Ferenc pápa: A szentek közöttünk éltek

2019. november 1. 14:53
Az ő példájuk követésére szólította fel a mai embereket az egyházfő.

A szentek nem elérhetetlen jelképek, ők köztünk éltek Ferenc pápa szerint, aki mindenszentek ünnepén a Szent Péter téren mondott beszédet péntek délben.

A katolikus egyházfő kijelentette, a szentté avatott férfiak és nők „nem egyszerű jelképek, távoli, elérhetetlen emberek”.

Olyan emberekről van szó – tette hozzá Ferenc pápa –, akik nagyon is a „földön jártak, megtapasztalták az élet mindennapjainak nehézségeit, annak sikereivel és kudarcaival együtt, az Úrban találva meg az erőt, amellyel mindig talpra álltak és folytatták útjukat”. Ferenc pápa ezeknek a példaképeknek a követésére szólította fel a mai embereket is.

A szentség „ajándék és hivatás” – hangoztatta az egyházfő.

Ferenc pápa halottak napján a Szent Priscilláról elnevezett római katakombákban mutat be misét. A katakombák az első keresztények földalatti temetkezési helyei voltak.

(MTI)

Összesen 96 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A súlyosan téves álláspontod hallgatólagosan azt előfeltételezi, hogy te a Jézust közvetlenül hosszú éveken át megtapasztaló apostolok megalapozott tudását csak úgy, a semmiből előkapott nézeteddel jogosan cáfolni tudod. Az apostolok tudták, ki Jézus és az ő egyháza, te meg nem tudod. Persze, leírni bármit lehet.

A fejedelmi többest illett volna mellőznöd. Ferenc pápa a katolikus egyház feje, összességében felelősen, néha meg vitathatóan teszi a dolgát.

A szentség itt van a mindennapokban. Káromkodás közben legtöbbször. Nem is egy, hét.

Rosszul tudod! Csak ex chatedra tévedhetetlen! Legutóbb pápa 1950-ben nyilatkozott így / Mária mennybevételének dogmája /, Ferenc meg még egyszer sem.

Bírálni lehet, de az, hogy mindenhova odaírod, az általad kiforgatott nevét, az nem keresztény emberre vall.

Miért is nem tudja a pápa és péterx?

Szent az, aki magasfokon gyakorolja az Isten és emberszeretetet.

Természetesen a pápa ,,csak,, Szent Péter utódjaként áll az egyház élén.

Válaszoltam neked a gyermekkeresztségnél.

A pápa Krisztus földi helytartója, s mint ilyen, az egyház feje.

Rugótól vártam volna a választ.
"teljes mélységében- magasságában" valóban az.
De a kinyilatkoztatásból azért valamit tudhatunk róla.
Jézustól pedig még többet.

Jézus és az Atya.
Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” Erre Tamás azt mondta: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?” „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” „Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Jn 14,1-14

Valamit olvastam a szobrocskákról, amelyek némelyeknél kiverték a biztosítékot.

Megnéztem a videót és nem értettem egyet azokkal, akik kidobálták az anyaszobrokat.
Ezek fundamentalisták voltak, elég sok probléma van velük.

Amit a katolikus teológiáról írt annamanna, az egy szemenszedett hazugság. Hazudik ez a nő.
Nem rosszul tudja, hanem hazudik és rágalmaz.
Méghozzá alapvető katolikus hitigazságokat, hittételeket, a katolikus dogmatikát hamisítja meg.

"ami felé a katolikus teológia hajlik el, ami szerint nincs is szükség megváltásra"

Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy:
A bűn gyökere, ha valaki nem akarja elfogadni a Megváltót.
Ha nem akarja elfogadni a Megváltót, akkor nem akarja elfogadni a megváltást.
Ha nem akarja elfogadni a megváltást, ez annak a jele, hogy nem akarja tudomásul venni, hogy szüksége van megváltásra.
Ha nem akarja elfogadni, hogy szüksége van megváltásra, akkor ezzel indirekt módon tanúságot tesz arról, hogy neki nincs bűne.
Mert Megváltóra és megváltásra csak annak van szüksége, akinek bűne van.

Mi katolikusok gyónunk vagyis bűnös emberek vagyunk és szükségünk van Jézus megváltására, kegyelmére, bűnbocsánatára és Krisztus nevében a pap feloldozására.

Afrikában valahol még mindig az a szokás, hogy szentmisén a felajánláskor nem pénzt tesznek a kosárba, hanem különféle általuk megtermelt élelmiszereket.
Régen a centralizmus túlzásba ment. Így célszerűbb lehetővé tenni, hogy a helyi egyházak alkalmazkodhassanak az egyes kultúrkörök eltérő és változó igényeihez.

