
intézkedések hatékonyságát. Apropó! A koronavírus tv tudatos
félremagyarázása nem meríti ki ezt:

"A szabályozás bűncselekménynek tekinti a valótlan tény vagy valós tény elferdítésének híresztelését, amely alkalmas arra, hogy a vírus elleni védekezés eredményességét akadályozza (10. par 337. par (2) bekezdés)"

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés