Dúró Dóra: Hiteltelen a színháztörvény elleni balliberális tiltakozás

2019. december 11. 13:26
A Mi Hazánk Mozgalom kulturális életteret követel a nemzeti elkötelezettségű színházaknak és művészeknek is – jelentette ki a párt elnökhelyettese.

A Fidesz és a balliberális tömb cirkuszt csinál a színházakból – jelentette ki Dúró Dóra a Mi Hazánk elnökhelyettese. A politikus szerint a baloldali ellenzék tiltakozásáról „ordít, hogy kettős mércét alkalmaznak”. Dúró Dóra szerint Karácsony Gergely a kinevezését követő harmadik napon „selyemzsinórt” küldött Dörner Györgynek. Dúró arra utalt, hogy a főpolgármester azt nyilatkozta az Új Színház következő igazgatói pályázatával kapcsolatban, hogy „megdöbbenne, ha ismét Dörner György nyerne azon a pályázaton”.

A Mi Hazánk elnökhelyettese kifejtette, hogy szerinte a főpolgármester „a kommunista időket idézve” egy olyan pályázatban hirdetett eredményt, amit még ki sem írtak. Dúró szerint Karácsony kijelentései azért is különösen súlyosak, mert „az egyetlen olyan színház esetében mondta ezeket, amely kizárólag magyar darabokat ad elő”.

 

Összesen 69 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Én pl. nem. Fölháborodni rajtatok? Max. némi fejcsóválás.

Mi, agyatlanbirkák, azt szeretjük, ha növekszik az ország vagyona, az emberek vagyona és ha ez a külföldre lopott spekulánspénzek visszafordításával jár együtt, az még plusz bónusz számunkra.

Létezünk.
Ajánlom, ne tudd meg, mennyire létezünk.

Anyádtól hallhattad a nőkúrást, a lelkedre kötötte, hogy használd...

Nem tudok belekötni Dóra mondanivalójába.

nem, majd a neonyilas szutykok mondják meg, hogy Budapesten ki legyen az igazgató. Inkább add vissza a mandátumod.
Dönrner fosss színházát senki sem nézi.

Én sem turkálok más zsebében.
A Ma­gyar­or­szág ellen 2004. május 1-jé­vel kez­dő­dő túl­zott­de­fi­cit-el­já­rás (EDP) 2013. jú­ni­us 21-én szünt meg.
A Bi­zott­ság a to­váb­bi ki­iga­zí­tó lé­pé­sek fi­gye­lem­be­vé­te­le után ja­vas­la­tot tett az EDP aján­lás­ter­ve­ze­té­ben Ma­gyar­or­szág ki­vé­te­lé­re az EDP-el­já­rás alól, és ezt 2013. jú­ni­us 21-én Lu­xem­burg­ban az ECO­FIN Ta­nács is egy­han­gú­lag, vita nél­kül jó­vá­hagy­ta.56 Ezzel a ma­gyar kor­mány há­rom­éves erő­fe­szí­té­se­it végül siker ko­ro­náz­ta, és 9 év után végre meg­szűnt a Ma­gyar­or­szág ellen foly­ta­tott túl­zott­de­fi­cit-el­já­rás, ami­vel az or­szág ma­ra­dék­ta­la­nul vissza­nyer­te gaz­da­ság­po­li­ti­kai szu­ve­re­ni­tá­sát.

Érted te a jóqrvaanyádat, aki "tisztességre tanított"...

Eggyel elnéztem, bocs, persze, hogy nem neked szántam, hanem az
értemén kotsognek...

OberEnnsinnen 2019. december 12. 14:35
Akkor még egyszer: érted te a jóqrva anyádat...

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés