Európa válaszúthoz érkezett

2020. február 13.
Nagy-Britannia kilépése az unióból arra világít rá, hogy egyre nagyobb szakadék tátong a „brüsszeli buborék elitje” és az európai polgárok között. A kérdés az, hogy az Európai Unió tanul-e a brexitből, és igyekszik-e a nemzeteket tiszteletben tartva mindenki Európájává válni – mutat rá lapunknak Trócsányi László volt igazságügyi miniszter és jelenlegi európai parlamenti képviselő.

Három és fél évvel az uniós tagságról rendezett népszavazás után, 2020. február elsején az Egyesült Királyság hivatalosan is elhagyta az Európai Uniót. Emmanuel Macron francia elnök történelmi vészjelzésként értékelte a kilépést. Ön szerint milyen üzenetet hordoz a britek távozása?
A 2016 júniusában rendezett brit népszavazás mindenki előtt nyilvánvalóvá tette, hogy egyre nagyobb szakadék tátong az uniós tagállamok polgárainak elképzelései, illetve az unió bürokratikus elitjének politikai törekvései között. A brit kilépés azonban csak lenyomata az európai integráció jóval régebb óta fennálló ellentmondásának és dilemmájának. Az európai építkezést ugyanis alapvető szembenállás jellemzi. Miközben az integrációt egy „brüsszeli buborékban” edződött, szűk politikai elit magának sajátítja ki, egyre nagyobbá vált az ellentét közte és az európai polgárok között. A britek kilépése tehát valóban vészjelzés, hiszen arra figyelmeztet, hogy az Európai Unió egyre messzebb távolodik a nemzetállamoktól, amelyeknek a létezését köszönheti. Ugyanakkor erre a jelenségre közel sem csak a brit népszavazás irányította rá a figyelmet, hanem az Európa-szerte zajló választások is sorra tanúbizonyságként szolgálnak. A britek távozása pedig azért veszteség Európa számára, mert megfosztotta az öreg kontinenst a területének egészére kiterjedő integráció álmától. A kérdés ezek után az, hogy Európa továbbra is egy elefántcsonttoronyba zárkózó szűk elit Európája marad, vagy pedig levonva a brit kilépés tanulságait, igyekszik 
a nemzeteket tiszteletben tartva mindenki Európájává válni.

A brexit java a hivatalos döntés után kezdődik, mivel nagyon bonyolult viszonyrendszert kell egyszerre alapjaiban megváltoztatni és a jövőre nézve működőképessé tenni. Milyen közvetlen kihívásokkal és következményekkel jár a britek távozása?
Bár a britek január végén hivatalosan kiváltak az Európai Unióból, a további gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat meghatározó feltételrendszer kialakítása szempontjából kulcsfontosságú év elé nézünk. Ennek során mind az Európai Unió, mind Nagy-Britannia vállára roppant nagy felelősség nehezedik. Az európai nemzetek egymásrautaltságban élnek. Éppen ezért egymás érveit meghallgatva, egymás méltóságát, nemzeti identitását és érdekeit tiszteletben tartva szükséges kompromisszumokat kötni. Magyarország számára például a termőföld nemzeti vagyon, megőrzése és hazai tulajdonban tartása ezért létfontosságú nemzeti érdek, amelyet az európai építkezésnek és integrációnak is tiszteletben kell tartania. Hasonlóan éreznek a britek a halászattal kapcsolatban. Európát nem lehet felülről vezérelt, erőszakos úton egységesíteni.

Az Európai Unió egyre messzebb távolodik a nemzetállamoktól, amelyeknek a létezését köszönheti”
Ez a cikk csak előfizetéssel rendelkező olvasóink számára elérhető. Ha van érvényes előfizetése, jelentkezzen be!

Bejelentkezés