Írtad a bajuszt. Úgy festették a várandós anyaszobrot az indiánok, ahogy a valóságban festik magukat.
Nekem tetszettek ezek a szobrok és biztos nem maradtak volna végleg a templomban.
Vízbe dobálni pedig nagy sértés és bunkóság volt.
Ha ezek az indiánok katolikusok, mi különbség van köztük és a szobor ellopói között, hitben?

"Ferenc papa nyiltan parolazik az LMBT papokkal es fopapokkal."

Erről nem tudok.

Fundamentális teológiát úgy képzeld el, mintha a keresztényeket is körül kellene metélni. Régen is voltak hitviták, Péter és Pál között is voltak, sőt Jakab is mást mondd és Pál is ugyanarról a dologról.
Ezek le lettek játszva, nem kell visszatérni.

A fundamentális teológia nem azt jelenti, hogy térjünk le a Krisztusi útról. Nézz utána, nincs időm elmagyarázni.

annamanna nem protestáns. Valami szektához tartozik, vagy tartozott. Egyedül olvassa a Bibliát, mert értelmezni nem tudja, csak idézeteket másolgat belőle.
Egy protestáns nem mondja Orbán Viktórról amit annamanna, hogy eleve el van kárhozva, nem üdvözülhet.
Egy protestáns nem mondja minden commentelőnek, aki nem ért vele egyet, hogy nincs és nem is lesz üdvössége, hanem a pokolba kerül, persze magát a mennyországba gondolja.
annamanna a másik ember istenének gondolja magát, úgy, hogy mindenkit kizár Isten országából, szóval ne mutasd be nekem ezt az embert, ő egy sötétlelkű obszcén szavakat sűrűn használó, ahogy itt írta valaki a Bibliával mindenkit fejbecsapó némber.
De nem akarok róla beszélgetni, mert felháborító, ahogyan itt nyilatkozik Jézusról a tanításáról és ahogyan beszél az emberekkel. Mondjuk meg is kapja a magáét a hívő emberektől, naponta.

Ne legyél ennyire türelmetlen. Bizonyos dolgoktól, szokásoktól nem olyan könnyű elszakadni. A pápához fordultak segítségül ezt vedd figyelembe.
Ez egy termékenységi szobor, amire ha szükségük van tartsák meg.
Inkább tisztelet illeti ezt a népet, mert tisztelik az anyaságot!!!
Nem úgy, mint azokat a magyar nőket, akik azt hangoztatják nyilvánosan, hogy az ő méhükbe ne kotorásszanak, valamint a botmixeres sztorin jókat nevetnek és terjeszteni is akarja botmixeres Katalin.
Most idézek neked egy jó kis sztorit, az Ószövetségből. Jákob és családja már Jahvét imádta és neki áldozott és mégis Lábán megtartotta a háziisteneket és Rachel is úgy gondolta, hogy szükségük lesz még rájuk, különben nem lopta volna el az apjától.

"Ezért Ráchel ellopta atyjának házi isteneit...
Jó, te eljöttél, mert annyira sóvárogtál atyád háza után, de miért loptad el isteneimet?...
31Jákob feleletül ezt mondta Lábánnak: „Igen, féltem. Gondoltam, hogy elveheted tőlem lányaidat. Akinél azonban isteneidet megtalálod, az ne maradjon életben. Kutasd fel rokonaid jelenlétében, ami tőled nálam van és vedd magadhoz.” Jákob ugyanis nem tudta, hogy Ráchel lopta el őket. Lábán kereste Jákob sátrában, Lea sátrában, és a két szolgáló sátrában, de nem talált semmit. Azután kijött Lea sátrából és belépett Ráchel sátrába. Ráchel azonban fogta a házi isteneket, a teve nyergébe tette és ráült. Lábán átkutatta az egész sátrat, de nem talált semmit. Ő akkor így szólt apjához: „Ne haragudj rám, uram, nem állhatok fel előtted, mert asszonyi bajom van.” Az kutatott, de nem találta a házi isteneket. 36Erre Jákob haragra gerjedt és szidta Lábánt.” Genezis 31,19. 31-36

Az öreg ilyenekre gondol: Carola Rackete, a Sziwacs betolakodószállító kapitánya.

Majd megnézem, de előljáróban annyit, hogy bár vannak dogok, amivel nem értek egyet Ferenc pápával, és vagyunk ezzel egypáran, de mint római katolikus, nem fogom szítani ellene a haragot, megnemértést, gyűlöletet, a kritikámat, egy nyilt fórumon, mert a pápa Krisztus földi helytartója, és az egyház feje.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés