Boldoggá avatta Ferenc pápa az Erdély Romániával való egyesülését kimondó püspököt

2019. június 2. 15:21
Balázsfalván százezres tömeg előtt mutatott be szentmisét Ferenc pápa, boldoggá avatva hét román görögkatolikus püspököt és szót emelve a romboló ideológiák ellen.

Ferenc pápa szerint – amiként a kommunizmus idején az erdélyi görögkatolikus püspökök tették –, úgy ma is fel kell lépni a romboló ideológiák ellen. 

A katolikus egyházfő közel százezres tömeg előtt beszélt erről az erdélyi Balázsfalván (Blaj), ahol a vasárnap tartott szentmisén boldoggá avatta a romániai görögkatolikus egyház kommunista börtönökben elhunyt hét püspökét. 

Kijelentette: ma is olyan ideológiák születnek, amelyek alattomos módon próbálnak érvényre jutni, és megpróbálják elszakítani az embereket a leggazdagabb kulturális és vallási örökségüktől. 

„A gyarmatosító ideológiák nem tekintik értéknek az embert, az életet, a házasságot és a családot, és a múltbelihez hasonló ateista, romboló javaslatokkal ártanak legfőképpen a fiataloknak és a gyermekeinknek, gyökértelenné téve őket” – jelentette ki. 

A térség legértékesebb örökségeként említette az 1586-os tordai országgyűlést, amelyen Európában először hirdették meg a vallási és lelkiismereti szabadságot. Az erdélyi országgyűlés határozata büntette a radikalizmus minden formáját. 

 „Arra bátorítalak titeket, hogy vigyétek tovább az evangélium fényét a kortársakhoz. Harcoljatok, akárcsak az újonnan avatott boldogok a megjelenő új ideológiák ellen.  Legyetek a szabadság és a könyörületesség megvallói, elérvén, hogy diadalmaskodjék a testvériség és a párbeszéd a megosztottság fölött” – mondta Ferenc pápa. Úgy vélte: a vérbeli testvériség a szenvedés korszakában gyökerezik, amikor a történelem által megosztott keresztények rájöttek, hogy közelebb állnak egymáshoz, és szolidárisabbak egymással. 

 „Kísérjen az úton a Szűzanya oltalma és az új boldogok közvetítése” – fejezte be prédikációját az egyházfő.

 A boldoggá avatási misén Ferenc pápa olyan széken ült, amelyet a máramarosszigeti és szamosújvári börtön faanyagát és rácsait felhasználva készítettek erre az alkalomra. 

A boldoggá avatott görögkatolikus püspököket a Rómához való hűségük miatt hazaárulás címszóval börtönözte be a kommunista állam.  Valeriu Traian Frentiu nagyváradi püspök a máramarosszigeti börtönben halt meg 77 éves korában 1952-ben. Vasile Aftenie Bukarest és az Erdélyen kívüli területek püspöke volt; a vacaresti-i börtönben halt meg 51 éves korában 1950-ben. Ioan Sucu a balázsfalvi érsekség apostoli kormányzója 46 éves korában halt meg a máramarosszigeti börtönben 1953-ban. Tit Liviu Chinezu titokban felszentelt püspök 1955-ben halt meg 51 éves korában a máramarosszigeti börtönben.  Ioan Balan Lugosi püspök túlélte a máramarosszigeti börtönéveket, és 1959-ben, 79 éves korában házi őrizetben halt meg. Alexandru Rusu máramarosi püspök 1963-ban a szamosújvári börtönben halt meg 79 éves korában. 

Iuliu Hossu kolozsvári-szamosújvári püspök, aki az 1918-as gyulafehérvári román nagygyűlésen felolvasta Erdély és Románia egyesülésének a nyilatkozatát, túlélte a máramarosszigeti börtönéveket, és 1970-ben bukaresti házi őrizetben halt meg. 

A görögkatolikus egyházat 1948-ban betiltotta a román kommunista állam. Püspökeit bebörtönözte, templomait átadta az ortodox egyháznak. A börtönben elhunyt püspökök többségét jeltelen sírba temették, nyughelyük máig ismeretlen. A görögkatolikus hívek egy része az ortodox egyházhoz, másik része Márton Áron hívására a római katolikus egyházhoz csatlakozott. Az egyház csupán 1989 után alakulhatott újra. Híveinek száma az egyházi nyilvántartás szerint megközelíti a félmilliót. 

 Az erdélyi görögkatolikus egyház a román nemzeti emancipáció bölcsője volt. A balázsfalvi pápai misét azon a téren tartották, ahol 1948-ban az erdélyi románok nagygyűlésein a román nemzet elismerését, egyenjogú törvényhozási képviseletét, valamint Magyarország és Erdélyi uniójának újratárgyalását, majd Erdély közvetlen birodalmi kormányzat alatti különállását követelték. 

Háromnapos romániai látogatása utolsó eseményeként a pápa vasárnap a balázsfalvi roma közösséghez látogat el, majd a nagyszebeni repülőtérről indul vissza Rómába.

(MTI)

Összesen 98 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Krisztus földi helytartója. Ha nem tudsz rá mást mondani, inkább meg se szólaltál volna.
Azért érdekelne, hogy most mi a problémád vele?
A tegnapit már láttam és reagáltam is rá.

"A Pápa a térség legértékesebb örökségeként említette az 1586-os tordai országgyűlést, amelyen Európában először hirdették meg a vallási és lelkiismereti szabadságot."

"A leghíresebb tordai, 1568-as országgyűlést január 6. és 13. között tartották. Ezen hirdették ki – Európában elsőként – a vallásszabadságot, amely biztosította a recepta religio-k (bevett vallások), a katolikus, a lutheránus, a református és az unitárius vallások szabad gyakorlását és terjesztését."
Mind a négy vallás az ősi dák-román nemzethez kötendő.
Ja, éppen, hogy: NEM.
Ellenben: A MAGYARHOZ ÉS A SZÁSZHOZ.
Ezt vajon elmondta a Pápa?

Nem kell azonosulnod , de nem kell gyaláznod a pápát.
Amikor agáta azt írta neked, hogy "te szerencsétlen", hogy megsértődtél, de te egy pápára simán írhatsz ennél dehonesztálóbb szavakat is úgy gondolod?

Nem írtad le, hogy miért írtad.

Dehogy nincs! Vagy meghazudtolod Jézus szavait?

Az, hogy ki hol van, hál Istennek nem te döntöd el.

1969. április 28-án VI. Pál pápa in pectore bíborossá nevezte ki. A kinevezést csak halála után hozták nyilvánosságra.[2][3] A bukaresti Colentina kórházban hunyt el,[3] sírja a Bellu temető katolikus részében található. A román kommunista rendszer áldozatai közé tartozik.[4]

Emlékezete
A vértanú görögkatolikus püspökök boldoggá avatását 1994-ben kezdeményezte a román görögkatolikus egyház.

Róma püspöke, Jézus Krisztus földi helytartója, Szent Péter apostolfejedelem utóda, az egyetemes Egyház legfőbb papja, Nyugat pátriárkája, Itália prímása, a római egyháztartomány érseke és metropolitája, Vatikánváros államfője és Isten szolgáinak szolgája.

Szeretem a dogmatikát, bár a Biblikumot sokkal jobban.
Mindszenty is vértanú. Fehér vértanú. Így nevezzük.

Ismered az Irgalmas szamaritánus példabeszédet?
A zsidóknak eretnekek voltak.
És azt, hogy hányszor látogatott el "eretnekek" házába Jézus?

Ha akkor éltél volna, Jézus viselkedésén is megbotránkoztál volna.

Ki van zárva. Ez az Egyházi Törvénykönyv A római pápa és a püspökök testülete című fejezetéből van.

Ami ellen Ferenc pápa is felemeli a szavát pl. a genderizmus.

„Ma globális háború folyik a házasság tönkretétele érdekében. Nem fegyverekkel, hanem eszmékkel. Meg kell védelmezni magunkat az ideológiai gyarmatosítástól.”

A pápa korábban az „ideológiai gyarmatosítás” kifejezéssel a gazdag országoknak azon kísérleteit bírálta, amikkel azok szerinte a fejlesztési segélyeket az azonos neműek közötti házasságot és a fogamzásgátlást megengedő társadalompolitikák elfogadásához kötik.

Ferenc pápa szerint a gender-elmélet a házasság és a család elleni „globális háború” része.

Számunkra is.
Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

Erre gondoltam.

53Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. 55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. 57Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. 58Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” 59Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított. 60Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” 61Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Botránkoztok rajta? 62Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! 63A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, 64de vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni. 65Aztán így folytatta: „Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki.”
Péter hitvallása.
66Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele. 67Jézus azért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?”

Egyetemes=katolikust jelent

Ja, bocsi, de még nem olvastam el az e-mailedet.

Hát igen, nehéz dió.

Nem hoztalak egy szintre a pápával, te írtad, hogy nem tudsz azonosulni vele, én meg azt, hogy nem is kell.
"ezzel a pàpàval nem tudok azonosulni."

Miért kellene küzdenie a német papokért, ha a német papok nem küzdenek a híveikért, nem küzdenek Jézusért? Nem is értelek. Ellene fordultak a pápának, Jézus tanításának. Kaptak egy választ a Vatikántól. Nem tehettek mást, minthogy belenyugodjanak.
Tanultál te egyház történelmet? Tudod, te mennyi vita volt a franciákkal, spanyolokkal a pápáknak?

Szent II. János Pál pápára is haragszol, mert elment ennek a püspöknek a sírjához?

https://angelus.com.ro/wp-cont..

1969. április 28-án VI. Pál pápa in pectore bíborossá nevezte ki. A kinevezést csak halála után hozták nyilvánosságra.[2][3] A bukaresti Colentina kórházban hunyt el,[3] sírja a Bellu temető katolikus részében található. A román kommunista rendszer áldozatai közé tartozik.[4]

Emlékezete
A vértanú görögkatolikus püspökök boldoggá avatását 1994-ben kezdeményezte a román görögkatolikus egyház.

Olyan dolgokat vetsz Ferenc pápa szemére, ami ellen az előző két pápa sem tudott volna semmit tenni.
Nem szólhat bele egy másik állam dolgaiba. Az ottani egyház bíborosának, püspökeinek a dolga szólni a saját országukban.
A szobor eltávolításának meg volt az indoka. Ezt neked jobban kellene tudnod.

Azért ment Romániába, mert meghívták. II. János Pál is azért ment, mert meghívták, csakhogy ő be sem tehette a lábát Erdélybe!!!
A pápák ha az ortodoxiával igyekeznek jóban lenni, az nekünk katolikusoknak hoz gyümölcsöt.

A Himnusz alatt nekünk is rezzenéstelen az arcunk és nem mosolygunk.
Tévedsz! Csak gesztusokat tett felénk.
Olyan szép volt az ünnep, boldogok a magyarok, mondd, miért rondítasz bele?
Olvasd a Magyar Kurírt is akkor meg fogod ismerni a pápát.

https://www.magyarkurir.hu/hir..

Bizony, hogy sokat lehetett olvasni arról, hogy régen a pártitkárok párttagok, másik faluba vitték megkereszteltetni a gyerekeiket.

Nem felejtettem ki semmit. Különben sem saját gyűjtés.

Nem értettél meg belőle semmit.

Etnikailag 'igazságos' a második bécsi döntés volt, már amennyire lehetett.

De, csak azóta, hogy biztos lett a pápa látogatása.

Úgy tudom a szoborral kapcsolatban, hogy más volt az indok.
Lengyelország is felajánlotta.

A közigazgatási legfelső bíróság szerepét betöltő francia Államtanács október 25-én rendelte el a kereszt eltávolítását az egykori pápa emlékművéről. A törvényszék az egyház és az állam szétválasztásáról rendelkező 1905. évi törvényre hivatkozva – amely tiltja vallási szimbólumok köztereken való kihelyezését – úgy határozott: Zurab Cereteli orosz szobrász alkotásáról hat hónapon belül el kell távolítani a keresztet, különben az egész emlékművet elbontják.

http://www.magyarkurir.hu/hire..

Sajnos ez a nagy "szorongása" a franciáknak nem látszott meg az EP választáson a választás eredményében.

Rómában és a többi nagy olasz városban is felfegyverzett, és nem lefelé tartott, hanem készenlétben, előreszegezett gépfegyveres katonák járőröznek és nem csak a templomok előtt, hanem a metróknál, az utcákon. Akárcsak Izraelben.
A templomokba pedig évek óta csak fémdetektoron keresztül mehetünk csak be. Ez ott már megszokott dolog.

Megértelek, hidd el, de te is gondolj bele, hogy mit csinált volna az ISIS, ha Ferenc pápa sokat "ugrál". Még jobban vérszemet kaptak volna.
XII. Piusz pápának is a szemére vetették, hogy miért nem lépett fel Hitlerrel szemben. Meg hogy nem tett semmit, pedig tett. Rengeteget segített a menekülőknek, bújtatta őket a Vatikánban, de azért nem fordult nyíltan vele szembe, mert Hitler a legkisebb ellenállásra is elkezdte gyilkolni a német katolikus papokat. Aztán jöttek volna a többiek is. Így is nagyon sok katolikus, református, evangélikus pap halt meg a koncentrációs táboraiban.

Jézusnak is szemrehányást teszel, hogy hagyta a római katonáknak, hogy gyilkolássza a zsidó népet? Pilátus is azt csinálta, mielőtt helytartó lett. És neki se.
Az biztos, hogy II. János Pál pápa és Benedek pápa nem migránsozott volna ennyit.

Nem tudni, sokszor félrefordítják-e.
A genderizmussal kapcsolatban világosan fogalmazott.

Nem is értem a franciákat. Ők voltak a legnagyobb soviniszták, nacionalisták.
Egy zenész ismerősöm mesélte, hogy csak francia szerzőkből állhatott a repertoár, amikor meghívták őket. Csak Ravel, Bizzet...
Csak a saját termékeiket vették le a polcokról.

Ne hidd, hogy nem érzem át a fájdalmad, aggodalmad.

Nem egész 1,5%-al győzött csak, ahhoz képest mennyi robbantás és templom rombolás, zsidó üldözés van és ott vannak még a sárgamellényesek is. Franciaországban.

Az a nagy hírem van a számodra, hogy ezt a kérdést sem látjuk másként.
Nekem sem tetszik Ferenc pápa migránsozása, migráns politikája, na meg vannak itt még teológiai dolgok is, amik nem elfogadhatóak.

Január azt hiszem másodikán írt utoljára. Annál a cikknél, amelyik arról szólt, hogy valahol vidéken rendbe hoztak egy templomot.
Még gúnyolódott, hogy biztos az adóforintjaimból is.

Harmadikától nincs itt. Szerintem meghalt. Vagy a pia, vagy a sárgamellényesek a tippem.
Mindjártot is vagy agyvérzés, vagy infarktus érhette tavaly április 8. után. Talán még 8-án patkányozta a fideszeseket, de utána elnémult. Tuti, hogy ő is meghalt.

Az egyik vitánknál andrea bp tudod az a homár, mindenféle hazugságot írt róla, hogy irtja a buzikat meg ilyeneket. Akkor még nem tudtam, hogy ki ez a Sarah, de persze nem hittem el.
Olyan lehet, mint Benedek pápa.

Nem hiszem, ha csak az alkoholizmus nem betegség.
Pár hónapja normálisan tudtam vele beszélgetni.
Még írtam is neki, hogy csak támogat valamelyik templomot itthon vagy Franciaországban, de azt írta, hogy húsvétkor szokott csak templomba menni.
Épp az volt a baja, hogy az állam is támogatja anyagilag azt a templomot, amiről szó volt a cikkben, nem csak a hívek adományából hozták rendbe.
Biztos, hogy meghalt. Februárban már biztosan tudtam.

Ma valamikor írta nekem Dodo bácsi, hogy next még él januárban meghalt, írta neki a röviden nicknév, aki régről ismerte.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés